Vật dừng lại sau khoảng thời gian xấp xỉ là?

Bài toán
Con lắc lò xo có $k= 100 \ \text{N}/\text{m}$, $m= 500 \ \text{g}$ treo thẳng đứng có g= $10 \ \left(\text{m}/\text{s}^{2}\right)$. Từ vị trì cân bằng kéo vật hướng xuống theo phương thẳng đứng một đoạn A= 5cm rồi thả nhẹ cho vật dao động trên phương thẳng đứng lúc t=0. Trong quá trình dao động, vật chịu tác dụng của lực cản bằng $\dfrac{1}{100}$ trọng lượng vật. Giả sử dao động tắt dần xảy ra chậm và biên độ vật giảm dần đều trong từng chu kì. Vật dừng lại sau khoảng thời gian xấp xỉ là
A. 11,1
B. 12,5
C. 1,25
D. 1,11
 
Bài toán
Con lắc lò xo có $k= 100 \ \text{N}/\text{m}$, $m= 500 \ \text{g}$ treo thẳng đứng có g= $10 \ \left(\text{m}/\text{s}^{2}\right)$. Từ vị trì cân bằng kéo vật hướng xuống theo phương thẳng đứng một đoạn A= 5cm rồi thả nhẹ cho vật dao động trên phương thẳng đứng lúc t=0. Trong quá trình dao động, vật chịu tác dụng của lực cản bằng $\dfrac{1}{100}$ trọng lượng vật. Giả sử dao động tắt dần xảy ra chậm và biên độ vật giảm dần đều trong từng chu kì. Vật dừng lại sau khoảng thời gian xấp xỉ là
A. 11,1
B. 12,5
C. 1,25
D. 1,11
Lời giải

Mình thử giải nhé:
Độ giảm biến độ sau 1 chu kỳ là:
$$\Delta A= \dfrac{4 F_{c}}{k}=0,2 \text{cm}$$
Ta có : $$\dfrac{A}{\Delta A} =25$$ nên sau 25 chu kỳ vật sẽ dừng lại
Khi đó $t=25 T= 50 \pi \sqrt{\dfrac{m}{k}} \approx 11,1 \text{s}$
Chọn A.
 
Làm sao để ra được công thức tính độ giảm biên độ sau 1 chu kì vậy
Chứng minh:
Lời giải
Xét nửa chu kỳ:
$$\dfrac{kA^{2}}{2}=\dfrac{kA_{1}^{2}}{2}+\mu mg\left(A+A_{1}\right)$$
$\Rightarrow k.\left(A^{2}-A_{1}^{2}\right)=2.\mu. m.g\left(A+A_{1}\right)$
$\Rightarrow \Delta A_{1}=\dfrac{2\mu mg}{k}$
Vậy trong một chu kỳ, độ giảm biên độ: $\Delta A=2\Delta A_{1}=\dfrac{4\mu mg}{k}=\dfrac{4F_{c}}{k}$
 
Last edited:
Thanks!
P/s: Không được viết tắt trong diễn đàn bạn nhé!
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
H Thời gian tính từ lúc thả vật B đến khi vật A dừng lại lần đầu là Bài tập Dao động cơ 0
kienduc_2000 Vật dừng lại cách vtcb bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 0
V Tính thời gian t kể từ lúc vật bắt đầu trượt đến lúc dừng lại Bài tập Dao động cơ 0
X Vật dao động tắt dần và dừng lại tại vị trí cách vị trí căn bằng đoạn xa nhất bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 0
minhlamdc Tính khoảng cách từ O đến vị trí vật dừng lại? Bài tập Dao động cơ 2
ghjcghj Quãng đường vật chuyển động cho tới khi dừng lại Bài tập Dao động cơ 2
Nguyễn Hương Ly Tính quãng đường vật $m_2$ đi được từ khi thả đế khi dừng lại Bài tập Dao động cơ 5
A Tốc độ trung bình của hệ vật kể từ lúc vật ở M đến khi hệ vật dừng lại là Bài tập Dao động cơ 0
T Thời gian kể từ khi thả vật đến khi vật $m_{2}$ dừng lại hẳn bằng Bài tập Dao động cơ 1
A Thời gian từ khi thả đến khi vật $m_{2}$ dừng lại là Bài tập Dao động cơ 1
GS.Xoăn Hỏi vật trượt được đoạn bao nhiêu thì dừng lại? Bài tập Dao động cơ 1
Đinh Phúc Khi vật dừng lại thì vật bị lò xo Bài tập Dao động cơ 3
A Tũn Quãng đường vật đi được cho đến khi dừng lại là? Bài tập Dao động cơ 2
haninso Thời gian và quãng đường vật chuyển động từ lúc bắt đầu dao động đến lúc dừng lại Bài tập Dao động cơ 0
T Vật dừng lại ở vị trí cách VTCB bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 0
N Từ lúc thả đến lúc dừng lại vật đi được quãng đường bằng: Bài tập Dao động cơ 5
hang49 Quãng đường vật di chuyển đến khi dừng lại là: Bài tập Dao động cơ 5
T Lúc vật dừng lại thì lò xo Bài tập Dao động cơ 1
nguyenvanthuy21071995 Thời gian kể từ lúc vật bắt đầu trượt tới khi dừng lại Bài tập Dao động cơ 6
thanh thương Thời gian từ khi thả vật đến khi vật m2 dừng lại Bài tập Dao động cơ 1
Alitutu Vật sẽ đi qua E mấy lần nữa cho đến khi dừng lại? Bài tập Dao động cơ 2
hoankuty Tổng công thực hiện được của lực ma sát là bao nhiêu khi vật dừng lại? Bài tập Dao động cơ 2
raudiep Thời gian từ khi thả đến khi vật dừng lại Bài tập Dao động cơ 2
H Tổng quãng đường vật đi được đến lúc dừng lại là ? Bài tập Dao động cơ 9
hoangmac Tính quãng đường vật đi được đến khi dừng lại. Bài tập Dao động cơ 20
inconsolable Vật dừng lại ở vị trí cách VTCB bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 8
D Tìm vị trí vật $m$ dừng lại và quãng đường vật đi được từ lúc thả cho đến lúc ngừng. Bài tập Dao động cơ 5
cuongk46t1 Tìm quãng đưởng tổng cộng mà vật đi được tới lúc dừng lại Bài tập Dao động cơ 1
superstar Quãng đường vật đi được đến lúc dừng lại Bài tập Dao động cơ 21
N Quãng đường vật đi được cho đến khi dừng lại Bài tập Dao động cơ 2
H Từ lúc thả đến lúc dừng lại vật đi được quãng đường là bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 5
S Từ lúc thả đến lúc dừng lại, vật đi được quãng đường là? Bài tập Dao động cơ 7
S Thời gian từ khi thả đến khi vật $m_{2}$ dừng lại là? Bài tập Dao động cơ 2
sooley Quãng đường vật đi được từ lúc bắt đầu dao động cho đến lúc nó dừng lại là Bài tập Dao động cơ 3
N Vật nhỏ dừng lại ở cách vị trí ban đầu Bài tập Dao động cơ 4
N Tính thời gian từ khi thả đến khi vật $m_2$ dừng lại Bài tập Dao động cơ 8
H Thời gian kể từ lúc vật bắt đầu trượt cho đến khi vật dừng lại là: Bài tập Dao động cơ 6
H Thời gian từ khi thả đến khi vật ${m}_{2}$ dừng lại là: Bài tập Dao động cơ 1
T Xác định quãng đường vật đi được cho đến khi dừng lại. Bài tập Dao động cơ 2
__Black_Cat____! Vật m dừng lại ở vị trí cách vị trí ban đầu Bài tập Dao động cơ 8
Demonhk Thời gian từ khi thả đến khi vật $m_2$ dừng lại là Bài tập Dao động cơ 6
H Vật nhỏ dừng lại tại vị trí cách $O$ bằng bao nhiêu trong dao động tắt dần Bài tập Dao động cơ 3
levietnghials Quãng đường vật đi được đến lúc dừng lại là: Bài tập Dao động cơ 12
dhdhn Tốc độ trung bình của vật từ khi ngắt đệm từ trường đến khi dừng hẳn? Bài tập Dao động cơ 2
Đinh Phúc Số lần vật qua vị trí cân bằng kể từ khi thả vật đến khi nó dừng hẳn bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 3
hoankuty Tìm quãng đường vật đi được cho tới khi dừng hẳn? Bài tập Dao động cơ 3
A Vật nhỏ của con lắc sẽ dừng tại vị trí Bài tập Dao động cơ 11
H Vật nhỏ có thể dừng tại vị trí nào? Bài tập Dao động cơ 1
Đá Tảng Số lần vật qua VTCB đến khi dừng hẳn Bài tập Dao động cơ 1
adamdj Quãng đường vật đi được từ lúc bắt đầu dao động cho đến khi dừng Bài tập Dao động cơ 9
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top