Sự phụ thuộc của biên độ dao động cưỡng bức

Câu hỏi

Biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc:
A. Pha ban đầu của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật
B. Biên độ của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật
C. Tần số của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật
D. Hệ số lực cản tác dụng lên vật
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc:
A. Pha ban đầu của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật
B. Biên độ của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật
C. Tần số của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật
D. Hệ số lực cản tác dụng lên vật
Lời giải

Theo mình là đáp án A.
Nói đến dao động cưỡng bức là nói đến sự phụ thuộc vào ngoại lực cưỡng bức như tần số, biên độ và cả hệ số lực cản
Còn pha ban đầu quyết định li độ chứ không quyết định độ lớn biên độ
 
Bài toán
Biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc:
A. Pha ban đầu của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật
B. Biên độ của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật
C. Tần số của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật
D. Hệ số lực cản tác dụng lên vật
Lời giải

Biên độ của dao động cưỡng bức không chỉ phụ thuộc vào biên độ của lực cưỡng bức mà còn phụ thuộc vào cả độ chệnh lệch tần số của lực cưỡng bức với tần số riêng của hệ dao động. Do vậy 2 đáp án B.C. đúng.
Lại có dao động cưỡng bức xảy ra trong hệ dưới tác dung của ngoại lực độc lập đối với hệ. Vì vậy đáp án D. cũng đúng.
Còn pha ban đầu thì không thể quyết định tới biên độ được.
Vậy nên ta chọn A.
 
Last edited:

Quảng cáo

Top