Li độ của phần tử tại B?

Bài toán
Một sóng cơ lan truyền với biên độ không đổi, ba điểm A, B, C nằm trên sợi dây sao cho B là trung điểm của AC. Tại thời điểm $t_{1}$, li độ của ba phần tử A, B, C lần lượt là -4,8 mm; 0 mm; 4,8 mm. Nếu tại thời điểm $t_{2}$, li độ của A và C đều là 5,5 mm thì li độ của phần tử B là
A. 10,3 mm
B. 11,1 mm
C. 5,15 mm
D. 7,3 mm
 
Bài toán
Một sóng cơ lan truyền với biên độ không đổi, ba điểm A, B, C nằm trên sợi dây sao cho B là trung điểm của AC. Tại thời điểm $t_{1}$, li độ của ba phần tử A, B, C lần lượt là -4,8 mm; 0 mm; 4,8 mm. Nếu tại thời điểm $t_{2}$, li độ của A và C đều là 5,5 mm thì li độ của phần tử B là
A. 10,3 mm
B. 11,1 mm
C. 5,15 mm
D. 7,3 mm
Lời giải

Có cả hình nhá
DĐ Sóng.png


Biểu diễn hai thời điểm như hình vẽ
Từ hình vẽ ta thấy hai thời điểm vuông pha nên:
$u_B=A=\sqrt{5.5^2+4.8^2}=7.3cm$
Chọn D.
 
Bài toán
Một sóng cơ lan truyền với biên độ không đổi, ba điểm A, B, C nằm trên sợi dây sao cho B là trung điểm của AC. Tại thời điểm $t_{1}$, li độ của ba phần tử A, B, C lần lượt là -4,8 mm; 0 mm; 4,8 mm. Nếu tại thời điểm $t_{2}$, li độ của A và C đều là 5,5 mm thì li độ của phần tử B là
A. 10,3 mm
B. 11,1 mm
C. 5,15 mm
D. 7,3 mm
Lời giải
Trước hết ta xem dao động sóng A, B, C là các dao động điều hòa và biểu diễn lên đường tròn lượng giác và chú ý là A, C đối xứng qua B.
hinh 1.png
hinh 2.png


* Tại $t_{1}$ ta có các vị trí A, B, C như hình 1, như vậy khoảng cách
$AC= 4,8.2=9,6 \left(mm\right)$
* Tại $t_{2}$ ta có các vị trí A, B, C như hình 2.
- A và C có cùng li độ 5,5 mm nên $OH = 5,5\left(mm\right)$
Lại có: $AH= 4,8\left(mm\right)$ và $AC= 9,6\left(mm\right)$
Vậy:
$x_{B}=OB=\sqrt{OH^{2}+AH^{2}}$
$=\sqrt{5,5^{2}+4,8^{2}}=7,3\left(mm\right)$
Chọn đáp án D.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
* Tại $t_{1}$ ta có các vị trí A, B, C như hình 1,như vậy khoảng cách
$AC= 4,8.2=9,6 \left(mm\right)$
* Tại $t_{2}$ ta có các vị trí A, B, C như hình 2.
- A và C có cùng li độ 5,5 mm nên $OH = 5,5\left(mm\right)$
Lại có: $AH= 0,5\left(mm\right)$ và $AC= 4,8\left(mm\right)$
Vậy:
$x_{B}=OB=\sqrt{OH^{2}+AH^{2}}=\sqrt{5,5^{2}+4,8^{2}}=7,3\left(mm\right)$
Chọn đáp án D.
Cho em hỏi tại sao bên trên là AC = 9,6 mm mà bên dưới lại là AC = 4,8 mm
và tại sao AH = 0,5 mm ạ?
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Cho em hỏi tại sao bên trên là AC = 9,6 mm mà bên dưới lại là AC = 4,8 mm
và tại sao AH = 0,5 mm ạ?
Tại $t_{1}$ các vị trí A và C đối xứng với nhau trên đường tròn nên sẽ có đi từ -4,8 đến 4,8 sẽ được 9,6 mm. Còn lúc $t_{2}$ thì cùng chung giá trị 5,5 mm nên chỉ quay được 4,8 mm. Còn $AH=4,8\left(mm\right)$ nhé:).
 
Tại $t_{1}$ các vị trí A và C đối xứng với nhau trên đường tròn nên sẽ có đi từ -4,8 đến 4,8 sẽ được 9,6 mm. Còn lúc $t_{2}$ thì cùng chung giá trị 5,5 mm nên chỉ quay được 4,8 mm. Còn $AH=4,8\left(mm\right)$ nhé:).
Vậy thì 2 góc quay ở 2 thời điểm khác nhau phải không ạ?
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
P Tính tỉ số tốc độ cực đại của phần tử trên dây với tốc độ truyền sóng Bài tập Sóng cơ 6
tritanngo99 Độ lớn gia tốc của phần tử N Bài tập Sóng cơ 1
apple13197 Tốc độ dao động của phần tử N vào thời điểm $t_1$ có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Sóng cơ 2
N Các phần tử ở đó dao động với biên độ cực đại và cùng pha với dao động của các nguồn là? Bài tập Sóng cơ 6
L Tại thời điểm phần tử C có li độ $3cm$ và đang hướng ra xa vị trí cân bằng thì li độ của phần tử $D$ Bài tập Sóng cơ 4
N Ở cùng một thời điểm mà 2 phần tử tại đó có li độ khác 0 thì tỉ số của M1 so với M2 là Bài tập Sóng cơ 1
P Li độ dao động của phần tử tại M ở thời điểm t+T/8 là Bài tập Sóng cơ 1
Hải Quân Tại thời điểm khi li độ dao động của phần tử tại I là 2 cm thì li độ dao động của phần tử tại M là? Bài tập Sóng cơ 4
please help Tốc độ của phần tử tại N là? Bài tập Sóng cơ 2
N Li độ của phần tử tại B là? Bài tập Sóng cơ 1
Nguyễn Thị Khánh Hà Tỉ số giữa tốc độ truyền sóng và tốc độ cực đại của phần tử vật chất môi trường Bài tập Sóng cơ 3
A Tốc độ dao động của phần tử vật chất tại điểm bụng khi qua VTCB là bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 5
cuonghp96 Tại thời điểm t li độ dao động của phần tử M là 2cm thì tại thời điểm t+6(s) li độ của M sẽ là Bài tập Sóng cơ 6
phatthientai Độ lệch pha dao động của phần tử chất lỏng tại A so với phần tử chất lỏng tại $B$ là Bài tập Sóng cơ 2
highhigh Khoảng thời gian ngắn nhất giữa 2 lần mà li độ dao động của phần tử tại $B$ bằng biên độ dao động củ Bài tập Sóng cơ 1
superstar Tốc độ dao động của phần tử N vào thời điểm $t_1$ có giá trị gần đúng nhất là Bài tập Sóng cơ 2
inconsolable Khoảng thời gian ngắn nhất giữa 2 lần mà li độ của phần tử tại B bằng biên độ dao động của phần tử t Bài tập Sóng cơ 1
missyou1946 Xác định li độ của phần tử tại điểm M vào thời điểm $t_2 = t_1 +0,125$ s Bài tập Sóng cơ 1
skylinehermes Từ lúc t = 1/60 s đến khi x= -1,5 cm tốc độ trung bình của phần tử trong thời gian trên là ? Bài tập Sóng cơ 1
T Ở thời điểm $t_{1}$,li độ các phần tử tại B và C cùng là +10mm thì phần tử ở D cách VTCB của nó Bài tập Sóng cơ 4
Gem Tổng độ dài của các phần tử dây dao động cùng ngược pha với điểm B là Bài tập Sóng cơ 1
H Tỉ số giữa tốc độ dao động cực đại của một phần tử với tốc độ truyền sóng là? Bài tập Sóng cơ 2
T Tốc độ của phần tử trung điểm Bài tập Sóng cơ 8
L Tỉ số giữa tốc độ dao động cực đại của một phần tử với tốc độ truyền sóng Bài tập Sóng cơ 5
T Tìm tỉ số giữa tốc độ cực đại của mổi phần tử môi trường và tốc độ truyền sóng Bài tập Sóng cơ 2
H Biết biên độ dao động của phần tử tại M gấp 4 lần tại N. Tỉ số $R_1/R_2$ bằng Bài tập Sóng cơ 2
H Tìm tốc độ dao động của phần tử vật chất tại điểm bụng khi qua vị trí cân bằng Bài tập Sóng cơ 9
levietnghials Tốc độ dao động cực đại của một phần tử $M$ cách $A$ 16cm là: Bài tập Sóng cơ 3
T Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần mà li độ của phần tử Bài tập Sóng cơ 1
D Điểm nằm trên đường tròn dao động với biên độ cực tiểu cách xa đường trung trực của AB nhất 1 khoảng Bài tập Sóng cơ 1
Đạt QH Tốc độ dao động của điểm B Bài tập Sóng cơ 2
Đạt QH Tốc độ của một điểm Bài tập Sóng cơ 8
Phạmphú Tốc độ dao động của điểm B khi li độ của nó có độ lớn bằng biên độ của điểm C là? Bài tập Sóng cơ 1
M Khi P qua vị trí cân bằng thì độ lớn vận tốc tương đối của P so với Q là ? Bài tập Sóng cơ 0
bipibi Xác định li độ của điểm M tại các thời điểm trong sóng cơ Bài tập Sóng cơ 0
NTH 52 Tốc độ dao động của điểm $B$ khi li độ của nó có độ lớn bằng biên độ của điểm $C$ là? Bài tập Sóng cơ 0
lethisao Tốc độ dao động của điểm B khi li độ của nó có độ lớn bằng biên độ của điểm C là Bài tập Sóng cơ 1
Mến Xem biên độ của sóng không đổi khi truyền đi thì biên độ của sóng bằng Bài tập Sóng cơ 1
V Mức cường độ âm tại trung điểm của đoạn AB gần nhất với giá trị nào? Bài tập Sóng cơ 7
H Li độ dao động của M vào thời điểm $t_2=\left(t_1+2,01\right)$ s bằng bao nhiêu? Bài tập Sóng cơ 1
L Biên độ dao động của 1 điểm Bài tập Sóng cơ 5
N Số điểm trên đoạn AB dao động với biên độ cực đại và ngược pha với trung điểm I của AB là Bài tập Sóng cơ 3
Fờ Tu Lúc đó tốc độ dao động của điểm N sẽ là Bài tập Sóng cơ 14
phanha11a1 Biên độ của 1 điểm trên đường trung trực của AB Bài tập Sóng cơ 4
giolanh Nếu tăng dần tần số của hai nguồn lên hai lần thì biên độ tại $M$ lúc này là Bài tập Sóng cơ 4
A Tại thời điểm mà li độ của M là 3 mm thì li độ của N có giá trị bằng: Bài tập Sóng cơ 4
c87777 Biên độ cực đại của trận động đất Bài tập Sóng cơ 4
C Mức cường độ âm tại trung điểm C của AB là Bài tập Sóng cơ 6
Hải Quân Để trên đoạn MN có đúng 5 điểm dao động với biên độ cực đại thì diện tích lớn nhất của hình thang là Bài tập Sóng cơ 2
A Xác định li độ của phầntử tại điểm C vào thời điểm $t_2 = t_1 + 9/40 s$ Bài tập Sóng cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top