Sau bao lâu tàu A đuổi kịp tàu B?

Bài toán
Có hai tàu A và B cách nhau một khoảng a đồng thời tàu A và B chuyển động với vận tốc không đổi lần lượt là $v$ và $u$ ($v>u$). Tàu B chuyển động trên một đường thẳng (đường thẳng này lệch một góc $90^{0}$ so với các đoạn thẳng nối các vị trí ban đầu của hai tàu, còn tàu A luôn hướng về tàu B. Hỏi sau bao lâu tàu A đuổi kịp tàu B?
Ps: Các bạn thử trình bày cách giải ngắn nhất nhé. :)
 

Quảng cáo

Top