Thời gian kim giờ và kim phút cùng nằm trên cùng một đường thằng?

Bài toán
Lúc $6h$ sáng, kim giờ và kim phút nằm trên cùng một đường thẳng. Hỏi sau bao lâu kim giờ và kim phút lại cùng nằm trên cùng một đường thằng?
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Lúc 6h sáng, kim giờ và kim phút nằm trên cùng một đường thẳng. Hỏi sau bao lâu kim giờ và kim phút lại cùng nằm trên cùng một đường thằng
Lời giải
Trước hết, ta phải biết hai trường hợp sẽ xảy ra:
Trường hợp 1: Khoảng cách giữa 2 kim nhỏ hơn hoặc bằng $\dfrac{1}{2}$ vòng đồng hồ.
( Khoảng cách giữa 2 kim $+\dfrac{1}{2}$): Hiệu vận tốc giữa kim phút và kim giờ
Trường hợp 2: Khoảng cách giữa 2 kim lớn hơn $\dfrac{1}{2}$ vòng đồng hồ.
( Khoảng cách giữa 2 kim $-\dfrac{1}{2}$ ) : Hiệu vận tốc giữa kim phút và kim giờ
Ta có: Trong một thời gian kim phút đi được 1 vòng đồng hồ thì kim giờ sẽ đi được $\dfrac{1}{12}$ vòng đồng hồ. Vậy hiệu vận tốc giữa kim phút và kim giờ là: $1-\dfrac{1}{12}=\dfrac{11}{12}$ (vòng đồng hồ)
Lúc 6 giờ kim giờ cách kim phút $\dfrac{6}{12}=\dfrac{1}{2}$ vòng đồng hồ.
Sau ít nhất bao lâu kim phút thẳng hàng với kim giờ là: $\dfrac{\left(\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2}\right)}{\dfrac{11}{12}}=\dfrac{12}{11}$ giờ
 
Last edited:
Lời giải
Trước hết, ta phải biết hai trường hợp sẽ xảy ra:
Trường hợp 1: Khoảng cách giữa 2 kim nhỏ hơn hoặc bằng $\dfrac{1}{2}$ vòng đồng hồ.
( Khoảng cách giữa 2 kim $+\dfrac{1}{2}$): Hiệu vận tốc giữa kim phút và kim giờ
Trường hợp 2: Khoảng cách giữa 2 kim lớn hơn $\dfrac{1}{2}$ vòng đồng hồ.
( Khoảng cách giữa 2 kim $-\dfrac{1}{2}$ ) : Hiệu vận tốc giữa kim phút và kim giờ
Ta có: Trong một thời gian kim phút đi được 1 vòng đồng hồ thì kim giờ sẽ đi được $\dfrac{1}{12}$ vòng đồng hồ. Vậy hiệu vận tốc giữa kim phút và kim giờ là: $1-\dfrac{1}{12}=\dfrac{11}{12}$ (vòng đồng hồ)
Lúc 6 giờ kim giờ cách kim phút $\dfrac{6}{12}=\dfrac{1}{2}$ vòng đồng hồ.
Sau ít nhất bao lâu kim phút thẳng hàng với kim giờ là: $\dfrac{\left(\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2}\right)}{\dfrac{11}{12}}=\dfrac{12}{11}$ giờ
Mod làm Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này theo các công thức của chuyển động tròn đều được không ? :D
Hay là chỉ có cách này ... [-(
Bài này thuộc chuyên đề chuyển động tròn đều liệu có cách nào nó "công thức" một chút không ? :-?
 
Mod làm Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này theo các công thức của chuyển động tròn đều được không ? :D
Hay là chỉ có cách này ... [-(
Bài này thuộc chuyên đề chuyển động tròn đều liệu có cách nào nó "công thức" một chút không ? :-?
Để mình thử nhớ lại xem, tại Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này gắn với một kỷ niệm hồi lớp ba của mình nên mình vẫn còn nhớ cách giải.:)
 
Mod làm Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này theo các công thức của chuyển động tròn đều được không ? :D
Hay là chỉ có cách này ... [-(
Bài này thuộc chuyên đề chuyển động tròn đều liệu có cách nào nó "công thức" một chút không ? :-?
Lời giải
Vận dụng Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 9 trang 11 sgk vật lý 10 cơ bản.
Ban đầu kim giờ cách kim phút $\phi_0=180^0$. Trong 1 giây kim giây quét được góc $6^0$. Kim phút quay chậm hơn kim giây 60 lần nên 1s quét được góc $\Delta\phi_p=0,1^0$, kim giờ quay chậm hơn kim phút 12 lần nên 1s quét được $\Delta\phi_h=0,0083^0$. Vậy sau 1s kim phút đuổi kịp kim giờ một góc$\Delta\phi=\Delta\phi_p-\Delta\phi_h=0,1^0-0,0083^0=0,0917^0$.
Sau thời gian $t_1=\dfrac{\phi_0}{\Delta \phi}=\dfrac{180}{0,0917}$=1963s=$\dfrac{6}{11}h$ kim phút sẽ trùng với kim giờ tức là kim phút lại thẳng hàng với kim giờ:)):)):))
 
Last edited:
Lời giải
Vận dụng Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 9 trang 11 sgk vật lý 10 cơ bản.
Ban đầu kim giờ cách kim phút $180^0$. Trong 1 giây kim giây quét được góc $6^0$. Kim phút quay châm hơn 60 lần nên 1s quét được góc $0,1^0$, kim giờ quay chậm hơn kim phút 12 lần nên 1s quét được $0,0083^0$. Vậy sau 1s kim phút đuổi kịp kim giờ một góc $0,1^0$-$0,0083^0$=$0,0917^0$.
Sau thời gian $t_1$=$\dfrac{180}{0,0917}$=1963s kim phút sẽ trùng với kim giờ và sau thời gian $t_2$=2$t_1$=3926s $\approx$ $\dfrac{12}{11}$h thì kim phút lại thẳng hàng với kim giờ:)):)):))
:-:-:-Giải như bạn vẫn chưa"công thức" nhé... và bạn giải sai rồi, đáp án phải là $\dfrac{6}{11}$

(:|(:| xem lại hộ mình cái... có thể áp dụng công thức $\Delta _\varphi_{min} - \Delta _\varphi _{h}=2\pi $
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
triminhdovip137 Kim phút quay được 1 vòng thì thời gian trong thực tế là Bài tập Động học chất điểm 1
T Hãy xác định quãng đường mà vật đi đươc trong thời gian đó Bài tập Động học chất điểm 4
L Xác định khoảng thời gian giữa 2 thời điểm vật có độ lớn vận tốc là 3 m/s Bài tập Động học chất điểm 1
Fat Boy Tìm vận tốc của đoàn tàu khi vừa tới người quan sát và thời gian tàu đi qua. Bài tập Động học chất điểm 0
N Tính thời gian chuyển động của thuyền Bài tập Động học chất điểm 2
minhtangv Tìm thời gian xe đi hết dốc Bài tập Động học chất điểm 0
Hải Quân Tìm khoảng cách giữa hai vật sau khoảng thời gian t=1,7s? Bài tập Động học chất điểm 2
L Thời gian chuyển động của xe Bài tập Động học chất điểm 4
minhtangv Tìm thời gian và quãng đường người thứ 2 đi được. Bài tập Động học chất điểm 1
Legendary light Tính thời gian, độ dịch chuyển và quãng đường của vật? Bài tập Động học chất điểm 4
Legendary light Hãy lập biểu thức của thời gian mà máy bay bay hết một vòng của hình vuông Bài tập Động học chất điểm 0
N Tính v dòng nước đối với bờ sông và thời gian thuyền qua sông? Bài tập Động học chất điểm 11
Nguyễn Minh Hiền Tính thời gian rơi Bài tập Động học chất điểm 3
T Thời gian mặt trăng quay quanh trái đất & lực tác dụng Bài tập Động học chất điểm 1
datanhlg Toa thứ n đi qua người ấy trong thời gian bao lâu? Bài tập Động học chất điểm 2
V Thời gian chuyển động của vật? Bài tập Động học chất điểm 1
T Tìm thời gian chuyển động Bài tập Động học chất điểm 11
Enzan Thời gian ném vật thứ hai Bài tập Động học chất điểm 1
V Tính khoảng thời gian từ lúc ném đá đến lúc nó rơi xuống mặt đất Bài tập Động học chất điểm 5
H Tính thời gian từ lúc ném cho đến khi chạm đất Bài tập Động học chất điểm 1
H Tính thời gian để vật này đi hết 3m đầu tiên Bài tập Động học chất điểm 1
N Tìm gia tốc và thời gian xe đi hết quãng đường Bài tập Động học chất điểm 1
Mignonne Độ dời của bulong trong khoảng thời gian từ lúc Bulong rời trần cho đến khi chạm sàn thang máy. Bài tập Động học chất điểm 0
Công Hiếu Tính thời gian vật đi cả quãng đường ABCD. Bài tập Động học chất điểm 0
copekmuathu Tính thời gian rơi và vận tốc của vật khi chạm đất Bài tập Động học chất điểm 2
khang26102610 Xác định những thời điểm mà xe ở A, B và C trong những điều kiện sau Bài tập Động học chất điểm 3
binhngoc96 Tìm thời điểm tốc độ góc bằng 1/2 tốc độ góc ban đầu Bài tập Động học chất điểm 0
Q Tính vận tốc góc tại thời điểm t. Cho biết tính chất chuyển động tại thời điểm đó Bài tập Động học chất điểm 2
N Tính vận tốc trung bình, vận tốc tức thời và tốc độ tức thời Bài tập Động học chất điểm 0
Các chủ đề tương tự

Quảng cáo

Top