Độ nén cực đại của lò xo trong quá trình dao động là?

Bài toán
Cho cơ hệ như hình bên. Biết $M = 1,8 \ \text{kg}$, lò xo nhẹ $k = 100 \ \text{N}/\text{m}$. Một vật $m = 200 \ \text{g}$ chuyển động với vo = 5 m/s đến và vào M (ban đầu đứng yến) theo trục lò xo. Hệ số ma sát trượt giữa M và mp ngang là $\mu = 0,2$. Coi va chạm đh xuyên tâm. Độ nén cực đại của lò xo trong quá trình dao động là?
Đáp án: 10,3cm.

untitled1.PNG
 
Bài toán
Cho cơ hệ như hình bên. Biết $M = 1,8 \ \text{kg}$, lò xo nhẹ $k = 100 \ \text{N}/\text{m}$. Một vật $m = 200 \ \text{g}$ chuyển động với vo = 5 m/s đến và vào M (ban đầu đứng yến) theo trục lò xo. Hệ số ma sát trượt giữa M và mp ngang là $\mu = 0,2$. Coi va chạm đh xuyên tâm. Độ nén cực đại của lò xo trong quá trình dao động là?
Đáp án: 10,3cm.

View attachment 970
Bài giải
Ta có hệ phương trình
$mv^{'}+MV^{'}=mv$
$\dfrac{1}{2}mv^{2}=\dfrac{1}{2}mv'^{2}+\dfrac{1}{2}MV'^{2}$
Giải hệ thu được V'=1 m/s
Gọi A là độ nén cực đại của lò xo
Áp dụng định luật bào toàn năng lượng
$\dfrac{1}{2} MV'^{2}-\mu mgA=\dfrac{1}{2}kA^{2}$. Lấy $g= 10 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$
$\Rightarrow 50A^{2}+3,6A-0,9=0$ (ĐK: A>0)
Bấm máy giải pt ta có 2 nghiệm -0,175m và 0,103m(nhận)
Vậy A=10,3cm;;);;);;)
 
Bài toán
Cho cơ hệ như hình bên. Biết $M = 1,8 \ \text{kg}$, lò xo nhẹ $k = 100 \ \text{N}/\text{m}$. Một vật $m = 200 \ \text{g}$ chuyển động với vo = 5 m/s đến và vào M (ban đầu đứng yến) theo trục lò xo. Hệ số ma sát trượt giữa M và mp ngang là $\mu = 0,2$. Coi va chạm đh xuyên tâm. Độ nén cực đại của lò xo trong quá trình dao động là?
Đáp án: 10,3cm.

View attachment 970
Đáp án Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này là 13cm nhé
Lời giải
Do va chạm đàn hồi xuyên tâm nên ta có: $mv_{0}=mv+MV\left(1\right)$
$\dfrac{mv_{0}^{2}}{2}=\dfrac{mv^{2}}{2}+\dfrac{MV^{2}}{2}\left(2\right)$
Từ (1),(2) ta có: $V=v_{0}+v\left(3\right)$
Từ (1),(3) ta có: $V=\dfrac{2mv_{0}}{m+M}=1 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$
Khi lò xo nén cực đại một đoạn x, từ bảo toàn năng lượng ta thu được: $\dfrac{MV^{2}}{2}=\dfrac{kx^{2}}{2}+\mu mgx\Rightarrow x=0,13\left(m\right)=13\left(cm\right)$
 
Đáp án Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này là 13cm nhé
Lời giải
Do va chạm đàn hồi xuyên tâm nên ta có: $mv_{0}=mv+MV\left(1\right)$
$\dfrac{mv_{0}^{2}}{2}=\dfrac{mv^{2}}{2}+\dfrac{MV^{2}}{2}\left(2\right)$
Từ (1),(2) ta có: $V=v_{0}+v\left(3\right)$
Từ (1),(3) ta có: $V=\dfrac{2mv_{0}}{m+M}=1 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$
Khi lò xo nén cực đại một đoạn x, từ bảo toàn năng lượng ta thu được: $\dfrac{MV^{2}}{2}=\dfrac{kx^{2}}{2}+\mu mgx\Rightarrow x=0,13\left(m\right)=13\left(cm\right)$
Baì này ra kết quả là $10,3\left(cm\right)$ và cách làm như của minhtangv.
 
Baì này ra kết quả là $10,3\left(cm\right)$ và cách làm như của minhtangv.
Bài này mình đánh thiếu chữ m. Đã xoá Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 viết rồi mà chắc anh Lil.Tee phục hồi lại để thành viên xem để nhận ra lỗi sai ấy mà.:)
 
Last edited:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
ĐỗĐạiHọc2015 Lò xo tác dụng vào tường là lực nén có độ lớn cực đại. Bài tập Dao động cơ 1
phatthientai Độ nén cực đại của lò xo là? Bài tập Dao động cơ 2
inconsolable Tốc độ cực đại của vật sau lần nén thứ nhất là : Bài tập Dao động cơ 2
sooley Tốc độ cực đại của vật sau lần nén thứ nhất là Bài tập Dao động cơ 3
sooley Độ nén cực đại của lò xo $K_{2}$và khoảng thời gian ngắn nhất giứa hai lần va chạm liên tiếp của hai Bài tập Dao động cơ 1
P Xác định tốc độ cực đại của M sau khi lò xo bị nén cực đại Bài tập Dao động cơ 1
Demonhk Tốc độ cực đại của vật sau lần nén thứ nhất Bài tập Dao động cơ 5
lethisao Cần tăng hay giảm biên độ như thế nào để thời gian ngắn nhất từ khi điểm I chịu tác dụng của lực nén Bài tập Dao động cơ 1
Mến Tốc độ trung bình của vật trong khoảng thời gian lò xo bị nén trong một chu kì Bài tập Dao động cơ 2
LeLinh Độ nén lớn nhất của lò xo có thể đạt được trong quá trình vật dao động là: Bài tập Dao động cơ 1
kenlovejen Độ nén lớn nhất của lò xo Bài tập Dao động cơ 8
sooley Độ nén lớn nhất của lò xo có thể đạt được trong dao động là Bài tập Dao động cơ 0
N Độ giãn và độ nén của con lắc lò xo treo thẳng đứng Bài tập Dao động cơ 1
T Độ nén lớn nhất vật đạt trong quá trình dao động Bài tập Dao động cơ 4
nguyenthecong Tìm độ nén lớn nhất của lò xo Bài tập Dao động cơ 5
Tăng Hải Tuân Chu kì dao động của con lắc và độ nén tối đa của $k_2$ trong quá tŕnh vật dao động? Bài tập Dao động cơ 1
N Thời gian ngắn nhất từ khi thả tay đến khi vật ở vị trí mà lực đàn hồi có độ lớn bằng 2/3 lực đàn hồi cực đại và đang giảm là ? Bài tập Dao động cơ 0
N Biên độ của dao động tổng hợp bằng: Bài tập Dao động cơ 0
T Một vật dao động điều hòa mà 3 thời điểm liên tiếp t1,t2,t3 với t3-t1=3(t3-t2) li độ thỏa mãn... Bài tập Dao động cơ 1
V Tại thời điểm lò xo bị biến dạng một đoạn 3cm, tốc độ của vật có giá trị gần với giá trị nào sau đây nhất? Bài tập Dao động cơ 0
htthao1506 Con lắc lò xo, nếu tăng khối lượng và không thay đổi biên độ thì: Bài tập Dao động cơ 4
Lại Nam Anh Trong 1 chu kì, khoảng thời gian vật có độ lớn gia tốc không vượt quá một nửa gia tốc cực đại là Bài tập Dao động cơ 3
Snow In June Biên độ lúc sau của vật trong điện trường Bài tập Dao động cơ 1
EDoGaWa Tính tốc độ cực đại của m Bài tập Dao động cơ 0
L Độ cứng của lò xo là Bài tập Dao động cơ 1
keyhaii Hỏi biên độ của hai vật là bao nhiêu để m1 không rời khỏi m2? Bài tập Dao động cơ 2
Dando Nguyễn Tìm li độ tại thời điểm $t_{2}$ trước hoặc sau thời điểm $t_{1}$ một khoảng thời gian $\Delta t$ Bài tập Dao động cơ 2
G Biên độ dao động gần đúng của vật là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 5
THẦN CHẾT HƯ VÔ Độ cứng của lò xo dựa vào 3 thời điểm Bài tập Dao động cơ 3
Đạt QH Bài toán biên độ lò xo Bài tập Dao động cơ 1
THẦN CHẾT HƯ VÔ Độ lớn lực căng dây tại vị trí có động năng bằng thế năng Bài tập Dao động cơ 2
THẦN CHẾT HƯ VÔ Biên độ của dao động 1 là Bài tập Dao động cơ 6
THẦN CHẾT HƯ VÔ Ở li độ nào của cllx đang chuyển động với biên độ A thì cơ năng có giá trị lớn gấp n lần động năng Bài tập Dao động cơ 2
Q Biên độ dao động của vật sau đó là Bài tập Dao động cơ 1
Hang Dang Biên độ dao động của vật sau đó là Bài tập Dao động cơ 1
·.·★sunny★·.· Li độ dao động tổng hợp của chất điểm Bài tập Dao động cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Độ lớn vận tốc cực đại của vật $m_3$ bằng. Bài tập Dao động cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Giá trị ban đầu của biên độ $A_2$ là Bài tập Dao động cơ 1
L Số lần vật qua vị trí có độ lớn li độ bằng 2cm Bài tập Dao động cơ 2
V Tìm biên độ của con lắc lò xo trong điện trường. Bài tập Dao động cơ 1
phượng nhím Lực đàn hồi tác dụng lên giá I có độ lớn nhỏ nhất là Bài tập Dao động cơ 3
billnhat Biên độ cuối cùng trước khi dừng lại là? Bài tập Dao động cơ 2
L Tính biên độ dao động của vật và chiều dài của lò xo khi chưa biến dạng. Bài tập Dao động cơ 1
L Tính độ cứng lò xo Bài tập Dao động cơ 3
V Tính biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp theo A và phi? Bài tập Dao động cơ 1
H Tốc độ trung bình của vật kể từ lúc bắt đầu dao động đến khi tắt hẳn là: Bài tập Dao động cơ 1
tritanngo99 Khi t=4s li độ của M' là: Bài tập Dao động cơ 2
Geni Nguyễn Biên độ giao động B có giá trị cực đại khi A bằng? Bài tập Dao động cơ 2
Vớ Vẩn Thời điểm t+0,4(s) chất điểm có li độ là Bài tập Dao động cơ 1
Đậu Hoàng Anh Tốc độ trung bình của vật nhỏ Bài tập Dao động cơ 5
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top