Gia tốc cực đại của vật có giá trị gần giá trị nào dưới đây :

Bài toán
Một vật nhỏ có khối lượng 100 gam dao động điều hòa trên mặt phẳng nằm ngang với chu kì T. Khi đi qua vị trí cân bằng, vật có tốc độ là 38 cm/s. Trong chu kì dao động đầu tiên, thời điểm ban đầu vật ở vị trí cân bằng, sau khi dao động được hơn 1/6 chu kì, tại thời điểm t vật có li độ là x, kể từ đó sau mỗi khoảng thời gian 2/3 s, khoảng cách từ vật tới vị trí cân bằng là không đổi. Gia tốc cực đại của vật có giá trị gần giá trị nào dưới đây :
A. 2,56 m/s2
B. 1,24 m/s2
C. 1,57 m/s2
D. 1,8 m/s2
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Một vật nhỏ có khối lượng 100 gam dao động điều hòa trên mặt phẳng nằm ngang với chu kì T. Khi đi qua vị trí cân bằng, vật có tốc độ là 38 cm/s. Trong chu kì dao động đầu tiên, thời điểm ban đầu vật ở vị trí cân bằng, sau khi dao động được hơn 1/6 chu kì, tại thời điểm t vật có li độ là x, kể từ đó sau mỗi khoảng thời gian 2/3 s, khoảng cách từ vật tới vị trí cân bằng là không đổi. Gia tốc cực đại của vật có giá trị gần giá trị nào dưới đây :
A. 2,56 m/s2
B. 1,24 m/s2
C. 1,57 m/s2
D. 1,8 m/s2
Lời giải:
Tại thời điểm t vật có li độ là x kể từ đó sau mỗi khoảng thời gian 2/3 s, khoảng cách từ vật tới vị trí cân bằng là không đổi $\Rightarrow$ x= +- A $\Rightarrow$ $\dfrac{T}{2}$ = $\dfrac{2}{3}$ $\Rightarrow$ T= $\dfrac{4}{3}$
$\Rightarrow$ $\omega $ = $\dfrac{3\pi }{2}$
$\Rightarrow$ a max =$\omega ^{2}$ * A = $\dfrac{3\pi }{2}$ * 0,38 = 1,8 m/s2
$\Rightarrow$ đáp án D
 
Bài toán
Một vật nhỏ có khối lượng 100 gam dao động điều hòa trên mặt phẳng nằm ngang với chu kì T. Khi đi qua vị trí cân bằng, vật có tốc độ là 38 cm/s. Trong chu kì dao động đầu tiên, thời điểm ban đầu vật ở vị trí cân bằng, sau khi dao động được hơn 1/6 chu kì, tại thời điểm t vật có li độ là x, kể từ đó sau mỗi khoảng thời gian 2/3 s, khoảng cách từ vật tới vị trí cân bằng là không đổi. Gia tốc cực đại của vật có giá trị gần giá trị nào dưới đây :
A. 2,56 m/s2
B. 1,24 m/s2
C. 1,57 m/s2
D. 1,8 m/s2
Lời giải
*Sau mỗi khoảng thời gian $\Delta t$, khoảng cách từ vật tới vị trí cân bằng là không đổi sẽ có 2 trường hợp:
TH1: vật ở li độ x=±$\dfrac{A}{\sqrt{2}}\Rightarrow \Delta t=\dfrac{T}{4}$
TH2: vật ở li độ x bất kì $\Rightarrow \Delta t=\dfrac{T}{2}$
Trong Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán này, thời điểm ban đầu vật ở vị trí cân bằng, sau khi dao động được hơn 1 chu kì, tại thời điểm t vật có li độ là $|x|\geq \pm \dfrac{A\sqrt{3}}{2}$ nên thuộc trường hợp 2.
Do đó: $\dfrac{T}{2}=\dfrac{2}{3}\Rightarrow T=\dfrac{4}{3}\Rightarrow \omega =\dfrac{3\pi }{2}$ (rad/s)
Vậy: $a_{max}=\omega ^{2}A=v_{max}\omega =1,8 \ \left(\text{m}/\text{s}^{2}\right)$. Chọn đáp án D.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
Lại Nam Anh Trong 1 chu kì, khoảng thời gian vật có độ lớn gia tốc không vượt quá một nửa gia tốc cực đại là Bài tập Dao động cơ 3
M Tỉ số giữa gia tốc cực đại của con lắc thứ nhất và của con lắc thứ hai là ? Bài tập Dao động cơ 1
hoàidien Tìm khoảng thời gian ngắn kể từ khi vật dao động đến khi vật qua vị trí có độ lớn gia tốc cực đại? Bài tập Dao động cơ 9
L Tìm lực căng dây treo khi gia tốc cực tiểu Bài tập Dao động cơ 4
F Gia tốc cực đại gần với giá trị nào nhất trong số các giá trị sau ? Bài tập Dao động cơ 3
Hải Quân Tìm khoảng thời gian ngắn kể từ khi vật bắt đầu dao động đến vị trí có độ lớn gia tốc cực đại? Bài tập Dao động cơ 5
ĐỗĐạiHọc2015 Lấy gia tốc trọng trường $10m/s^{2}$. Li độ cực đại của con lắc là. Bài tập Dao động cơ 3
ĐỗĐạiHọc2015 Giá trị tương ứng $a_1=-a_2=-a_3=\sqrt{2}m/s^2$ thì gia tốc cực đại của dao động là. Bài tập Dao động cơ 2
Thảo Bùi Tìm lực căng dây treo khi gia tốc vật nặng cực tiểu? Bài tập Dao động cơ 5
hang49 Gia tốc cực tiểu của vật là: Bài tập Dao động cơ 1
P Tìm gia tốc cực đại của chuyển động cho từng mức năng lượng ấy.? Bài tập Dao động cơ 0
Tungthanhphan Kể từ t = 0, chất điểm đi qua vị trí có gia tốc có độ lớn cực đại lần 2013 ở thời điểm nào ? Bài tập Dao động cơ 1
ShiroPin Tỉ số giữa độ lớn gia tốc cực đại và gia tốc cực tiểu là bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 1
H Tìm lực căng của dây treo khi gia tốc vật nặng đạt cực tiểu Bài tập Dao động cơ 9
P Thời gian ngắn nhất kể từ $v=0$ đến lúc vật có gia tốc có độ lớn bằng nửa giá trị cực đại lần 3 Bài tập Dao động cơ 6
S Độ lớn gia tốc cực tiểu của con lắc đơn Bài tập Dao động cơ 1
hongmieu Tìm lực căng dây treo khi gia tốc vật nặng cực tiểu Bài tập Dao động cơ 6
T Độ lớn gia tốc có giá trị cực tiểu trong quá trình chuyển động Bài tập Dao động cơ 5
hien4ao1104 Khoảng thời gian vật thỏa mãn đồng thời vận tốc lớn hơn 30π cm/s và gia tốc lớn hơn 3π^2 m/s2 là 1/60 s Bài tập Dao động cơ 0
T Gia tốc chất điểm khi đi qua C Bài tập Dao động cơ 1
L Giá trị lớn nhất của gia tốc là? Bài tập Dao động cơ 0
Nguyễn Minh Cảnh Vật thứ 2 đi qua vị trí có gia tốc âm với vận tốc bằng: Bài tập Dao động cơ 1
Nguyễn Minh Cảnh Tốc độ lớn nhất vật nhỏ khi gia tốc của nó bằng không lần thứ 3 là? Bài tập Dao động cơ 1
V Tỉ số gia tốc và gia tốc trọng trường của con lắc lò xo Bài tập Dao động cơ 1
minhanhmia Khi chúng có tốc độ là v1 và v2 với v2=3v1 thì tỉ số độ lớn gia tốc tương ứng a1/a2 là? Bài tập Dao động cơ 2
dungleducanh Tỉ số gia tốc của vật ở vị trí biên và vị trí cân bằng Bài tập Dao động cơ 4
NTH 52 Theo kết quả thí nghiệm của học sinh này thì gia tốc trọng trường tại nơi làm thí nghiệm có giá trị? Bài tập Dao động cơ 3
kienduc_2000 Gia tốc a của vật chia cho g ngay khi thả lần 1 là? Bài tập Dao động cơ 0
kienduc_2000 Quảng đường đi được từ lúc thả đến lúc vecto gia tốc đổi chiều lần 2? Bài tập Dao động cơ 0
Tú Zô Gia tốc của chất điểm tại biên âm là? Bài tập Dao động cơ 9
V Khi đó độ lớn gia tốc của chất điểm thứ hai là Bài tập Dao động cơ 3
K Gia tốc min của con lắc đơn Bài tập Dao động cơ 6
Quang Tuấn Tỉ số gia tốc Bài tập Dao động cơ 3
hoàidien Khi v= 10$\sqrt{10}$ cm/s và đang chuyển động chậm dần thì gia tốc của nó là: Bài tập Dao động cơ 4
F Tính gia tốc của toa xe ? Bài tập Dao động cơ 1
Mờ Rờ Light Thời điểm nào vật có gia tốc bằng? Bài tập Dao động cơ 1
c87777 Gia tốc của chất điểm khi đi qua C Bài tập Dao động cơ 2
S Khi gia tốc của vật là 50 m/s2 thì tốc độ của vật là: Bài tập Dao động cơ 2
A Gia tốc của vật đổi chiều là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 1
VAN SI LUC Độ lớn gia tốc toàn phần khi vật khi vật qua vị trí s=8cm Bài tập Dao động cơ 2
Hải Quân Tính vận tốc và gia tốc của vật khi dây treo có góc lệch $\alpha =\dfrac{\alpha _0}{\sqrt{3}} rad.$ Bài tập Dao động cơ 2
Hải Quân Gia tốc của vật nặng Bài tập Dao động cơ 2
ĐỗĐạiHọc2015 Hướng chuyển động của chất điểm và hướng gia tốc của nó ngược nhau là Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Gia tốc lớn nhất của vật bằng? Bài tập Dao động cơ 1
Hassan_pro Gia tốc trọng trường của thí nghiệm là: Bài tập Dao động cơ 2
M Độ lớn gia tốc của vật khi vật qua vị trí có li độ bằng 8cm là Bài tập Dao động cơ 3
minhtangv Tìm gia tốc con lắc đơn Bài tập Dao động cơ 6
L Tìm độ lớn lực đàn hồi, độ giãn lò xo khi vật cân bằng và gia tốc của xe Bài tập Dao động cơ 2
L Khi vật có vận tốc $10\sqrt{10}$ thì gia tốc có độ lớn là Bài tập Dao động cơ 1
C Gia tốc của vật lúc vừa mới thả là Bài tập Dao động cơ 2
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top