Trong 1 T khoảng thời gian mà $v \geq 0,25\pi v_{tb}$ là?

Bài toán
1 chất điểm dao động điều hòa với chu kì T.
Gọi $v_{tb}$ là tốc độ trung bình của chất điểm trong thời gian dài, v là vận tốc tức thời của chất điểm. Trong 1 T khoảng thời gian mà $v \geq 0,25\pi v_{tb}$ là?

Đáp án là $\dfrac{2T}{3}$ đúng chưa các bạn?
 
Bài toán
1 chất điểm dao động điều hòa với chu kì T.
Gọi $v_{tb}$ là tốc độ trung bình của chất điểm trong thời gian dài, v là vận tốc tức thời của chất điểm. Trong 1 T khoảng thời gian mà $v \geq 0,25\pi v_{tb}$ là?

Đáp án là $\dfrac{2T}{3}$ đúng chưa các bạn?
Câu này chỉ khác ĐẠI HỌC A 2007 là "tốc độ trung bình của chất điểm trong thời gian dài" bằng "tốc độ trung bình của chất điểm trong 1 chu kì" . Nhưng có lẽ kết quả vẫn là $\dfrac{2T}{3}$ thôi.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
C Tìm vị trí xuất phát để trong khoảng thời gian 2/3 s vật đii được quãng đường ngắn nhất Bài tập Dao động cơ 1
Lại Nam Anh Trong 1 chu kì, khoảng thời gian vật có độ lớn gia tốc không vượt quá một nửa gia tốc cực đại là Bài tập Dao động cơ 3
NFS.Poseidon Quãng Đường vật đi được trong khoảng thời gian \sqrt{2} s Bài tập Dao động cơ 4
L Bài toán tìm khoảng thời gian trong dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 2
NTH 52 Tốc độ trung bình lớn nhất của ${{m}_{A}}$trong khoảng thời gian $\dfrac{2}{15}\left( s \right)$? Bài tập Dao động cơ 8
O Quãng đường mà vật đi được trong khoảng thời gian pi/12 s đầu tiên là Bài tập Dao động cơ 1
Mến Tốc độ trung bình của vật trong khoảng thời gian lò xo bị nén trong một chu kì Bài tập Dao động cơ 2
M Các khoảng thời gian đặc biệt trong dao động cơ??? Bài tập Dao động cơ 3
A Trong khoảng thời gian 1s tiếp theo nữa vật đi được quãng đường có thể là : Bài tập Dao động cơ 4
A Khoảng thời gian lò xò bị dãn trong 1 chu kì có giá trị gần đúng là. Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Thời gian lò xo bị nén trong khoảng thời gian 0,5s kể từ khi thả vật là: Bài tập Dao động cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Hỏi trong khoảng thời gian 0,75s vật đi được quãng đường ngắn nhất là. Bài tập Dao động cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Vật trong khoảng từ thời điểm 0,75s đến thời điểm 2,25s. Bài tập Dao động cơ 9
H Vậy trong khoảng thời gian 2t (kể từ lúc chuyển động ) vật đi được quãng đường là bao nhiêu ? Bài tập Dao động cơ 8
C Khoảng thời gian trong một chu kỳ để lò xo giãn một lượng nhỏ hơn $2\sqrt{2}$ Bài tập Dao động cơ 0
C Quãng đường đi được của N trong khoảng thời gian đó bằng Bài tập Dao động cơ 12
NTH 52 Trong một chu kì khoảng thời gian để $x_1.x_2<0$ bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 1
Z Quãng đường nhỏ nhất vật đi được trong khoảng thời gian 0.75s là Bài tập Dao động cơ 1
N Quãng đường đi được của N trong khoảng thời gian đó Bài tập Dao động cơ 3
kt1996 Trong một chu kì khoảng thời gian mà $v\leq \frac{\pi }{4\sqrt{2}}v_{1}$ là Bài tập Dao động cơ 3
S Sau khoảng thời gian bao lâu cường độ dòng điện chạy trong cuộn dây dẫn đến giá trị 5 A Bài tập Dao động cơ 0
H Tỉ số giữa ba quãng đường liên tiếp mà chất điểm đi được trong cùng một khoảng thời gian là Bài tập Dao động cơ 2
thien than cua gio Khoảng thời gian trong mỗi chu kì để vật có động năng lớn hơn 3 lần thế năng là Bài tập Dao động cơ 1
T Trong một chu kì dao động ,khoảng thời gian mà vật có độ lớn gia tốc $a>\frac{a_{max}}{2}$ là 0,4s . Bài tập Dao động cơ 4
T Trong 1s đầu tiên, khoảng thời gian để li độ, vận tốc và gia tốc cùng dấu là Bài tập Dao động cơ 10
D Tìm khoảng thời gian lò xo bị nén trong 1 chu kì Bài tập Dao động cơ 8
Đá Tảng Khoảng thời gian trong một chu kì đầu tiên vận tốc và li độ đồng thời nhận giá trị tương đương là: Bài tập Dao động cơ 7
vat_ly_oi Trong khoảng thời gian 1/4 chu kỳ, quãng đường vật đi được kể từ lúc bắt đầu chuyển động là? Bài tập Dao động cơ 0
ShiroPin Trong khoảng thời gian từ khi vật đi từ vị trí biên đến vị trí cân bằng, xung lượng của lực đàn hồi Bài tập Dao động cơ 3
dtdt95 Quãng đường lớn nhất vật đi được trong khoảng thời gian $\dfrac{5T}{3}$ là? Bài tập Dao động cơ 2
S Tốc độ trung bình lớn nhất của vật trong khoảng thời gian $\dfrac{\pi }{30}$ là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 2
NTH 52 Trong 1 chu kì, khoảng thời gian mà $v \geq \dfrac{\pi}{4}.v_{TB}$ là? Bài tập Dao động cơ 6
kingkoong Tính tốc độ trung bình bé nhất mà vật có thể đạt được trong khoảng thời gian dao động bằng 1,6s Bài tập Dao động cơ 5
K Khoảng thời gian vật bị nén trong $1$ chu kỳ? Bài tập Dao động cơ 2
Tăng Hải Tuân Tốc độ trung bình bé nhất mà vật có thể đạt được trong khoảng thời gian dao động bằng 1,6 s? Bài tập Dao động cơ 4
ashin_xman Quãng đường cực đại mà quả cầu đi được trong khoảng thời gian $\dfrac{2T}{3}$ là: Bài tập Dao động cơ 2
dreamhigh315 Trong khoảng thời gian $ \frac{1}{4}$ chu kỳ quãng đường vật đi được kể từ thời điểm $ t = 0$ Bài tập Dao động cơ 1
Đồng Mễ Ái Trong quá trình dao động, khoảng cách nhỏ nhất giữa hai vật gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 0
thao3112 Xác định khoảng cách cực đại của vật trong quá trình dao động? Bài tập Dao động cơ 2
Mến Khoảng cách lớn nhất giữa hai hình chiếu của hai dao động trong quá trình dao động Bài tập Dao động cơ 1
ghjcghj Tính tỉ số khoảng cách nhỏ nhất và lớn nhất giữa hai vật trong quá trình dao động Bài tập Dao động cơ 2
GS.Xoăn Khoảng cách lớn nhất giữa hai vật nhỏ trong quá trình dao động có giá trị gần giá trị nào nhất ... Bài tập Dao động cơ 8
hoankuty Khoảng cách ngắn nhất giữa hai vật trong quá trình dao động là? Bài tập Dao động cơ 3
P Khoảng cách lớn nhất giữa vật thứ nhất và vật thứ hai trong quá trình dao động Bài tập Dao động cơ 0
F Xác định khoảng cách cực đại của vật trong quá trình dao động Bài tập Dao động cơ 5
hoankuty Quãng đường vật $m_{1}$ đi được trong khoảng $2T$ sau va chạm là Bài tập Dao động cơ 1
dreamhigh315 Trong quá trình dao động khoảng cách lớn nhất giữa hai vật Bài tập Dao động cơ 1
Snow In June Biên độ lúc sau của vật trong điện trường Bài tập Dao động cơ 1
H Con lắc đơn trong điện trường Bài tập Dao động cơ 0
Dungg Thời gian lò xo bị giãn trong 1 chu kì Bài tập Dao động cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top