Tính cường độ điện trường tổng hợp tại

Bài toán
Có 3 đỉnh A, B, C của hình vuông ABCD cạnh a đặt tại 3 điện tích q giống nhau (q>0). Tính cường độ điện trường tổng hợp tại:
a, Tâm hình vuông
b, Đỉnh D
 
Bài toán
Có 3 đỉnh A, B, C của hình vuông ABCD cạnh a đặt tại 3 điện tích q giống nhau (q>0). Tính cường độ điện trường tổng hợp tại:
a, Tâm hình vuông
b, Đỉnh D
Lời giải

dt.png

Ta có điện trường tại O:
$$\vec{E_O}=\vec{E_{B_1}}+\vec{E_{A_1}}+\vec{E_{C_1}}$$
Do $\vec{E_{A_1}}$ và $\vec{E_{C_1}}$ ngược hướng nên
$$\vec{E_O}=\vec{E_{B_1}} \Rightarrow E_o=9.10^9.\dfrac{q}{\epsilon.\dfrac{a^2}{2}}$$
Tương tự với $E_D$
$$E_D=9.10^9.\dfrac{q}{\epsilon}\left(\dfrac{\sqrt{2}}{a^2}+\dfrac{1}{2a^2}+\right)=\dfrac{2\sqrt{2}+1}{2} . 9.10^9\dfrac{q}{\epsilon. a}$$
 
Last edited:
Lời giải

View attachment 1042
Ta có điện trường tại O:
$$\vec{E_O}=\vec{E_{B_1}}+\vec{E_{A_1}}+\vec{E_{C_1}}$$
Do $\vec{E_{A_1}}$ và $\vec{E_{C_1}}$ ngược hướng nên
$$\vec{E_O}=\vec{E_{B_1}} \Rightarrow E_o=9.10^9.\dfrac{q}{\epsilon.\dfrac{a^2}{2}}$$
Tương tự với $E_D$
$$E_D=9.10^9.\dfrac{q}{\epsilon}\left(\dfrac{\sqrt{2}}{a^2}+\dfrac{1}{2a^2}+\right)=\dfrac{2\sqrt{2}+1}{2} . 9.10^9\dfrac{q}{\epsilon. a}$$
Cảm ơn bn gsxoan đã trả lời Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán của mình nhưng bn có thể nói rõ hơn k? Cách trình bày hơi khó hiểu
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
ngoclinh_2510 Tính độ lớn cường độ điện trường Bài tập Điện tích - Điện trường 2
SHINE Tính điện tích hạt bụi và muốn hạt bụi vẫn cân bằng thì cường độ điện trường phải bằng bao nhiêu? Bài tập Điện tích - Điện trường 2
H Tính cường độ điện trường gây ra bời vỏ cầu Bài tập Điện tích - Điện trường 0
D Tính cường độ điện trường tại $C$ của tam giác $ABC$ Bài tập Điện tích - Điện trường 1
Legendary light Lập công thức tính điện dung của tụ điện cầu. Bài tập Điện tích - Điện trường 0
Dragon Tính thế năng của hệ Bài tập Điện tích - Điện trường 1
Hải Quân Tính khối lượng riêng của chất làm quả cầu? Bài tập Điện tích - Điện trường 0
L Tính hiệu điện thế bộ tụ Bài tập Điện tích - Điện trường 1
L Tính hiệu điện thế bộ tụ điện Bài tập Điện tích - Điện trường 0
Nguyễn Minh Hiền Tính điện tích tối đa Bài tập Điện tích - Điện trường 3
L Tính điện tích của hạt bụi Bài tập Điện tích - Điện trường 2
blackberry9320 Tính năng lượng cần cung cấp để ion hóa nguyên tử hidro Bài tập Điện tích - Điện trường 1
P Tính diện tích của tụ điện phẳng có khoảng cách giữa hai bản tụ và điện dung giống tụ điện cầu Bài tập Điện tích - Điện trường 1
Uchiha Sasuke98 Tính vận tốc của các quả cầu khi chúng ở trên cùng mức ngang so với điểm treo . Bài tập Điện tích - Điện trường 2
T Tính khoảng cách của hai quả cầu sau đó. Bài tập Điện tích - Điện trường 8
Trần Duy Tân Tính điện dung và hiệu điện thế giới hạn của tụ lúc này . Bài tập Điện tích - Điện trường 9
minhtangv Tính công suất đèn flash trong máy chụp ảnh Bài tập Điện tích - Điện trường 1
SHINE Tính điện tích của giọt chất lỏng và số e thừa hoặc thiếu trên giọt chất lỏng? Bài tập Điện tích - Điện trường 1
SHINE Tính q1, q3? Bài tập Điện tích - Điện trường 1
GS.Xoăn Tính điện dung và hiệu điện thế của tụ điện Bài tập Điện tích - Điện trường 8
Lê Thu Huyền Hãy tính điện tích trên quả cầu $R_{2}$? Bài tập Điện tích - Điện trường 3
L Tính khối lượng của mỗi quả cầu. Bài tập Điện tích - Điện trường 1
D Tính độ lớn lực hướng tâm đặt lên Êlectron Bài tập Điện tích - Điện trường 0
Bảo Ngọc Tính khối lượng riêng của quả cầu, biết khối lượng riêng của dầu là $0,8x 10^3 \ kg/m^3$ Bài tập Điện tích - Điện trường 0
D Tính góc dây treo hợp với phương thẳng đứng khi quả cầu cân bằng? Bài tập Điện tích - Điện trường 1
B Tính độ giảm độ cao của quả cầu mang điện. Bài tập Điện tích - Điện trường 0
N Tính điện tích q của quả cầu Bài tập Điện tích - Điện trường 1
H Tính điện tích trên quả cầu bán kính $R_2$ Bài tập Điện tích - Điện trường 2
P Tính E tại tâm O của hình vuông do 2 điện tích điểm gây ra Bài tập Điện tích - Điện trường 4
Viet Duy Để cường độ điệm trường tại C có vecto Ec vuông góc vecto CB thì q2 có dấu và độ lớn như thế nào? Bài tập Điện tích - Điện trường 2
ngoclinh_2510 Bài tập cường độ điện trường Bài tập Điện tích - Điện trường 3
Mất Gốc Cường độ điện trường bên trong tấm kim loại đó là Bài tập Điện tích - Điện trường 1
M Cường độ điện trường gây ra bởi điện tích điểm Bài tập Điện tích - Điện trường 2
Viet Duy Xác định cường độ dòng điện trường do Q gây ra tại M. Bài tập Điện tích - Điện trường 4
Geni Nguyễn Xác định cường độ điện trường tại điểm M nằm trên đường thẳng đi qua hai điện tích Bài tập Điện tích - Điện trường 5
bo tro vat ly Tỉ số giữa véctơ cường độ điện trường Bài tập Điện tích - Điện trường 3
H Cường độ điện trường Bài tập Điện tích - Điện trường 0
NFS.Poseidon Xác định vận tốc nhỏ nhất của điện tích trong cường độ điện trường Bài tập Điện tích - Điện trường 0
GS.Xoăn Tìm cường độ điện trường tại trực tâm $H$ của 3 điểm trên sao cho $\Delta ABC$ có diện tích... Bài tập Điện tích - Điện trường 3
SHINE Xác định cường độ điện trường tại điểm đặt của mỗi điện tích? Bài tập Điện tích - Điện trường 1
SHINE Hãy xác định cường độ điện trường tại Bài tập Điện tích - Điện trường 2
ff610a172 Xác định cường độ điện trường Bài tập Điện tích - Điện trường 0
P Xác định cường độ điện trường tại M trên trung trực của AB Bài tập Điện tích - Điện trường 4
P Điểm có cường độ điện trường 8000V/m sẽ cách điện tích bao nhiêu Bài tập Điện tích - Điện trường 3
crazyfish2008 Định h để cường độ điện trường tại M cực đai Bài tập Điện tích - Điện trường 2
H Cường độ điện trường do các vật tích điện có kích thước đối xứng tạo nên Bài tập Điện tích - Điện trường 2
sương nắng Ba điện tích điểm cùng độ lớn cùng dấu q đặt tại ba đỉnh cúa một tam giác đều cạnh a Bài tập Điện tích - Điện trường 6
Legendary light Tìm độ lệch Bài tập Điện tích - Điện trường 0
Đ Độ lệch so với phương ban đầu của electron khi đi vào giữa hai bản kim loại? Bài tập Điện tích - Điện trường 0
D Ta có điều gì về độ cao max, tầm xa của eletron? Bài tập Điện tích - Điện trường 0
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top