Kết luận nào sau đây là đúng khi xác định vị trí cân bằng của con lắc?

Bài toán
Một con lắc đơn gồm một quả cầu nhỏ bằng kim loại có khối lượng $m = 100 \left(g\right)$ được treo vào một sợi dây có chiều dài $\iota =0,5m$ tại nơi có gia tốc trọng trường $g = 10 \ \left(\text{m}/\text{s}^{2}\right)$. Tích điện cho quả cầu đến điện tích $q = –0,05 C$ rồi cho nó dao động trong điện trường đều có phương nằm ngang giữa hai bản tụ điện. Hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện là $U = 5 V$, khoảng cách giữa hai bản là $d = 25 cm$. Kết luận nào sau đây là đúng khi xác định vị trí cân bằng của con lắc?
A. Dây treo có phương thẳng đứng
B. Dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc $30^{o}$
C. Dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc $45^{o}$
D. Dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc $60^{o}$
 
Lời giải
Ở vị trí cân bằng mới trong điện trường: $\vec {P'}$+$\vec {T}$=0 với $\vec P'=\vec P+\vec F_đ$
View attachment 1043
$\tan \alpha=\dfrac{|q|E}{mg}=\dfrac{|q|U}{dmg}=1 \Rightarrow \alpha=45^0$ $\Rightarrow$C.
 
Last edited:
Lời giải

$\tan \alpha=\dfrac{qE}{mg}=\dfrac{|q|U}{dmg}=1 \Rightarrow \alpha=45^0$ $\Rightarrow$C.
Em nghĩ học tập trên Diễn đàn Vật lí phổ thông không chỉ lá áp công thức vào rồi tính và có kết quả là được. Quan trọng là thầy nên trình bày cách giải cũng như định hướng giúp học sinh hiểu và làm các Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán khác một cách tốt hơn. Đó mới là định hướng cho cách học tập tiến bộ. Thân cảm ơn :)
 
Bạn có thể nhìn vào đơn vị E=v/m $\Rightarrow$ E=u. D vẽ hình ra sẽ thấy tan $\alpha$=$\dfrac{a}{g}$ f điện = m. A $\Rightarrow$ a= $\dfrac{qE}{m}$ lắp vào sẽ có $\alpha$=45
 
Last edited:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Đ Kết luận nào sau đây đúng? Bài tập Dao động cơ 3
D Kết luận đúng là Bài tập Dao động cơ 2
Annapham95 Chọn kết luận sai: Khi giữ điểm chính giữa của dây treo con lắc đơn Bài tập Dao động cơ 3
NTH 52 Theo kết quả thí nghiệm của học sinh này thì gia tốc trọng trường tại nơi làm thí nghiệm có giá trị? Bài tập Dao động cơ 3
D Kết quả chu kỳ dao động là Bài tập Dao động cơ 4
B Hỏi ông ta có kết thúc công việc đúng giờ hay không? Bài tập Dao động cơ 3
T Thắc mắc về kết quả Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán "Tìm thời điểm lần thứ hai lò xo dãn 7 cm" Bài tập Dao động cơ 3
Del Enter Kết quả của phép đo chu kì được biểu diễn bằng Bài tập Dao động cơ 3
0 Thời điểm kết thúc quãng đường đó thì vật có li độ là Bài tập Dao động cơ 1
huynhcashin Kết quả đúng Bài tập Dao động cơ 3
T Tại thời điểm vật kết thúc đi quãng đường lớn nhất đó thì tốc độ của vật bằng Bài tập Dao động cơ 4
ashin_xman Con lắc dao động với chu kì $T'=xT$ Tính q theo x? Biện luận Bài tập Dao động cơ 0
Đồng Mễ Ái Trong quá trình dao động, khoảng cách nhỏ nhất giữa hai vật gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 0
V Tại thời điểm lò xo bị biến dạng một đoạn 3cm, tốc độ của vật có giá trị gần với giá trị nào sau đây nhất? Bài tập Dao động cơ 0
P Giá trị của x gần nhất với giá trị nào Bài tập Dao động cơ 2
THẦN CHẾT HƯ VÔ Ở li độ nào của cllx đang chuyển động với biên độ A thì cơ năng có giá trị lớn gấp n lần động năng Bài tập Dao động cơ 2
Nguyễn Hữu huy Con lắc lò xo thực hiện công âm khi nào Bài tập Dao động cơ 1
Lê Quang Hưng Khẳng định nào sau đây là đúng? Bài tập Dao động cơ 2
H M2 đi được quãng đường (tính theo cm) gần giá trị nào nhất Bài tập Dao động cơ 0
snsdcute27 Giá trị $\alpha$ gần giá trị nào nhất sau đây: Bài tập Dao động cơ 0
NTH 52 Khoảng thời gian để vật $B$ rơi từ $D$ xuống ${{B}_{1}}$ gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 1
FireStorm S gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Dao động cơ 2
tritanngo99 Dao động điều hòa của con lắc sau khi không còn lực $F$ tác dụng có giá trị biên độ gần giá trị nào Bài tập Dao động cơ 1
L Phát biểu nào sau đây là sai? Bài tập Dao động cơ 1
0 Vật cách vị trí cân bằng $2\sqrt{2}$cm tại những thời điểm nào ? Bài tập Dao động cơ 4
T Biên độ góc cực đại $\alpha$ của con lắc đơn phải thỏa mãn điều kiện nào? Bài tập Dao động cơ 1
Đông Hoa Đế Quân Tần số dao động gần giá trị nào nhất? Bài tập Dao động cơ 3
NTH 52 Ngay trước khi cắm vào quả cầu, viên đạn có tốc độ gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 0
L Điều chỉnh con lắc thế nào để đồng hồ chạy đúng Bài tập Dao động cơ 1
Bty Chu kì dao động gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Dao động cơ 3
ĐỗĐạiHọc2015 $A_{3max}$ gần giá trị nào nhất sau đây. Bài tập Dao động cơ 4
ahehe Chu kì dao động nhỏ của con lắc khi đó gần bằng giá trị nào nhất? Bài tập Dao động cơ 2
ĐỗĐạiHọc2015 Biên độ dao động tổng hợp có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 2
lethisao Để $\frac{\Delta t_1}{\Delta t_2}$ = $\frac{2}{3}$ thì cần thay đổi khối lượng vật như thế nào Bài tập Dao động cơ 5
lethisao Cần tăng hay giảm biên độ như thế nào để thời gian ngắn nhất từ khi điểm I chịu tác dụng của lực nén Bài tập Dao động cơ 1
ghjcghj Tính từ lúc $t=0$, khoảng cách giữa hai vật lớn nhất vào thời điểm nào Bài tập Dao động cơ 4
ghjcghj Hạt cườm dao động với tần số góc có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 3
hientran Khoảng cách $m_{1}$ và $m_{3}$ theo phương thẳng đứng gần giá trị nào nhất Bài tập Dao động cơ 10
hoankuty Hỏi thời gian lò xo nén trong một chu kì gần với giá trị nào nhất sau đây Bài tập Dao động cơ 3
I Giá trị lớn nhất của n gần với giá trị nào sau đây Bài tập Dao động cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Vận tốc $\frac{v_1}{v_2}$ gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 1
hoankuty Hỏi bạn học sinh quan sát thấy con lắc nào dao động mạnh nhất trong bốn con lắc còn lại? Bài tập Dao động cơ 1
Quan_Tham Tần số góc của con lắc có độ lớn gần với giá trị nào sau đây Bài tập Dao động cơ 2
ĐỗĐạiHọc2015 Thời điểm ban đầu đến khi trạm đất gần giá trị nào nhất sau đây. Bài tập Dao động cơ 0
ghjcghj Giá trị của $x_o$ gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Thì thế năng của vật B gần giá trị nào nhất sau đây. Bài tập Dao động cơ 2
T Giá trị lớn nhất của $A_M + A_N$ gần với giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 1
Fờ Tu Dao động điều hòa của con lắc sau khi không còn lực F tác dụng có giá trị biên độ gần giá trị nào? Bài tập Dao động cơ 1
hoankuty Hỏi tỉ số $\frac{{{A}_{1}}}{{{A}_{2}}}$gần giá trị nào nhất ? Bài tập Dao động cơ 4
hoankuty Hỏi giá trị $\Delta {{t}_{2}}-\Delta {{t}_{1}}$gần với giá trị nào nhất sau đây ? Bài tập Dao động cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top