Tìm biên dao động lúc sau của vật trong điện trường

Bài toán
Con lắc gồm lò xo có khối lượng $m=200 \ \text{g}$,$k=100 \ \text{N}/\text{m}$, q = 100µC. Ban đầu vật dao động điều hòa với A=5cm theo phương thẳng đứng. Khi vật qua vị trí cân bằng người ta thiết lập một điện trường đều thẳng đứng hướng lên có cường độ E=0.12MV/m. Tìm biên dao động lúc sau của vật trong điện trường.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Con lắc gồm lò xo có khối lượng $m=200 \ \text{g}$,$k=100 \ \text{N}/\text{m}$, q = 100µC. Ban đầu vật dao động điều hòa với A=5cm theo phương thẳng đứng. Khi vật qua vị trí cân bằng người ta thiết lập một điện trường đều thẳng đứng hướng lên có cường độ E=0.12MV/m. Tìm biên dao động lúc sau của vật trong điện trường.
Đã có ở đây :) http://vatliphothong.vn/t/8560/
 
Bài toán
Con lắc gồm lò xo có khối lượng $m=200 \ \text{g}$,$k=100 \ \text{N}/\text{m}$, q = 100µC. Ban đầu vật dao động điều hòa với A=5cm theo phương thẳng đứng. Khi vật qua vị trí cân bằng người ta thiết lập một điện trường đều thẳng đứng hướng lên có cường độ E=0.12MV/m. Tìm biên dao động lúc sau của vật trong điện trường.
Lời giải
Mình nói rõ hơn một chút cách giải của Huyen171
+Khi chưa có lực điện thì ở VTCB O con lắc giãn:
$$\Delta l_0= \dfrac{mg}{k}$$
+Khi có thêm lực điện, Ở VTCB O' thì con lắc lò xo giãn:
$$\Delta l_1=\dfrac{mg-qE}{k}$$
Nên :
$$OO'=x_0 =\Delta l_0- \Delta l_1 =\dfrac{qE}{k}=12 cm$$
Khi qua VTCB O(lúc đã có lực điện):
Sử dụng CT độc lập:
$$A'= \sqrt{x_0^2 +\left(\dfrac{v}{\omega }\right)^2}$$
Với $v=v_{max}=\omega A$ nên:
$$A'=\sqrt{x_0^2+A^2}=\sqrt{12^2+5^2}=13 \text{cm}$$
 
Last edited:
Lời giải
Mình nói rõ hơn một chút cách giải của Huyen171
+Khi chưa có lực điện thì ở VTCB O con lắc giãn:
$$\Delta l_0= \dfrac{mg}{k}$$
+Khi có thêm lực điện, Ở VTCB O' thì con lắc lò xo giãn:
$$\Delta l_1=\dfrac{mg-qE}{k}$$
Nên :
$$OO'=x_0 =\Delta l_0- \Delta l_1=\dfrac{qE}{k}=12 cm$$
Khi qua VTCB O(lúc đã có lực điện):
Sử dụng CT độc lập:
$$A'= \sqrt{x_0^2 +\left(\dfrac{v}{\omega }\right)^2}$$
Với $v=v_{max}=\omega A$ nên:
$$A'=\sqrt{x_0^2+A^2}=\sqrt{12^2+5^2}=13 \text{cm}$$
Cảm ơn bạn. Lần trước mình cũng đăng Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này nhưng bạn kia không chịu giải chi tiết nên mới phải đăng lại.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Lời giải
Mình nói rõ hơn một chút cách giải của Huyen171
+Khi chưa có lực điện thì ở VTCB O con lắc giãn:
$$\Delta l_0= \dfrac{mg}{k}$$
+Khi có thêm lực điện, Ở VTCB O' thì con lắc lò xo giãn:
$$\Delta l_1=\dfrac{mg+qE}{k}$$
Nên :
$$OO'=x_0 =\Delta l_1- \Delta l_0 =\dfrac{qE}{k}=12 cm$$
Khi qua VTCB O(lúc đã có lực điện):
Sử dụng CT độc lập:
$$A'= \sqrt{x_0^2 +\left(\dfrac{v}{\omega }\right)^2}$$
Với $v=v_{max}=\omega A$ nên:
$$A'=\sqrt{x_0^2+A^2}=\sqrt{12^2+5^2}=13 \text{cm}$$
Điện tích dương điện trường hướng lên vậy lực điện phải hướng lên chứ nhỉ? Nếu vậy $\Delta l_1<\Delta l_0$
 
Em cảm ơn thầy em đã sửa :)
Ở vị trí O lò xo giãn $\Delta l_0=\dfrac{mg}{k}=2cm$
Ở vị trí O' do qE>mg$\Rightarrow$lò xo bị nén một đoạn
$|\Delta l_1|=\dfrac{qE-mg}{k}=10cm$ và khi đó vật dao động quanh VTCB mới O' cách O một đoạn $|\Delta l_1|+\Delta l_0=12cm$. Chọn O' là gốc, chiều + hướng xuống, ta có $x_O=12cm \Rightarrow A'^2={x_O}^2+\dfrac{{v_O}^2}{\omega ^2}$
$\Rightarrow A'=13cm$
 
Last edited:
Người ta thường qui ước $\Delta l$ mang giá trị dương. Ở vị trí O lò xo giãn $\Delta l_0=\dfrac{mg}{k}=2cm$
Ở vị trí O' lò xo bị nén một đoạn $\Delta l_1=\dfrac{qE-mg}{k}=10cm$ và khi đó vật dao động quanh VTCB mới O' cách O một đoạn $\Delta l_1+\Delta l_2=12cm$. Chọn O' là gốc, chiều + hướng xuống, ta có $x_O=12cm \Rightarrow A'^2={x_O}^2+\dfrac{{v_O}^2}{\omega ^2}$
$\Rightarrow A'=13cm$
Thưa thầy $\Delta l$ có thể âm bởi vì công thức tính lực đàn hồi là:
$$\vec{F}=-k \vec{\Delta l}$$
Khi $\Delta l <0 $ thì lò xo nén :)
 
Last edited:
Thưa thầy $\Delta l$ có thể âm bởi vì công thức tính lực ddnf hồi là:
$$\vec{F}=-k \vec{\Delta l}$$
Khi $\Delta l <0 $ thì lò xo nén :)
Ừ thì cũng được. Vấn đề ở chỗ trong Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 giải em nói "ở vị trí O' lò xo giãn". Thực ra ở vị trí đó lò xo đang bị nén.
 
Người ta thường qui ước $\Delta l$ mang giá trị dương. Ở vị trí O lò xo giãn $\Delta l_0=\dfrac{mg}{k}=2cm$
Ở vị trí O' lò xo bị nén một đoạn $\Delta l_1=\dfrac{qE-mg}{k}=10cm$ và khi đó vật dao động quanh VTCB mới O' cách O một đoạn $\Delta l_1+\Delta l_2=12cm$. Chọn O' là gốc, chiều + hướng xuống, ta có $x_O=12cm \Rightarrow A'^2={x_O}^2+\dfrac{{v_O}^2}{\omega ^2}$
$\Rightarrow A'=13cm$
Em cảm ơn thầy.:x
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Đậu Hoàng Anh Tìm số điểm dao động với biên độ bằng 5cm Bài tập Dao động cơ 0
thaoqn99 Tìm biên độ dao động Bài tập Dao động cơ 0
Hoài Thương Tìm biên độ của các dao động thành phần. Bài tập Dao động cơ 3
Satoh Aki Tìm biên độ dao động tổng hợp? Bài tập Dao động cơ 1
N Tìm biên độ dao động cực đại của m để dao động đó là dao động điều hoà Bài tập Dao động cơ 1
Nguyễn Đình Huynh Tìm biên độ dao động tổng hợp Bài tập Dao động cơ 4
GS.Xoăn Tìm biên độ dao động tổng hợp Bài tập Dao động cơ 29
hoankuty Tìm biên độ dao động của vật sau va chạm? Bài tập Dao động cơ 3
hoankuty Tìm li độ $x$ vào thời điểm $t=\frac{1}{60}(s)$ ứng với dao động tổng hợp có biên độ nhỏ nhất? Bài tập Dao động cơ 36
tranmai_97 Tìm biên độ dao động Bài tập Dao động cơ 1
Lê Nguyễn Duy Phong Tìm biên dao động lúc sau của vật trong điện trường Bài tập Dao động cơ 4
L Tìm tần số và biên độ dao động Bài tập Dao động cơ 3
V Tìm biên độ dao động con lắc khi rời khỏi mặt phẳng Bài tập Dao động cơ 2
Enzan Tìm biên độ và li độ của dao động tổng hợp Bài tập Dao động cơ 1
hoankuty Tìm độ lớn biên độ dao động $A$ Bài tập Dao động cơ 9
Longdragon Tìm biên độ dao động của con lắc Bài tập Dao động cơ 6
chinhanh9 Tìm biên độ dao động của vật m1 Bài tập Dao động cơ 1
Muộn Tìm chu kỳ và biên độ dao động của các vật. Bài tập Dao động cơ 0
vinh7aa Tìm biên độ dao động điều hòa: Bài tập Dao động cơ 1
D Tìm biên độ dao động,li độ góc,chu kì T' Bài tập Dao động cơ 0
tranladth Tìm biên độ dao động của vật Bài tập Dao động cơ 4
thichhocvatli Tìm tỉ số biên độ dao động Bài tập Dao động cơ 3
C Tìm biên độ dao động Bài tập Dao động cơ 3
kiemro721119 Tìm biên độ dao động của $m_1$ sau va chạm. Bài tập Dao động cơ 5
tramyvodoi Tìm biên độ mới của dao động Bài tập Dao động cơ 3
T Tìm biên độ dao động tổng hợp Bài tập Dao động cơ 2
tkvatliphothong Tìm biên độ góc của con lắc đơn sau 10 dao động toàn phần Bài tập Dao động cơ 0
lvcat Tìm biên độ dao động của con lắc lò xo Bài tập Dao động cơ 2
P Tìm biên độ dao động của con lắc khi dời khỏi mặt phẳng nâng. Bài tập Dao động cơ 9
T Tìm biên độ dao động của vật. Bài tập Dao động cơ 2
Đá Tảng Vật thực hiện đồng thời 2 dao động. Tìm biên độ $A_2$ khi năng lượng vật cực đại Bài tập Dao động cơ 7
kiemro721119 Tìm biên độ dao động cực đại của vật trong dao động tắt dần. Bài tập Dao động cơ 2
V Tìm biên độ của con lắc lò xo trong điện trường. Bài tập Dao động cơ 1
M Tìm biên độ lúc sau Bài tập Dao động cơ 2
T Tìm biên độ A Bài tập Dao động cơ 1
Đậu Hoàng Anh Tìm biên độ của vật sau khi thang máy rơi Bài tập Dao động cơ 0
Tú Zô Tìm biên độ A ? Bài tập Dao động cơ 1
K Tìm biên độ của vật sau va chạm. Bài tập Dao động cơ 1
X Tìm biên độ A tổng hợp Bài tập Dao động cơ 7
Hải Quân Tìm giá trị của biên độ tổng hợp? Bài tập Dao động cơ 4
hoankuty Tìm biên độ của miếng ván Bài tập Dao động cơ 0
Del Enter Tìm biên độ dđ? Bài tập Dao động cơ 9
mpmikisg Tìm biên tổng hợp của 3 DĐĐH Bài tập Dao động cơ 1
chinhanh9 Tìm điều kiện về biên độ để dây luôn căng Bài tập Dao động cơ 1
thoheo Tìm biên độ A của giao động Bài tập Dao động cơ 1
Dark_Angel Tìm biên độ góc Bài tập Dao động cơ 0
D Tìm biên độ của con lắc lúc sau Bài tập Dao động cơ 1
T Tìm biên độ A? Bài tập Dao động cơ 1
H Tìm điều kiện của biên độ để tồn tại thời điểm khoảng cách giữa hai vật không đổi Bài tập Dao động cơ 1
lvcat Tìm biên độ của con lắc lò xo khi cho thang máy chuyển động Bài tập Dao động cơ 3
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top