Hệ vân giao thoa trên màn dịch chuyển 1 đoạn là

Bài toán
Trong thí nghiệm Young giao thoa sóng ánh sáng:$a=S_{1}S_{2}=1mm; D=2m; \lambda =0,589\mu m; n_{KK}=1,000293; n_{CK}=1.$ (KK là không khí; CK là chân không; n là chiết suất). Sau khe $S_1$ đặt một ống thủy tinh rỗng dài $l=2 \text{cm}$, hai đầu ống có thành rất mỏng, bên trong là chân không. Hệ vân giao thoa trên màn dịch chuyển theo phương song song với hai khe $S_1, S_2$ và về phía $S_2$ một đoạn là:
A. 5,86mm
B. 11,72mm
C. 17,58mm
D. 23,44mm
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Lời giải

Suy nghĩ suốt từ hôm qua sáng nay đã tìm được lời giải! Mình có phương án thế này nhé:
Lúc đầu giao thoa trong không khí coi như trong môi trường có chiết suất n. Xét vân trung tâm $nd_2-nd_1=\dfrac{ax}{d}$=0
Lúc sau trong không khí. Chú ý $d_1$ có một đoạn chân không 20mm=l
$nd_2-[n\left(d_1-l\right)+l]=a\dfrac{{\Delta}x}{D}$
$\Rightarrow n\left(d_2-d_1\right)+nl-l=a\dfrac{{\Delta}x}{D}$
$\Rightarrow \Delta x=\dfrac{\left(n-1\right).l.D}{a}$
$\Rightarrow \Delta x=5.86 \text{mm}$.
Chú ý: Trường hợp này coi như bản chiết suất n của $d_2$ dày hơn $d_1$ nên vân trung tâm sẽ dịch xuống dưới tức là về phía $S_2$ một đoạn 5,86mm. $\Rightarrow$Chọn A.
 
Last edited:

Quảng cáo

Top