Gửi đến người nào đó.

Ngày thi đã qua được mấy tháng rồi.
Tôi ngồi nhớ kỉ niệm đã trôi qua
Ngày đó mang giao mác đi chiến trận
Trận đánh được nửa thi mệt hết rồi.

Ghế đá ơi giơ vẫn đang ở đó
Ngày hôm đó gặp ai mà xinh thế
Gặp rồi tưởng trừng như người xa lạ
Mà sao lại nhớ nhớ chút mong manh.

Bóng hình ai giờ đã xa phương ấy
Để tôi buồn lặng lẽ giữa dòng đời
Mong ngày gặp lại người phương xa ấy
Để kết làm bạn ai giữa cuộc đời.

Làm thơ chưa được hay mong mọi người thông cảm, mới nghĩ từ tối quá. Một chút cảm xúc...
 
Last edited:
Ngày thi đã qua được mấy tháng rồi.
Tôi ngồi nhớ kỉ niệm đã trôi qua
Ngày đó mang giao mác đi chiến trận
Trận đánh được nửa thi mệt hết rồi.

Ghế đá ơi giơ vẫn đang ở đó
Ngày hôm đó gặp ai mà xinh thế
Gặp rồi tưởng trừng như người xa lạ
Mà sao lại nhớ nhớ chút mong manh.

Bóng hình ai giờ đã xa phương ấy
Để tôi buồn lặng lẽ giữa dòng đời
Mong ngày gặp lại người phương xa ấy
Để kết làm bạn ai giữa cuộc đời.

Làm thơ chưa được hay mong mọi người thông cảm, mới nghĩ từ tối quá. Một chút cảm xúc...
Tâm trạng thía
p/s: sai chính tả rùi kìa :D
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
M Người ta có yêu một ai đó từ cái nắm tay không? Văn, thơ 0

Quảng cáo

Top