Độ lớn lực cản

Bài toán
Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng $k=60 \ \text{N}/\text{m}$ và vật nặng $m=60 \ \text{g}$, dao động trong một chất lỏng với biên độ ban đầu 12cm. Trong quá trình dao động con lắc luôn chịu tác dụng của lực cản không đổi. Khoảng thời gian từ lúc dao động đến lúc dừng hẳn là 120s. Độ lớn lực cản:
A. $6.10^{-3}$
B. $3.10^{-4}$
C. $9,9.10^{-5}$
D. $3.10^{-3}$
Giải hộ mình nha mọi người :)))
 
Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng $k=60 \ \text{N}/\text{m}$ và vật nặng $m=60 \ \text{g}$, dao động trong một chất lỏng với biên độ ban đầu 12cm. Trong quá trình dao động con lắc luôn chịu tác dụng của lực cản không đổi. Khoảng thời gian từ lúc dao động đến lúc dừng hẳn là 120s. Độ lớn lực cản:
A.$6.10^{-3}$
B.$3.10^{-4}$
C.$9,9.10^{-5}$
D.$3.10^{-3}$
Giải hộ mình nha mọi người :)))
Lời giải
Ta có: Số dao động thực hiện được kể từ khi bắt đầu dao động cho đến khi dừng lại là: $n=\dfrac{A}{\Delta A}=\dfrac{kA}{4F_{C}}$.
Độ giảm biên độ sau mỗi chu kì là:
$\Delta t=nT=2\pi \sqrt{\dfrac{m}{k}}\dfrac{kA}{4F_{c}}\Rightarrow F_{c}=0,003\left(N\right)$. Chọn đáp án D.
 
Bạn có thể chưng minh cự thể chỗ tính số giao động không? Mình không rõ chỗ đó lắm, cảm ơn!
Lời giải
Ta có: Số dao động thực hiện được kể từ khi bắt đầu dao động cho đến khi dừng lại là: $n=\dfrac{A}{\Delta A}=\dfrac{kA}{4F_{C}}$.
Độ giảm biên độ sau mỗi chu kì là:
$\Delta t=nT=2\pi \sqrt{\dfrac{m}{k}}\dfrac{kA}{4F_{c}}\Rightarrow F_{c}=0,003\left(N\right)$. Chọn đáp án D.
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
N Thời gian ngắn nhất từ khi thả tay đến khi vật ở vị trí mà lực đàn hồi có độ lớn bằng 2/3 lực đàn hồi cực đại và đang giảm là ? Bài tập Dao động cơ 0
THẦN CHẾT HƯ VÔ Độ lớn lực căng dây tại vị trí có động năng bằng thế năng Bài tập Dao động cơ 2
phượng nhím Lực đàn hồi tác dụng lên giá I có độ lớn nhỏ nhất là Bài tập Dao động cơ 3
A Trong mỗi chu kì, thời gian vật lực đàn hồi của lò xo có độ lớn không vợt quá 1,5N là bao nhiêu Bài tập Dao động cơ 1
L Chu kì của con lắc và lực căng cực đại của dây có độ lớn là Bài tập Dao động cơ 0
O Trong 1 chu kì hãy xác định thời gian ngắn nhất để vật chịu tác dụng của lực đàn hồi có độ lớn khô Bài tập Dao động cơ 3
lethisao Khi hệ cách vị trí cân bằng 2 cm,thì độ lớn lực ma sát tác dụng lên $\Delta m$ bằng Bài tập Dao động cơ 0
giolanh Độ lớn cực đại của lực đàn hồi gần bằng? Bài tập Dao động cơ 8
N Thời gian ngắn nhất từ thời điểm t = 0 đến khi lực đàn hồi tác dụng lên quả cầu có độ lớn bằng 2/3.. Bài tập Dao động cơ 4
L Hợp lực tác dụng lên chất điểm lúc t = 0,95 s có độ lớn là? Bài tập Dao động cơ 2
A Thời điểm lần thứ 2015 độ lớn lực đàn hồi bằng độ lớn lực kéo về là Bài tập Dao động cơ 5
c87777 Độ lớn cường độ điện trường và lực căng dây treo của con lắc tại VTCB đó có giá trị là Bài tập Dao động cơ 2
ĐỗĐạiHọc2015 Độ lớn lực kéo về cực đại là: Bài tập Dao động cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Lực tác dụng lên vật hướng chiều dương và có độ lớn 0,04N lần thứ 2015 tại thời điểm nào. Bài tập Dao động cơ 1
Hải Quân Thời gian ngắn nhất kể từ khi $t=0$ đến lực đàn hồi của lò xo có độ lớn cực tiểu lần thứ 2 là: Bài tập Dao động cơ 3
L Tìm độ lớn lực đàn hồi, độ giãn lò xo khi vật cân bằng và gia tốc của xe Bài tập Dao động cơ 2
ĐỗĐạiHọc2015 Lò xo tác dụng vào tường là lực nén có độ lớn cực đại. Bài tập Dao động cơ 1
P Thời gian ngắn nhất để độ lớn lực đàn hồi của lò xo tăng từ cực tiểu đến cực đại là Bài tập Dao động cơ 1
GS.Xoăn Điều kiện về độ lớn của lực $F$ để sau đó vật m dao động điều hòa là: Bài tập Dao động cơ 1
apple13197 Kể từ thời điểm buông vật, thời gian để độ lớn lực hồi phục bằng $2\sqrt{3}$ N lần thứ 2014 là Bài tập Dao động cơ 2
P Thời điểm lần thứ 2 (kể từ lúc thôi không tác dụng F) độ lớn lực tác dụng lên giá treo là 1,5N là Bài tập Dao động cơ 14
hang49 Độ lớn của lực F là? Bài tập Dao động cơ 1
S Tính độ lớn lực cản Bài tập Dao động cơ 0
chinhanh9 Độ lớn của lực cản tác dụng lên con lắc là? Bài tập Dao động cơ 2
L Độ lớn lực ma sát tác dụng lên m bằng Bài tập Dao động cơ 1
huynhcashin Tính từ lúc buông vật, thời điểm đầu tiên lực đàn hồi của lò xo co độ lớn bằng nửa giá trị cực đại Bài tập Dao động cơ 3
San Bằng Tất Cả Khi đi qua vị trí có li độ – 4 cm, lực tác dụng lên vật có độ lớn Bài tập Dao động cơ 14
$\pi^{2}$ Độ lớn lực đàn hồi cực đại của lò xo trong quá trình dao động bằng: Bài tập Dao động cơ 3
L@MLAI TUDAU Tính độ lớn hợp lực tác dụng vào m khi nó có li độ 3cm Bài tập Dao động cơ 10
Z0ombie Thời gian ngắn nhất kể từ khi t=0 đến khi lực đàn hồi của lò xo có độ lớn cực tiểu là Bài tập Dao động cơ 6
inconsolable Độ lớn của lực đàn hồi cực đại là: Bài tập Dao động cơ 1
thichhocvatli Tính độ lớn lực đàn hồi cực đại Bài tập Dao động cơ 19
pobungphe Độ lớn của lực $\underset{F}{\rightarrow}$ là: Bài tập Dao động cơ 2
Heavenpostman Khi lò xo có độ dài ngắn nhất thì lực đàn hồi của lò xo tác dụng vào quả nặng có độ lớn bằng ... ? Bài tập Dao động cơ 1
H Độ lớn lực đàn hồi cực đại trong quá trình dao động Bài tập Dao động cơ 5
banana257 Lực căng của dây treo có độ lớn bằng trọng lực vật treo thì Bài tập Dao động cơ 5
boya2no1 Số lần qua vị trí mà lực kéo về có độ lớn bằng một nửa độ lớn lực kéo về cực đại Bài tập Dao động cơ 2
N Lực đàn hồi của lò xo có độ lớn cực đại bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 1
N Khi tốc độ của vật có giá trị bằng một nửa tốc độ cực đại thì độ lớn của lực phục hồi lúc đó bằng Bài tập Dao động cơ 2
2 Thời gian từ lúc thả vật chuyển động đến khi lực đàn hồi có độ lớn bằng 0 lần thứ hai là? Bài tập Dao động cơ 5
P Độ lớn lực đàn hồi tác dụng vào vật sau khi vật đã đi quãng đường $s = 3$ cm (kể từ $t = 0$) là Bài tập Dao động cơ 3
Sao Mơ Độ lớn gia tốc của vật khi lực căng dây bằng trọng lực là Bài tập Dao động cơ 1
thehiep Khi hệ cách vị trí cân bằng $4cm$, độ lớn lực ma sát tác dụng lên $m'$ bằng? Bài tập Dao động cơ 2
N Độ lớn lực đàn hồi cực đại trong quá trình dao động của lò xo Bài tập Dao động cơ 1
M Lực gây ra chuyển động của chất điểm ở thời điểm $t=\dfrac{1}{12}s$ có độ lớn bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 1
Demonhk Xác định thời điểm đầu tiên lực đàn hồi của lò xo có độ lớn bằng nửa giá trị cực đại và đang giảm Bài tập Dao động cơ 1
dreamhigh315 Đến vị trí lực đàn hồi của lò xo có độ lớn lớn nhất, vật $B$ bị tách ra. Tính chiều dài ngắn nhất củ Bài tập Dao động cơ 2
T Bài toán liên quan đến độ lớn lực đàn hồi cực đại cuả lò xo trong quá trình dao động Bài tập Dao động cơ 4
D Thời gian ngắn nhất kể từ khi t = 0 đến lực đàn hồi của lò xo có độ lớn cực tiểu Bài tập Dao động cơ 1
T Xác định độ lớn của lực cản Bài tập Dao động cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top