Mật độ năng lượng điện trường trong TH tổng quát

Câu hỏi
Công thức $w=\dfrac{\varepsilon E^{2}}{9.10^{9}.8.\pi }$ có ý nghĩa tổng quát, nó đúng cho cả trường hợp điện trường không đều và điện trường phụ thuộc thời gian. Nếu điện trường không đều thì cái E xác định làm sao ạ?
 
Câu hỏi
Công thức $w=\dfrac{\varepsilon E^{2}}{9.10^{9}.8.\pi }$ có ý nghĩa tổng quát, nó đúng cho cả trường hợp điện trường không đều và điện trường phụ thuộc thời gian. Nếu điện trường không đều thì cái E xác định làm sao ạ?
Trước hết ta xây dựng lại công thức trên:
Lời giải
Ta có: $W=\dfrac{CU^{2}}{2}$
$C=\dfrac{\epsilon S}{9.10^{9}.4\pi d};E=\dfrac{U}{d}$
$W=\dfrac{\epsilon S\left(Ed\right)^{2}}{2.9.10^{9}.4\pi d}=\dfrac{\epsilon E^{2}Sd}{9.10^{9}.8\pi }=\dfrac{\epsilon E^{2}V}{9.10^{9}.8\pi }$
$\Rightarrow \omega =\dfrac{W}{V}=\dfrac{\epsilon E^{2}}{8\pi .9.10^{9}}$
Và công thức này đúng trong mọi trường hợp. Lưu ý: Mật độ điện trường phụ thuộc vào cường độ điện trường tại nơi khảo sát.
 
Bạn ơi câu mình thắc mắc là trong sách có ghi "Công thức... có ý nghĩa tổng quát, nó đúng cho cả trường hợp điện trường không đều và điện trường phụ thuộc thời gian.", mình muốn hỏi Nếu điện trường không đều thì cái E xác định làm sao cơ? Công thức thì mình tự CM đc. :)
 
Chứng minh này chưa tổng quát, E=U/d không phải ở đâu cũng thế đâu, nếu nó không đều thì U là tích phân E trên quãng đường mà.
 

Quảng cáo

Top