Tìm chiều cao mái nhà.

Bài toán
Các giọt nước, tách ra khỏi mái nhà một cách đều đặn và cùng rơi tự do. Đúng lúc giọt 1 tiếp đất thì giọt thứ $5$ bắt đầu rơi, và khoảng cách giữa giọt $2$ và giọt $3$ là $2,5\left(m\right)$.
Tìm chiều cao mái nhà?
 
Bài toán
Các giọt nước, tách ra khỏi mái nhà một cách đều đặn và cùng rơi tự do. Đúng lúc giọt 1 tiếp đất thì giọt thứ $5$ bắt đầu rơi, và khoảng cách giữa giọt $2$ và giọt $3$ là $2,5\left(m\right)$.
Tìm chiều cao mái nhà?
Lời giải
Cách nhẩm nhanh mà không cần tính
Ta có trong chuyển động nhanh dần đều không có vận tốc đầu, quãng đường đi được trong những khoảng thời gian bằng nhau liên tiếp tỉ lệ với các số chẵn: 2; 4; 6;...
Theo đó, khoảng cách giữa các giọt nước kế tiếp nhau phải chia khoảng cách 16m thành bốn đoạn theo tỉ lệ: 2; 4; 6; 8 do đó khoảng cách giữa các giọt nước lần lượt là $2m,4m,6m,8m$. Lấy số tỉ lệ lớn nhất là $8m$
 
Bài toán
Các giọt nước, tách ra khỏi mái nhà một cách đều đặn và cùng rơi tự do. Đúng lúc giọt 1 tiếp đất thì giọt thứ $5$ bắt đầu rơi, và khoảng cách giữa giọt $2$ và giọt $3$ là $2,5\left(m\right)$.
Tìm chiều cao mái nhà?
Lời giải
Mình giải theo công thức để mọi người dễ hiểu hơn:
Gọi $\Delta t$ là khoảng thời gian rơi giữa 2 giọt nước.
Theo đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 $\Delta s=s_2-s_3=\dfrac{1}{2}g\left(3\Delta t\right)^2-\dfrac{1}{2}g\left(2\Delta t\right)^2=2,5m$
$ \Rightarrow \dfrac{1}{2}g\left(\Delta t^2\right)=0,5m$
Giọt thứ 5 rơi tới đất hết thời gian $4\Delta t$ $\Rightarrow$chiều cao mái $h=s_5=\dfrac{1}{2}g\left(4\Delta t\right)^2=16\Delta s=16.0,5=8m$
 
Last edited:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Neko_Death Tìm khoảng cách Lmax để hai vật còn có thể gặp nhau Bài tập Động học chất điểm 1
huyqhx9 Tìm vận tốc nhỏ nhất của bán cầu Bài tập Động học chất điểm 0
huyqhx9 Tìm độ lớn nhỏ nhất của vận tốc thuyền so với nước mà người này phải chèo thuyền để đến được B Bài tập Động học chất điểm 0
Fat Boy Tìm vận tốc của đoàn tàu khi vừa tới người quan sát và thời gian tàu đi qua. Bài tập Động học chất điểm 0
minhtangv Tìm thời gian xe đi hết dốc Bài tập Động học chất điểm 0
Kiều Thái Tìm điều kiện để xe (2) không đâm vào xe (1) ? Bài tập Động học chất điểm 9
Hải Quân Tìm khoảng cách giữa hai vật sau khoảng thời gian t=1,7s? Bài tập Động học chất điểm 2
Hải Quân Tìm vận tốc gió v' đối với tàu và góc giữa hướng gió $\varphi '$ và xích đạo? Bài tập Động học chất điểm 3
minhtangv Tìm gia tốc hướng tâm Bài tập Động học chất điểm 2
Mã Mạnh Khởi Tìm tốc độ góc ω của đĩa để Bài tập Động học chất điểm 5
Mã Mạnh Khởi Tìm gia tốc và vận tốc ban đầu của đoàn tàu Bài tập Động học chất điểm 1
doanannguyen Tìm khoảng cách nhỏ nhất đó? Bài tập Động học chất điểm 1
minhtangv Tìm thời gian và quãng đường người thứ 2 đi được. Bài tập Động học chất điểm 1
G Tìm gia tốc a và vận tốc v của ô tô? Bài tập Động học chất điểm 1
T Tìm vận tốc giao điểm Bài tập Động học chất điểm 0
Enzan Tìm gia tốc của hạt tại vị trí $x=0$? Bài tập Động học chất điểm 2
Enzan Tìm vận tốc của hạt tại gốc tọa độ? Bài tập Động học chất điểm 0
Enzan Tìm vận tốc người đó ném viên đá? Bài tập Động học chất điểm 2
Enzan Tìm bán kính cong quỹ đạo của chất điểm lúc $t=2s$? Bài tập Động học chất điểm 0
Enzan Tìm gia tốc pháp tuyến của chất điểm? Bài tập Động học chất điểm 1
Enzan Tìm vị trí góc của chất điểm P tại thờ điểm t bất kì? Bài tập Động học chất điểm 1
quỳnh như Tìm tốc độ góc và tốc độ dài của vệ tinh Bài tập Động học chất điểm 6
Enzan Tìm $x$ Bài tập Động học chất điểm 1
Enzan Tìm $t$ và $d$ ? Bài tập Động học chất điểm 1
Hoangtpf4 Tìm vận tốc ban đầu và gia tốc của vật Bài tập Động học chất điểm 1
T Tìm thời gian chuyển động Bài tập Động học chất điểm 11
trungthinh.99 Tìm gia tốc của máy bay. Bài tập Động học chất điểm 3
binhngoc96 Tìm thời điểm tốc độ góc bằng 1/2 tốc độ góc ban đầu Bài tập Động học chất điểm 0
K Lập phương trình quỹ đạo và tìm vận tốc của vật trước khi chạm đất Bài tập Động học chất điểm 3
N Tìm gia tốc và thời gian xe đi hết quãng đường Bài tập Động học chất điểm 1
Công Hiếu Tìm quãng đường vật đi được cho đến khi dừng hẳn Bài tập Động học chất điểm 0
Đạt QH Chiều dài của đoàn vận động viên Bài tập Động học chất điểm 0
H Tính độ cao cực đại của vật Bài tập Động học chất điểm 1
H Tính độ cao nơi thả rơi Bài tập Động học chất điểm 2
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top