Tính số gợn dao động với biên độ cực tiểu trên đoạn AB, AM

Bài toán
Hai nguồn kết hợp cùng tần số 50hz, biên độ lần lượt là A, 2A. Dao động của nguồn 1 sớm pha hơn nguồn 2 là pi/3. Cho 2 nguồn này chạm nhẹ mặt nước tại 2 điểm A, B và dao động theo phương vuông góc AB. Biết AB=20cm, tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 180 cm/s.
A/ tính số gợn dao động với biên độ cực tiểu trên đoạn AB, AM. Biết MA=18cm, MB=35cm.
B/ tìm điểm gần A nhất dđ với biên độ cực đại
TH1: nằm trên đoạn AB
TH2: nằm trên đường vuông góc với AB tại A
 
Hai nguồn kết hợp cùng tần số 50hz, biên độ lần lượt là A, 2A. Dao động của nguồn 1 sớm pha hơn nguồn 2 là pi/3. Cho 2 nguồn này chạm nhẹ mặt nước tại 2 điểm A, B và dao động theo phương vuông góc AB. Biết AB=20cm, tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 180 cm/s.
A/ tính số gợn dao động với biên độ cực tiểu trên đoạn AB, AM. Biết MA=18cm, MB=35cm.
B/ tìm điểm gần A nhất dđ với biên độ cực đại
TH1: nằm trên đoạn AB
TH2: nằm trên đường vuông góc với AB tại A
Hướng giải:
a)Độ lệch pha do hai nguồn gây ra tại điểm N bất kỳ
$$ \Delta \varphi _{M} =\dfrac{2\pi \left( d_2-d_1\right)}{\lambda} + \left(\varphi_2 -\varphi_1\right)$$
Điểm N dao động cực tiểu khi $\Delta \varphi_{N}=\left(k_2+1\right) \pi \left( k \in \mathbb{Z} \right) $
+Tìm số điểm cực tiểu trên AB
Tính $\Delta \varphi_{A}$ và $\Delta \varphi_{B}$
Khi đó $$ \Delta \varphi_{A} < \Delta \varphi_{N} < \Delta \varphi_{B}$$
Bạn thay số tìm số $k \in \mathbb{Z}$
+tìm số cực tiểu trên AM
Tính $\Delta \varphi_{M}$
Khi đó $$\Delta \varphi_{A} < \Delta \varphi_{N} \leq \Delta \varphi_{M}$$
b)+ tương tự câu a điểm N dao động biên độ cực đại và gần A nhất. Từ BĐT câu A tìm $k_{max}$
+ từ ý trên ta tính được điểm N thuộc vân cực đại bao nhiêu $\left( k_{max}\right)$
Khi đó ta giải hệ
$$ \begin{cases} d_2-d_1= \left(k_{max}- \dfrac{1}{6}\right) \lambda \\ d_2^2-d_1^2=AB^2 \end{cases}$$
 
Last edited:
Hướng giải:
a)Độ lệch pha do hai nguồn gây ra tại điểm N bất kỳ
$$ \Delta \varphi _{M} =\dfrac{2\pi \left( d_2-d_1\right)}{\lambda} + \left(\varphi_2 -\varphi_1\right)$$
Điểm N dao động cực đại khi $\Delta \varphi_{N}=k_2 \pi \left( k \in \mathbb{Z} \right) $
+Tìm số điểm cực đại trên AB
Tính $\Delta \varphi_{A}$ và $\Delta \varphi_{B}$
Khi đó $$ \Delta \varphi_{A} < \Delta \varphi_{N} < \Delta \varphi_{B}$$
Bạn thay số tìm số $k \in \mathbb{Z}$
+tìm số cực đại trên AM
Tính $\Delta \varphi_{M}$
Khi đó $$\Delta \varphi_{A} < \Delta \varphi_{N} \leq \Delta \varphi_{M}$$
b)+ tương tự câu a điểm N dao động biên độ cực đại và gần A nhất. Từ BĐT câu A tìm $k_{max}$
+ từ ý trên ta tính được điểm N thuộc vân cực đại bao nhiêu $\left( k_{max}\right)$
Khi đó ta giải hệ
$$ \begin{cases} d_2-d_1= \left(k_{max}- \dfrac{1}{6}\right) \lambda \\ d_2^2-d_1^2=AB^2 \end{cases}$$
Mình tính theo cách của bạn nhưng không ra kết quả giống của cô giáo mình.
Đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 bảo là 2 nguồn dđ với biên độ là A và 2A. Mình không biết giải quyết vấn đề này ntn
 
Mình tính theo cách của bạn nhưng không ra kết quả giống của cô giáo mình.
Đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 bảo là 2 nguồn dđ với biên độ là A và 2A. Mình không biết giải quyết vấn đề này ntn
Chào bạn: Ta hiểu bản chất sự giao thoa sóng là sự tổng hợp sóng giữa 2 tới điểm N của 2 nguồn. Khi pha dao động tại N cùng pha khi đó biên độ sóng tổng hợp sóng lớn nhất là $A+2A=3A$ còn ngược pha thì biên độ dao động tổng hợp nhỏ nhất bằng $0$
Ở đây pha dao động tại N luôn phụ thuộc vào các khoảng $d_1$ và $d_2$ nên chúng luôn xảy ra các trường hợp biên độ cực đại hay cực tiểu
 
Bài toán
Hai nguồn kết hợp cùng tần số 50hz, biên độ lần lượt là A, 2A. Dao động của nguồn 1 sớm pha hơn nguồn 2 là pi/3. Cho 2 nguồn này chạm nhẹ mặt nước tại 2 điểm A, B và dao động theo phương vuông góc AB. Biết AB=20cm, tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 180 cm/s.
A/ tính số gợn dao động với biên độ cực tiểu trên đoạn AB, AM. Biết MA=18cm, MB=35cm.
B/ tìm điểm gần A nhất dđ với biên độ cực đại
TH1: nằm trên đoạn AB
TH2: nằm trên đường vuông góc với AB tại A
Lời giải
Ta có: bước sóng: $\lambda =\dfrac{v}{f}=3,6\left(cm\right)$
Độ lệch pha của hai sóng thành phần tại một điểm bất kỳ: $\Delta \varphi =\dfrac{2\pi \left(d_{2}-d_{1}\right)}{\lambda }-\dfrac{\pi }{3}$
Điểm dao động với biên độ cực tiểu thoả: $\Delta \varphi =\left(2k+1\right)$
Vậy: $d_{2}-d_{1}=\left(k+\dfrac{2}{3}\right)\lambda $
Để tìm ý thứ nhất câu a) ta làm như sau: $-AB< d_{2}-d_{1}
Để tìm ý thứ hai câu a) ta làm như sau: $MB-MA<>

Lời giải câu b)
Điểm dao động với biên độ cực tiểu phải thoả: $\Delta \varphi =2.k.\pi $
$\Rightarrow d_{2}-d_{1}=\left(k+\dfrac{1}{6}\right)\lambda $
Ta cũng có: $-AB<><>
TH1: Gọi N là điểm cần tìm, ta có: $NB-NA=\left(5+\dfrac{1}{6}\right)\lambda =18,6\left(cm\right)$
Mặt khác: $NB+NA=AB=20\left(cm\right)\Rightarrow NA=0,7\left(cm\right)$
TH2: Gọi P là điểm cần tìm, ta có: $PB-PA=\left(4+\dfrac{2}{3}\right)\lambda =18,6\left(cm\right)\left(1\right)$
Lại có:
$PB^{2}-PA^{2}=AB^{2}=400$
$\Rightarrow PB+PA=\dfrac{PB^{2}-PA^{2}}{PB-PA}=\dfrac{400}{18,6}\approx 21,5\left(cm\right)\left(2\right)$
Từ (1),(2)$\Rightarrow PA\approx 1,45\left(cm\right)$
Hình vẽ:
hinh.png

 
Last edited:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
L Tính số gợn lồi Bài tập Sóng cơ 0
P Tính tỉ số tốc độ cực đại của phần tử trên dây với tốc độ truyền sóng Bài tập Sóng cơ 6
Điên Plus Tăng tần số f và tính tốc độ truyền sóng trên dây Bài tập Sóng cơ 3
Tinh Hoang Tính số điểm dao động cùng pha với nguồn O trên đoạn AB Bài tập Sóng cơ 9
Hải Quân Tính tần số cực tiểu để âm ghi được là cực đại? Bài tập Sóng cơ 4
A Bấy giờ có sóng dừng trên dây, hãy tính số bụng và số nút sóng? Bài tập Sóng cơ 3
A Tính tần số sóng, biết tần số ƒ có giá trị trong khoảng từ 8 Hz đến 13 Hz. Bài tập Sóng cơ 3
superstar Tính tần số họa âm bậc hai của nốt đồ Bài tập Sóng cơ 1
kt1996 Số điểm trên đọan AB có biên độ cực đại và dao động cùng pha với trung điểm I của đoạn AB(không tính Bài tập Sóng cơ 8
inconsolable Tính tỉ số li độ của điểm M với li độ của điểm N Bài tập Sóng cơ 3
skylinehermes Tính số điểm trên chu vi hình vuông ABCD dao động cùng pha với nguồn O Bài tập Sóng cơ 4
H Tính số điểm dao động với biên độ cực tiểu trên đoạn CD. Bài tập Sóng cơ 4
Tungthanhphan Tính tần số Bài tập Sóng cơ 2
To_Be_The_Best Tính số điểm dao động cực đại trong đoạn $OO'$ Bài tập Sóng cơ 4
lam_vuong Số điểm trên AB có biên độ dao động cực đại đồng pha với trung điểm I của đoạn AB (không tính I) Bài tập Sóng cơ 6
Nắng Về một số công thức tính nhanh cực đại, cực tiểu Bài tập Sóng cơ 6
C Tính tỉ số $\ \frac{R_1}{R_2}$ Bài tập Sóng cơ 1
dtdt95 Hai nguồn lệch pha, tính số đường dao động cực tiểu trên AB với $A,B$ là 2 điểm sao cho $ABS_1S_2$ l Bài tập Sóng cơ 1
dtdt95 Biết mức cường độ âm,tính tỉ số $\frac{OA}{OC}$ Bài tập Sóng cơ 2
sparkling_star Tính số điểm không dao động và dao động với biên độ cực đại Bài tập Sóng cơ 3
irenkhanh00 Tính khoảng cách giữa hai điểm liên tiếp có biên độ cực đại Bài tập Sóng cơ 4
minhtangv Bài tập về âm thanh tính chiều dài thanh ray Bài tập Sóng cơ 1
S Bài toán áp dụng tính chất hình học của đường (H) Bài tập Sóng cơ 0
lethisao Tính khoảng cách ngắn nhất từ N đến đường thẳng AB Bài tập Sóng cơ 0
ĐỗĐạiHọc2015 Tính quãng đường Việt đi trên dốc nghiêng? Bài tập Sóng cơ 1
V Tính giá trị nhỏ nhất của x để điểm M dao động cùng pha với các nguồn A và B. Bài tập Sóng cơ 1
Quan_Tham Tính vận tốc truyền sóng? Bài tập Sóng cơ 3
phanha11a1 Tính bước sóng? Bài tập Sóng cơ 1
L Tính S Bài tập Sóng cơ 4
phanha11a1 Tính phương trình sóng tại N Bài tập Sóng cơ 1
phanha11a1 Tính giá trị của S Bài tập Sóng cơ 3
0 Tính vận tốc truyền sóng trên lò xo? Bài tập Sóng cơ 1
0 Tính vận tốc truyền sóng ? Bài tập Sóng cơ 1
M Tính giá trị biên độ sóng Bài tập Sóng cơ 0
N Tính vận tốc truyền sóng, biết rằng vận tốc đó chỉ vào khoảng từ 0,8 m/s đến 1 m/s. Bài tập Sóng cơ 1
VAN SI LUC Tính năng lượng giới hạn bởi hai mặt cầu tâm S qua A, B Bài tập Sóng cơ 0
A Tính giá trị của bước sóng $\lambda $ và tốc độ truyền sóng trên dây AB ? Bài tập Sóng cơ 1
NTH 52 Nếu tính đường trung trực của AB là vân thứ nhất thì điểm M nằm trên vân cực đại thứ mấy? Bài tập Sóng cơ 5
A Tính giá trị của biên độ sóng Bài tập Sóng cơ 1
A Tính S Bài tập Sóng cơ 1
N Tính biên độ sóng. Bài tập Sóng cơ 2
boyvodanh97 Tính $S$ Bài tập Sóng cơ 4
B Tính thời điểm đầu tiên để M cách O 12 cm dao động cùng trạng thái ban đầu với O Bài tập Sóng cơ 5
GS.Xoăn Tính công suất phát âm của loa Bài tập Sóng cơ 1
truongpham97 Tính tốc độ truyền sóng Bài tập Sóng cơ 8
GS.Xoăn Tính thời điểm đầu tiên để điểm M cách O một đoạn $3$ cm xuống đến điểm có độ sâu$ 3 $ cm? Bài tập Sóng cơ 4
hoankuty Tính chính xác d để có sóng dừng? Bài tập Sóng cơ 10
Huy Nguyễn Tính biên độ tại một điểm cách đầu dây 20cm Bài tập Sóng cơ 1
chinhanh9 Tính biên độ dao động tại M Bài tập Sóng cơ 4
xuongrongnt Tính cường độ âm toàn phần tại vị trí đó Bài tập Sóng cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top