L biến thiên Giá trị của $\varphi$ gần giá trị nào nhất sau đây?

Bài toán
Đặt điện áp $u=U_{0}\cos \left(\omega t\right)$ với $U_0$ và $\omega $ không đổi vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp điện trở $R$, tụ điện $C$ và cuộn cảm thuần $L$ thay đổi được. Khi $L = L_1$ và $L = L_2$: điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm có cùng giá trị; độ lệch pha của điện áp ở hai đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện lần lượt là 0,32 rad và 1,28 rad. Khi $L = L_0$: điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt cực đại; độ lệch pha giữa hai đâu dòng điện và điện áp hai đầu mạch là $φ$. Giá trị của $φ$ gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 0,75 rad
B. 1,7 rad
C. 0,5 rad
D. 1,2 rad
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Đặt điện áp $u=U_{0}\cos \left(\omega t\right)$ với $U_0$ và $\omega $ không đổi vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp điện trở $R$, tụ điện $C$ và cuộn cảm thuần $L$ thay đổi được. Khi $L = L_1$ và $L = L_2$: điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm có cùng giá trị; độ lệch pha của điện áp ở hai đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện lần lượt là 0,32 rad và 1,28 rad. Khi $L = L_0$: điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt cực đại; độ lệch pha giữa hai đâu dòng điện và điện áp hai đầu mạch là $φ$. Giá trị của $φ$ gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 0,75 rad
B. 1,7 rad
C. 0,5 rad
D. 1,2 rad
Lời giải
Ta có:
$U_{L}=\dfrac{U.Z_{L}}{\sqrt{R^{2}+\left(Z_{L}-Z_{C}\right)^{2}}}=\dfrac{UR.Z_{L}}{R.\sqrt{R^{2}+\left(Z_{L}-Z_{C}\right)^{2}}}=U.\cos \varphi .\dfrac{Z_{L}}{R}$

$\Rightarrow \dfrac{U_{L}}{Z_{L}}=\dfrac{U\cos \varphi }{R}$

$\Rightarrow \left\{\begin{matrix}\dfrac{U_{L}}{Z_{L_{1}}}=\dfrac{U.\cos \varphi _{1}}{R} & \\ \dfrac{U_{L}}{Z_{L_{2}}}=\dfrac{U.\cos \varphi _{2}}{R} & \end{matrix}\right.$

$\Rightarrow \dfrac{U_{L}}{Z_{L_{1}}}+\dfrac{U_{L}}{Z_{L_{2}}}=\dfrac{U\left(\cos \varphi _{1}+\cos \varphi _{2}\right)}{R}=U_{L}\left(\dfrac{1}{Z_{L_{1}}}+\dfrac{1}{Z_{L_{2}}}\right)$

$=U_{L_{max}}.\dfrac{2}{Z_{L_{max}}}=\dfrac{2U}{R}\cos \varphi $

$\Rightarrow \cos \varphi =\dfrac{\cos \varphi _{1}+\cos \varphi _{2}}{2}\Rightarrow \varphi =0,933$.
Do gần giá trị nào nhất nên ta chọn đáp án A.
 
Lời giải
Ta có:
$U_{L}=\dfrac{U.Z_{L}}{\sqrt{R^{2}+\left(Z_{L}-Z_{C}\right)^{2}}}=\dfrac{UR.Z_{L}}{R.\sqrt{R^{2}+\left(Z_{L}-Z_{C}\right)^{2}}}=U.\cos \varphi .\dfrac{Z_{L}}{R}$

$\Rightarrow \dfrac{U_{L}}{Z_{L}}=\dfrac{U\cos \varphi }{R}$

$\Rightarrow \left\{\begin{matrix}\dfrac{U_{L}}{Z_{L_{1}}}=\dfrac{U.\cos \varphi _{1}}{R} & \\ \dfrac{U_{L}}{Z_{L_{2}}}=\dfrac{U.\cos \varphi _{2}}{R} & \end{matrix}\right.$

$\Rightarrow \dfrac{U_{L}}{Z_{L_{1}}}+\dfrac{U_{L}}{Z_{L_{2}}}=\dfrac{U\left(\cos \varphi _{1}+\cos \varphi _{2}\right)}{R}=U_{L}\left(\dfrac{1}{Z_{L_{1}}}+\dfrac{1}{Z_{L_{2}}}\right)$

$=U_{L_{max}}.\dfrac{2}{Z_{L_{max}}}=\dfrac{2U}{R}\cos \varphi $

$\Rightarrow \cos \varphi =\dfrac{\cos \varphi _{1}+\cos \varphi _{2}}{2}\Rightarrow \varphi =0,933$.
Do gần giá trị nào nhất nên ta chọn đáp án A.
 
Bài này giải bằng pp giản đồ véc tơ có được không bạn???
Chào bạn. Phương pháp giản đồ vectơ chỉ hữu hiệu khi đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 cho những tính chất để suy ra những tính chất hình học trong hình vẽ. Tuy nhiên mọi cách giải không phải là vạn năng nên chúng ta cần lựa chọn phương pháp phù hợp để làm Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập với đáp số đúng và nhanh nhất.
 
Bài này giải bằng pp giản đồ véc tơ có được không bạn???
Đây là Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 thi chế số lại từ đề thi đại học năm 2013, bạn xem các cách giải trong tệp này nhé. Ghi chú: nếu bạn hiểu cặn kẽ lời giải 4 và 5 thì mình sẽ trình bày Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này theo cách khác cho bạn, bạn phải thật hiểu thì mình mới có thể trình bày được nhé (mới vừa nghĩ ra).:)
 

Attachments

Đây là Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 thi chế số lại từ đề thi đại học năm 2013, bạn xem các cách giải trong tệp này nhé. Ghi chú: nếu bạn hiểu cặn kẽ lời giải 4 và 5 thì mình sẽ trình bày Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này theo cách khác cho bạn, bạn phải thật hiểu thì mình mới có thể trình bày được nhé (mới vừa nghĩ ra).:)
Anh ơi. Hai cách sau trâu quá ! :D
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Đạt QH Giá trị của UR Bài tập Điện xoay chiều 1
U Lệch pha Biết $\varphi_1+\varphi_2=90^o$, giá trị của U là Bài tập Điện xoay chiều 1
Trangmin L biến thiên Khi điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu cuộn dây đạt giá trị cực đại thì cảm kháng của cuộn dây là? Bài tập Điện xoay chiều 4
Long kudo Lệch pha Hệ số công suất của cả đoạn mạch AB gần nhất với giá trị nào? Bài tập Điện xoay chiều 4
phượng nhím Giá trị nhỏ nhất của phi 1 + phi 2 gần giá trị nào nhất Bài tập Điện xoay chiều 3
ptnhungnp f biến thiên Giá trị của f3 xấp xỉ bằng Bài tập Điện xoay chiều 0
Đình Nam R biến thiên Khi R = R0 thì công suất của mạch là cực đại và bằng 100W. Giá trị của P1 là Bài tập Điện xoay chiều 1
Nguyễn Tuân f biến thiên Giá trị của f3 xấp xỉ bằng Bài tập Điện xoay chiều 3
T C biến thiên Giá trị của R là?? Bài tập Điện xoay chiều 0
S C biến thiên Để điện áp trên Rmax tìm giá trị của C Bài tập Điện xoay chiều 2
Satoh Aki Công suất tiêu thụ của mạch đạt cực đại khi R biến đổi có giá trị bằng Bài tập Điện xoay chiều 3
hoankuty f biến thiên Tìm giá trị của $\omega _{2}$ khi $n$ đạt giá trị cực tiểu. Bài tập Điện xoay chiều 0
ĐỗĐạiHọc2015 Giá trị của $R_m$ và $P_m$ lần lượt là Bài tập Điện xoay chiều 1
ahehe Hệ số công suất của đoạn mạch AB lúc tần số có giá trị fo là? Bài tập Điện xoay chiều 2
L Giá trị của ω0 gần với giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 2
lethisao Hệ số công suất của mạch ứng với w1 có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Điện xoay chiều 15
T Giá trị của U gần giá trị nào nhất. Bài tập Điện xoay chiều 1
Văn Long C biến thiên Giá trị nào của C sau đây thì Uc=0.8Uc-max ? Bài tập Điện xoay chiều 7
lethisao Khi tần số là f3=240Hz thì hệ số công suất trong mạch k3 là. Giá trị của k3 là Bài tập Điện xoay chiều 3
manhktnd98 Hệ số công suất của điện áp hai đầu mạch điện AB gần giá trị nào Bài tập Điện xoay chiều 5
manhktnd98 Hệ số công suất của điện áp hai đầu mạch điện AB gần giá trị nào Bài tập Điện xoay chiều 1
minhlamdc Giá trị của n là Bài tập Điện xoay chiều 9
phanha11a1 L biến thiên Giá trị của R là Bài tập Điện xoay chiều 2
phanha11a1 C biến thiên Để điện áp hiệu dụng trên điện trở R đạt cực đại thì giá trị của C có thể là: Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Giá trị của n là. Bài tập Điện xoay chiều 0
Hoa Vũ f biến thiên Giá trị của f' xấp xỉ bằng? Bài tập Điện xoay chiều 0
kieu thu hang R biến thiên Xác đinh điện trở của biến trở để công xuất tiêu thụ trên đoạn mạch đat giá trị cực đại Bài tập Điện xoay chiều 2
F R biến thiên Điều chỉnh R biến thiên để công suất tiêu thụ trên R lớn nhất. Giá trị của R bằng? Bài tập Điện xoay chiều 2
L Để hệ số công suất của mạch là 0,6 thì phải ghép thêm 1 điện trở Ro với R có giá trị bao nhiêu và mắ Bài tập Điện xoay chiều 1
hoankuty Giá trị của $U$ là ? Bài tập Điện xoay chiều 6
L Với giá trị nào của R thì công suất tiêu thụ trên toàn mạch là lớn nhất Bài tập Điện xoay chiều 5
O Tổng trở của cuộn dây có giá trị bao nhiêu? Bài tập Điện xoay chiều 9
hoankuty Hỏi giá trị của${{U}_{1}}-{{U}_{2}}$gần giá trị nào nhất sau đây ? Bài tập Điện xoay chiều 6
hoankuty Học sinh đó tính được giá trị của R và X là : Bài tập Điện xoay chiều 9
T Giá trị của L Bài tập Điện xoay chiều 1
hoankuty Hỏi giá trị của U gần với giá trị nào nhất ? Bài tập Điện xoay chiều 1
hoankuty f biến thiên Giá trị của $\cos \varphi $ gần với giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 2
shochia Giá trị của công suất Bài tập Điện xoay chiều 6
A Hộp đen Giá trị của R gần giá trị nào nhất sau đây ? Bài tập Điện xoay chiều 1
A Giá trị của L gần giá trị nào nhất sau đây ? Bài tập Điện xoay chiều 4
greenmath C biến thiên Giá trị của a bằng bao nhiêu Bài tập Điện xoay chiều 3
Hải Quân Giá trị của R0 là? Bài tập Điện xoay chiều 8
A C biến thiên Điều chỉnh C = $C_2$ thì điện áp hiệu dụng của đoạn mạch MB đạt cực đại, giá trị cực đại đó xấp xỉ b Bài tập Điện xoay chiều 2
C Cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch có giá trị: Bài tập Điện xoay chiều 1
P Hệ số công suất của mạch MB gần giá trị nào sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 3
Hải Quân Giá trị của độ tự cảm lúc đó là? Bài tập Điện xoay chiều 4
N Giá trị của C là? Bài tập Điện xoay chiều 0
A Giá trị của cảm kháng khi $L=L_1$ là. Bài tập Điện xoay chiều 0
xuanhoang281 R biến thiên Điều chỉnh giá trị của biến trở để công suất tiêu thụ của mạch đạt cực đại bằng Bài tập Điện xoay chiều 6
xuanhoang281 f biến thiên Giá trị cực đại của điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm xấp xỉ bằng? Bài tập Điện xoay chiều 2
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top