Khoảng thời gian ngắn nhất để vận tốc của vật

Bài toán
CLLX gồm vật $m = 250 \ \text{g}$ và lò xo nhẹ có $k = 100 \ \text{N}/\text{m}$ ddđh dọc theo trục Ox với A = 4cm. Khoảng thời gian ngắn nhất để vận tốc của vật có giá trị từ -40 cm/s (lúc này vật có li độ âm) đến lúc vận tốc $40\sqrt{3}$ cm/s là?
Đáp án là $\dfrac{\pi }{40}s$ đúng chưa các bạn?
 
Bài toán
CLLX gồm vật $m = 250 \ \text{g}$ và lò xo nhẹ có $k = 100 \ \text{N}/\text{m}$ ddđh dọc theo trục Ox với A = 4cm. Khoảng thời gian ngắn nhất để vận tốc của vật có giá trị từ -40 cm/s (lúc này vật có li độ âm) đến lúc vận tốc $40\sqrt{3}$ cm/s là?
Đáp án là $\dfrac{\pi }{40}s$ đúng chưa các bạn?
Đúng rồi đó b.
Khi đó vật đi từ li độ -A/2 theo ngược chiều kim đồng hồ đến li độ $x=-A\sqrt{3}/2$
 
Bài toán
CLLX gồm vật $m = 250 \ \text{g}$ và lò xo nhẹ có $k = 100 \ \text{N}/\text{m}$ ddđh dọc theo trục Ox với A = 4cm. Khoảng thời gian ngắn nhất để vận tốc của vật có giá trị từ -40 cm/s (lúc này vật có li độ âm) đến lúc vận tốc $40\sqrt{3}$ cm/s là?
Đáp án là $\dfrac{\pi }{40}s$ đúng chưa các bạn?
Ta có: $v_{max}=\omega A=A\sqrt{\dfrac{k}{m}}=80 \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)$

Thấy: $\dfrac{W_{đ}}{W}=\dfrac{v^{2}}{v_{max}^{2}}=\dfrac{1}{4}$

Do đó : $\dfrac{W_{t}}{W}=\dfrac{3}{4}=\dfrac{x^{2}}{A^{2}}$

Mà li độ âm nên $x=\dfrac{-A\sqrt{3}}{2}$.

Khi vật có vận tốc $v=40\sqrt{3}\left( \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)\right)$ lần đầu tiên thì thì li độ của vật sẽ là $x'=\dfrac{A}{2}$ .
Qúa trình di chuyển của vật:

$\dfrac{-A\sqrt{3}}{2}\rightarrow -A\rightarrow 0\rightarrow \dfrac{A}{2}$

Do đó. Góc quét trên đường tròn lượng giác:

$\Delta \varphi =\dfrac{\pi }{6}+\dfrac{\pi }{2}+\dfrac{\pi }{6}=\dfrac{5\pi }{6}$

$\Delta t=\dfrac{\Delta \varphi }{\omega }=\dfrac{\pi }{24}\left(s\right)$
 
Ta có: $v_{max}=\omega A=A\sqrt{\dfrac{k}{m}}=80 \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)$

Thấy: $\dfrac{W_{đ}}{W}=\dfrac{v^{2}}{v_{max}^{2}}=\dfrac{1}{4}$

Do đó : $\dfrac{W_{t}}{W}=\dfrac{3}{4}=\dfrac{x^{2}}{A^{2}}$

Mà li độ âm nên $x=\dfrac{-A\sqrt{3}}{2}$.

Khi vật có vận tốc $v=40\sqrt{3}\left( \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)\right)$ lần đầu tiên thì thì li độ của vật sẽ là $x'=\dfrac{A}{2}$ .
Qúa trình di chuyển của vật:

$\dfrac{-A\sqrt{3}}{2}\rightarrow -A\rightarrow 0\rightarrow \dfrac{A}{2}$

Do đó. Góc quét trên đường tròn lượng giác:

$\Delta \varphi =\dfrac{\pi }{6}+\dfrac{\pi }{2}+\dfrac{\pi }{6}=\dfrac{5\pi }{6}$

$\Delta t=\dfrac{\Delta \varphi }{\omega }=\dfrac{\pi }{24}\left(s\right)$
Oh. Mk cũng nhầm mất. Cho luôn $v=A\omega $
 
Khi vật có vận tốc $v=40\sqrt{3}\left( \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)\right)$ lần đầu tiên thì thì li độ của vật sẽ là $x'=\dfrac{A}{2}$ .
Qúa trình di chuyển của vật:

$\dfrac{-A\sqrt{3}}{2}\rightarrow -A\rightarrow 0\rightarrow \dfrac{A}{2}$
Đây chỗ này cậu, tớ đang bị thắc mắc chỗ này đây :)
Vật có vận tốc $v= 40\sqrt{3} \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)$ lần đầu tiên tại vị trí $x =\dfrac{-A}{2}$ chứ cậu?
Quá trình là: $\dfrac{-A\sqrt{3}}{2} → -A → \dfrac{-A}{2}$

→ $\Delta t_{min} = \dfrac{\pi }{40}s$ (:|
 
Đây chỗ này cậu, tớ đang bị thắc mắc chỗ này đây :)
Vật có vận tốc $v= 40\sqrt{3} \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)$ lần đầu tiên tại vị trí $x =\dfrac{-A}{2}$ chứ cậu?
Quá trình là: $\dfrac{-A\sqrt{3}}{2} → -A → \dfrac{-A}{2}$

→ $\Delta t_{min} = \dfrac{\pi }{40}s$ (:|
Ừ nhỉ, chắc do mình nhầm. Cảm ơn bạn nha.:D:D
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
C Tìm vị trí xuất phát để trong khoảng thời gian 2/3 s vật đii được quãng đường ngắn nhất Bài tập Dao động cơ 1
Lại Nam Anh Trong 1 chu kì, khoảng thời gian vật có độ lớn gia tốc không vượt quá một nửa gia tốc cực đại là Bài tập Dao động cơ 3
hien4ao1104 Khoảng thời gian vật thỏa mãn đồng thời vận tốc lớn hơn 30π cm/s và gia tốc lớn hơn 3π^2 m/s2 là 1/60 s Bài tập Dao động cơ 0
L Khoảng thời gian từ khi vật B tuột khỏi dây nối đến khi rơi đến vị trí thả ban đầu là Bài tập Dao động cơ 2
Dando Nguyễn Tìm li độ tại thời điểm $t_{2}$ trước hoặc sau thời điểm $t_{1}$ một khoảng thời gian $\Delta t$ Bài tập Dao động cơ 2
NTH 52 Khoảng thời gian để vật $B$ rơi từ $D$ xuống ${{B}_{1}}$ gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 1
B Hỏi sau thời gian ngắn nhất la bn kể từ thời điểm t1 khoảng cách giữa chúng bằng 15cm Bài tập Dao động cơ 1
NFS.Poseidon Quãng Đường vật đi được trong khoảng thời gian \sqrt{2} s Bài tập Dao động cơ 4
L Bài toán tìm khoảng thời gian trong dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 2
NTH 52 Tốc độ trung bình lớn nhất của ${{m}_{A}}$trong khoảng thời gian $\dfrac{2}{15}\left( s \right)$? Bài tập Dao động cơ 8
O Quãng đường mà vật đi được trong khoảng thời gian pi/12 s đầu tiên là Bài tập Dao động cơ 1
kienduc_2000 Khoảng thời gian giữa 2013 lần liên tiếp hai vật gặp nhau? Bài tập Dao động cơ 0
T Khoảng thời gian mà vật đi từ vị trí có li độ x = 5cm từ lần thứ 2011 đến lần thứ 2012 là : Bài tập Dao động cơ 21
Mến Tốc độ trung bình của vật trong khoảng thời gian lò xo bị nén trong một chu kì Bài tập Dao động cơ 2
H Khoảng thời gian vật đi từ t = 0 đến độ cao cực đại lần thứ hai? Bài tập Dao động cơ 3
L Hỏi khoảng thời gian giữa 2 lần 2 chất điểm ngang qua nhau là bao lâu? Bài tập Dao động cơ 1
L Xác định khoảng thời gian từ lúc bắt đầu dao động đến khi dừng hẳn Bài tập Dao động cơ 0
ĐỗĐạiHọc2015 Nước cuốn trôi một khoảng thời gian ngắn nhất là. Bài tập Dao động cơ 4
hoankuty Khoảng thời gian từ lúc bật điện trường đến thời điểm con lắc dừng lại lần thứ hai Bài tập Dao động cơ 3
P Khoảng thời gian ngắn nhất để 2 con lắc cùng qua vị trí cân bằng là Bài tập Dao động cơ 4
Mờ Rờ Light Tìm khoảng thời gian ngắn nhất để khoẳng cách giữa hai vật theo phương Ox là 6cm? Bài tập Dao động cơ 1
SunShine 98 Tìm khoảng thời gian ngắn nhất??? Bài tập Dao động cơ 1
T Khoảng thời gian ly độ của 2 vật trái dấu nhau là ? Bài tập Dao động cơ 6
iori198 Khoảng thời gian từ khi vật B bị tuột khỏi dây nối đến khi rơi đến vị trí ban đầu là? Bài tập Dao động cơ 3
F Thời gian ngắn nhất sao đó để khoảng cách 2 chất điểm bằng 8 cm theo phương 0x có giá trị là ? Bài tập Dao động cơ 1
Học Lý Khoảng thời gian bao nhiêu để vật đi được quãng đường là 99 cm Bài tập Dao động cơ 3
Quang Tuấn Khoảng thời gian ngắn nhất Bài tập Dao động cơ 2
hoàidien Tìm khoảng thời gian ngắn kể từ khi vật dao động đến khi vật qua vị trí có độ lớn gia tốc cực đại? Bài tập Dao động cơ 9
K Sau khoảng thời gian T/2 (s) kể từ lúc bắt đầu truyền vận tốc, lò xo có độ dài bao nhiêu cm? Bài tập Dao động cơ 3
K Tính khoảng thời gian ngắn nhất từ khi động năng bằng thế năng đến khi động năng đạt giá trị cực đại Bài tập Dao động cơ 3
blackberry9320 Khoảng thời gian từ lúc dao động đến khi lò xo không biến dạng lần đầu tiên bằng Bài tập Dao động cơ 3
M Các khoảng thời gian đặc biệt trong dao động cơ??? Bài tập Dao động cơ 3
P Khoảng thời gian ngắn nhất để hai chất điểm có cùng li độ Bài tập Dao động cơ 10
A Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần công suất tức thời của lực đàn hồi bằng 0 là Bài tập Dao động cơ 2
A Trong khoảng thời gian 1s tiếp theo nữa vật đi được quãng đường có thể là : Bài tập Dao động cơ 4
V Khoảng thời gian nhỏ nhất giữa 2 lần chúng ngang nhau là Bài tập Dao động cơ 4
wrighty11 Khoảng thời gian ngắn nhất để hai vật có cùng một ly độ là: Bài tập Dao động cơ 8
wrighty11 Khoảng thời gian ngắn nhất để đi quãng đường đó là bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 3
A Khoảng thời gian lò xò bị dãn trong 1 chu kì có giá trị gần đúng là. Bài tập Dao động cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Tỉ số giữa khoảng thời gian lực đàn hồi cùng chiều với lực kéo về Bài tập Dao động cơ 2
Hải Quân Thời gian lò xo bị nén trong khoảng thời gian 0,5s kể từ khi thả vật là: Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Khoảng thời gian lò xo bị dãn sau khi dao động được 1s tính từ lúc t=0 là: Bài tập Dao động cơ 3
Hải Quân Tìm khoảng thời gian ngắn kể từ khi vật bắt đầu dao động đến vị trí có độ lớn gia tốc cực đại? Bài tập Dao động cơ 5
please help Khoảng thời gian $v\geq \dfrac{\pi }{4}v_{TB}$? Bài tập Dao động cơ 2
ĐỗĐạiHọc2015 Hỏi trong khoảng thời gian 0,75s vật đi được quãng đường ngắn nhất là. Bài tập Dao động cơ 1
NTH 52 Sau khoảng thời gian $1,5(s)$ kể từ lúc dây bị cắt thì $A$ và $B$ cách nhau một khoảng gần đúng là? Bài tập Dao động cơ 4
N Khoảng thời gian kể từ thời điểm ban đầu đến thời điểm v= - $\omega x$ lần thứ 2015 là Bài tập Dao động cơ 2
H Vậy trong khoảng thời gian 2t (kể từ lúc chuyển động ) vật đi được quãng đường là bao nhiêu ? Bài tập Dao động cơ 8
C Khoảng thời gian trong một chu kỳ để lò xo giãn một lượng nhỏ hơn $2\sqrt{2}$ Bài tập Dao động cơ 0
C Quãng đường đi được của N trong khoảng thời gian đó bằng Bài tập Dao động cơ 12
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top