Vận tốc trung bình của vật

Bài toán
Một vật nhỏ dao động với PT vận tốc $v = 5\pi \cos \left(\pi t + \dfrac{\pi }{6}\right) \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)$. Vận tốc trung bình của vật tính từ thời điểm ban đầu đến vị trí động năng bằng 1/3 thế năng lần thứ 2 là?
 
Bài toán
Một vật nhỏ dao động với PT vận tốc $v = 5\pi \cos \left(\pi t + \dfrac{\pi }{6}\right) \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)$. Vận tốc trung bình của vật tính từ thời điểm ban đầu đến vị trí động năng bằng 1/3 thế năng lần thứ 2 là?
Lời giải
Vì v sớm pha $\dfrac{\pi }{2}\Rightarrow x=\dfrac{v_{max}}{\omega }\cos \left(\pi t+\dfrac{\pi }{6}-\dfrac{\pi }{2}\right)$.
Lại có: $W_{d}=\dfrac{1}{3}W_{t}\Rightarrow x=-\dfrac{A\sqrt{3}}{2}$
Bạn vẽ đường tròn lượng giác ra tính được: $\Delta x=x-x_{0}$ và $t\Rightarrow v_{tb}=\dfrac{\Delta x}{t}$.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
ghjcghj Vận tốc trung bình của M Bài tập Dao động cơ 2
Học Lý Vận tốc trung bình tính từ thời điểm ban đầu đến vị trí động năng bằng 1/3 thế năng lần thứ 2 là Bài tập Dao động cơ 9
N Độ lớn vận tốc tức thời bằng tốc độ trung bình Bài tập Dao động cơ 1
tien dung Tỉ số vận tốc trung bình và tốc độ trung bình Bài tập Dao động cơ 2
NTH 52 Vận tốc trung bình của vật M khi đi từ lần va chạm đầu tiên đến lần va chạm tiếp theo gần giá trị nà Bài tập Dao động cơ 1
nhok_ctqh Thời gian và vận tốc trung bình Bài tập Dao động cơ 3
Tăng Hải Tuân Nếu tăng gấp đôi thời gian tác dụng lực thì vận tốc cực đại của vật sau khi ngừng tác dụng lực là Bài tập Dao động cơ 1
hien4ao1104 Khoảng thời gian vật thỏa mãn đồng thời vận tốc lớn hơn 30π cm/s và gia tốc lớn hơn 3π^2 m/s2 là 1/60 s Bài tập Dao động cơ 0
P Chiều dài lò xo khi vật dao động qua vị trí có vận tốc cực đại Bài tập Dao động cơ 3
A Xác định thời điểm vận tốc của vật Bài tập Dao động cơ 0
ĐỗĐạiHọc2015 Độ lớn vận tốc cực đại của vật $m_3$ bằng. Bài tập Dao động cơ 1
Nguyễn Minh Cảnh Vật thứ 2 đi qua vị trí có gia tốc âm với vận tốc bằng: Bài tập Dao động cơ 1
V Biết li độ tại thời điểm t tính vận tốc tại thời điểm $t+0,125s$ Bài tập Dao động cơ 7
minhanhmia Khi vật có vận tốc bằng 25 cm/s thì thế năng của nó bằng Bài tập Dao động cơ 9
M Lực đàn hồi tác dụng vào vật khi vật đang đi lên với vận tốc v= 80 cm/s là bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 2
T Vận tốc của m0 ngay sau khi va chạm là Bài tập Dao động cơ 0
Đông Hoa Đế Quân Tính vận tốc $v_0$ Bài tập Dao động cơ 2
kienduc_2000 Độ lớn vận tốc khi đi được 10 cm Bài tập Dao động cơ 0
T Thời gian ngắn nhất giữa hai lần con lắc có vận tốc bằng nửa vận tốc cực đại Bài tập Dao động cơ 3
Houtaro Sau khi rời tấm ván vật dao động điều hòa với vận tốc cực đại????? Bài tập Dao động cơ 11
ĐỗĐạiHọc2015 Vận tốc $\frac{v_1}{v_2}$ gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Vận tốc của ô tô là Bài tập Dao động cơ 1
phạm thị thúy quỳnh Vận tốc của vật tại thời điểm t'=t+T/4(s) Bài tập Dao động cơ 1
N Kể từ lúc đầu cho đến khi vận tốc vật bắt đầu giảm, cơ năng của con lắc lò xo đã giảm một lượng Bài tập Dao động cơ 6
shochia Giá trị của vận tốc Bài tập Dao động cơ 1
T Li độ của vật khi có vận tốc $v_3 = 30 cm/s$ là Bài tập Dao động cơ 3
K Sau khoảng thời gian T/2 (s) kể từ lúc bắt đầu truyền vận tốc, lò xo có độ dài bao nhiêu cm? Bài tập Dao động cơ 3
hoàidien Vận tốc của chất điểm thứ 2 là: Bài tập Dao động cơ 4
P Gốc thời gian là lúc vận tốc $v=-\frac{v_{max}}{2}$ và đang tăng thì phương trình dao động là? Bài tập Dao động cơ 2
N Khi đi được quãng đường 14 cm, vật có vận tốc là? Bài tập Dao động cơ 3
blackberry9320 Tính vận tốc cực đại của dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 9
N Vận tốc ban đầu của vật là: Bài tập Dao động cơ 2
Hải Quân Khi đi được quãng đường 12cm kể từ lúc bắt đầu thả, vận tốc của vật có độ lớn bằng? Bài tập Dao động cơ 8
C Tỷ số vận tốc khi chúng gặp nhau là: Bài tập Dao động cơ 5
P Vật đạt vận tốc lớn nhất sau khi đi được quãng đường? Bài tập Dao động cơ 2
Hải Quân Khi đi được quãng đường 12cm kể từ lúc bắt đầu thả, vận tốc của vật có độ lớn bằng? Bài tập Dao động cơ 1
A Vận tốc cực đại của con lắc khi dao động là. Bài tập Dao động cơ 0
H Tại vị trí lực căng dây bằng 2 lần lực căng dây cực tiểu tính vận tốc vật Bài tập Dao động cơ 2
Hải Quân Tính vận tốc và gia tốc của vật khi dây treo có góc lệch $\alpha =\dfrac{\alpha _0}{\sqrt{3}} rad.$ Bài tập Dao động cơ 2
Hải Quân Xác định thời điểm lần thứ hai vật có vận tốc v = -15pi (cm/s). Bài tập Dao động cơ 3
Hải Quân Khi vật đi theo chiều âm, vận tốc của vật đạt giá trị 20pi (cm/s) ở những thời điểm là Bài tập Dao động cơ 2
L Khi vật có vận tốc $10\sqrt{10}$ thì gia tốc có độ lớn là Bài tập Dao động cơ 1
A Vận tốc của vật Bài tập Dao động cơ 1
A Vận tốc của tàu chạy để con lắc rung mạnh nhất là Bài tập Dao động cơ 2
A Vận tốc của tàu chạy để con lắc rung mạnh nhất là: Bài tập Dao động cơ 1
A Phương trình vận tốc của vật là Bài tập Dao động cơ 3
A Vận tốc cực đại của vật là Bài tập Dao động cơ 5
A Vận tốc cực đại của vật là Bài tập Dao động cơ 3
A Vận tốc $v_{0}$ có độ lớn là Bài tập Dao động cơ 1
A Vận tốc và gia tốc của vật khi pha dao động của vật có giá trị là $\frac{17\pi }{6}$ rad là: Bài tập Dao động cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top