Tìm động năng của vật

Bài toán
Một vật dđđh đang đi tới vtcb (t=0 vật ở biên). Sau đó khoảng thời gian t vật có thế năng bằng 36J, đi tiếp khoảng thời gian t nữa vật chỉ còn cách vtcb 1 khoảng là $\dfrac{A}{8}$.(biết $2t<\dfrac{T}{4}$). Hỏi khi tiếp tục đi một đoạn $\dfrac{5T}{8}$ thì động năng của vật bằng bao nhiêu?
(Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 của thầy CHU VĂN BIÊN)
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Lời giải
Gọi $x_{1}$ là li độ của vật sau thời gian t
ta có $\dfrac{1}{\omega }arc\cos \left(\dfrac{x_{1}}{A}\right)=\dfrac{1}{2\omega }arc\cos \left(\dfrac{1}{8}\right)$ suy ra $x_{1}$=0,75A suy ra $W_{t}=0,75^{2}W$
suy ra $W=64\left(J\right)$
Phương trình dao động: $x=A\cos \left(\omega .t+arc\cos \left(\dfrac{1}{8}\right)\right)$
thay $t=\dfrac{5T}{8}\Rightarrow x_{3}=0,61317A\Rightarrow W_{t}=24,063\Rightarrow W_{d}=39,93\left(J\right)$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Lời giải
Gọi $x_{1}$ là li độ của vật sau thời gian t
ta có $\dfrac{1}{\omega }arc\cos \left(\dfrac{x_{1}}{A}\right)=\dfrac{1}{2\omega }arc\cos \left(\dfrac{1}{8}\right)$ suy ra $x_{1}$=0,75A suy ra $W_{t}=0,75^{2}W$
suy ra $W=64\left(J\right)$
Phương trình dao động: $x=A\cos \left(\omega .t+arc\cos \left(\dfrac{1}{8}\right)\right)$
thay $t=\dfrac{5T}{8}\Rightarrow x_{3}=0,61317A\Rightarrow W_{t}=24,063\Rightarrow W_{d}=39,93\left(J\right)$
Đúng bạn này giải trên fb. Có cách khác không bạn?
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Lời giải
Gọi $x_{1}$ là li độ của vật sau thời gian t
ta có $\dfrac{1}{\omega }arc\cos \left(\dfrac{x_{1}}{A}\right)=\dfrac{1}{2\omega }arc\cos \left(\dfrac{1}{8}\right)$ suy ra $x_{1}$=0,75A suy ra $W_{t}=0,75^{2}W$
suy ra $W=64\left(J\right)$
Phương trình dao động: $x=A\cos \left(\omega .t+arc\cos \left(\dfrac{1}{8}\right)\right)$
thay $t=\dfrac{5T}{8}\Rightarrow x_{3}=0,61317A\Rightarrow W_{t}=24,063\Rightarrow W_{d}=39,93\left(J\right)$
Chỗ tô màu giải sao mấy bạn
 
Đúng bạn này giải trên fb. Có cach khác k b?
C1: Gần giống thế thôi
Viết được $x=A\cos \omega t$
Ta có:
$\cos \left(2\omega t\right)=\dfrac{1}{8}
\Rightarrow \cos \left(\omega t\right)=\sqrt{\dfrac{1+\dfrac{1}{8}}{2}}=\dfrac{3}{4}$
xong tính như bạn thắng ở trên
C2:
Tại thời điểm t bất kì ta có:
$
x=A\cos \omega t;
E_{t}=\dfrac{E}{2}+\dfrac{E}{2}\cos \left(2\omega t\right);
E_\left(đ\right)=\dfrac{E}{2}-\dfrac{E}{2}\cos \left(2\omega t\right)
$
Theo Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 thì có luôn $\cos \left(2\omega t\right)=\dfrac{1}{8}$
Xong rồi làm tiếp thôi
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
C1: Gần giống thế thôi
Viết được $x=A\cos \omega t$
Ta có:
$\cos \left(2\omega t\right)=\dfrac{1}{8}
\Rightarrow \cos \left(\omega t\right)=\sqrt{\dfrac{1+\dfrac{1}{8}}{2}}=\dfrac{3}{4}$
xong tính như bạn thắng ở trên
C2:
Tại thời điểm t bất kì ta có:
$
x=A\cos \omega t;
E_{t}=\dfrac{E}{2}+\dfrac{E}{2}\cos \left(2\omega t\right);
E_\left(đ\right)=\dfrac{E}{2}-\dfrac{E}{2}\cos \left(2\omega t\right)
$
Theo Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 thì có luôn $\cos \left(2\omega t\right)=\dfrac{1}{8}$
Xong rồi làm tiếp thôi
C2 kì lạ vậy
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
C1: Gần giống thế thôi
Viết được $x=A\cos \omega t$
Ta có:
$\cos \left(2\omega t\right)=\dfrac{1}{8}
\Rightarrow \cos \left(\omega t\right)=\sqrt{\dfrac{1+\dfrac{1}{8}}{2}}=\dfrac{3}{4}$
xong tính như bạn thắng ở trên
C2:
Tại thời điểm t bất kì ta có:
$
x=A\cos \omega t;
E_{t}=\dfrac{E}{2}+\dfrac{E}{2}\cos \left(2\omega t\right);
E_\left(đ\right)=\dfrac{E}{2}-\dfrac{E}{2}\cos \left(2\omega t\right)
$
Theo Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 thì có luôn $\cos \left(2\omega t\right)=\dfrac{1}{8}$
Xong rồi làm tiếp thôi
Cách 2 là công thức chế =))=))
 
Lời giải
Gọi $x_{1}$ là li độ của vật sau thời gian t
ta có $\dfrac{1}{\omega }arc\cos \left(\dfrac{x_{1}}{A}\right)=\dfrac{1}{2\omega }arc\cos \left(\dfrac{1}{8}\right)$ suy ra $x_{1}$=0,75A suy ra $W_{t}=0,75^{2}W$
suy ra $W=64\left(J\right)$
Phương trình dao động: $x=A\cos \left(\omega .t+arc\cos \left(\dfrac{1}{8}\right)\right)$
thay $t=\dfrac{5T}{8}\Rightarrow x_{3}=0,61317A\Rightarrow W_{t}=24,063\Rightarrow W_{d}=39,93\left(J\right)$
Sao lại đặt ptdđ là $x=A\cos \left(\omega .t+arc\cos \left(\dfrac{1}{8}\right)\right)$ pha ban đầu là 0 mà
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
A Tìm tỉ số động năng của vật khi tốc độ cực đại và động năng vật khi lò xo không biến dạng Bài tập Dao động cơ 1
hoankuty Tìm cơ năng dao động của vật? Bài tập Dao động cơ 2
Yami Tìm quãng đường vật đi được từ lúc thả đến thời điểm động năng bằng $16,875mJ$ lần thứ $100$ Bài tập Dao động cơ 1
D Tìm động năng lớn nhất của con lắc Bài tập Dao động cơ 1
huynhcashin Tìm tỉ số động năng của vật lúc tốc độ vật đạt cực đại và động năng của vật nặng lúc lò xo không biế Bài tập Dao động cơ 3
P Tìm gia tốc cực đại của chuyển động cho từng mức năng lượng ấy.? Bài tập Dao động cơ 0
pipi Tìm tỉ số động năng lúc tốc độ cực đại và động năng lúc lò xo không biến dạng Bài tập Dao động cơ 1
T Tìm tỉ số của thế năng và động năng sau một khoảng thời gian Bài tập Dao động cơ 9
NTH 52 Tìm động năng của vật tại thời điểm t=$\dfrac{1}{3}$ s? Bài tập Dao động cơ 1
tkvatliphothong [ĐH-2012] Tìm tỉ số động năng Bài tập Dao động cơ 1
H Tìm tỉ số động năng của M và động năng của N Bài tập Dao động cơ 3
Đá Tảng Vật thực hiện đồng thời 2 dao động. Tìm biên độ $A_2$ khi năng lượng vật cực đại Bài tập Dao động cơ 7
keyhaii Tìm chu kì dao động, nếu sau khi thả ra nó dao động điều hòa? Bài tập Dao động cơ 1
monmaru188 Tìm chu kì dao động của vật và lực căng dây lớn nhất Bài tập Dao động cơ 3
Đậu Hoàng Anh Tìm số điểm dao động với biên độ bằng 5cm Bài tập Dao động cơ 0
H Tìm chu kì dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 1
R Tìm công thức của chu kì dao động Bài tập Dao động cơ 1
thaoqn99 Tìm biên độ dao động Bài tập Dao động cơ 0
minhanhmia Tìm thời điểm gặp nhau của hai vật dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 5
L Bài toán tìm khoảng thời gian trong dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 2
N Tìm chu kỳ dao động Bài tập Dao động cơ 0
Hoài Thương Tìm biên độ của các dao động thành phần. Bài tập Dao động cơ 3
T Tìm tốc độ dao động cực đại của chất điểm Bài tập Dao động cơ 1
Satoh Aki Tìm biên độ dao động tổng hợp? Bài tập Dao động cơ 1
Nguyenthpthh Tìm li độ ban đầu của dao động Bài tập Dao động cơ 3
My sky Tìm chu kì dao động của con lắc Bài tập Dao động cơ 1
My sky Tìm phương trình dao động của vật Bài tập Dao động cơ 0
My sky Tìm phương trình dao động của vật Bài tập Dao động cơ 0
V Tìm A va $\varphi $ để 3 vật khi dao động chúng luôn nằm trên 1 đường thẳng Bài tập Dao động cơ 2
hoàidien Tìm khoảng thời gian ngắn kể từ khi vật dao động đến khi vật qua vị trí có độ lớn gia tốc cực đại? Bài tập Dao động cơ 9
O Chứng minh vật dao động điều hòa. Tìm tần số dao động của vật Bài tập Dao động cơ 4
N Tìm biên độ dao động cực đại của m để dao động đó là dao động điều hoà Bài tập Dao động cơ 1
N Tìm phương trình dao động của vật Bài tập Dao động cơ 5
X Tìm thời gian chuyển động Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Tìm khoảng thời gian ngắn kể từ khi vật bắt đầu dao động đến vị trí có độ lớn gia tốc cực đại? Bài tập Dao động cơ 5
H Tìm $v_o$ để dao động ổn định Bài tập Dao động cơ 0
Uchiha Sasuke98 Tìm tần số góc trong dao động bé của thanh xung quanh vị trí cân bằng Bài tập Dao động cơ 0
Quyết Tâm Đỗ Đại Học Tìm tốc độ lớn nhất vật nhỏ đạt được khi dao động ngược chiều dương Bài tập Dao động cơ 2
Nguyễn Đình Huynh Tìm biên độ dao động tổng hợp Bài tập Dao động cơ 4
GS.Xoăn Tìm chu kỳ dao động của hệ Bài tập Dao động cơ 4
hoankuty Tìm chu kì dao động $T$ và lực đàn hồi tại $t=\frac{\pi}{20}(s)$? Bài tập Dao động cơ 3
Lê Nguyễn Duy Phong Tìm biên dao động lúc sau của vật trong điện trường Bài tập Dao động cơ 9
GS.Xoăn Tìm biên độ dao động tổng hợp Bài tập Dao động cơ 29
hoankuty Tìm biên độ dao động của vật sau va chạm? Bài tập Dao động cơ 3
hoankuty Tìm li độ $x$ vào thời điểm $t=\frac{1}{60}(s)$ ứng với dao động tổng hợp có biên độ nhỏ nhất? Bài tập Dao động cơ 36
tranmai_97 Tìm biên độ dao động Bài tập Dao động cơ 1
Lê Nguyễn Duy Phong Tìm biên dao động lúc sau của vật trong điện trường Bài tập Dao động cơ 4
hoankuty Tìm chu kì dao động? Bài tập Dao động cơ 12
L Tìm tần số và biên độ dao động Bài tập Dao động cơ 3
hoankuty Tìm chiều dài lò xo l' khi hệ dao động ? Bài tập Dao động cơ 0
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top