Tìm tốc độ truyền sóng và chiều truyền sóng

Bài toán
Sóng truyền theo phương ngang trên một sợi dây dài với tần số 10 Hz. Điểm M trên dây tại một thời điểm đang ở vị trí cao nhất và tại thời điểm đó điểm N cách M một khoảng 5 cm đang đi qua vị trí có li độ bằng nửa biên độ và đi lên. Cho biết biên độ sóng không đổi khi truyền. Biết khoảng cách MN nhỏ hơn bước sóng của sóng trên dây. Chọn đáp án đúng về tốc độ truyền sóng và chiều truyền sóng:
A. 60 cm/s, truyền từ M đến N
B. 3 m/s, truyền từ N đến M
C. 60 cm/s, truyền từ N đến M
D. 30 cm/s, từ M đến N

Mong mọi người giúp đỡ! Cảm ơn mọi người!
 
Bài toán
Sóng truyền theo phương ngang trên một sợi dây dài với tần số 10 Hz. Điểm M trên dây tại một thời điểm đang ở vị trí cao nhất và tại thời điểm đó điểm N cách M một khoảng 5 cm đang đi qua vị trí có li độ bằng nửa biên độ và đi lên. Cho biết biên độ sóng không đổi khi truyền. Biết khoảng cách MN nhỏ hơn bước sóng của sóng trên dây. Chọn đáp án đúng về tốc độ truyền sóng và chiều truyền sóng:
A. 60 cm/s, truyền từ M đến N
B. 3 m/s, truyền từ N đến M
C. 60 cm/s, truyền từ N đến M
D. 30 cm/s, từ M đến N
Lời giải

Điểm M ở VT cao nhất tức là ở biên dương. Điểm N đi qua VT có li độ bằng nửa biên độ.
Bài này ta sẽ có hai trường hợp trên vòng tròn:
TH1: M, N lệch pha nhau $\dfrac{\pi }{3}$:
$\varphi _{MN}=\dfrac{\pi }{3}\Rightarrow MN=\dfrac{\lambda }{6}=5\Rightarrow \lambda =30\Rightarrow v=300 \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)=3 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$
TH2: M, N lệch pha nhau $\dfrac{5\pi }{3}$:
$\varphi _{MN}=\dfrac{5\pi }{3}\Rightarrow MN=\dfrac{5\lambda }{6}=5\Rightarrow \lambda =6\Rightarrow v=60 \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)$
Do N sớm pha hơn M và sóng truyền từ N đến M. Vậy đáp án C.
 
Last edited:
Lời giải
Bài này ta sẽ có hai trường hợp trên vòng tròn:
TH1: M, N lệch pha nhau $\dfrac{\pi }{3}$:
$\varphi _{MN}=\dfrac{\pi }{3}\Rightarrow MN=\dfrac{\lambda }{6}=5\Rightarrow \lambda =30\Rightarrow v=300 \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)=3 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$
TH2: M, N lệch pha nhau $\dfrac{5\pi }{3}$:
$\varphi _{MN}=\dfrac{5\pi }{3}\Rightarrow MN=\dfrac{5\lambda }{6}=5\Rightarrow \lambda =6\Rightarrow v=60 \ \left(\text{cm}/\text{s}\right)$
Do M sớm pha hơn N và sóng truyền từ N đến M. Vậy đáp án C.
Phải là N sớm pha hơn M chứ nhỉ?
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
091031103 Hãy tìm khoảng AB nếu biết rằng cứ nhiệt độ tăng thêm 1K thì vận tốc truyền âm tăng thêm 0,5m/s Bài tập Sóng cơ 1
triminhdovip137 Tìm tốc độ dao động tại điểm bụng khi sợi dây có dạng một đoạn thẳng Bài tập Sóng cơ 3
T Tìm tốc độ truyền sóng trên dây Bài tập Sóng cơ 1
ferollsan Tìm tốc độ truyền sóng và chu kì Bài tập Sóng cơ 2
T Tìm tỉ số giữa tốc độ cực đại của mổi phần tử môi trường và tốc độ truyền sóng Bài tập Sóng cơ 2
H Tìm tốc độ dao động của phần tử vật chất tại điểm bụng khi qua vị trí cân bằng Bài tập Sóng cơ 9
Đá Tảng Tìm tốc độ truyền sóng của 2 nguồn ngược pha. Bài tập Sóng cơ 1
Tích Chu Tìm vận tốc cực đại của điểm A. Bài tập Sóng cơ 1
DaNoTuKy Tìm vận tốc trong Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập giao thoa sóng Bài tập Sóng cơ 9
T Giữa $S_{1}S_{2}$ có 12 Hyperbol . Tìm vận tốc truyền sóng Bài tập Sóng cơ 3
A Giữa M và đường trung trực của AB có 2 dãy cực đại khác. Tìm vận tốc truyền sóng? Bài tập Sóng cơ 8
thanh thương Tìm vận tốc sóng : Bài tập Sóng cơ 7
H Tìm vận tốc truyền sóng : Bài tập Sóng cơ 4
Đá Tảng Tìm giá trị của vận tốc truyền sóng. Bài tập Sóng cơ 2
Đá Tảng Tìm vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng. Bài tập Sóng cơ 1
H Tìm vận tốc sóng truyền trên dây là Bài tập Sóng cơ 5
T Tìm vận tốc của sóng truyền từ N đến M . Bài tập Sóng cơ 1
Truongvu127 Tìm số điểm cực đại trên d Bài tập Sóng cơ 1
N Tìm mức cường độ âm lớn nhất tại 1 đểm trên đoạn MN Bài tập Sóng cơ 1
THẦN CHẾT HƯ VÔ Tìm thời gian 3 điểm thẳng hàng Bài tập Sóng cơ 8
Đạt QH Tìm $\lambda $ và hai nguồn là ngược pha hay cùng pha Bài tập Sóng cơ 1
Đậu Hoàng Anh Tìm điểm cực đại gần đường trung trực nhất Bài tập Sóng cơ 1
B Tìm bước sóng ? Bài tập Sóng cơ 1
Đặng Ngọc Quỳnh Anh Tìm khoảng cách từ 1 phân tử đến vtcb Bài tập Sóng cơ 1
thepotato Tìm số điểm cực đại Bài tập Sóng cơ 2
T Tìm bước sóng, vân bậc k là cực đại hay cực tiểu? Bài tập Sóng cơ 0
Chú Cảnh Sát Tìm khoảng cách cực đại của phần tử dây tại M và N trong quá trình dao động. Bài tập Sóng cơ 3
Tuyển 52LQ Tìm số điểm dao động cùng pha với A trên đoạn BC Bài tập Sóng cơ 2
Nguyễn Hương Ly Tìm bước sóng, vân bậc k là cực đại hay cực tiểu? Bài tập Sóng cơ 2
N Tìm tần số f của âm Bài tập Sóng cơ 2
minhtangv Tìm $AB_{min}$ Bài tập Sóng cơ 3
minhtangv Tìm số điểm dao động cực đại cùng pha 2 nguồn Bài tập Sóng cơ 12
minhtangv Tìm số điểm dao động cùng pha với A,B Bài tập Sóng cơ 5
Tinh Hoang Tìm số điểm dao động cực đại trên CD Bài tập Sóng cơ 4
minhtangv Tìm số điểm M trên (E) Bài tập Sóng cơ 3
minhtangv Tìm vị trí M,N Bài tập Sóng cơ 5
minhtangv Tìm bán kính R Bài tập Sóng cơ 8
minhtangv Tìm số cực đại trên đường tròn Bài tập Sóng cơ 4
minhtangv Tìm số điểm dao động cùng pha với nguồn A Bài tập Sóng cơ 11
phanha11a1 Tìm điểm đầu tiên để M đến N thấp hơn vị trí cân bằng 2cm? Bài tập Sóng cơ 3
Lãng Tử_Mưa Bụi Hãy tìm hệ số tắt dần của sóng âm Bài tập Sóng cơ 0
Huyền Thoại Tìm cực tiểu xa M nhất trên AM Bài tập Sóng cơ 5
minhtangv Tìm số ca sĩ hát trong tốp ca Bài tập Sóng cơ 3
L Tìm số bụng sóng và số nút sóng Bài tập Sóng cơ 1
surynnd1 Tìm số điểm dao động cực đại Bài tập Sóng cơ 1
P Tìm điểm $M_1$ gần $A$ nhất Bài tập Sóng cơ 1
A Tìm bước sóng $\lambda$ của sóng tạo thành truyền trên dây. Bài tập Sóng cơ 1
K Tìm li độ Bài tập Sóng cơ 3
K Tìm bước sóng Bài tập Sóng cơ 1
L Tìm diện tích cực đại hình chữ nhật tạo bởi hai nguồn và hai điểm Bài tập Sóng cơ 19
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top