Tìm mối quan hệ của Q và t (t là thời gian chuyển động )

Bài toán
Một tụ phẳng có diện tích S và khoảng cách 2 bản tụ là d. Được nối vào nguồn với hiệu điện thế U. Khoảng cách giữa 2 bản có $\varepsilon 1$ . Nhúng tụ vào dd dầu $\varepsilon 2$ với vận tốc V. Tìm mối quan hệ của Q và t?(t là thời gian chuyển động)
Giúp với mọi người ơi :((
 
Bài toán
Một tụ phẳng có diện tích S và khoảng cách 2 bản tụ là d . Được nối vào nguồn với hiệu điện thế U. Khoảng cách giữa 2 bản có $\varepsilon 1$ . Nhúng tụ vào dd dầu $\varepsilon 2$ với vận tốc V. Tìm mối quan hệ của Q và t? (t là thời gian chuyển động)
Giúp với mọi người ơi :((
Lời giải
Ta có: $C_{1}=\dfrac{\xi_{1} S}{4\pi kd},C_{2}=\dfrac{\xi_{1}\xi _{2} S}{4\pi kd}$
$W_{1}=\dfrac{C_{1}U^{2}}{2}$ và $W_{2}=\dfrac{C_{2}U^{2}}{2}$ sau đó chia hai cái cho nhau ta được: $\dfrac{W_{1}}{W_{2}}=\dfrac{C_{1}}{C_{2}}=\dfrac{1}{\xi _{2}}\Rightarrow C_{1}=\dfrac{C_{2}}{\xi _{2}}$
Lại có: $Q=Q_{1}+Q_{2}=2U\left(C_{1}+C_{2}\right)=2U\left(\dfrac{C_{2}}{\xi _{2}}+C_{2}\right)$
Ta có: $W_{d}=W_{1}-W_{2}=\dfrac{U^{2}\left(\dfrac{C_{2}}{\xi _{2}}-C_{2}\right)}{2}=\dfrac{mv^{2}}{2}$
$t=\dfrac{a}{v}\rightarrow v=at$. Đến chỗ này thì t làm anh thấy hơi khó hiểu nên chưa tìm ra hướng đi kế tiếp. :too_sad:
 
Last edited:
Do giữa hai bản tụ có $\xi _{1}$ và sau đó nhúng tụ vào môi trường có $\xi _{2}$ nên giữa hai bản tụ sẽ có một lượng tăng thêm là $\xi _{1}\xi _{2}$
 
Bài toán
Một tụ phẳng có diện tích S và khoảng cách 2 bản tụ là d . Được nối vào nguồn với hiệu điện thế U. Khoảng cách giữa 2 bản có $\varepsilon 1$ . Nhúng tụ vào dd dầu $\varepsilon 2$ với vận tốc V. Tìm mối quan hệ của Q và t? (t là thời gian chuyển động)
Giúp với mọi người ơi :((
Đây là lời giải của em anh xem coi giúp em
Ta có $C_{1}=\varepsilon _{1}.\dfrac{S_{1}}{4.\pi .d.k}$
và $C_{2}=\varepsilon _{2}.\dfrac{S_{2}}{4.\pi .d.k}$
Vì bộ mắc song song (vì nhúm vào 2 thứ khác nhau)
$\Rightarrow C=C_{1}+C_{2}=\varepsilon _{1}.\dfrac{S_{1}}{4.\pi .d.k}+\varepsilon _{2}.\dfrac{S_{2}}{4.\pi .d.k}$
Lại có :$Q =C.U$
Giờ thi ta tính $S_{1};S_{2}$ theo t là xong. Ta làm như sau
Gọi chiều dài bản tụ là L thì
Ta có hệ sau $\dfrac{v_{2}.t}{L}=\dfrac{S_{1}}{S}$
Và $\dfrac{L-v_{2}t}{L}=\dfrac{S_{2}}{S}$
Tính S1 và S2 rồi thế vào OK. Nhưng :((
Sao đề có cho L đâu anh
Lại nữa S2 theo anh tính làm em phân vân nghi mình sai :((
Còn nữa anh có chắc cái C2 anh đúng kg em để em còn sửa .......
Còn nhiều điều lắm anh :((
 
Đây là lời giải của em anh xem coi giúp em
Ta có $C_{1}=\varepsilon _{1}.\dfrac{S_{1}}{4.\pi .d.k}$
và $C_{2}=\varepsilon _{2}.\dfrac{S_{2}}{4.\pi .d.k}$
Vì bộ mắc song song (vì nhúm vào 2 thứ khác nhau)
$\Rightarrow C=C_{1}+C_{2}=\varepsilon _{1}.\dfrac{S_{1}}{4.\pi .d.k}+\varepsilon _{2}.\dfrac{S_{2}}{4.\pi .d.k}$
Lại có :$Q =C.U$
Giờ thi ta tính $S_{1};S_{2}$ theo t là xong. Ta làm như sau
Gọi chiều dài bản tụ là L thì
Ta có hệ sau $\dfrac{v_{2}.t}{L}=\dfrac{S_{1}}{S}$
Và $\dfrac{L-v_{2}t}{L}=\dfrac{S_{2}}{S}$
Tính S1 và S2 rồi thế vào OK. Nhưng :((
Nhưng sao, em trình bày cụ thể ra xem anh có giúp được không?
 
Đây là lời giải của em anh xem coi giúp em
Ta có $C_{1}=\varepsilon _{1}.\dfrac{S_{1}}{4.\pi .d.k}$
và $C_{2}=\varepsilon _{2}.\dfrac{S_{2}}{4.\pi .d.k}$
Vì bộ mắc song song (vì nhúm vào 2 thứ khác nhau)
$\Rightarrow C=C_{1}+C_{2}=\varepsilon _{1}.\dfrac{S_{1}}{4.\pi .d.k}+\varepsilon _{2}.\dfrac{S_{2}}{4.\pi .d.k}$
Lại có :$Q =C.U$
Giờ thi ta tính $S_{1};S_{2}$ theo t là xong. Ta làm như sau
Gọi chiều dài bản tụ là L thì
Ta có hệ sau $\dfrac{v_{2}.t}{L}=\dfrac{S_{1}}{S}$
Và $\dfrac{L-v_{2}t}{L}=\dfrac{S_{2}}{S}$
Tính S1 và S2 rồi thế vào OK. Nhưng :((
Sao đề có cho L đâu anh
Lại nữa S2 theo anh tính làm em phân vân nghi mình sai :((
Còn nữa anh có chắc cái C2 anh đúng kg em để em còn sửa .......
Còn nhiều điều lắm anh :((
Lời giải
Đặt chiều cao của tụ là a, tụ ngập trong dầu một đoạn x
Ta xét trong thời gian $t\left(t\leq \dfrac{a}{v}\right)$, tụ được xem như $C_{1}$ mắc song song $C_{2}$

Có: $C_{1}=\dfrac{\xi _{1}\left(a-x\right)S}{ad}, C_{2}=\dfrac{\xi _{1}\xi _{2}xS}{ad}$

$\Rightarrow C=C_{1}+C_{2}=\dfrac{\xi _{1}\left(a-x\right)S}{ad}+\dfrac{\xi _{1}\xi _{2}xS}{ad}$

$=\dfrac{\xi _{1}S}{d}+\dfrac{\xi _{1}S\left(\xi _{2}-1\right)}{ad}vt$

$\Rightarrow q=CU=\dfrac{\xi _{1}SU}{d}+\dfrac{\xi _{1}SU\left(\xi _{2}-1\right)}{ad}vt$

Hình vẽ
hinh.gif
 
Lời giải
Đặt chiều cao của tụ là a, tụ ngập trong dầu một đoạn x
Ta xét trong thời gian $t\left(t\leq \dfrac{a}{v}\right)$, tụ được xem như $C_{1}$ mắc song song $C_{2}$

Có: $C_{1}=\dfrac{\xi _{1}\left(a-x\right)S}{ad}, C_{2}=\dfrac{\xi _{1}\xi _{2}xS}{ad}$

$\Rightarrow C=C_{1}+C_{2}=\dfrac{\xi _{1}\left(a-x\right)S}{ad}+\dfrac{\xi _{1}\xi _{2}xS}{ad}$

$=\dfrac{\xi _{1}S}{d}+\dfrac{\xi _{1}S\left(\xi _{2}-1\right)}{ad}vt$

$\Rightarrow q=CU=\dfrac{\xi _{1}SU}{d}+\dfrac{\xi _{1}SU\left(\xi _{2}-1\right)}{ad}vt$

Hình vẽ
View attachment 1016
C2 tính theo em mới đúng anh ạ
Em lấy cuốn GTVL ra xem thấy họ tinh như em
Anh trình bày lại giúp em lần cuối
Cám ơn anh
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
W Tìm điện tích mỗi tụ Bài tập Điện tích - Điện trường 0
zopping88 Tìm vận tốc của các bản tụ tại thời điểm khoảng cách giữa chúng giảm đi 1 nửa Bài tập Điện tích - Điện trường 3
monmaru188 Tìm vận tốc cực đại của mỗi (e) đạt được Bài tập Điện tích - Điện trường 2
Legendary light Tìm độ lệch Bài tập Điện tích - Điện trường 0
Hải Quân Tìm điện thông? Bài tập Điện tích - Điện trường 1
Nguyễn Minh Hiền Tìm q? Bài tập Điện tích - Điện trường 5
M Tìm khoảng cách hai quả cầu Bài tập Điện tích - Điện trường 0
S Tìm lực căng dây tại thời điểm dây treo nghiêng góc lớn nhất sau khi điện trường đổi chiều. Bài tập Điện tích - Điện trường 1
GS.Xoăn Tìm cường độ điện trường tại trực tâm $H$ của 3 điểm trên sao cho $\Delta ABC$ có diện tích... Bài tập Điện tích - Điện trường 3
K Tìm độ cứng lò xo K để bản B không chạm bản A Bài tập Điện tích - Điện trường 2
SHINE Tìm góc hợp và độ lớn của lực lên điện tích? Bài tập Điện tích - Điện trường 1
datanhlg Tìm U để electron không đến được bản đối diện? Bài tập Điện tích - Điện trường 9
datanhlg Tìm vận tốc nhỏ nhất để q có thể qua vòng dây? Bài tập Điện tích - Điện trường 6
SHINE Tìm độ lớn và dấu của q? Bài tập Điện tích - Điện trường 1
V Hãy tìm tỉ số gia tốc của hạt ở 2 điểm đó Bài tập Điện tích - Điện trường 2
D Tìm vận tốc êlectron tại $B$? Bài tập Điện tích - Điện trường 1
D Tìm lực tác dụng lên mỗi điện tích Bài tập Điện tích - Điện trường 0
M Tìm q? Bài tập Điện tích - Điện trường 0
Cloud_Strife_Han Tìm lực tương tác của hai điện tích điểm Bài tập Điện tích - Điện trường 0
nguyentronghaiC1K36 Tìm dạng quỹ đạo của e ngay sau đó Bài tập Điện tích - Điện trường 0
S Tìm điều kiện để 4 quả cầu cân bằng trên 4 đỉnh của hình vuông Bài tập Điện tích - Điện trường 0
N Tìm C để $E_C$ = 0 Bài tập Điện tích - Điện trường 0
N Tìm vận tốc dịch chuyển lại gần nhau của các quả cầu. Bài tập Điện tích - Điện trường 4
toanh2201 Tìm điện tích $q_1$, $q_2$. Bài tập Điện tích - Điện trường 1
V Mối liên hệ giữa điện trường tại M, N, P là? Bài tập Điện tích - Điện trường 1
P Quan hệ giữa các điện tích giữa các đỉnh của hình vuông Bài tập Điện tích - Điện trường 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top