Tốc độ cực đại của vật trong quá trình giao động bằng

Bài toán
Một toa xe trượt không ma sát trên một đường dốc xuống dưới, dốc nghiêng góc $30^{0}$ so với mặt phẳng nằm ngang. Treo lên trần toa một con lắc đơn gồm dây treo có chiều dài $l=1m$ nối với quả cầu nhỏ có khối lượng $m=100g$. Trong thời gian xe trượt xuống, kéo con lắc ngược chiều CĐ sao cho dây treo lệch khỏi phương thẳng đứng một góc $36^{0}$ rồi buông nhẹ cho giao động, lấy $g=10 \ \left(\text{m}/\text{s}^{2}\right)$. Tốc độ cực đại của vật trong quá trình giao động bằng.
 
Bài toán
Một toa xe trượt không ma sát trên một đường dốc xuống dưới, dốc nghiêng góc $30^{0}$ so với mặt phẳng nằm ngang. Treo lên trần toa một con lắc đơn gồm dây treo có chiều dài $l=1m$ nối với quả cầu nhỏ có khối lượng $m=100g$. Trong thời gian xe trượt xuống, kéo con lắc ngược chiều CĐ sao cho dây treo lệch khỏi phương thẳng đứng một góc $36^{0}$ rồi buông nhẹ cho giao động, lấy $g=10 \ \left(\text{m}/\text{s}^{2}\right)$. Tốc độ cực đại của vật trong quá trình giao động bằng.
Lời giải
Ta có:
$v_{max}=2gl\left(1-\cos \left(12^{0}\right)\right)\approx 0,44 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$
 
Last edited:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
D Tính tốc độ góc của thanh va vị trí tâm quay của thanh Bài tập Động lực học vật rắn 0
hang49 Tính tốc độ góc trung bình của bánh xe trong cả thời gian chuyển động? Bài tập Động lực học vật rắn 1
Mai NTM Tỉ số tốc độ góc của đầu kim phút và đầu kim giờ là ? Bài tập Động lực học vật rắn 3
D Tốc độ góc của hệ là ? Bài tập Động lực học vật rắn 1
N Tốc độ góc của hệ hai đĩa tròn khi dính vào nhau? Bài tập Động lực học vật rắn 4
crazyfish2008 Tính vận tốc khối tâm của quả cầu đồng chất , lăn không trượt từ đỉnh dốc có độ cao h Bài tập Động lực học vật rắn 2
H Tính tương đối của chuyển động- Công thức cộng vận tốc Bài tập Động lực học vật rắn 2
Kaka1512 Tính vận tốc viên đạn sau khi ra khỏi nòng Bài tập Động lực học vật rắn 0
M Hãy xác định lực ma sát giữa hòn đá và xe, gia tốc của hòn đá và xe trong cả hai trường hợp Bài tập Động lực học vật rắn 3
N Tìm vận tốc của vật và xe Bài tập Động lực học vật rắn 1
L Giá trị gia tốc của vật $A$ khi nó bắt đầu trượt dưới $B$ Bài tập Động lực học vật rắn 1
O Tính dòng điện và vận tốc góc của bánh xe theo thời gian t Bài tập Động lực học vật rắn 1
N Vận tốc dài và gia tốc hướng tâm của 1 điểm phụ thuộc như thế nào? Bài tập Động lực học vật rắn 1
F Vận tốc và gia tốc tức thời Bài tập Động lực học vật rắn 1
reaper106mks Tính gia tốc và lực căng của dây treo. Bài tập Động lực học vật rắn 1
Q Tìm công thức tính gia tốc rơi tự do Bài tập Động lực học vật rắn 3
Hatgiongtamhon Tính gia tốc, vận tốc, vận tốc trung bình của chuyển động thẳng biến đổi đều Bài tập Động lực học vật rắn 1
Tungthanhphan Tìm vận tốc góc của sàn và em bé sau khi em bé nhảy lên. Bài tập Động lực học vật rắn 1
ohana1233 Gia tốc góc của búa là Bài tập Động lực học vật rắn 1
ohana1233 Gia tốc góc $\gamma $ của rong rọc là Bài tập Động lực học vật rắn 2
Tungthanhphan Xác định tỉ số giữa gia tốc hướng tâm của đầu kim phút và đầu kim giờ. Bài tập Động lực học vật rắn 2
T Vận tốc góc của sàn và em bé sau khi nó nhảy lên sàn là Bài tập Động lực học vật rắn 2
Tungthanhphan Xác định gia tốc của vật khi được thả rơi. Bài tập Động lực học vật rắn 2
thu phong Gia tốc của ròng rọc là? Bài tập Động lực học vật rắn 1
D Gia tốc góc của vật là? Bài tập Động lực học vật rắn 2
P Tìm vận tốc cuối cùng của 2 đĩa? Bài tập Động lực học vật rắn 3
crazyfish2008 Gia tốc a của 2 ròng rọc gắn đồng trục Bài tập Động lực học vật rắn 0
crazyfish2008 Tính gia tốc của hệ thống ròng rọc Bài tập Động lực học vật rắn 0
keyhaii Tìm độ giảm động năng của hệ do va chạm Bài tập Động lực học vật rắn 0
Đạo_Cappj Độ lớn lực đàn hồi tác dụng vào vật tại thời điểm vật đã đi quãng đường S=5cm Bài tập Động lực học vật rắn 3
T Tìm độ lớn của hợp lực Bài tập Động lực học vật rắn 2
H Tìm độ cao cực đại mà vật đi được? Bài tập Động lực học vật rắn 2
T Độ lớn của lực cản: Bài tập Động lực học vật rắn 4
crazyfish2008 Độ cao thấp nhất để quả cầu đi hết vòng tròn Bài tập Động lực học vật rắn 3
L Tìm độ cao thấp nhất của viên bi Bài tập Động lực học vật rắn 1
H Tìm quãng đường vật đi được cho đến khi lò xo dãn cực đại tính đến thời điểm ban đầu? Bài tập Động lực học vật rắn 1
N Tính góc lệch cực đại của thanh. Bài tập Động lực học vật rắn 0
Các chủ đề tương tự

Quảng cáo

Top