Biên độ mới của con lắc lò xo!!!

Bài toán
Một lò xo nhẹ $K=100 \ \text{N}/\text{m}$, một đầu được treo vào một điểm cố định, đầu dưới gắn với vật $m_1=100 \ \text{g}$, vật $m_{1}$ được nối với $m_2=100 \ \text{g}$ qua một sợi dây mềm, mảnh, nhẹ không giãn. Khi vật đang dao động với biên độ 2cm thì dây bị đứt đột ngột khi vật đang ở dưới vị trí cân bằng $1cm$. Tính biên độ mới của vật m1 sau khi dây bị đứt:
A. 5cm
B. 3cm
C. $\sqrt{7}cm$
D. 4cm
 
Bài toán
Một lò xo nhẹ $K=100 \ \text{N}/\text{m}$, một đầu được treo vào một điểm cố định, đầu dưới gắn với vật $m_1=100 \ \text{g}$, vật m1 được nối với $m_2=100 \ \text{g}$ qua một sợi dây mềm, mảnh, nhẹ không giãn. Khi vật đang dao động với biên độ 2cm thì dây bị đứt đột ngột khi vật đang ở dưới vị trí cân bằng $1cm$. Tính biên độ mới của vật m1 sau khi dây bị đứt:
A. 5cm
B. 3cm
C. $\sqrt{7}cm$
D. 4cm
Lời giải

z.JPG
Khi chưa đứt dây, tại VTCB O của hệ vật lò xo giãn
$$\Delta l_{01}=\dfrac{m_1+m_2}{k}=2 \text{cm}$$
Tại đó hệ vật có vận tốc :
$$ v=\pm \omega _1\sqrt{\left(A^2-x_1^2\right)} =\pm \sqrt{\dfrac{k}{m_1+m_2}} \sqrt{\left(A^2-x_1^2\right)}= \pm 10 \sqrt{15} $$
Khi dây đứt VTCB $m_1$ làm lò xo giãn:
$$\Delta l_{02}=\dfrac{m_1}{k}=1 \text{cm}$$
Suy ra $ OO'=\Delta l_{01}-\Delta l_{02}=1 cm \Rightarrow x_2=1+1=2 \text{cm} $
Khi biên độ dao động mới con lắc là:
$$ A'=\sqrt{x_2^2+\left(\dfrac{v}{\omega _2}\right)^2}$$
Với $\omega _2=\sqrt{\dfrac{k}{m_1}}=10\sqrt{10} \ \left(\text{rad}/\text{s}\right)$
Suy ra $$ A'=\sqrt{2^2+\left(\dfrac{10\sqrt{15}}{10\sqrt{10}}\right)^2}=\sqrt{5,5} \approx 2,35cm $$
Chọn ???
 
Last edited:
Bài toán
Một lò xo nhẹ $K=100 \ \text{N}/\text{m}$, một đầu được treo vào một điểm cố định, đầu dưới gắn với vật $m_1=100 \ \text{g}$, vật m1 được nối với $m_2=100 \ \text{g}$ qua một sợi dây mềm, mảnh, nhẹ không giãn. Khi vật đang dao động với biên độ 2cm thì dây bị đứt đột ngột khi vật đang ở dưới vị trí cân bằng $1cm$. Tính biên độ mới của vật m1 sau khi dây bị đứt:
A. 5cm
B. 3cm
C. $\sqrt{7}cm$
D. 4cm
Lời giải

Tại vị trí cân bằng:

Khi chỉ có m1 lò xo giãn 1cm

Khi có cả m1 và m2 là xo giãn 2cm

Vị trí tuột dây có li độ x = 2cm(so với VTCB chỉ có m1)

Vận tốc lúc tuột dây v tính theo công thức độc lập thời gian.

Biết ω1, x, v tìm được biên độ mới.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Gs xoan làm giống như thế sao không ra đúng đáp án??
Lời giải

Tại vị trí cân bằng:

Khi chỉ có m1 lò xo giãn 1cm

Khi có cả m1 và m2 là xo giãn 2cm

Vị trí tuột dây có li độ x = 2cm(so với VTCB chỉ có m1)

Vận tốc lúc tuột dây v =

Biết ω1, x, v tìm được biên độ mới.[/QUOTE
Bài toán
Một lò xo nhẹ $K=100 \ \text{N}/\text{m}$, một đầu được treo vào một điểm cố định, đầu dưới gắn với vật $m_1=100 \ \text{g}$, vật m1 được nối với $m_2=100 \ \text{g}$ qua một sợi dây mềm, mảnh, nhẹ không giãn. Khi vật đang dao động với biên độ 2cm thì dây bị đứt đột ngột khi vật đang ở dưới vị trí cân bằng $1cm$. Tính biên độ mới của vật m1 sau khi dây bị đứt:
A. 5cm
B. 3cm
C. $\sqrt{7}cm$
D. 4cm
Đáp số gần băng 2,35cm
Chưa biết đánh công thức toán học nên không có lời giải.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Một lò xo nhẹ $K=100 \ \text{N}/\text{m}$, một đầu được treo vào một điểm cố định, đầu dưới gắn với vật $m_1=100 \ \text{g}$, vật $m_{1}$ được nối với $m_2=100 \ \text{g}$ qua một sợi dây mềm, mảnh, nhẹ không giãn. Khi vật đang dao động với biên độ 2cm thì dây bị đứt đột ngột khi vật đang ở dưới vị trí cân bằng $1cm$. Tính biên độ mới của vật m1 sau khi dây bị đứt:
A. 5cm
B. 3cm
C. $\sqrt{7}cm$
D. 4cm
Bài này, ta cần phải xác định đúng vị trí của vật nằm tại điểm nào, cả bốn đáp án trên đều đúng cho từng trường hợp khác nhau. Để hiểu rõ bạn xem qua tệp bên dưới.
 

Attachments

Lời giải

Khi chưa đứt dây, tại VTCB O của hệ vật lò xo giãn
$$\Delta l_{01}=\dfrac{m_1+m_2}{k}=2 \text{cm}$$
Tại đó hệ vật có vận tốc :
$$ v=\pm \omega _1\sqrt{\left(A^2-x_1^2\right)} =\pm \sqrt{\dfrac{k}{m_1+m_2}} \sqrt{\left(A^2-x_1^2\right)}= \pm 10 \sqrt{15} $$
Khi dây đứt VTCB $m_1$ làm lò xo giãn:
$$\Delta l_{02}=\dfrac{m_1}{k}=1 \text{cm}$$
Suy ra $ OO'=\Delta l_{01}-\Delta l_{02}=1 cm \Rightarrow x_2=1+1=2 \text{cm} $
Khi biên độ dao động mới con lắc là:
$$ A'=\sqrt{x_2^2+\left(\dfrac{v}{\omega _2}\right)^2}$$
Với $\omega _2=\sqrt{\dfrac{k}{m_1}}=10\sqrt{10} \ \left(\text{rad}/\text{s}\right)$
Suy ra $$ A'=\sqrt{2^2+\left(\dfrac{10\sqrt{15}}{10\sqrt{10}}\right)^2}=\sqrt{5,5} \approx 2,35cm $$
Chọn ???
Sai lần chết người ở đoạn này. Vận tốc của vật 2 đã bị thay đổi
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
tuanthanh0805 Biên độ dao động mới của hệ Bài tập Dao động cơ 2
iori198 Biên độ dao động mới của con lắc là Bài tập Dao động cơ 1
T Bắt đầu từ thời điểm đó vật sẽ dao động điều hòa với biên độ mới là Bài tập Dao động cơ 4
Hải Quân Khi đó biên độ mới của con lắc lò xo là? Bài tập Dao động cơ 1
Uchiha Sasuke98 Biên độ giao động mới của vật là ? Bài tập Dao động cơ 8
Del Enter Biên độ dao động mới là? Bài tập Dao động cơ 7
K Biên độ dao động mới của con lắc Bài tập Dao động cơ 1
NTH 52 Cố định một điểm trên lò xo cách đầu cố định của lò xo bao nhiêu để biên độ dao động mới của vật là Bài tập Dao động cơ 13
cuonghp96 Biên độ dao động mới của vật là Bài tập Dao động cơ 2
xuongrongnt Biên độ dao động mới Bài tập Dao động cơ 4
hoankuty Tính biên độ dao động mới của vật Bài tập Dao động cơ 2
JDieen XNguyeen Xác định biên độ mới của hệ Bài tập Dao động cơ 3
Gem Biên độ dao động mới của vật là Bài tập Dao động cơ 1
phaidodaihoc1996 Xác định khoảng cách giữa vị trí cân bằng mới và vị trí cân bằng cũ. Tính biên độ mới Bài tập Dao động cơ 6
Iukk Biên độ dao động mới là Bài tập Dao động cơ 1
Iukk Biên độ dao động mới của vật là Bài tập Dao động cơ 1
H Biên độ dao động mới của vật là Bài tập Dao động cơ 1
N Tính biên độ dao động mới của hệ. Bài tập Dao động cơ 6
tramyvodoi Tìm biên độ mới của dao động Bài tập Dao động cơ 3
To_Be_The_Best Tính biên độ dao động mới của vật Bài tập Dao động cơ 8
P Tính biên độ dao động mới của con lắc. Bài tập Dao động cơ 10
N Biên độ của dao động tổng hợp bằng: Bài tập Dao động cơ 0
htthao1506 Con lắc lò xo, nếu tăng khối lượng và không thay đổi biên độ thì: Bài tập Dao động cơ 4
Snow In June Biên độ lúc sau của vật trong điện trường Bài tập Dao động cơ 1
keyhaii Hỏi biên độ của hai vật là bao nhiêu để m1 không rời khỏi m2? Bài tập Dao động cơ 2
G Biên độ dao động gần đúng của vật là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 5
Đạt QH Bài toán biên độ lò xo Bài tập Dao động cơ 1
THẦN CHẾT HƯ VÔ Biên độ của dao động 1 là Bài tập Dao động cơ 6
THẦN CHẾT HƯ VÔ Ở li độ nào của cllx đang chuyển động với biên độ A thì cơ năng có giá trị lớn gấp n lần động năng Bài tập Dao động cơ 2
Q Biên độ dao động của vật sau đó là Bài tập Dao động cơ 1
Hang Dang Biên độ dao động của vật sau đó là Bài tập Dao động cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Giá trị ban đầu của biên độ $A_2$ là Bài tập Dao động cơ 1
V Tìm biên độ của con lắc lò xo trong điện trường. Bài tập Dao động cơ 1
billnhat Biên độ cuối cùng trước khi dừng lại là? Bài tập Dao động cơ 2
L Tính biên độ dao động của vật và chiều dài của lò xo khi chưa biến dạng. Bài tập Dao động cơ 1
V Tính biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp theo A và phi? Bài tập Dao động cơ 1
Geni Nguyễn Biên độ giao động B có giá trị cực đại khi A bằng? Bài tập Dao động cơ 2
cỏ hồng Cho ba dao động điều hòa cùng biên độ Bài tập Dao động cơ 6
Đậu Hoàng Anh Tìm số điểm dao động với biên độ bằng 5cm Bài tập Dao động cơ 0
thang cuong Tính biên độ dao động cua vật chịu td ngoại lực Bài tập Dao động cơ 0
thaoqn99 Tìm biên độ dao động Bài tập Dao động cơ 0
Q Biên độ A bằng Bài tập Dao động cơ 7
minhanhmia Biên độ dao động của con lắc là Bài tập Dao động cơ 7
M Tìm biên độ lúc sau Bài tập Dao động cơ 2
0 Dao động tổng hợp có biên độ xấp xỉ khoảng Bài tập Dao động cơ 17
tritanngo99 Dao động điều hòa của con lắc sau khi không còn lực $F$ tác dụng có giá trị biên độ gần giá trị nào Bài tập Dao động cơ 1
S Điều kiện biên độ để vật dao động Bài tập Dao động cơ 0
H Sau khi ngừng tác dụng lực thì biên độ là gì? Bài tập Dao động cơ 3
trangconan123 Vật sẽ dao động với chu kì và biên độ góc là bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 6
A Lò xo có biên độ là? Bài tập Dao động cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top