Vật có $a =15\pi m/s^2$ vào thời điểm thứ 2013 là?

Bài toán
Vật dddh có $v_{max} = 3 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$ và $a_{max} = 30\pi \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$. Thời điểm ban đầu vật có v = 1,5 m/s và thế năng đang tăng. Vật có $a =15\pi \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$ vào thời điểm thứ 2013 là?
 
Bài toán
Vật dddh có $v_{max} = 3 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$ và $a_{max} = 30\pi \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$. Thời điểm ban đầu vật có v = 1,5 m/s và thế năng đang tăng. Vật có $a =15\pi \ \left(\text{m}/\text{s}^2\right)$ vào thời điểm thứ 2013 là?
Ta thấy:

$\omega =\dfrac{a_{max}}{v_{max}}=10\pi $.

Thấy: $v=\dfrac{v_{max}}{2}$ và thế năng đang tăng(vật ra biên) nên $x=\dfrac{A\sqrt{3}}{2}$.

Mà: $a=\dfrac{a_{max}}{2}$ nên $x=\dfrac{-A}{2}$

Do đó, thời điểm cần tìm:
$t=\dfrac{12077T}{12}\left(s\right)$
 
Last edited:
Ta thấy:

$\omega =\dfrac{a_{max}}{v_{max}}=10\pi $.

Thấy: $v=\dfrac{v_{max}}{2}$ và thế năng đang tăng(vật ra biên) nên $x=\dfrac{A\sqrt{3}}{2}$.

Mà: $a=\dfrac{a_{max}}{2}$ nên $x=\dfrac{-A}{2}$

Do đó, thời điểm cần tìm:
$t=1006,25T$
Hình như có chút nhầm lẫn về dòng cuối cùng đó cậu :3
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
N Thời gian ngắn nhất từ khi thả tay đến khi vật ở vị trí mà lực đàn hồi có độ lớn bằng 2/3 lực đàn hồi cực đại và đang giảm là ? Bài tập Dao động cơ 0
V Tại thời điểm lò xo bị biến dạng một đoạn 3cm, tốc độ của vật có giá trị gần với giá trị nào sau đây nhất? Bài tập Dao động cơ 0
Lại Nam Anh Trong 1 chu kì, khoảng thời gian vật có độ lớn gia tốc không vượt quá một nửa gia tốc cực đại là Bài tập Dao động cơ 3
P Chiều dài lò xo khi vật dao động qua vị trí có vận tốc cực đại Bài tập Dao động cơ 3
Gin no guardian Lực kéo về tác dụng vào vật khi lò xo có chiều dài 33cm bằng? A. 0,33 Bài tập Dao động cơ 4
L Số lần vật qua vị trí có độ lớn li độ bằng 2cm Bài tập Dao động cơ 2
Nguyễn Minh Cảnh Vật thứ 2 đi qua vị trí có gia tốc âm với vận tốc bằng: Bài tập Dao động cơ 1
tritanngo99 Tìm $x,v$ của vật khi lò xo có chiều dài $45(cm)$. Bài tập Dao động cơ 0
L Hỏi sau đó 0,25 (s) thì li độ của vật có thể là Bài tập Dao động cơ 4
A Trong mỗi chu kì, thời gian vật lực đàn hồi của lò xo có độ lớn không vợt quá 1,5N là bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 1
Trang Simon Thêm vật có khối lượng m Bài tập Dao động cơ 1
minhanhmia Khi vật có vận tốc bằng 25 cm/s thì thế năng của nó bằng Bài tập Dao động cơ 9
minhanhmia Lực đàn hồi của lò xo 2 tác dụng vào vật khi vật có li độ x=1 cm Bài tập Dao động cơ 1
L Thời gian kể từ khi vật dao động đến khi vật qua vị trí có tốc độ $v=\dfrac{v_{max}}{2}$ lần thứ 3 Bài tập Dao động cơ 1
tritanngo99 Dao động của vật có biên độ Bài tập Dao động cơ 1
T Một con lắc đơn có vật nhỏ mang điện tích q Bài tập Dao động cơ 0
O Trong 1 chu kì hãy xác định thời gian ngắn nhất để vật chịu tác dụng của lực đàn hồi có độ lớn khô Bài tập Dao động cơ 3
O Khi vật nặng cách vị trí biên 4cm có động năng là Bài tập Dao động cơ 1
T Thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí có động năng bằng 3 lần thế năng đến vị trí có thế năng bằng Bài tập Dao động cơ 4
T Khoảng thời gian mà vật đi từ vị trí có li độ x = 5cm từ lần thứ 2011 đến lần thứ 2012 là : Bài tập Dao động cơ 21
H Hãy xác định thời điểm thứ 2014 vật có động năng bằng thế năng? Bài tập Dao động cơ 3
L Tại thời điểm 7/60 s sau đó vật đang ở vị trí có li độ? Bài tập Dao động cơ 3
H Tại thời điểm vật cách vị trí cân bằng 6cm, sau đó 0,5s vật có tốc độ 16π. Tính A Bài tập Dao động cơ 1
Dongtocxu Khoảng cách giữa 2 vật khi lò xo có chiều dài max Bài tập Dao động cơ 0
Feel Again Vị trí hai vật lại gặp nhau lần đầu tiên có tọa độ là Bài tập Dao động cơ 4
H Quãng đường nhỏ nhất mà vật có thể đi trong 1/3 chu kì dao động Bài tập Dao động cơ 2
T Li độ của vật khi có vận tốc $v_3 = 30 cm/s$ là Bài tập Dao động cơ 3
iori198 Trong giây đầu tiên vật đi qua vị trí có x=1cm mấy lần? Bài tập Dao động cơ 1
hoàidien Tìm khoảng thời gian ngắn kể từ khi vật dao động đến khi vật qua vị trí có độ lớn gia tốc cực đại? Bài tập Dao động cơ 9
hoàidien Dao động điều hòa cùng vật nhỏ khi không còn lực F tác dụng có biên độ bằng bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 3
GS.Xoăn Khoảng cách lớn nhất giữa hai vật nhỏ trong quá trình dao động có giá trị gần giá trị nào nhất ... Bài tập Dao động cơ 8
V Ở thời điểm tỉ số lực đàn hồi của lò xo L1 và L2 là 2 thì vật có li độ là ? Bài tập Dao động cơ 6
lyphaiduoc9 Cơ năng dao động của vật có thể là? Bài tập Dao động cơ 6
N Khi đi được quãng đường 14 cm, vật có vận tốc là? Bài tập Dao động cơ 3
NguyenMinhAnh Ở thời điểm lò xo có chiều dài cực đại lần đầu tiên thì khoảng cách giữa 2 vật m1, m2 Bài tập Dao động cơ 6
Mờ Rờ Light Thời điểm nào vật có gia tốc bằng? Bài tập Dao động cơ 1
Mờ Rờ Light Năng lượng dao động của vật có giá trị? Bài tập Dao động cơ 2
A Trong khoảng thời gian 1s tiếp theo nữa vật đi được quãng đường có thể là : Bài tập Dao động cơ 4
Hải Quân Khi đi được quãng đường 12cm kể từ lúc bắt đầu thả, vận tốc của vật có độ lớn bằng? Bài tập Dao động cơ 8
Hải Quân Khi đi được quãng đường 12cm kể từ lúc bắt đầu thả, vận tốc của vật có độ lớn bằng? Bài tập Dao động cơ 1
wrighty11 Khoảng thời gian ngắn nhất để hai vật có cùng một ly độ là: Bài tập Dao động cơ 8
N Vật có thời gian qua vị trí $x=3cm$? Bài tập Dao động cơ 1
N Giá trị nhỏ nhất của OI để vật nhỏ có thể tiếp tục chuyển động tròn trong mặt phẳng thẳng... Bài tập Dao động cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Lực tác dụng lên vật hướng chiều dương và có độ lớn 0,04N lần thứ 2015 tại thời điểm nào. Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Tính vận tốc và gia tốc của vật khi dây treo có góc lệch $\alpha =\dfrac{\alpha _0}{\sqrt{3}} rad.$ Bài tập Dao động cơ 2
dhdhn Khoảng cách giữa hai vật khi lò xo có chiều dài tự nhiên lần thứ hai là? Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Kể từ t=0, lần thứ 2013 vật có tốc độ 10\pi cm/s là: Bài tập Dao động cơ 2
Hải Quân Xác định thời điểm lần thứ hai vật có vận tốc v = -15pi (cm/s). Bài tập Dao động cơ 3
Hải Quân Tìm khoảng thời gian ngắn kể từ khi vật bắt đầu dao động đến vị trí có độ lớn gia tốc cực đại? Bài tập Dao động cơ 5
L Xác định thời điểm vật đi qua vị trí có li độ x=5cm lần thứ 2008 Bài tập Dao động cơ 3
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top