Tìm số điểm dao dộng cực đại trên đoạn $AM$

Bài toán
Tại hai điểm trên mặt nước, có hai nguồn phát sóng A và B có phương trình $u=a\cos \left(40\pi t\right)\left(cm\right) $, vận tốc truyền sóng là $50 \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)$, A và B cách nhau $11\left(cm\right)$. Gọi M là điểm trên mặt nước có $MA=10\left(cm\right)$ và $MB=5\left(cm\right)$. Số điểm dao dộng cực đại trên đoạn $AM$ là
A. $9$
B. $7$
C. $2$
D. $6$
 
Bài toán
Tại hai điểm trên mặt nước, có hai nguồn phát sóng A và B có phương trình $u=a\cos \left(40\pi t\right)\left(cm\right) $, vận tốc truyền sóng là $50 \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)$, A và B cách nhau $11\left(cm\right)$. Gọi M là điểm trên mặt nước có $MA=10\left(cm\right)$ và $MB=5\left(cm\right)$. Số điểm dao dộng cực đại trên đoạn $AM$ là
A. $9$
B. $7$
C. $2$
D. $6$
Lời giải
Ta có $\lambda =2,5\left(cm\right)$
$\dfrac{\left(MA - MB\right)}{\lambda } = 2 \Rightarrow$ M là cực đại thứ 2 ở bên phải
Số cực đại trong nửa vùng giao thoa = phần nguyên của $\dfrac{AB}{\lambda }=4\Rightarrow $ số cực đại trong khoảng A và M là $6$ điểm. (Không tính điểm M). Chọn đáp án D.
Hình vẽ
hinh.PNG

 
Lời giải
Ta có $\lambda =2,5\left(cm\right)$
$\dfrac{\left(MA - MB\right)}{\lambda } = 2 \Rightarrow$ M là cực đại thứ 2 ở bên phải
Số cực đại trong nửa vùng giao thoa = phần nguyên của $\dfrac{AB}{\lambda }=4\Rightarrow $ số cực đại trong khoảng A và M là $6$ điểm. (Không tính điểm M). Chọn đáp án D.
Hình vẽ
View attachment 995
Chưa hiểu. Bạn có thể giải thích rõ hơn kết hợp với hình vẽ được không?
 
Chưa hiểu. Bạn có thể giải thích rõ hơn kết hợp với hình vẽ được không?
Lời giải
Cách khác nhé: Ta xét tại 2 điểm A và M, ta có:
$\dfrac{MA-BA}{\lambda }\leq k\leq \dfrac{MA-MB}{\lambda }\Rightarrow -0,4\leq k\leq 2$. Đây là công thức tính số điểm dao động cực đại trên AM: 2.3=6 điểm. Số 3 chính là 3 giá trị để $k$ nguyên 0,1,2. Phải nhân cho 2 vì khi ta xét k ta chỉ xét nửa đường cực đại nằm ở mặt phẳng phía trên AM, nhân hai là xét cả số điểm nằm ở mặt phẳng trên và mặt phẳng dưới của đoạn AM (theo hình ấy).
 
Last edited:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Truongvu127 Tìm số điểm cực đại trên d Bài tập Sóng cơ 1
thepotato Tìm số điểm cực đại Bài tập Sóng cơ 2
Tuyển 52LQ Tìm số điểm dao động cùng pha với A trên đoạn BC Bài tập Sóng cơ 2
minhtangv Tìm số điểm dao động cực đại cùng pha 2 nguồn Bài tập Sóng cơ 12
minhtangv Tìm số điểm dao động cùng pha với A,B Bài tập Sóng cơ 5
Tinh Hoang Tìm số điểm dao động cực đại trên CD Bài tập Sóng cơ 4
minhtangv Tìm số điểm M trên (E) Bài tập Sóng cơ 3
minhtangv Tìm số điểm dao động cùng pha với nguồn A Bài tập Sóng cơ 11
surynnd1 Tìm số điểm dao động cực đại Bài tập Sóng cơ 1
Enzan Tìm số điểm dao động ngược pha với hai nguồn trên đoạn CO Bài tập Sóng cơ 2
K Tìm số điểm dao động trên mặt chất lỏng Bài tập Sóng cơ 2
Change Tìm số điểm có dao động là $5 cm$ trên đường tròn Bài tập Sóng cơ 1
V Tìm số điểm cực tiểu trên s1s2 Bài tập Sóng cơ 0
minhdoan Tìm số điểm trên dây dao động ngược pha với nguồn ở thời điểm t=0,5 s Bài tập Sóng cơ 2
N Tìm số điểm dao động cực đại cực tiểu Bài tập Sóng cơ 1
G Tìm số điểm giao động với biên độ giống biên độ giao động tại trung điểm Bài tập Sóng cơ 5
Heavenpostman Tìm số điểm dao động với biên độ bằng 8cm Bài tập Sóng cơ 9
lvcat Tìm số điểm dao động với biên độ $5\sqrt{2}$ trên đoạn nối 2 nguồn Bài tập Sóng cơ 15
D Tìm số điểm dao động với biên độ a trên đoạn MM' Bài tập Sóng cơ 9
T Tìm số điểm dđ ngược pha với 2 nguồn trên đoạn MB : Bài tập Sóng cơ 7
T Tìm số dao động với biên độ bằng 1/2 biên độ của điểm bụng Bài tập Sóng cơ 8
C Tìm số điểm dao động với biên độ $\ 2 \sqrt{2} (cm)$ Bài tập Sóng cơ 1
Snow_flower_9x Tìm số điểm dao động với biên độ cực đại trên đường tròn Bài tập Sóng cơ 4
Snow_flower_9x Tìm số điểm thỏa điều kiện cho trước Bài tập Sóng cơ 8
Đá Tảng Tìm số điểm lệch pha so với O một góc $\Delta \varphi = \dfrac{\pi}{3}$ Bài tập Sóng cơ 5
Tăng Hải Tuân Tìm số điểm dao động với biên độ cực đại, cực tiểu trên elip nhận S1, S2 làm tiêu điểm. Bài tập Sóng cơ 1
S Tìm số điểm đứng yên trên $MB$ với $M$ thuộc trung trực của $AB$ Bài tập Sóng cơ 1
Đá Tảng Tìm số điểm dao động với biên độ cực đại trên $S_1S_2$ và cùng pha với nguồn. Bài tập Sóng cơ 2
Đá Tảng Tìm số điểm dao động với biên độ cực đại trên $S_1S_2$ Bài tập Sóng cơ 2
lvcat Tìm số điểm dao động với biên độ cực đại trên đường tròn Bài tập Sóng cơ 1
lkshooting Tìm số điểm dao động với biên độ cực đại trên đường tròn Bài tập Sóng cơ 6
N Tìm tần số f của âm Bài tập Sóng cơ 2
minhtangv Tìm số cực đại trên đường tròn Bài tập Sóng cơ 4
Lãng Tử_Mưa Bụi Hãy tìm hệ số tắt dần của sóng âm Bài tập Sóng cơ 0
minhtangv Tìm số ca sĩ hát trong tốp ca Bài tập Sóng cơ 3
L Tìm số bụng sóng và số nút sóng Bài tập Sóng cơ 1
truongpham97 Tìm số nút trên dây Bài tập Sóng cơ 5
raudiep Tìm cường độ âm của sóng âm có cùng tần số nhưng khác biên độ Bài tập Sóng cơ 2
P Tìm số bụng sóng? Bài tập Sóng cơ 2
lam_vuong Tìm tần số âm phản xạ tại vách núi mà người lái xe hóng được Bài tập Sóng cơ 0
T Tìm số bụng sóng trên dây: Bài tập Sóng cơ 1
tisdadu Tìm tần số dao động của nguồn Bài tập Sóng cơ 3
triminhdovip137 Tìm tần số âm nhỏ nhất khi ống sáo phát ra âm to nhất Bài tập Sóng cơ 5
T Tìm tần số của âm phát ra Bài tập Sóng cơ 3
lvcat Tìm số dao động cực đại giữa hai nguồn Bài tập Sóng cơ 13
triminhdovip137 Tìm tần số do âm cơ bản tạo ra Bài tập Sóng cơ 7
Đá Tảng Tìm số hyperbol cực đại cắt MN là: Bài tập Sóng cơ 12
T Tìm tỉ số giữa tốc độ cực đại của mổi phần tử môi trường và tốc độ truyền sóng Bài tập Sóng cơ 2
T Tìm số gợn sóng cực đại !!! Bài tập Sóng cơ 1
lvcat Tìm số lần có sóng dừng trên sợi dây đàn hồi Bài tập Sóng cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top