Vẽ vòng tròn đường kính $10cm$, tâm tại $C$. Số điểm dao động cực đại trên đường tròn là?

Bài toán
Trên bề mặt chất lỏng có hai nguồn dao động vuông góc với bề mặt chất lỏng có phương trình dao động ${u}_{A}=10\cos 10\pi t)cm;{u}_{B}=5\cos (10\pi t+\dfrac{\pi }{3})cm$.Tốc đọ truyền sóng trên dây là $v=50cm/s$.$AB=30cm$.Cho điểm C trên AB cách A khoảng 18cm cách$ B$$ 12cm $.Vẽ vòng tròn đường kính 10cm ,tâm tại $C$ .Số điểm dao động cực đại trên đường tròn là:
A. 7
B. 6
C. 8
D. 4
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Đối chiếu đáp án giúp mình nhé bạn.

Lời Giải:
$ \lambda = 10 \ (cm) \\2-28 \le d_2 - d_1 = k\lambda -\dfrac{\lambda}{6} \le 22-8\\ \Rightarrow -2,43 \le k \le 1,56$
Chọn đáp án C
 
Bài toán
Trên bề mặt chất lỏng có hai nguồn dao động vuông góc với bề mặt chất lỏng có phương trình dao động ${u}_{A}=10\cos 10\pi t)cm;{u}_{B}=5\cos (10\pi t+\dfrac{\pi }{3})cm$.Tốc đọ truyền sóng trên dây là $v=50cm/s$.$AB=30cm$.Cho điểm C trên AB cách A khoảng 18cm cách$ B$$ 12cm $.Vẽ vòng tròn đường kính 10cm ,tâm tại $C$ .Số điểm dao động cực đại trên đường tròn là:
A. 7
B. 6
C. 8
D. 4
Tớ làm ra D, không biết sai ở đâu nữa
Nhầm, đề của tớ ${u}_{A}=3\cos 10\pi t)cm$ cậu giải thử có đúng đáp án B ko, chi tiết nhá! :D tks
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Trên bề mặt chất lỏng có hai nguồn dao động vuông góc với bề mặt chất lỏng có phương trình dao động ${u}_{A}=10\cos 10\pi t\right)cm;{u}_{B}=5\cos \left(10\pi t+\dfrac{\pi }{3}\right)cm$.Tốc đọ truyền sóng trên dây là $v=50 \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)$.$AB=30cm$.Cho điểm C trên AB cách A khoảng 18cm cách$ B$$ 12cm $.Vẽ vòng tròn đường kính 10cm ,tâm tại $C$ .Số điểm dao động cực đại trên đường tròn là:
A. 7
B. 6
C. 8
D. 4
$13-17\leq (k-\dfrac{1}{6})\lambda\leq 23-7\rightarrow k=0,k=1$
Số điểm dao động cực đại trên đường tròn là 4.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
ghjcghj Số điểm cực đại trên vòng tròn là Bài tập Sóng cơ 5
Q Hỏi khi cả ba vòng đầu tiên chạy thì mức cường độ âm tại O là bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 3
X Nếu roto của máy quay đều vs tốc độ 2n vòng/phút thì cảm kháng của mạch AB là? Bài tập Sóng cơ 0
Tungthanhphan Số điểm dao động cực trên vòng tròn Bài tập Sóng cơ 1
D Số cực đại trên vòng tròn là bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 0
leduong Số điểm cực đại trên vòng tròn là Bài tập Sóng cơ 0
Đá Tảng Tìm số vân lồi cắt nửa vòng tròn nằm về phía AB là bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 1
D Điểm nằm trên đường tròn dao động với biên độ cực tiểu cách xa đường trung trực của AB nhất 1 khoảng Bài tập Sóng cơ 1
L Số điểm dao động cực đại trên đường tròn Bài tập Sóng cơ 0
H Số điểm dao động với biên độ 5 cm trên đường tròn bán kính 4 cm Bài tập Sóng cơ 0
B Xác định số điểm dao cực đại và cùng pha với hai nguồn trong HÌNH TRÒN Bài tập Sóng cơ 3
anhhudson Số điểm dao động với biên độ cực đại và cùng pha với nguồn A trên đường tròn là? Bài tập Sóng cơ 2
minhtangv Tìm số cực đại trên đường tròn Bài tập Sóng cơ 4
T Điểm dao động cực đại trên đường tròn gần trung trực đoạn nối hai nguồn nhất? Bài tập Sóng cơ 1
hoankuty Trên đường tròn tâm $S_{1}$ có bao nhiêu điểm cực tiểu? Bài tập Sóng cơ 8
NTH 52 Số điểm không dao động trên đường tròn nội tiếp hình vuông AMBN là? Bài tập Sóng cơ 1
hoankuty Hỏi trên đường tròn tâm $I$ bán kính $R=15(cm)$ có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại? Bài tập Sóng cơ 6
GS.Xoăn Điểm M trên đường tròn cách A xa nhất dao động với biên độ? Bài tập Sóng cơ 5
Hoàng Phong Xét các điểm trên mặt nước thuộc đường tròn tâm $S_1$ bán kính $S_1 S_2$ điểm mà phần tử tại đó biên Bài tập Sóng cơ 3
Change Tìm số điểm có dao động là $5 cm$ trên đường tròn Bài tập Sóng cơ 1
missyou1946 Số điểm trên đường tròn thuộc mặt phẳng chất lỏng nhận MN làm đường kính có biên độ dao động A/2 Bài tập Sóng cơ 5
missyou1946 Xác định số điểm dao động với biên độ 3cm trên đường tròn đường kính AB Bài tập Sóng cơ 6
missyou1946 M nằm trên đường tròn dao động với biên độ cực đại cách AB một đoạn gần nhất MB bằng Bài tập Sóng cơ 1
inconsolable Số điểm dao động với biên độ 5 cm có trên đường tròn là Bài tập Sóng cơ 4
inconsolable Trên đường tròn tâm O ,đường kính 20 cm.nằm ở mặt nước có số điểm luôn dao động với biên độ cực đại Bài tập Sóng cơ 2
K Điểm nằm trên đường tròn dao động với biên độ cực đại cách trung trực của AB gần nhất một khoảng? Bài tập Sóng cơ 7
T Đếm số điểm có biên độ cực đại trên đường tròn: Bài tập Sóng cơ 6
hoangkkk Số điểm dao động cực đại trên đường tròn tâm $O$ bán kính $AB$ là Bài tập Sóng cơ 17
L Trên đường tròn tâm $S_{1}$ bán kính 5 cm có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại? Bài tập Sóng cơ 1
banana257 Xác định khoảng cách ngắn nhất AM với M dao động cực đại và nằm trên đường tròn đường kính AB. Bài tập Sóng cơ 4
L Số điểm dao động cực đại trên đường tròn là: Bài tập Sóng cơ 4
T Trên đường tròn tâm $S_1$ bán kính 5cm có bao nhiêu điểm dao động biên độ cực đại? Bài tập Sóng cơ 3
Sao Mơ Số điểm dao động với biên độ 7 cm trên đường tròn là Bài tập Sóng cơ 4
__Black_Cat____! Xét trên đường tròn đường kính $10cm$, tâm tại $C$ có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại? Bài tập Sóng cơ 15
__Black_Cat____! Số điểm dao động với biên độ $5cm$ trên đuờng tròn là Bài tập Sóng cơ 12
Snow_flower_9x Tìm số điểm dao động với biên độ cực đại trên đường tròn Bài tập Sóng cơ 4
B Có bao nhiêu điểm cực đại, đứng yên trên nửa đường tròn Bài tập Sóng cơ 1
__Black_Cat____! Điểm $M$ trên đường tròn xa $A$ nhất dao động với biên độ bắng Bài tập Sóng cơ 5
__Black_Cat____! Trên đường tròn tâm $A$ bán kính $AB$, lấy $M$ sao cho $MB=8\sqrt{3}$ Bài tập Sóng cơ 5
dreamhigh315 Số điểm dao động với biên độ $5cm$ trên đường tròn Bài tập Sóng cơ 1
lkshooting Số điểm dao động cực đại trên đường tròn tâm C là? Bài tập Sóng cơ 3
M Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đường tròn Bài tập Sóng cơ 5
T Số điểm dao động với biên độ $5 cm$ có trên đường tròn Bài tập Sóng cơ 4
D Bài toán xác định điểm cực đại trên đường tròn thỏa mãn yêu cầu cho trước. Bài tập Sóng cơ 1
lvcat Tìm số điểm dao động với biên độ cực đại trên đường tròn Bài tập Sóng cơ 1
lkshooting Tìm số điểm dao động với biên độ cực đại trên đường tròn Bài tập Sóng cơ 6
Tăng Hải Tuân Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đường tròn Bài tập Sóng cơ 1
crazyfish2008 Số điểm dao động với biên độ 5cm trên đường tròn tâm O Bài tập Sóng cơ 1
Các chủ đề tương tự
Quảng cáo

Top