Thời gian vật đi một đoạn 27,5 cm là

Bài toán
Một con lắc lò xo treo thẳng đứng. Nâng vật để lò xo không biến dạng rồi thả nhẹ vật thì vật dao động điều hòa quanh VTCB O. Khí vật tới $x=2,5\sqrt{2} cm$ thì $v=50 \ \left(\text{cm}/\text{s}\right), g=10 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$. Tính từ lúc thả vật, thời gian đi một đoạn 27,5 cm là
A. $2\pi \sqrt{2}/15$
B. $\pi \sqrt{2}/12$
C. 5,5
D. 5
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Một con lắc lò xo treo thẳng đứng. Nâng vật để lò xo không biến dạng rồi thả nhẹ vật thì vật dao động điều hòa quanh VTCB O. Khí vật tới $x=2,5\sqrt{2} cm$ thì $v=50 \ \left(\text{cm}/\text{s}\right), g=10 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$. Tính từ lúc thả vật, thời gian đi một đoạn 27,5 cm là
A. $2\pi \sqrt{2}/15$
B. $\pi \sqrt{2}/12$
C. 5,5
D. 5
Đầu tiên là $x^{2}+\dfrac{v^{2}}{\omega ^{2}}=A^{2}$
Vì nâng vật đến vị trí không biến dạng rồi thả nhẹ nên A=$\Delta l$ do đó A=$\dfrac{mg}{k}=\dfrac{g}{\omega ^{2}}$
Thế vào và ra A=5cm, suy ra T.
Dùng vòng tròn lượng giác thấy t=T(1+ 1/4 + 1/12)
Chọn A.
 
Bài toán
Một con lắc lò xo treo thẳng đứng. Nâng vật để lò xo không biến dạng rồi thả nhẹ vật thì vật dao động điều hòa quanh VTCB O. Khí vật tới $x=2,5\sqrt{2} cm$ thì $v=50 \ \left(\text{cm}/\text{s}\right), g=10 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$. Tính từ lúc thả vật, thời gian đi một đoạn 27,5 cm là
A. $2\pi \sqrt{2}/15$
B. $\pi \sqrt{2}/12$
C. 5,5
D. 5
Đầu tiên là $x^{2}+\dfrac{v^{2}}{\omega ^{2}}=A^{2}$
Vì nâng vật đến vị trí không biến dạng rồi thả nhẹ nên A=$\Delta l$ do đó A=$\dfrac{mg}{k}=\dfrac{g}{\omega ^{2}}$
Thế vào và ra A=5cm, suy ra T.
Dùng vòng tròn lượng giác thấy t=T(1+ 1/4 + 1/12)
Chọn A.
 
Bài toán
Một con lắc lò xo treo thẳng đứng. Nâng vật để lò xo không biến dạng rồi thả nhẹ vật thì vật dao động điều hòa quanh VTCB O. Khí vật tới $x=2,5\sqrt{2} cm$ thì $v=50 \ \left(\text{cm}/\text{s}\right), g=10 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$. Tính từ lúc thả vật, thời gian đi một đoạn 27,5 cm là
A. $2\pi \sqrt{2}/15$
B. $\pi \sqrt{2}/12$
C. 5,5
D. 5
Đầu tiên là $x^{2}+\dfrac{v^{2}}{\omega ^{2}}=A^{2}$
Vì nâng vật đến vị trí không biến dạng rồi thả nhẹ nên A=$\Delta l$ do đó A=$\dfrac{mg}{k}=\dfrac{g}{\omega ^{2}}$
Thế vào và ra A=5cm, suy ra T.
Dùng vòng tròn lượng giác thấy t=T(1+ 1/4 + 1/12)
Chọn A.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
N Thời gian ngắn nhất từ khi thả tay đến khi vật ở vị trí mà lực đàn hồi có độ lớn bằng 2/3 lực đàn hồi cực đại và đang giảm là ? Bài tập Dao động cơ 0
C Tìm vị trí xuất phát để trong khoảng thời gian 2/3 s vật đii được quãng đường ngắn nhất Bài tập Dao động cơ 1
Lại Nam Anh Trong 1 chu kì, khoảng thời gian vật có độ lớn gia tốc không vượt quá một nửa gia tốc cực đại là Bài tập Dao động cơ 3
Tăng Hải Tuân Nếu tăng gấp đôi thời gian tác dụng lực thì vận tốc cực đại của vật sau khi ngừng tác dụng lực là Bài tập Dao động cơ 1
hien4ao1104 Khoảng thời gian vật thỏa mãn đồng thời vận tốc lớn hơn 30π cm/s và gia tốc lớn hơn 3π^2 m/s2 là 1/60 s Bài tập Dao động cơ 0
L Khoảng thời gian từ khi vật B tuột khỏi dây nối đến khi rơi đến vị trí thả ban đầu là Bài tập Dao động cơ 2
H Thời gian tính từ lúc thả vật B đến khi vật A dừng lại lần đầu là Bài tập Dao động cơ 0
NTH 52 Khoảng thời gian để vật $B$ rơi từ $D$ xuống ${{B}_{1}}$ gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 1
A Trong mỗi chu kì, thời gian vật lực đàn hồi của lò xo có độ lớn không vợt quá 1,5N là bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 1
NFS.Poseidon Quãng Đường vật đi được trong khoảng thời gian \sqrt{2} s Bài tập Dao động cơ 4
L Thời gian kể từ khi vật dao động đến khi vật qua vị trí có tốc độ $v=\dfrac{v_{max}}{2}$ lần thứ 3 Bài tập Dao động cơ 1
O Trong 1 chu kì hãy xác định thời gian ngắn nhất để vật chịu tác dụng của lực đàn hồi có độ lớn khô Bài tập Dao động cơ 3
O Quãng đường mà vật đi được trong khoảng thời gian pi/12 s đầu tiên là Bài tập Dao động cơ 1
kienduc_2000 Khoảng thời gian giữa 2013 lần liên tiếp hai vật gặp nhau? Bài tập Dao động cơ 0
T Thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí có động năng bằng 3 lần thế năng đến vị trí có thế năng bằng Bài tập Dao động cơ 4
T Hỏi sau thời gian ngắn nhất bằng bao nhiêu hai vật lại ở vị trí ngang nhau? Bài tập Dao động cơ 11
T Khoảng thời gian mà vật đi từ vị trí có li độ x = 5cm từ lần thứ 2011 đến lần thứ 2012 là : Bài tập Dao động cơ 21
T Kể từ thời điểm ban đầu thì sau thời gian bằng bao nhiêu chu kì vật qua vị trí cân bằng lần thứ 2011 Bài tập Dao động cơ 4
H Kể từ thời điểm ban đầu thì sau thời gian bằng bao nhiêu vật qua vị trí x = 0,5A lần thứ 2011? Bài tập Dao động cơ 4
T Tốc độ trung bình của vật nặng trong thời gian kể từ thời điểm thả đến thời điểm vật qua vị trí lò x Bài tập Dao động cơ 0
D Xác định thời gian ngắn nhất để cả 2 vật đi qua vị trí cân bằng Bài tập Dao động cơ 5
giolanh Tính thời gian chuyển động thẳng của vật kể từ lúc ban đầu đến vị trí lò xo không biến dạng lần thất Bài tập Dao động cơ 1
Mến Tốc độ trung bình của vật trong khoảng thời gian lò xo bị nén trong một chu kì Bài tập Dao động cơ 2
V Tính thời gian t kể từ lúc vật bắt đầu trượt đến lúc dừng lại Bài tập Dao động cơ 0
LOVELY Thời gian lực đàn hồi tác dụng lên vật cùng chiều với lực phục hồi trong một chu kỳ dao động là? Bài tập Dao động cơ 7
My sky Sau thời gian $\dfrac{7}{6} s$ kể từ thơì điểm ban đầu vật đi qua vị trí $x=1 cm$ số lần là Bài tập Dao động cơ 1
H Khoảng thời gian vật đi từ t = 0 đến độ cao cực đại lần thứ hai? Bài tập Dao động cơ 3
LOVELY Kể từ thời điểm ban đầu thì sau thời gian bằng bao nhiêu chu kì vật qua VTCB lần thứ 2011? Bài tập Dao động cơ 3
L Tìm thời gian trong $\dfrac{2}{3}$ chu kì đầu để toạ độ vật không vượt quá $-3,5cm$ Bài tập Dao động cơ 4
Mờ Rờ Light Tìm khoảng thời gian ngắn nhất để khoẳng cách giữa hai vật theo phương Ox là 6cm? Bài tập Dao động cơ 1
T Khoảng thời gian ly độ của 2 vật trái dấu nhau là ? Bài tập Dao động cơ 6
iori198 Khoảng thời gian từ khi vật B bị tuột khỏi dây nối đến khi rơi đến vị trí ban đầu là? Bài tập Dao động cơ 3
lethisao Thời gian ngắn nhất để vật đi hết quãng đường 8 $\sqrt{2}$ Bài tập Dao động cơ 3
Học Lý Khoảng thời gian bao nhiêu để vật đi được quãng đường là 99 cm Bài tập Dao động cơ 3
hoàidien Tìm khoảng thời gian ngắn kể từ khi vật dao động đến khi vật qua vị trí có độ lớn gia tốc cực đại? Bài tập Dao động cơ 9
K Tính tọa độ của điểm xuất phát để trong thời gian $\dfrac{1}{15}s$ vật đi được quãng đường ngắn nhất Bài tập Dao động cơ 3
A Trong khoảng thời gian 1s tiếp theo nữa vật đi được quãng đường có thể là : Bài tập Dao động cơ 4
wrighty11 Khoảng thời gian ngắn nhất để hai vật có cùng một ly độ là: Bài tập Dao động cơ 8
N Vật có thời gian qua vị trí $x=3cm$? Bài tập Dao động cơ 1
T Thời gian kể từ khi thả vật đến khi vật $m_{2}$ dừng lại hẳn bằng Bài tập Dao động cơ 1
M Trong qua trình dao động, quãng thời gian mà lực đàn hồi do lò xo tác dụng vào vật cùng chiều với lự Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Thời gian ngắn nhất để vật chuyển động từ vị trí thấp nhất đến vị trí lò xo bị nén 1,5cm là: Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Thời gian lò xo bị nén trong khoảng thời gian 0,5s kể từ khi thả vật là: Bài tập Dao động cơ 1
M Thời gian từ lúc thả vật tới khi lò xo bị nén 1cm đầu tiên là Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Tìm khoảng thời gian ngắn kể từ khi vật bắt đầu dao động đến vị trí có độ lớn gia tốc cực đại? Bài tập Dao động cơ 5
M Vật m' bị bong ra sau thời gian ? Bài tập Dao động cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Hỏi trong khoảng thời gian 0,75s vật đi được quãng đường ngắn nhất là. Bài tập Dao động cơ 1
B Quãng đường vật đi được trong thời gian $1,4\Delta t$ không thể nhận giá trị nào dưới đây Bài tập Dao động cơ 1
H Vậy trong khoảng thời gian 2t (kể từ lúc chuyển động ) vật đi được quãng đường là bao nhiêu ? Bài tập Dao động cơ 8
C Thời gian ngắn nhất để vật đi được quảng đường có độ dài $A\sqrt{3}$ là Bài tập Dao động cơ 4
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top