Tính khoảng cách hai vị trí khi vật 1 dao động có vận tốc bằng không?

Lời giải
Với trường hợp 1:
$4x_1^2+9x_2^2=36$ với $x \leq 0$
$\Leftrightarrow$ $\dfrac{x_1^2}{\left(3\right)^2}+\dfrac{x_2^2}{\left(2\right)^2}=1$ (1)
*, $A_1=3$, $A_2=2$
Coi $\omega =1$ với $A_1=3$
$A_1^2=x_1^2+v_1^2$
theo giả thiết Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán cho $v_1=0$
$\Leftrightarrow$ $x_1=-3$ với $x \leq 0$
Thấy lên (1) $x_2=0$
$x=\mid x_1-x_2\mid $
Vậy khoảng cách bằng 3.
Coi $\omega =1$ với $A_2=2$
$A_1^2=x_1^2+v_1^2$
Theo giả thiết Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán cho $v_2=0$
$\Leftrightarrow$ $x_2=-2$ với $x \leq 0$
Thấy lên (1) $x_1=0$
$x=\mid x_1-x_2\mid $
Vậy khoảng cách bằng 2
Tương tự trường hợp 1:
*. $A_1=4$, $A_2=\dfrac{8}{3}$ với $x\geq 0$
Làm tương tự ta xét được với $A_1=4$
$x=\mid x_1-x_2\mid $
Vậy khoảng cách bằng 4
và trường hợp $A_2=\dfrac{8}{3}$ loại.
Không biết phải chọn đáp án nào 2 hay 4 nữa.

Giờ cậu đang ở đâu???
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Với trường hợp 1:
$4x_1^2+9x_2^2=36$ với $x \leq 0$
$\Leftrightarrow$ $\dfrac{x_1^2}{\left(3\right)^2}+\dfrac{x_2^2}{\left(2\right)^2}=1$ (1)
*, $A_1=3$, $A_2=2$
Coi $\omega =1$ với $A_1=3$

$A_1^2=x_1^2+v_1^2$
theo giả thiết Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán cho $v_1=0$
$\Leftrightarrow$ $x_1=-3$ với $x \leq 0$
Thấy lên (1) $x_2=0$
$x=\mid x_1-x_2\mid $
Vậy khoảng cách bằng 3.
Coi $\omega =1$ với $A_2=2$
$A_1^2=x_1^2+v_1^2$
Theo giả thiết Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán cho $v_2=0$
$\Leftrightarrow$ $x_2=-2$ với $x \leq 0$
Thấy lên (1) $x_1=0$
$x=\mid x_1-x_2\mid $
Vậy khoảng cách bằng 2
Tương tự trường hợp 1:
*. $A_1=4$, $A_2=\dfrac{8}{3}$ với $x\geq 0$
Làm tương tự ta xét được với $A_1=4$
$x=\mid x_1-x_2\mid $
Vậy khoảng cách bằng 4
và trường hợp $A_2=\dfrac{8}{3}$ loại.
Không biết phải chọn đáp án nào 2 hay 4 nữa.

Giờ cậu đang ở đâu???
Cái đoạn đó nghe ông thầy em nói chuyển về dạng lượng giác. Nhưng em thắc mắc mãi mà không hiểu tại sao lại "suy ra" như vậy.
Mong mọi người giải thích rõ !
P/s: Lời giải mang đầy tính chất 97.Anh NTH 52 có cách nào "lẹ" hơn không !?
 
Cái đoạn đó nghe ông thầy em nói chuyển về dạng lượng giác. Nhưng em thắc mắc mãi mà không hiểu tại sao lại "suy ra" như vậy.
Mong mọi người giải thích rõ !
P/s: Lời giải mang đầy tính chất 97.Anh NTH 52 có cách nào "lẹ" hơn không !?
Lời giải
Mình làm thử nhé:
Từ phương trình $x_{1}^{2}+x_{2}^{2}=36$ ta được: $x_{1}^{2}\leq 9$ và $x_{2}^{2}\leq 4\Rightarrow 0\geq x_{1}=-3$ và $0\geq x_{2}=-2$. Khi $v_{1}=0\Rightarrow x_{1}=-3\Rightarrow x_{2}=0$. Vậy khoảng cách của vật bằng 3.
Từ phương trình $x_{1}^{2}+x_{2}^{2}=64$ ta được: $x_{1}^{2}\leq 16$ và $x_{2}^{2}\leq \dfrac{64}{9}\Rightarrow 0\leq x_{1}\leq 4$ và $0\leq x_{2}\leq \dfrac{8}{3}$. Khi $v_{1}=0\Rightarrow x_{1}=4\Rightarrow x_{2}=0$. Vậy khoảng cách của vật bằng 4.
Từ đó, ta chọn đáp án C. Không biết có đúng không nữa?! [-(
 
Vì 2 phương trình vuông pha với nhau nên.
$\begin{cases}x_1=A_1\sin \omega t & \\ x_2=A_2\cos \omega t& \end{cases}$
$\rightarrow \dfrac{x_1^2}{A_1^2}=\sin ^2\omega t$
$\rightarrow \dfrac{x_2^2}{A_2^2}=\cos ^2\omega t$
$\Leftrightarrow \dfrac{x_1^2}{A_1^2}+\dfrac{x_2^2}{A_2^2}=1$
Cái công thức hệ phương trình bị hỏng không viết được, chỉ biết chứng minh thế này thôi.;):D:)
 
Vì 2 phương trình vuông pha với nhau nên.
$\begin{cases}x_1=A_1\sin \omega t & \\ x_2=A_2\cos \omega t& \end{cases}$
$\rightarrow \dfrac{x_1^2}{A_1^2}=\sin ^2\omega t$
$\rightarrow \dfrac{x_2^2}{A_2^2}=\cos ^2\omega t$
$\Leftrightarrow \dfrac{x_1^2}{A_1^2}+\dfrac{x_2^2}{A_2^2}=1$
Cái công thức hệ phương trình bị hỏng không viết được, chỉ biết chứng minh thế này thôi.;):D:)
Đề có cho vuông đâu anh
 
Lời giải
Mình làm thử nhé:
Từ phương trình $x_{1}^{2}+x_{2}^{2}=36$ ta được: $x_{1}^{2}\leq 9$ và $x_{2}^{2}\leq 4\Rightarrow 0\geq x_{1}=-3$ và $0\geq x_{2}=-2$. Khi $v_{1}=0\Rightarrow x_{1}=-3\Rightarrow x_{2}=0$. Vậy khoảng cách của vật bằng 3.
Từ phương trình $x_{1}^{2}+x_{2}^{2}=64$ ta được: $x_{1}^{2}\leq 16$ và $x_{2}^{2}\leq \dfrac{64}{9}\Rightarrow 0\leq x_{1}\leq 4$ và $0\leq x_{2}\leq \dfrac{8}{3}$. Khi $v_{1}=0\Rightarrow x_{1}=4\Rightarrow x_{2}=0$. Vậy khoảng cách của vật bằng 4.
Từ đó, ta chọn đáp án C. Không biết có đúng không nữa?! [-(
Hơi lạ vì em thấy nó chia ra 2 phương trình elip thường thì chỉ có 1 phương trình elip. Không biết đề ra liệu có đúng tính chất của chuyển động của vật lý không ?
 
Bài toán
Hai chất điểm dao động với cùng tần số trên một đường thẳng cùng chung vị trí cân bằng. Biết rằng $4x_1^2+9x_2^2=36$ khi $x \leq 0$ và $4x_1^2+9x_2^2=64$ khi $ x \geq 0$. Tính khoảng cách hai vị trí khi vật 1 dao động có vận tốc bằng không?
A. 5 cm
B. 2 cm
C. 4 cm
D. 7 cm
E không hiểu đề đề ở chỗ tọa độ 2 chất điểm thỏa mãn 2 pt trên, vì theo e ở đây là $x^{2}$ nên khi x $\geq$ 0 hay $\leq$ 0 thì không ảnh hưởng. A giải thích giùm e với ạ.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
ghjcghj Tính từ lúc $t=0$, khoảng cách giữa hai vật lớn nhất vào thời điểm nào Bài tập Dao động cơ 4
ghjcghj Tính tỉ số khoảng cách nhỏ nhất và lớn nhất giữa hai vật trong quá trình dao động Bài tập Dao động cơ 2
minhlamdc Tính khoảng cách từ O đến vị trí vật dừng lại? Bài tập Dao động cơ 2
phaidodaihoc1996 Xác định khoảng cách giữa vị trí cân bằng mới và vị trí cân bằng cũ. Tính biên độ mới Bài tập Dao động cơ 6
Mai NTM Tính khoảng cách lớn nhất giữa hai giao động Bài tập Dao động cơ 12
sooley Tính khoảng cách giữa hai vật khi $m_{1}$ đổi chiều vận tốc lần thứ 2 Bài tập Dao động cơ 3
Đá Tảng Xác định biên độ và chu kỳ dao động của vật còn lại sau đó tính khoảng cách giữa 2 vật khi vật Bài tập Dao động cơ 2
adamdj Tính khoảng cách giữa hai vật khi vật $m_1$ đổi chiều gia tốc lần thứ hai tính từ thời điểm ban đầu Bài tập Dao động cơ 3
S Hai chất điểm dao động điều hòa...tính khoảng cách lớn nhất giữa hai vật? Bài tập Dao động cơ 2
thẳng tiến tớ FTU Lực đàn hồi thay đổi khoảng 2N đến 9N. Tính m Bài tập Dao động cơ 8
K Tính khoảng thời gian ngắn nhất từ khi động năng bằng thế năng đến khi động năng đạt giá trị cực đại Bài tập Dao động cơ 3
Hải Quân Khoảng thời gian lò xo bị dãn sau khi dao động được 1s tính từ lúc t=0 là: Bài tập Dao động cơ 3
Bo Valenca Tính khoảng thời gian từ lúc dao động đến khi lò xo nén 1cm lần đầu tiên Bài tập Dao động cơ 3
Louis_lawnrence Tính khoảng thời gian từ lần đầu tiên đến lần thứ $2$ hai vật va chạm với nhau Bài tập Dao động cơ 1
San Bằng Tất Cả Tính khoảng thời gian (theo đồng hồ chạy đúng) chuyển động của thang máy từ mặt đất xuống đáy giếng. Bài tập Dao động cơ 0
NTH 52 Tính khoảng thời gian từ lần thứ 3, hai chất điểm gặp nhau đến lần gặp nhau thứ 4 của hai chất điểm Bài tập Dao động cơ 2
kingkoong Tính tốc độ trung bình bé nhất mà vật có thể đạt được trong khoảng thời gian dao động bằng 1,6s Bài tập Dao động cơ 5
dtdt95 Tính khoảng thời gian để độ lớn vận tốc của vật dao động không nhỏ hơn $2\pi cm/s$ Bài tập Dao động cơ 5
C dao động điều hòa hệ quy chiếu phi quán tính Bài tập Dao động cơ 0
EDoGaWa Tính tốc độ cực đại của m Bài tập Dao động cơ 0
Quang Trường Tính chu kì dao động của con lắc đơn dài $l_1$ Bài tập Dao động cơ 4
Hữu Lợi Tính góc anpha và chu kì dao động của vật Bài tập Dao động cơ 4
H Thời gian tính từ lúc thả vật B đến khi vật A dừng lại lần đầu là Bài tập Dao động cơ 0
L Tính chu kì dao động của con lắc đơn vướng đinh Bài tập Dao động cơ 3
L Tính biên độ dao động của vật và chiều dài của lò xo khi chưa biến dạng. Bài tập Dao động cơ 1
L Tính độ cứng lò xo Bài tập Dao động cơ 3
H M2 đi được quãng đường (tính theo cm) gần giá trị nào nhất Bài tập Dao động cơ 0
V Tính biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp theo A và phi? Bài tập Dao động cơ 1
H Tính Vo ? Bài tập Dao động cơ 5
thang cuong Tính biên độ dao động cua vật chịu td ngoại lực Bài tập Dao động cơ 0
V Biết li độ tại thời điểm t tính vận tốc tại thời điểm $t+0,125s$ Bài tập Dao động cơ 7
truhiki Tính tỉ số độ cứng của hai lò xo? Bài tập Dao động cơ 1
truhiki Tính khối lượng m của mỗi con lắc Bài tập Dao động cơ 1
M Tính I trong mạch RLC thay đổi Bài tập Dao động cơ 1
Đậu Hoàng Anh Tính biên độ dao động của vật Bài tập Dao động cơ 1
SFW02.8 Tính tiêu cự của thấu kính Bài tập Dao động cơ 0
Đông Hoa Đế Quân Tính vận tốc $v_0$ Bài tập Dao động cơ 2
O Tính biên độ dao động của vật và lực đàn hồi cực đại của lò xo. Bài tập Dao động cơ 0
honganle99 Tính biên độ góc $\alpha _0$? Bài tập Dao động cơ 2
L Tính chu kì dao động của thủy ngân trong bình Bài tập Dao động cơ 0
LOVELY Tính khối lượng m của vật nặng, biên độ dao động của con lắc Bài tập Dao động cơ 0
T Tính thời gian trong một chu kì Bài tập Dao động cơ 1
H Tính công suất trên mạch LC Bài tập Dao động cơ 1
giolanh Tính thời gian chuyển động thẳng của vật kể từ lúc ban đầu đến vị trí lò xo không biến dạng lần thất Bài tập Dao động cơ 1
V Tính thời gian t kể từ lúc vật bắt đầu trượt đến lúc dừng lại Bài tập Dao động cơ 0
Bibubo225 Tính chu kì dao động của con lắc 2 Bài tập Dao động cơ 0
H Tại thời điểm vật cách vị trí cân bằng 6cm, sau đó 0,5s vật có tốc độ 16π. Tính A Bài tập Dao động cơ 1
Nguyễn Hương Ly Tính quãng đường vật $m_2$ đi được từ khi thả đế khi dừng lại Bài tập Dao động cơ 5
caybutbixanh Tính quãng đường mà $m_1$ đi được sau $\frac{41}{60}$ giây kể từ khi thả Bài tập Dao động cơ 4
iori198 Tính hiệu số pha của 2 dao động Bài tập Dao động cơ 3
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top