Những đại lượng phụ thuộc vào kích thích ban đầu

Bài toán
Trong dao động điều hòa của con lắc lò xo, những đại lượng nào chỉ phụ thuộc vào sự kích thích ban đầu?
A. Li độ và gia tốc
B. Chu kì và vận tốc
C. Vận tốc và tần số góc
D. Biên độ và pha ban đầu
 
Bài toán
Trong dao động điều hòa của con lắc lò xo, những đại lượng nào chỉ phụ thuộc vào sự kích thích ban đầu?
A. Li độ và gia tốc
B. Chu kì và vận tốc
C. Vận tốc và tần số góc
D. Biên độ và pha ban đầu
Biên độ, tần số góc và chu kì đều không đổi mà chỉ có li độ và gia tốc thay đổi đc. Theo mình đáp án A
 
Theo mình là đáp án D. Biên độ phụ thuộc vào cách kích thích ban đầu: ví dụ như TH kéo vật ra 1 đoạn rồi thả nhẹ thì biên độ sẽ khác TH kéo vật ra 1 đoạn rồi truyền cho 1 vận tốc..... còn pha ban đầu thì đương nhiên vì A thay đổ thì pha sẽ thay đổi (còn tùy người ra đề chọn vị trí t=0 vị trí của vật ở đâu)
 
Theo mình là đáp án D. Biên độ phụ thuộc vào cách kích thích ban đầu: ví dụ như TH kéo vật ra 1 đoạn rồi thả nhẹ thì biên độ sẽ khác TH kéo vật ra 1 đoạn rồi truyền cho 1 vận tốc..... còn pha ban đầu thì đương nhiên vì A thay đổ thì pha sẽ thay đổi (còn tùy người ra đề chọn vị trí t=0 vị trí của vật ở đâu)
Mình cũng nghĩ vậy. Đề hỏi sự kích thích ban đầu thì chắc lẽ t=0 ở thời điểm kích thích rồi. Còn về li độ thì phụ thuộc nhiều yếu tố khác không riêng gì kích thích. Về chu kỳ và tần số góc thì chỉ phụ thuộc vào $k$ và $m$ thôi
#:-s
 
Thầy mình sửa là D. Biên độ và pha ban đầu . Nhưng mình vẫn chưa hiều lắm, vì li độ và gia tốc cũng phụ thuộc vào kích thích ban đầu mà
 
Thầy mình sửa là D. Biên độ và pha ban đầu . Nhưng mình vẫn chưa hiều lắm, vì li độ và gia tốc cũng phụ thuộc vào kích thích ban đầu mà
Bạn thử nói xem li độ và gia tốc phụ thuộc vào điều kiện kích thích như thế nào đi, nên nhớ đây là đang xét bản chất của sự phụ thuộc, với li độ và gia tốc nó không là một giá trị xác định mà nó cũng tuần hoàn nên trong TH này không kết luận gì nhé, có chăng là li độ cực đại(Biên độ) hay gia tốc cực đại có vẻ phụ thuộc thôi. Ở đây mình nghĩ đang xét sự phụ thuộc của giá trị(Các giá trị khác nhau khi kích thích khác nhau)
 
Một con lắc lò xo dao động điều hòa trên mặt đất với chu kỳ T. Nếu đưa con lắc lên một mặt trăng có gia tốc trọng trường giảm đi 9 lần so với gia tốc trọng trường ở trái đất thì chu kỳ con lắc sẽ thay đổi thế nào?
A. Giảm đi 3 lần. B. Không thay đổi. C. Tăng lên 3 lần. D. Tăng lên 9 lần.
 

Quảng cáo

Top