Chứng minh rằng thế năng của q ở m có giá trị âm

Bài toán
Cho 1 điện tích dương Q đặt tại điểm o. Đặt 1 điện tích âm q tại điểm m. Chứng minh rằng thế năng của q ở m có giá trị âm.
Mọi người giúp em với, em cảm ơn trc
 
Cho 1 điện tích dương Q đặt tại điểm o. Đặt 1 điện tích âm q tại điểm m. Chứng minh rằng thế năng của q ở m có giá trị âm.
Mọi người giúp em với, em cảm ơn trc
Lời giải
Ta có:
Thế năng là khả năng sinh công của điện trường: $A=qEd=W_{M}$.
Nếu ta chọn mốc thế năng ở vô cực thì: $W_{M}=A_{M_{\infty}}=q.V_{M}$.
Do thế năng phụ thuộc vào điện tích q, nên tại M q<0 nên: $W_{M} = -q.V_{M}<0$.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
S Chứng minh $\beta=3\alpha$ Bài tập Điện tích - Điện trường 0
Các chủ đề tương tự

Quảng cáo

Top