Xác định thời điểm vật đi qua vị trí mà lò xo bị dãn $2\left(cm\right)$ lần thứ hai?

Bài toán
Một lò xo được treo thẳng đứng, đầu trên của lò xo được giữ cố định, đầu dưới treo vật $m=100 \ \text{g}$, lò xo có độ cứng $k= 25 \ \text{N}/\text{m}$. Kéo vật rời khỏivị trícân bằng theo phương thẳng đứng hướng xuống dưới một đoạn bằng $2\left(cm\right)$ rồi truyền cho vật một vận tốc $10\pi \left( \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)\right)$ theo phương thẳng đứng, hướng xuống. Chọn gốc thời gian là lúc truyền vận tốc cho vật, gốc toạ độ là vị trí cân bang, chiều dương hướng lên. Cho $g=10 \ \left(\text{m}/\text{s}^{2}\right)=\pi ^{2}$. Xác định thời điểm vật đi qua vị trí mà lò xo bị dãn $2\left(cm\right)$ lần thứ hai?
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Mộtlòxođượctreothẳngđứng, đầutrêncủalòxođượcgiữcốđịnh, đầudướitreovật$m=100 \ \text{g}$, lòxocó độ cứng $k= 25 \ \text{N}/\text{m}$. Kéo vật rời khỏivị trícân bằngtheo phươngthẳngđứnghướngxuốngdướimột đoạnbằng2 cm rồitruyềnchovậtmộtvậntốc10π cm/stheophươngthẳngđứng, chiềuhướngxuống. Chọngốcthờigianlàlúc truyềnvậntốcchovật, gốc toạđộ làvịtrícânbằng, chiềudương hướng lên. Cho $g =10 \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$=π2Xác địnhthờiđiểm vật điqua vị trí mà lò xobịdãn 2cmlầnthứ hai.
Sao lỗi vậy bạn :(
 
Bài toán
Một lò xo được treo thẳng đứng, đầu trên của lò xo được giữ cố định, đầu dưới treo vật $m=100 \ \text{g}$, lò xo có độ cứng $k= 25 \ \text{N}/\text{m}$. Kéo vật rời khỏivị trícân bằng theo phương thẳng đứng hướng xuống dưới một đoạn bằng $2\left(cm\right)$ rồi truyền cho vật một vận tốc $10\pi \left( \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)\right)$ theo phương thẳng đứng, hướng xuống. Chọn gốc thời gian là lúc truyền vận tốc chovật, gốc toạ độ là vị trí cân bang, chiều dương hướng lên. Cho $g=10 \ \left(\text{m}/\text{s}^{2}\right)=\pi ^{2}$. Xác định thời điểm vật đi qua vị trí mà lò xo bị dãn $2\left(cm\right)$ lần thứ hai?
Xem tại đây nhé: http://vatliphothong.vn/t/6725/
 
Bài toán
Một lò xo được treo thẳng đứng, đầu trên của lò xo được giữ cố định, đầu dưới treo vật $m=100 \ \text{g}$, lò xo có độ cứng $k= 25 \ \text{N}/\text{m}$. Kéo vật rời khỏivị trícân bằng theo phương thẳng đứng hướng xuống dưới một đoạn bằng $2\left(cm\right)$ rồi truyền cho vật một vận tốc $10\pi \left( \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)\right)$ theo phương thẳng đứng, hướng xuống. Chọn gốc thời gian là lúc truyền vận tốc chovật, gốc toạ độ là vị trí cân bang, chiều dương hướng lên. Cho $g=10 \ \left(\text{m}/\text{s}^{2}\right)=\pi ^{2}$. Xác định thời điểm vật đi qua vị trí mà lò xo bị dãn $2\left(cm\right)$ lần thứ hai?
Lời giải

+Ta có: $\omega =\sqrt{\dfrac{k}{m}}=5 \sqrt{10}= 5 \pi $
+Tại VTCB lò xo giãn: $\Delta l_0=\dfrac{mg}{k}=4 cm$
+Biên độ của vật xác định bởi:
$$ A=\sqrt{x_0^2+ \dfrac{v^2}{\omega ^2}}=2 \sqrt{2} cm$$
+ Vị trí lò xo giãn 2cm ứng với tọa độ $x_1=2 cm$
Khi đó thời gian cần tìm là thời gian đi từ $x_0=-2 \rightarrow -A \rightarrow x_1=2 \rightarrow A \rightarrow x_1$
$$t= \dfrac{T}{8}+ \dfrac{T}{2} + \dfrac{T}{8}=\dfrac{3T}{4}= \dfrac{3}{4} 2\pi \sqrt{\dfrac{m}{k}} =0,3 s$$
 
Last edited:
X= -2 lay dau vay
Bạn nên đọc trước cách đăng Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 cũng như bình luận nhé. Hồi chiều Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 đăng của bạn đã được sửa, nhưng bình luận này sẽ bị xóa!
 
Mời các bạn xem lời giải. Chú ý tại VTCB lò xo giãn 4cm nên vị trí lò xo giãn 2cm ứng với tọa độ x=+2cm
IMG_20140924_205605.jpg
 
Last edited:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
A Xác định thời điểm vận tốc của vật Bài tập Dao động cơ 0
0602nguyenminh Xác định thời điểm thứ 2008 Bài tập Dao động cơ 3
Khánh Linh 147 Xác định thời điểm đầu tiên cả hai con lắc cùng trở lại trạng thái dao động này Bài tập Dao động cơ 1
O Trong 1 chu kì hãy xác định thời gian ngắn nhất để vật chịu tác dụng của lực đàn hồi có độ lớn khô Bài tập Dao động cơ 3
T Xác định thời điểm thứ 100 Bài tập Dao động cơ 8
H Hãy xác định thời điểm thứ 2014 vật có động năng bằng thế năng? Bài tập Dao động cơ 3
D Xác định thời gian ngắn nhất để cả 2 vật đi qua vị trí cân bằng Bài tập Dao động cơ 5
L Xác định khoảng thời gian từ lúc bắt đầu dao động đến khi dừng hẳn Bài tập Dao động cơ 0
Hải Quân Xác định thời điểm lần thứ hai vật có vận tốc v = -15pi (cm/s). Bài tập Dao động cơ 3
L Xác định thời điểm vật đi qua vị trí có li độ x=5cm lần thứ 2008 Bài tập Dao động cơ 3
Del Enter Xác định thời điểm thứ 300 Bài tập Dao động cơ 5
hoankuty Xác định thời điểm để hệ có $W_{đ}=3W_{t}$? Bài tập Dao động cơ 5
Đinh Phúc Xác định khoảng thời gian từ lúc bắt đầu dao động cho đến khi dừng hẳn Bài tập Dao động cơ 4
D Xác định khoảng cách giữa các chất điểm vào thời điểm thứ 2016 chúng có tốc độ bằng nhau Bài tập Dao động cơ 7
S Xác định quãng đường vật đi được sau khoảng thời gian $\dfrac{\pi }{5}$ kể từ lúc nhận lực? Bài tập Dao động cơ 2
Đ Xác định thời điểm đầu tiên khoảng cách giữa hai vật đạt giá trị cực đại? Bài tập Dao động cơ 2
anzaiii Xác định thời điểm có $E_đ = E_t$ Bài tập Dao động cơ 3
HuyGooner Thời gian ngắn nhất để 2 vật dđ điều hòa cách nhau một khoảng xác định? Bài tập Dao động cơ 3
__Black_Cat____! Xác định quãng đường vật đi được trong thời gian $1/3s$ tính từ lúc bắt đầu dao động? Bài tập Dao động cơ 15
P Xác định thời điểm đầu tiên vật đi đến vị trí có gia tốc là $2m/s^2$ và vật đang tiến về VTCB? Bài tập Dao động cơ 12
D Bài toán xác định thời điểm thứ 2012 vật đi qua vị trí có $W_{đ}=3 W_t.$ Bài tập Dao động cơ 1
P Xác định khoảng thời gian $\Delta t $ nhỏ nhất. Bài tập Dao động cơ 2
Demonhk Xác định thời điểm đầu tiên lực đàn hồi của lò xo có độ lớn bằng nửa giá trị cực đại và đang giảm Bài tập Dao động cơ 1
D Xác định thời điểm vật có gia tốc bằng . Bài tập Dao động cơ 2
T Xác định thời điểm mà vật có li độ là $+2,5 cm$ theo chiều dương lần đầu tiên Bài tập Dao động cơ 1
V Xác định pha ban đầu của một dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 3
Đạo_Cappj Xác định chu kì dao động của chất điểm? Bài tập Dao động cơ 3
Q Xác định khoảng cách từ hình chiếu của điểm treo con lắc lên mặt sàn đến điểm mà vật rơi trên sàn? Bài tập Dao động cơ 2
thao3112 Xác định khoảng cách cực đại của vật trong quá trình dao động? Bài tập Dao động cơ 2
O Xác định tốc độ cực đại của vật? Bài tập Dao động cơ 1
O Hãy xác định khối lượng của vật Bài tập Dao động cơ 4
kienduc_2000 Xác định tốc độ vật và hợp lực tác dụng lên vât tại x=-4cm Bài tập Dao động cơ 0
T Xác định biên độ dao động của vật khi thang máy chuyển động thẳng đều? Bài tập Dao động cơ 1
T Xác định biên độ dao động của vật khi thang máy chuyển động thẳng đều? Bài tập Dao động cơ 1
My sky Xác định $\alpha$ Bài tập Dao động cơ 1
I Trong dao động điều hòa của con lắc đơn tại một nơi xác định Bài tập Dao động cơ 5
ĐỗĐạiHọc2015 Xác định khoảng cách nơi bóng đập vào mặt đặt. Bài tập Dao động cơ 0
Mờ Rờ Light Em hãy trình bày phương án xác định gần đúng thể tích của một căn phòng? Bài tập Dao động cơ 0
K Xác định vị trí và chiều chuyển động. Bài tập Dao động cơ 14
F Xác định khoảng cách cực đại của vật trong quá trình dao động Bài tập Dao động cơ 5
Hải Quân Xác định độ lớn của điện tích q? Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Xác định hướng và độ lớn cường độ điện trường. Bài tập Dao động cơ 2
ĐỗĐạiHọc2015 Hãy xác định độ cứng của lò xo? Bài tập Dao động cơ 1
T Xác định chiều dài con lắc: Bài tập Dao động cơ 3
minhtangv Xác định quãng đường Bài tập Dao động cơ 2
Q Xác định độ lệch pha giữa hai dao động và khoảng cách lớn nhất giữa chúng? Bài tập Dao động cơ 2
E Xác định độ cao cực đại so với vị trí cân bằng Bài tập Dao động cơ 4
T Xác định biên độ của con lắc? Bài tập Dao động cơ 2
T Xác định biên độ dao động của con lắc? Bài tập Dao động cơ 2
Long Stoner Xác định chu kì dao động của hệ Bài tập Dao động cơ 0
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top