Thời gian chuyển động của vật?

Bài toán
Từ mặt đất một vật được ném thẳng đứng lên trên, người ta quan sát thấy vật đi qua vị trí A có độ cao $h=40\left(m\right)$ so với mặt đất trong 2 lần, khoảng thời gian giữa hai lần đó là $2\left(s\right)$. Tính thời gian chuyển động của vật.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Lời giải

IMG_20140929_152640.jpg


Anh chú ý gõ công thức và gõ lời giải, không nên đăng dạng ảnh nhé!
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
N Tính thời gian chuyển động của thuyền Bài tập Động học chất điểm 2
L Thời gian chuyển động của xe Bài tập Động học chất điểm 4
Legendary light Tính thời gian, độ dịch chuyển và quãng đường của vật? Bài tập Động học chất điểm 4
T Tìm thời gian chuyển động Bài tập Động học chất điểm 11
T Hãy xác định quãng đường mà vật đi đươc trong thời gian đó Bài tập Động học chất điểm 4
L Xác định khoảng thời gian giữa 2 thời điểm vật có độ lớn vận tốc là 3 m/s Bài tập Động học chất điểm 1
Fat Boy Tìm vận tốc của đoàn tàu khi vừa tới người quan sát và thời gian tàu đi qua. Bài tập Động học chất điểm 0
minhtangv Tìm thời gian xe đi hết dốc Bài tập Động học chất điểm 0
Hải Quân Tìm khoảng cách giữa hai vật sau khoảng thời gian t=1,7s? Bài tập Động học chất điểm 2
minhtangv Tìm thời gian và quãng đường người thứ 2 đi được. Bài tập Động học chất điểm 1
Legendary light Hãy lập biểu thức của thời gian mà máy bay bay hết một vòng của hình vuông Bài tập Động học chất điểm 0
N Tính v dòng nước đối với bờ sông và thời gian thuyền qua sông? Bài tập Động học chất điểm 11
Nguyễn Minh Hiền Tính thời gian rơi Bài tập Động học chất điểm 3
T Thời gian mặt trăng quay quanh trái đất & lực tác dụng Bài tập Động học chất điểm 1
datanhlg Toa thứ n đi qua người ấy trong thời gian bao lâu? Bài tập Động học chất điểm 2
trungthinh.99 Thời gian kim giờ và kim phút cùng nằm trên cùng một đường thằng? Bài tập Động học chất điểm 6
Enzan Thời gian ném vật thứ hai Bài tập Động học chất điểm 1
V Tính khoảng thời gian từ lúc ném đá đến lúc nó rơi xuống mặt đất Bài tập Động học chất điểm 5
H Tính thời gian từ lúc ném cho đến khi chạm đất Bài tập Động học chất điểm 1
H Tính thời gian để vật này đi hết 3m đầu tiên Bài tập Động học chất điểm 1
N Tìm gia tốc và thời gian xe đi hết quãng đường Bài tập Động học chất điểm 1
Mignonne Độ dời của bulong trong khoảng thời gian từ lúc Bulong rời trần cho đến khi chạm sàn thang máy. Bài tập Động học chất điểm 0
Công Hiếu Tính thời gian vật đi cả quãng đường ABCD. Bài tập Động học chất điểm 0
copekmuathu Tính thời gian rơi và vận tốc của vật khi chạm đất Bài tập Động học chất điểm 2
triminhdovip137 Kim phút quay được 1 vòng thì thời gian trong thực tế là Bài tập Động học chất điểm 1
khang26102610 Xác định những thời điểm mà xe ở A, B và C trong những điều kiện sau Bài tập Động học chất điểm 3
binhngoc96 Tìm thời điểm tốc độ góc bằng 1/2 tốc độ góc ban đầu Bài tập Động học chất điểm 0
Q Tính vận tốc góc tại thời điểm t. Cho biết tính chất chuyển động tại thời điểm đó Bài tập Động học chất điểm 2
N Tính vận tốc trung bình, vận tốc tức thời và tốc độ tức thời Bài tập Động học chất điểm 0
daophanvan Một chất điểm chuyển động thẳng biến đổi đều đi qua bốn điểm A, B, C, D. Biết rằng:AB BC CD 5 m... Bài tập Động học chất điểm 2
V Bài toán chuyển động ném ngang Bài tập Động học chất điểm 2
H Toán chuyển động tròn Bài tập Động học chất điểm 3
Nguyễn Minh Hiền Bài tập về chuyển động thẳng biến đổi đều Bài tập Động học chất điểm 8
tranguyen Xác định $v_0$ để vật có thể chuyển động trong mặt phẳng thẳng đứng Bài tập Động học chất điểm 1
X Quãng đường trong chuyển động thẳng biến đổi đều Bài tập Động học chất điểm 0
N Thắc mắc về đồ thị của vận tốc trong chuyển động thẳng biến đổi đều Bài tập Động học chất điểm 6
viet_1846 Vật lí vui về chuyển động Bài tập Động học chất điểm 2
Các chủ đề tương tự

Quảng cáo

Top