Công mà lực đã thực hiện

Bài toán
Kéo vật có khối lượng $m=1 \ \text{kg}$ bằng lực $F=20N$ trên mặt phẳng nghiêng hợp với phương ngang 1 góc $\alpha = 30^{o}$. Cho hệ số ma sát $\mu =0,05;g=10\dfrac{m}{s^{2}}$
a. Tính $a$ ?
B. Công mà lực đã thực hiện trên $s=50m$ ?
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Lời giải
a. $a=\dfrac{F-F_{ms}-mg\sin \alpha}{m}$
$=\dfrac{F}{m}-\mu g\cos 30^0-g\sin 30^0$
$ \Rightarrow a\approx 14,57 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$
b. $A_F=F. s=20.50=1000J$
 
Last edited:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
H Tính tương đối của chuyển động- Công thức cộng vận tốc Bài tập Động lực học vật rắn 2
G Công suất cần thiết để kéo xà lan Bài tập Động lực học vật rắn 0
Hải Quân Thắc mắc công thức Bài tập Động lực học vật rắn 1
phantrung167 Tốc độ góc của quả bóng trên đường tròn mới và công của lực kéo dây lần lượt là Bài tập Động lực học vật rắn 0
Q Tìm công thức tính gia tốc rơi tự do Bài tập Động lực học vật rắn 3
crazyfish2008 Bánh đà đang đứng yên thì chịu tác động lực, tính công ma sát lực phát động Bài tập Động lực học vật rắn 0
Geni Nguyễn Quãng đường mà vật M di chuyển được khi vật m trượt được tính theo hệ thức nào? Bài tập Động lực học vật rắn 7
H Tìm độ cao cực đại mà vật đi được? Bài tập Động lực học vật rắn 2
Thảo Ghost Hỏi thanh có thể tạo với đường nằm ngang góc a lớn nhất bao nhiêu mà vẫn cân bằng? Bài tập Động lực học vật rắn 0
T Tính quãng đường mà một điểm trên quả cầu và ở xa trục quay của quả cầu nhất đi được sau 2s Bài tập Động lực học vật rắn 1
2 Góc quay mà vật quay được trong 2s thứ hai lớn hơn góc quay trong 2s thứ tư bao nhiêu rad ? Bài tập Động lực học vật rắn 1
nhungpham Động lực học Bài tập Động lực học vật rắn 0
Đạo_Cappj Độ lớn lực đàn hồi tác dụng vào vật tại thời điểm vật đã đi quãng đường S=5cm Bài tập Động lực học vật rắn 3
M Hãy xác định lực ma sát giữa hòn đá và xe, gia tốc của hòn đá và xe trong cả hai trường hợp Bài tập Động lực học vật rắn 3
B Tìm áp lực tác dụng lên thanh Bài tập Động lực học vật rắn 2
L Tìm lực F cần thiết Bài tập Động lực học vật rắn 0
T Tìm lực căng của sợi dây Bài tập Động lực học vật rắn 1
T Tìm độ lớn của hợp lực Bài tập Động lực học vật rắn 2
C Lực tại điểm tựa ở tường là bao nhiêu. Bài tập Động lực học vật rắn 3
N Lực căng dây khi vật giật mạnh là Bài tập Động lực học vật rắn 0
reaper106mks Tính gia tốc và lực căng của dây treo. Bài tập Động lực học vật rắn 1
T Độ lớn của lực cản: Bài tập Động lực học vật rắn 4
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top