Tìm góc hợp và độ lớn của lực lên điện tích?

Bài toán
Một điện tích điểm q=2,5 $\mu C$ được đặt tại điểm M. Điện trường tại M có 2 thành phần $E_{x}= 6000\left(\dfrac{V}{m}\right) , E_{y}= -6\sqrt{3}.10^{3}\left(\dfrac{V}{m}\right)$. Hỏi:
A. Góc hợp bởi vecto lực tác dụng lên điện tích q và trục Oy?
B. Độ lớn của lực tác dụng lên điện tích q?
 
Bài toán
Một điện tích điểm q=2,5 $\mu C$ được đặt tại điểm M. Điện trường tại M có 2 thành phần $E_{x}= 6000\left(\dfrac{V}{m}\right) , E_{y}= -6\sqrt{3}.10^{3}\left(\dfrac{V}{m}\right)$. Hỏi:
A. Góc hợp bởi vecto lực tác dụng lên điện tích q và trục Oy?
B. Độ lớn của lực tác dụng lên điện tích q?
Lời giải
Từ hình vẽ,
a) Ta có:
$$tg\alpha =\dfrac{E_{x}}{|E_{y}|}=\dfrac{1}{\sqrt{3}}\Rightarrow \alpha =30^{0}$$
$\Rightarrow$ góc cần tìm là $30^{0}$
b) Ta có:
$$E^{2}=E_{x}^{2}+E_{y}^{2}\Rightarrow E=12.10^{3}\left(\dfrac{V}{m}\right),F=|q|E=0,03\left(N\right)$$
Hình vẽ
hinh.PNG

 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
S Tìm lực căng dây tại thời điểm dây treo nghiêng góc lớn nhất sau khi điện trường đổi chiều. Bài tập Điện tích - Điện trường 1
W Tìm điện tích mỗi tụ Bài tập Điện tích - Điện trường 0
zopping88 Tìm vận tốc của các bản tụ tại thời điểm khoảng cách giữa chúng giảm đi 1 nửa Bài tập Điện tích - Điện trường 3
monmaru188 Tìm vận tốc cực đại của mỗi (e) đạt được Bài tập Điện tích - Điện trường 2
Legendary light Tìm độ lệch Bài tập Điện tích - Điện trường 0
Hải Quân Tìm điện thông? Bài tập Điện tích - Điện trường 1
Nguyễn Minh Hiền Tìm q? Bài tập Điện tích - Điện trường 5
M Tìm khoảng cách hai quả cầu Bài tập Điện tích - Điện trường 0
GS.Xoăn Tìm cường độ điện trường tại trực tâm $H$ của 3 điểm trên sao cho $\Delta ABC$ có diện tích... Bài tập Điện tích - Điện trường 3
K Tìm độ cứng lò xo K để bản B không chạm bản A Bài tập Điện tích - Điện trường 2
datanhlg Tìm U để electron không đến được bản đối diện? Bài tập Điện tích - Điện trường 9
datanhlg Tìm vận tốc nhỏ nhất để q có thể qua vòng dây? Bài tập Điện tích - Điện trường 6
SHINE Tìm độ lớn và dấu của q? Bài tập Điện tích - Điện trường 1
K Tìm mối quan hệ của Q và t (t là thời gian chuyển động ) Bài tập Điện tích - Điện trường 13
V Hãy tìm tỉ số gia tốc của hạt ở 2 điểm đó Bài tập Điện tích - Điện trường 2
D Tìm vận tốc êlectron tại $B$? Bài tập Điện tích - Điện trường 1
D Tìm lực tác dụng lên mỗi điện tích Bài tập Điện tích - Điện trường 0
M Tìm q? Bài tập Điện tích - Điện trường 0
Cloud_Strife_Han Tìm lực tương tác của hai điện tích điểm Bài tập Điện tích - Điện trường 0
nguyentronghaiC1K36 Tìm dạng quỹ đạo của e ngay sau đó Bài tập Điện tích - Điện trường 0
S Tìm điều kiện để 4 quả cầu cân bằng trên 4 đỉnh của hình vuông Bài tập Điện tích - Điện trường 0
N Tìm C để $E_C$ = 0 Bài tập Điện tích - Điện trường 0
N Tìm vận tốc dịch chuyển lại gần nhau của các quả cầu. Bài tập Điện tích - Điện trường 4
toanh2201 Tìm điện tích $q_1$, $q_2$. Bài tập Điện tích - Điện trường 1
Viet Duy Để cường độ điệm trường tại C có vecto Ec vuông góc vecto CB thì q2 có dấu và độ lớn như thế nào? Bài tập Điện tích - Điện trường 2
K Hạt điện tích bay trong một mặt phẳng vuông góc với các đường sức của một từ trường đều Bài tập Điện tích - Điện trường 1
D Tính góc dây treo hợp với phương thẳng đứng khi quả cầu cân bằng? Bài tập Điện tích - Điện trường 1
SHINE Tính cường độ điện trường tổng hợp tại Bài tập Điện tích - Điện trường 2
Các chủ đề tương tự
Quảng cáo

Top