Tính công của nguồn điện

Bài toán
Cho mạch điện thắp sáng đèn như hình, nguồn điện có suất điện động bằng 12V. Đèn loại 6v - 3w, điều chỉnh R để đèn sáng bình thường. Tính công của nguồn điện trong khoảng thời gian 1 giờ. Tính hiệu suất của mạch chứa đèn khi đèn sáng bình thường.
29681208441Untitled_Diagram_2.gif
 
Lời giải
Theo đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 $r_{nguồn}=0,R_đ=\dfrac{{U_{đm}}^2}{P_{đm}}=12\Omega $
Đèn sáng bình thường $ \Rightarrow U_đ=6V \Rightarrow U_R=6V$ và $R=R_đ=12\Omega $
$I=\dfrac{E}{R_đ+R}=0,5A$
Công của nguồn điện trong 1h là $A=EIt=12.0, 5.3600=21600J$
Hiệu suất $H=\dfrac{U_đ}{E}=50$%
 
Last edited:
Lời giải
Theo đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 $r_{nguồn}=0,R_đ=\dfrac{{U_{đm}}^2}{P_{đm}}=12\Omega $
Đèn sáng bình thường $ \Rightarrow U_đ=6V \Rightarrow U_R=6V$ và $R=R_đ=12\Omega $
$I=\dfrac{E}{R_đ+R}=0,5A$
Công của nguồn điện trong 1h là $A=EIt=12.0, 5.3600=21600J$
Hiệu suất $H=\dfrac{U_đ}{E}=50$%
Thầy ơi cái r em không hiểu thầy ơi, trong Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán như thế nào thì mình biết r = 0 hả thầy, với lại có phải khi r = 0 thì suất điện động có giá trị bằng hiệu điện thế phải không thầy ??
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Thầy ơi cái r em không hiểu thầy ơi, trong Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán như thế nào thì mình biết r = 0 hả thầy, với lại có phải khi r = 0 thì suất điện động có giá trị bằng hiệu điện thế phải không thầy ??
Không thấy cho thì r=0. Khi đó U=E-Ir=E
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
judyhuyen17498 Tính công suất toàn phần, công suất cơ học của máy Bài tập Dòng điện không đổi 1
vuhaiquan_11b3 Tính công suất tỏa nhiệt trên $R_3$. Tính hiệu suất của nguồn $x_2$ Bài tập Dòng điện không đổi 0
trungthinh.99 Tìm công thức tính I và $U_{AB}$ Bài tập Dòng điện không đổi 0
D Tính Điện Trở Tương Đương AB Bài tập Dòng điện không đổi 1
H Tính điện tích mỗi quả cầu sau khi nối Bài tập Dòng điện không đổi 3
Đạt QH Tính điện trở của bóng đèn Bài tập Dòng điện không đổi 0
S Tính điện trở của 1km chiều dài của dây AB Bài tập Dòng điện không đổi 0
trungthinh.99 Tính I qua K khi K đóng ? Bài tập Dòng điện không đổi 1
trungthinh.99 Điều chỉnh R sao cho hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn $E_1$ bằng 0. Tính R ? Bài tập Dòng điện không đổi 0
trungthinh.99 Tính suất điện động của nguồn Bài tập Dòng điện không đổi 0
trungthinh.99 Tính $R_{AB}$ theo R và $\alpha$ Bài tập Dòng điện không đổi 5
O Tính gía trị U lớn nhất Bài tập Dòng điện không đổi 0
T Tính $R_2$? Bài tập Dòng điện không đổi 1
V Tính điện trở tương đương Bài tập Dòng điện không đổi 1
D Hãy tính điện tích trên quả cầu $R_{2}$ Bài tập Dòng điện không đổi 1
vuhaiquan_11b3 Tính điện trở tương đương của đoạn mạch AB Bài tập Dòng điện không đổi 3
S Tính điện áp ở mạch ngoài Bài tập Dòng điện không đổi 0
NTH 52 Tính cường độ dòng điện ? Bài tập Dòng điện không đổi 11
L Tính R3 Bài tập Dòng điện không đổi 4
H Tính điện trở tương đương giữa các điểm. Bài tập Dòng điện không đổi 4
P Bài toán về công suất cực đại Bài tập Dòng điện không đổi 2
bo tro vat ly Tìm công suất cơ học. Bài tập Dòng điện không đổi 1
L Tìm Rx để công suất trên Rx cực đại Bài tập Dòng điện không đổi 2
T Tìm công suất cực đại cho mạch ngoài Bài tập Dòng điện không đổi 0
D Công suất nguồn điện Bài tập Dòng điện không đổi 0
Piz Xờ-Mác Để công suất của mạch lớn nhất thì R phải bằng: Bài tập Dòng điện không đổi 2
Nắng Xác định các điện trở để công suất đạt cực đại Bài tập Dòng điện không đổi 2
H Bài tập Điện năng và công suất điện. Định luật JUn-lenxơ Bài tập Dòng điện không đổi 0
viet2001azd Tìm điện trở R4 của mạch Bài tập Dòng điện không đổi 2
D Độ lệch quỹ đạo của electron Bài tập Dòng điện không đổi 0
trungthinh.99 Xác định chỉ số và chiều dòng điện qua ampe kế và năng lượng của tụ Bài tập Dòng điện không đổi 0
trungthinh.99 Tìm số chỉ của ampe kế khi K mở và đóng Bài tập Dòng điện không đổi 3
hunghg0 Khi điện tích của tụ bằng $3.10^{-10}$ thì dòng điện trong mạch? Bài tập Dòng điện không đổi 1
T Tìm số chỉ của vôn kế đó khi mắc song song với $R2$? Bài tập Dòng điện không đổi 4
V Số chỉ của vôn kế ? Bài tập Dòng điện không đổi 3
vuhaiquan_11b3 Xác định cường độ dùng điện chạy trong mạch chính b. Xác định số chỉ của V và Ampe kế Bài tập Dòng điện không đổi 4
Nắng Xác định giá trị của các điện trở . Bài tập Dòng điện không đổi 6
Các chủ đề tương tự

Quảng cáo

Top