Năng lượng dao động và động năng của vật ở thời điểm t=1.5s

Bài toán
Một vật có khối lượng $m=100 \ \text{g}$ thực hiện đồng thời 3 dao động điều cùng phương, cùng tần số. Phương trình các dao động thành phần là: $x_{1}=2\sqrt{3}\cos \left(10\pi t-\dfrac{\pi }{6}\right)$
$x_{2}=4\sqrt{3}\cos \left(10\pi t-\dfrac{\pi }{3}\right) x_{3}=2\cos \left(10\pi t-\pi \right)$
Năng lượng dao động và động năng của vật ở thời điểm t=1.5s:
A. W=0.18J; Wđ=0.135J
B. W=1800J; Wđ=1350J
C. W=0.36J; Wđ=0.27J
D. W=3600J; Wđ=2700J

Thanks :)))
 
Một vật có khối lượng $m=100 \ \text{g}$ thực hiện đồng thời 3 dao động điều cùng phương, cùng tần số. Phương trình các dao động thành phần là: x_{1}=2\sqrt{3}cos(10\pi t-\frac{\pi }{6})
x_{2}=4\sqrt{3}cos(10\pi t-\frac{\pi }{3}) x_{3}=2cos(10\pi t-\pi)
Năng lượng dao động và động năng của vật ở thời điểm t=1.5s:
A. W=0.18J; Wđ=0.135J
B. W=1800J; Wđ=1350J
C. W=0.36J; Wđ=0.27J
D. W=3600J; Wđ=2700J

Thanks :)))
Dùng máy tính bấm được phương trình dao động tổng hợp xong làm như bình thường thôi.:D
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
T Năng lượng dao động của con lắc đơn là Bài tập Dao động cơ 1
T Năng lượng dao động của con lắc đơn là Bài tập Dao động cơ 0
honganle99 Năng lượng của dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 3
honganle99 Năng lượng của dao động điều hòa Bài tập Dao động cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Năng lượng cực đại của vật khi thực hiện đồng thời hai dao động trên là Bài tập Dao động cơ 1
N Năng lượng dao động của vật là Bài tập Dao động cơ 2
lyphaiduoc9 Năng lượng dao động của con lắc bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 1
Mờ Rờ Light Năng lượng dao động của vật có giá trị? Bài tập Dao động cơ 2
A Năng lượng dao động của con lắc gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Dao động cơ 1
P Con lắc sẽ tiếp tục dao động với năng lượng Bài tập Dao động cơ 5
V Năng lượng của hệ dao động thay đổi như thế nào Bài tập Dao động cơ 3
BackSpace Khi năng lượng dao động tổng hợp là 4W thì độ lệch pha giữa 2 dao động thành phần gần giá trị Bài tập Dao động cơ 1
Del Enter Năng lượng dao động của vật không thể nhận giá trị nào sau đây? Bài tập Dao động cơ 1
zkdcxoan Dao động tổng hợp của vật có năng lượng là Bài tập Dao động cơ 1
zkdcxoan Năng lượng dao động tổng hợp của vật có thể là Bài tập Dao động cơ 1
highhigh Phần năng lượng của chất điểm bị giảm đi trong một chu kỳ dao động là Bài tập Dao động cơ 3
H Con lắc sẽ tiếp tục dao động điều hòa trong thang máy với năng lượng dao động Bài tập Dao động cơ 3
inconsolable Khi năng lượng dao động của vật đạt cực đại thì $A_2$ bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 3
inconsolable Để con lăc dao động duy trì với biên độ $6^0$ thì phải dùng 1 bộ máy đồng hồ để bổ sung năng lượng Bài tập Dao động cơ 0
dako29 Độ lớn điện tích của vật nặng bằng bao nhiêu để khi tắt điện trường thì năng lượng dao động của vật Bài tập Dao động cơ 2
inconsolable Năng lượng cần cung cấp để con lắc dao động với biên độ ban đầu Bài tập Dao động cơ 1
S Năng lượng dao động của vật Bài tập Dao động cơ 4
M Năng lượng dao động của vật Bài tập Dao động cơ 1
Đá Tảng Để con lắc dao động duy trì thì phải bổ xung năng lượng có ccoong suất trung bình là bao nhiêu. Bài tập Dao động cơ 0
X Khi tham gia đồng thời 2 dao dộng thì năng lượng dao động của vật là Bài tập Dao động cơ 1
lam_vuong Năng lượng dao động có giá trị Bài tập Dao động cơ 1
hoangmac Năng lượng cần cung cấp trong một tuần để con lắc dao động duy trì biên độ góc $\alpha_{0}$ là: Bài tập Dao động cơ 0
rainmeteror Năng lượng dao động của con lắc ? Bài tập Dao động cơ 1
triminhdovip137 Năng lượng dao động của hệ thay đổi như thế nào Bài tập Dao động cơ 4
N Hỏi năng lượng dao động của hệ sau khi gắn thêm vật là Bài tập Dao động cơ 0
D Để con lắc dao động duy trì với biên độ góc ban đầu thì phải bổ sung năng lượng có công suất là? Bài tập Dao động cơ 8
H Năng lượng dao động của hệ thay đổi là bao nhiêu?? Bài tập Dao động cơ 1
M Biết năng lượng dao động của nó là $0,02J.$ Tính biên độ dao động Bài tập Dao động cơ 1
J Con lắc sẽ tiếp tục dao động điều hoà trong thang máy với năng lượng là bao nhiêu ? Bài tập Dao động cơ 1
Đá Tảng Vật thực hiện đồng thời 2 dao động. Tìm biên độ $A_2$ khi năng lượng vật cực đại Bài tập Dao động cơ 7
Kazir006 Bài tập con lắc đơn với năng lượng pin Bài tập Dao động cơ 0
P Thời gian để pin hết năng lượng Bài tập Dao động cơ 1
D Chứng minh con lắc đơn dđđh bằng bảo toàn năng lượng Bài tập Dao động cơ 2
T Năng lượng của hệ sau va chạm là Bài tập Dao động cơ 0
NTH 52 Năng lượng mà hệ cung cấp cho con lắc là $1\left(J \right)$thì $A$có giá trị bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 0
N Kể từ lúc đầu cho đến khi vận tốc vật bắt đầu giảm, cơ năng của con lắc lò xo đã giảm một lượng Bài tập Dao động cơ 6
N Năng lượng toàn phần của vật là: Bài tập Dao động cơ 1
F Năng lượng bị hao hụt là ? Bài tập Dao động cơ 5
0 Phải dùng bộ máy đồng hồ để bổ sung năng lượng có công suất trung bình là Bài tập Dao động cơ 3
ĐỗĐạiHọc2015 Vật năng có khối lượng $m=100g$. $g=10m/s^{2}$. Độ cứng của lò xo là. Bài tập Dao động cơ 3
S Năng lượng dđ của hệ giảm 1 lượng bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 2
B Năng lượng của con lắc thay đổi như thế nào? Bài tập Dao động cơ 0
P Tìm gia tốc cực đại của chuyển động cho từng mức năng lượng ấy.? Bài tập Dao động cơ 0
inconsolable Hỏi năng lượng của hệ thay đổi 1 lượng bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 2
inconsolable Khi năng lượng của vật cực đại thì $A_2$ bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top