Topic: Ôn luyện sóng cơ học

Để cho các bạn dự thi đại học năm 2015 với quy chế mới của bộ là sẽ thi theo kỳ thi Quốc gia do đó hôm nay mình lập topic này để các bạn có thể vào để thảo luận, trao đổi và thắc mắc về những Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập sóng cơ mà mình còn thấy thắc mắc. Các quy định của topic này:
1. Không được spam, đăng theo từng Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365, không được đăng hai Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 trong quá trình gửi Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365.
2. Giải Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 thật chi tiết (tránh đưa mỗi công thức, nếu đưa công thức thì phải chứng minh hoặc trích dẫn lấy từ đâu, ví dụ là lấy công thức của thầy Chu Văn Biên thì các bạn phải ghi rõ là "Trích từ công thức của thầy Chu Văn Biên") để cho các bạn mới tham gia diễn đàn có thể xem cách giải chi tiết để còn ôn tập hoặc có thêm kiến thức bổ sung.
3. Các Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán, lời giải, đáp án phải có dạng đúng như quy định, xem thêm tại đây: http://vatliphothong.vn/t/8807/
4. Nếu bạn nào có khả năng tốt thì trong một Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán có thể trình bày nhiều cách giải, hy vọng thông qua topic sẽ có những cách giải đặc biệt và sáng tạo.
5. Các Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 giải cần hình vẽ phải vẽ cẩn thận để tải lên và chèn vào Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 viết.
6. Lưu ý: Những Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 viết sai quy định sẽ bị xoá ngay lập tức, nên các bạn trình bày cho đúng nhé.
Chúc các bạn học tập tốt chương Sóng cơ.

Bắt đầu nào:
Bài toán
Hiện tượng giao thoa sóng trên mặt nước với hai nguồn $S_{1},S_{2}$ cùng biên độ, ngược pha,$S_{1}S_{2}=13\left(cm\right)$. Tia $S_{1}y$ trên mặt nước, ban đầu tia $S_{1}y$ chứa $S_{1}S_{2}$. Điểm C luôn ở trên tia $S_{1}y$ và $S_{1}C=5\left(cm\right)$. Cho $S_{1}y$ quay quanh $S_{1}$ đến vị trí sao cho $S_{1}C$ là trung bình nhân giữa hình chiếu của chính nó lên $S_{1}S_{2}$ với $S_{1}S_{2}$. Lúc này C ở trên vân cực đại giao thoa thứ 4. Số vân giao thoa cực tiểu quan sát được là?
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Tại hai điểm $A$ và $B$ trên mặt nước cách nhau $8cm$ có 2 nguồn kết hợp dao động với phương trình $u_1=u_2=a \cos 40 \pi t \left(cm\right)$, tốc độ truyền sóng trên mặt nước là $30 \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)$. Xét đoạn thẳng $CD=4 \left(cm\right)$ trên mặt nước có chung đường trung trực với $AB$. Tìm khoảng cách lớn nhất từ CD đến AB sao cho trên đoạn CD chỉ có 3 điểm dao động với biên độ cực đại
P/s: Ra đề theo yêu cầu của ĐỗĐạiHọc2015
Giải nào:
Lời giải
Nhận xét: Trên đoạn CD có 3 đường dao động cực đại $\Rightarrow CD$ có 3 cực đại, tại C và D là cực đại bậc 1
Xét tại (C) gọi $d_{2}$ khoảng cách từ C đến B, và $d_{1}$ là khoảng cách từ C đến A, O là trung điểm AB
Ta có: $d_{2}-d_{1}=\lambda =1,5\left(cm\right)\left(1\right)$
Hạ CH vuông góc AB $\Rightarrow CH=x, HO=HA=2\left(cm\right),BO=6\left(cm\right)$
Dùng Pitago:
$\Rightarrow d_{2}=\sqrt{x^{2}+6^{2}},d_{1}=\sqrt{x^{2}+2^{2}}\left(2\right)$
Thay $\left(2\right)$ vào $\left(1\right)$ ta giải được $x$ là $9,7\left(cm\right)$. Vậy khoảng cách lớn nhất đó có giá trị là $9,7\left(cm\right).$
 
Last edited:
Bài toán
Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng nước, hai nguồn kết hợp $O_1$ và $O_2$ dao động cùng pha, cùng biên độ. Chọn hệ trục tọa độ vuông góc $xOy$ thuộc mặt nước với gốc tọa độ là vị trí đặt nguồn $O_1$ còn nguồn $O_2$ nằm trên tia $Oy$. Trên trục $Ox$ có hai điểm $P$ và $Q$ đều nằm trên các vân cực đại sao cho hiệu đường đi đến hai nguồn lần lượt là lớn nhất và nhỏ nhất; các hiệu đường đi đó tương ứng là 4 cm và 2 cm. Trên trục $Ox$, khoảng cách giữa hai điểm dao động với biên độ cực đại gần và xa $O$ nhất là 5,5 cm. Tung độ của nguồn $O_2$ là:
A. 6 cm
B. -6 cm
C. 12 cm
D. -12 cm
 
Bài toán
Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng nước, hai nguồn kết hợp $O_1$ và $O_2$ dao động cùng pha, cùng biên độ. Chọn hệ trục tọa độ vuông góc $xOy$ thuộc mặt nước với gốc tọa độ là vị trí đặt nguồn $O_1$ còn nguồn $O_2$ nằm trên tia $Oy$. Trên trục $Ox$ có hai điểm $P$ và $Q$ đều nằm trên các vân cực đại sao cho hiệu đường đi đến hai nguồn lần lượt là lớn nhất và nhỏ nhất; các hiệu đường đi đó tương ứng là 4 cm và 2 cm. Trên trục $Ox$, khoảng cách giữa hai điểm dao động với biên độ cực đại gần và xa $O$ nhất là 5,5 cm. Tung độ của nguồn $O_2$ là:
A. 6 cm
B. -6 cm
C. 12 cm
D. -12 cm
Đã thảo luận tại đây: http://vatliphothong.vn/t/6570/
 
Bài toán
Giao thoa sóng nước với hai nguồn A, B giống hệt nhau có tần số $40\left(Hz\right)$ và cách nhau $10\left(cm\right)$. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là $0,6 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$. Xét đường thẳng By nằm trên mặt nước và vuông góc với AB. Điểm trên By dao động với biên độ cực đại gần B nhất là?
 
Bài toán
Giao thoa sóng nước với hai nguồn giống hệt nhau A, B cách nhau $20\left(cm\right)$ có tần số $50\left(Hz\right)$. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là $1,5 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$. Trên mặt nước xét đường tròn tâm A, bán kính AB. Điểm trên đường tròn dao động với biên độ cực đại cách đường thẳng qua A, B một đoạn gần nhất là?
 
Bài toán
Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp $S_{1}, S_{2}$ cách nhau $6\sqrt{2}\left(cm\right)$ dao động theo phương trình $u=a\cos \left(20\pi t\right)$. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là $v=0,4 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$ và biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền. Điểm gần nhất ngược pha với các nguồn nằm trên đường trung trực của $S_{1}S_{2}$ cách $S_{1}S_{2}$ một đoạn?
A. 6 cm
B. 2 cm
C. $3\sqrt{2}$ cm
D. 18 cm
 
Bài toán
Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp $S_{1}, S_{2}$ cách nhau $6\sqrt{2}\left(cm\right)$ dao động theo phương trình $u=a\cos \left(20\pi t\right)$. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là $v=0,4 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$ và biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền. Điểm gần nhất ngược pha với các nguồn nằm trên đường trung trực của $S_{1}S_{2}$ cách $S_{1}S_{2}$ một đoạn?
A. 6 cm
B. 2 cm
C. $3\sqrt{2}$ cm
D. 18 cm
Lời giải

$\lambda=4 \text{cm}$
Gọi $d$ là khoảng cách từ điểm $M$ nằm trên đường trung trực đến hai nguồn $S_1 S_2$
Phương trình dao động của điểm M:
$$u_M=2a \cos \left(20 \pi t -\dfrac{2\pi d}{\lambda}\right)$$
Điểm M dao động ngược pha với nguồn khi:
$\Delta \varphi =\dfrac{2\pi d}{\lambda}=k_2 \pi \Leftrightarrow d=k \lambda $
Mặt khác $d \geq \dfrac{S_1S_2}{2} \Rightarrow k > \dfrac{S_1 S_2}{2 \lambda} \approx_1.06$
Nên $k_{min}=2$
Khi đó $d=8 \text{cm}$. Sử dụng định lý PY-TA-GO:
$h=\sqrt{d^2-\left(\dfrac{S_1S_2}{2}\right)^2}=\sqrt{46}$ ?
 
Last edited:
Bài toán
Một sợi dây đàn hồi OM=90cm có hai đầu cố định. Biên độ tại bụng sóng là 3cm, tại điểm N gần nhất có biên độ dao động là 1,5cm. ON không thể có giá trị nào sau đây:
A. 5cm
B. 7,5cm
C. 10cm
D. 2,5cm
 
Bài toán
Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp $S_{1}, S_{2}$ cách nhau $6\sqrt{2}\left(cm\right)$ dao động theo phương trình $u=a\cos \left(20\pi t\right)$. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là $v=0,4 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$ và biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền. Điểm gần nhất ngược pha với các nguồn nằm trên đường trung trực của $S_{1}S_{2}$ cách $S_{1}S_{2}$ một đoạn?
A. 6 cm
B. 2 cm
C. $3\sqrt{2}$ cm
D. 18 cm
Lời giải
Ta có:
$\lambda=4 \text{cm}$
Gọi $d$ là khoảng cách từ điểm $M$ nằm trên đường trung trực đến hai nguồn $S_1 S_2$
Phương trình dao động của điểm M:
$$u_M=2a \cos \left(20 \pi t -\dfrac{2\pi d}{\lambda}\right)$$
Điểm M dao động ngược pha với nguồn khi:
$\Delta \varphi =\dfrac{2\pi d}{\lambda}= \pi + k_2 \pi \Leftrightarrow d=2+4k $
Mặt khác $d \geq \dfrac{S_1S_2}{2} \Rightarrow 2+4k\geq 3\sqrt{2}\Rightarrow k\geq \dfrac{-2+3\sqrt{2}}{4}$
Nên $k_{min}=1$
Khi đó $d=6 \text{cm}$. Sử dụng định lý PY-TA-GO:
$h=\sqrt{d^2-\left(\dfrac{S_1S_2}{2}\right)^2}=3\sqrt{2}$
Vậy chọn C.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Giao thoa sóng nước với hai nguồn giống hệt nhau A, B cách nhau $20\left(cm\right)$ có tần số $50\left(Hz\right)$. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là $1,5 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$. Trên mặt nước xét đường tròn tâm A, bán kính AB. Điểm trên đường tròn dao động với biên độ cực đại cách đường thẳng qua A, B một đoạn gần nhất là?
Điểm M trên đường tròn tâm A bán kính AB cách đường thẳng AB gần nhất thì M phải nằm về phía B(vẽ hình)
song.JPG
Ta có:
$\lambda =3\left(cm \right)$
$k<\dfrac{AB}{\lambda }=\dfrac{20}{3}\Rightarrow k=6$
Điểm M phải là cực đại gần B nhất nên:
$MA-MB=6\lambda =18\Rightarrow MB=2\left(cm \right)$
Lại có:
$\cos \alpha =\dfrac{AB^{2}+AM^{2}-MB^{2}}{2AM.AB}=0,995$
(Với $\alpha$ là góc tạo bởi AM và AB)
Gọi H là chân đường cao kẻ từ M đến AB hay nói cách khác là khoảng cách cần tìm
Do đó,
$MH=AM.\sin \alpha =AM\sqrt{1-\left(\cos \alpha \right)^{2}}=1,997\left(cm \right)$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Giao thoa sóng nước với hai nguồn A, B giống hệt nhau có tần số $40\left(Hz\right)$ và cách nhau $10\left(cm\right)$. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là $0,6 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$. Xét đường thẳng By nằm trên mặt nước và vuông góc với AB. Điểm trên By dao động với biên độ cực đại gần B nhất là?
Lời giải
Ta có:
$\lambda =\dfrac{3}{2};k_{max}=6$
$\Rightarrow MA-MB=k_{max}.\lambda =9\Rightarrow MA=9+MB\left(1\right)$
Lại có:
$MA^{2}=AB^{2}+MB^{2}\left(2\right)$
Từ $\left(1\right)$ và $\left(2\right)$ ta có: $MB=\dfrac{19}{18}$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Lời giải
Ta có:
$\lambda=4 \text{cm}$
Gọi $d$ là khoảng cách từ điểm $M$ nằm trên đường trung trực đến hai nguồn $S_1 S_2$
Phương trình dao động của điểm M:
$$u_M=2a \cos \left(20 \pi t -\dfrac{2\pi d}{\lambda}\right)$$
Điểm M dao động ngược pha với nguồn khi:
$\Delta \varphi =\dfrac{2\pi d}{\lambda}= \pi + k_2 \pi \Leftrightarrow d=2+4k $
Mặt khác $d \geq \dfrac{S_1S_2}{2} \Rightarrow 2+4k\geq 3\sqrt{2}\Rightarrow k\geq \dfrac{-2+3\sqrt{2}}{4}$
Nên $k_{min}=1$
Khi đó $d=6 \text{cm}$. Sử dụng định lý PY-TA-GO:
$h=\sqrt{d^2-\left(\dfrac{S_1S_2}{2}\right)^2}=3\sqrt{2}$
Vậy chọn C.
Mình xoàng quá. Đọc ngược pha thành cùng pha :(
 
Bài toán
Một sợi dây đàn hồi OM=90cm có hai đầu cố định. Biên độ tại bụng sóng là 3cm, tại điểm N gần nhất có biên độ dao động là 1,5cm. ON không thể có giá trị nào sau đây:
A. 5cm
B. 7,5cm
C. 10cm
D. 2,5cm
Lời giải

Vì 2 đầu cố định nên:
$l=k\dfrac{\lambda}{2}$ với $k$ là số bụng.
$\Rightarrow \lambda =\dfrac{180}{k}\left(cm\right)$
Lại có:
$a=2A.\sin \dfrac{2\pi d}{\lambda }=A\Rightarrow \sin \dfrac{2\pi d}{\lambda }=\dfrac{1}{2}$
Nên:
$\left(+\right)$ $\dfrac{2\pi d}{\lambda}=\dfrac{\pi }{6}+2\pi m$
$\dfrac{2\pi dk}{180}=\dfrac{\pi }{6}+2\pi m$
$\Rightarrow dk=15+180m$ $\left(1\right)$
Tương tự với : $\dfrac{2\pi d}{\lambda}=\dfrac{5\pi }{6}+2\pi m$
Thì: $dk=75+180m$ $\left(2\right)$
Thấy: $VP$ của $\left(1\right)$;$\left(2\right)$ không chia hết cho $10$ nên $VT$ của chúng cũng vậy. Hơn nữa $k$ nguyên và biến thiên. Do đó ta chọn C.
 
Last edited:
Lời giải

Vì 2 đầu cố định nên:
$l=k\dfrac{\lambda}{2}$ với $k$ là số bụng.
$\Rightarrow \lambda =\dfrac{180}{k}\left(cm\right)$
Lại có:
$a=2A.\sin \dfrac{2\pi d}{\lambda }=A\Rightarrow \sin \dfrac{2\pi d}{\lambda }=\dfrac{1}{2}$
Nên:
$\left(+\right)$ $\dfrac{2\pi d}{\lambda}=\dfrac{\pi }{6}+2\pi m$
$\dfrac{2\pi dk}{180}=\dfrac{\pi }{6}+2\pi m$
$\Rightarrow dk=15+180m$ $\left(1\right)$
Tương tự với : $\dfrac{2\pi d}{\lambda}=\dfrac{5\pi }{6}+2\pi m$
Thì: $dk=75+180m$ $\left(2\right)$
Thấy: $VP$ của $\left(1\right)$;$\left(2\right)$ không chia hết cho $10$ nên $VT$ của chúng cũng vậy. Hơn nữa $k$ nguyên và biến thiên. Do đó ta chọn C.
Tại sao a không lấy trị tuyệt đối
 
Bài toán
Trên một mặt phẳng trong một môi trường không hấp thụ âm, chọn hệ trục tọa độ vuông góc $xOy$. Tại $O$ đặt một nguồn âm điểm phát âm đẳng hướng, công suất phát âm không đổi. Trên tia $Ox$ và tia $Oy$ lần lượt các điểm $P$ và $Q$ sao cho OP = 8 cm và OQ = 6 cm. Trong số các điểm trên đoạn PQ thì điểm A là điểm có mức cường độ âm lớn nhất và bằng 40 dB. Trên đoạn PQ, điểm mà tại đó có mức cường độ âm là $20\left(2−\log\left(\dfrac{5}{ 4}\right)\right) dB$ cách P một đoạn nhỏ nhất là:
A. 3,6 cm
B. 2,8 cm
C. 6,4 cm
D. 7,2 cm
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Trên một mặt phẳng trong một môi trường không hấp thụ âm, chọn hệ trục tọa độ vuông góc $xOy$. Tại $O$ đặt một nguồn âm điểm phát âm đẳng hướng, công suất phát âm không đổi. Trên tia $Ox$ và tia $Oy$ lần lượt các điểm $P$ và $Q$ sao cho OP = 8 cm và OQ = 6 cm. Trong số các điểm trên đoạn PQ thì điểm A là điểm có mức cường độ âm lớn nhất và bằng 40 dB. Trên đoạn PQ, điểm mà tại đó có mức cường độ âm là $20\left(2−\log\left(\dfrac{5}{ 4}\right)\right) dB$ cách P một đoạn nhỏ nhất là:
A. 3,6 cm
B. 2,8 cm
C. 6,4 cm
D. 7,2 cm
Lời giải

Ta có:
$L_{A}=40\left( dB\right)\Rightarrow I_{A}=10^{-8}\left(A \right)$
$L_{N}=20\left(2-log\left(\dfrac{5}{4}\right)\right)\Rightarrow I_{N}=6,4.10^{-9}\left(A \right)$
Lại có: $\dfrac{I_{A}}{I_{N}}=\left(\dfrac{0N}{0A} \right)^{2}$
$\Rightarrow \dfrac{ON}{OA}=\dfrac{5}{4}\Rightarrow ON=\dfrac{5}{4}OA$
Vì điểm A có mức cường độ âm lớn nhất nên OA nhỏ nhất $\Leftrightarrow OA\perp PQ$
Mặt khác: $PQ=\sqrt{OP^{2}+OQ^{2}}=10\left(cm \right)$
$\Rightarrow OA=\dfrac{OP.OQ}{PQ}=4,8\left(cm \right)$
$\Rightarrow ON=\dfrac{5}{4}OA=6\left(cm \right)$
-Góc $\alpha$ giữa OP và PQ có $\cos \alpha =\dfrac{4}{5}$
-Áp dụng định lí hàm cosin vào tam giác ONP có:
$ON^{2}=OP^{2}+NP^{2}-2NP.OP.\cos \alpha\Rightarrow NP^{2}-\dfrac{64}{5}NP+28=0$
$\Rightarrow NP=2,8\left(cm \right)$
Vậy chọn B
hinh.PNG
 

Quảng cáo

Top