Bài toán đóng nút chai

Bài toán
Có 2 chai giống nhau một chai gần đầy nước và một chai gần cạn nước. Hỏi chai nào khó đóng nút hơn. Giả sử nút đóng kín không cho không khí lọt qua. Hãy chứng minh bằng công thức?
 
Bài toán
Có 2 chai giống nhau một chai gần đầy nước và một chai gần cạn nước. Hỏi chai nào khó đóng nút hơn. Giả sử nút đóng kín không cho không khí lọt qua. Hãy chứng minh bằng công thức?
Mình vẫn chưa hiểu ý bạn nói. Ở đây nút mà bạn nói là nút có tiết diện nhỏ hơn chai, khi đóng chỉ cần ấn mạnh hay nút mà khi đóng thì cần vặn. ( hỏi để chắc chắn thôi, mình nghiêng về giả thiết đầu tiên. :)))
 
Mình vẫn chưa hiểu ý bạn nói. Ở đây nút mà bạn nói là nút có tiết diện nhỏ hơn chai, khi đóng chỉ cần ấn mạnh hay nút mà khi đóng thì cần vặn. ( hỏi để chắc chắn thôi, mình nghiêng về giả thiết đầu tiên. :)))
Thực ra loại nút nào cũng được miễn là không cho không khí lọt vào chai khi đóng nhưng dễ hình dung nhất là nút có tiết diện nhỏ hơn miệng chai ta ấn xuống xem trường hợp nào khó ấn hơn!
 
Last edited:
Lời giải

Bài toán này do thầy Dũng khoa Vật Lý-ĐHSP Qui Nhơn đưa ra từ thời mình đang là sinh viên. Thời gian trôi nhanh quá... đã mười mấy năm rồi...
Gọi $\Delta V$ là thể tích nút chiếm chỗ không khí trong chai. Ban đầu áp suất không khí trong 2 chai là $p$ bằng áp suất khí quyển. Áp dụng ĐL Bôi lơ - mariot
Xét chai 1: $pV_1=p'_1\left(V_1-\Delta V\right)$
Xét chai 2: $pV_2=p'_2\left(V_2-\Delta V\right)$
$\Rightarrow$ $\dfrac{P'_1}{P'_2}=\dfrac{V_1\left(V_2-\Delta V\right)}{V_2\left(V_1-\Delta V\right)}
=\dfrac{1-\dfrac{\Delta V}{V_2}}{1-\dfrac{\Delta V}{V_1}}$
Theo đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 $V_1<>
\Rightarrow \dfrac{\Delta V}{V_1}>\dfrac{\Delta V}{V_2}$
$\Rightarrow 1-\dfrac{\Delta V}{V_1}<1-\dfrac{\Delta V}{V_2}$
$\Rightarrow \dfrac{1-\dfrac{\Delta V}{V_2}}{1-\dfrac{\Delta V}{V_1}}>1$
$\Rightarrow p'_1>p'_2$. Áp suất sau khi đóng nút chai 1 cao hơn chai 2 do vậy chai 1 khó đóng nút hơn! =))=))=))
 
Last edited:

Quảng cáo

Top