f biến thiên $k_2$ gần giá trị nào nhất sau đây?

Bài toán
Cho đoạn mạch RLC nối tiếp thỏa mãn điều kiện $2L>CR^2$. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều $u=U\sqrt{2}\cos 2\pi ft\left(V\right)$ trong đó U không đổi còn f có thể thay đổi được. Khi $f=f_1$ thì điện áp hiệu dung trên tụ bằng $\left(k_2+\dfrac{1}{2}\right)U$, dòng điện chạy qua mạch có cường độ I, đồng thời mạch tiêu thụ công suất bằng $\left(1-k_2^2\right)$ công suất cực đại. Khi $f=f_2=f_1+\Delta f \left(\Delta f>0\right) $, cường độ dòng điện trong mạch cũng là I. Khi $f=f_3=\dfrac{\Delta f}{2}$ thì điện áp hai đầu tụ điện lớn nhất.$k_2$ gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 0,4
B. 0,5
C. 0,9
D. 1
P/s: Lâu không đăng Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 rồi, tặng các em.
 
Bài toán
Cho đoạn mạch RLC nối tiếp thỏa mãn điều kiện $2L>CR^2$. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều $u=U\sqrt{2}\cos 2\pi ft\left(V\right)$ trong đó U không đổi còn f có thể thay đổi được. Khi $f=f_1$ thì điện áp hiệu dung trên tụ bằng $\left(k_2+\dfrac{1}{2}\right)U$, dòng điện chạy qua mạch có cường độ I, đồng thời mạch tiêu thụ công suất bằng $\left(1-k_2^2\right)$ công suất cực đại. Khi $f=f_2=f_1+\Delta f \left(\Delta f>0\right) $, cường độ dòng điện trong mạch cũng là I. Khi $f=f_3=\dfrac{\Delta f}{2}$ thì điện áp hai đầu tụ điện lớn nhất.$k_2$ gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 0,4
B. 0,5
C. 0,9
D. 1
P/s: Lâu không đăng Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 rồi, tặng các em.
Lời giải
Vô tình bắt được wifi cực mạnh :v
Bài này dư dữ kiện roài thím NTH kiểm tra lại xem.
Chọn $Z=1$, ta có ngay $Z_{L_1}=\dfrac{1}{2}$ hoặc $Z_{L_1}=2k+\dfrac{1}{2}$ $\Rightarrow \dfrac{f_1}{f_2}= \dfrac{4k+1}{2k+1}$ (loại) hoặc $\dfrac{f_1}{f_2}=\dfrac{1}{2k+1}$
Lại có $\cos ^2 \varphi = \dfrac{1}{\dfrac{f_1}{f_2}+\dfrac{f_2}{f_1}-1} = 1-k^2$, các bạn giải tiếp mình không có máy tính ở đây :))
 
Last edited:
Lời giải
Vô tình bắt được wifi cực mạnh :v
Bài này dư dữ kiện roài thím NTH kiểm tra lại xem.
Chọn $Z=1$, ta có ngay $Z_{L_1}=\dfrac{1}{2}$ hoặc $Z_{L_1}=2k+\dfrac{1}{2}$ $\Rightarrow \dfrac{f_1}{f_2}= \dfrac{4k+1}{2k+1}$ (loại) hoặc $\dfrac{f_1}{f_2}=\dfrac{1}{2k+1}$
Lại có $\cos ^2 \varphi = \dfrac{1}{\dfrac{f_1}{f_2}+\dfrac{f_2}{f_1}-1} = 1-k^2$, các bạn giải tiếp mình không có máy tính ở đây :))
Công thức tính cosphi của bạn hình như không đúng
 
$chọn Z=1 \Rightarrow R=\sqrt{1-k_{2}^{2}} \Rightarrow Z_{c_{1}}=\left(k_{2}+\dfrac{1}{2}\right) \Rightarrow Z_{L_{1}}=\dfrac{1}{2} hoặc Z_{L_1}=2k_{2}+\dfrac{1}{2} \Rightarrow \dfrac{f_1}{f_2}=\dfrac{1}{2k_{2}+1} hoặc \dfrac{f_1}{f_2}=\dfrac{4k_{2}+1}{2k_{2}+1}\succ 1 loai \Rightarrow \dfrac{f_1}{f_2}=\dfrac{f_1}{f_1+\Delta f}=\dfrac{1}{2k_{2}+1} \Rightarrow \dfrac{\Delta f}{2f_1}=k_{2} \Rightarrow \cos \varphi ^{2}=\dfrac{R^{2}}{Z_{L_{1}}^{2}+Z_{C_{1}}^{2}-2\left(\dfrac{\Delta f}{2f_1} \right)^{2}. Z_{L_{1}}^{2}}=1-k_{2}^{2}$ suy ra k=0,41
 
Last edited:
Chọn $Z=1 \Rightarrow R=\sqrt{1-k_{2}^{2}} \Rightarrow Z_{c_{1}}=\left(k_{2}+\dfrac{1}{2}\right) \Rightarrow Z_{L_{1}}=\dfrac{1}{2}$ hoặc $
Z_{L_1}=2k_{2}+\dfrac{1}{2} \Rightarrow \dfrac{f_1}{f_2}=\dfrac{1}{2k_{2}+1}$ hoặc $\dfrac{f_1}{f_2}=\dfrac{4k_{2}+1}{2k_{2}+1}\succ 1$ loai
$\Rightarrow \dfrac{f_1}{f_2}=\dfrac{f_1}{f_1+\Delta f}=\dfrac{1}{2k_{2}+1} \Rightarrow \dfrac{\Delta f}{2f_1}=k_{2} $
$\Rightarrow \cos \varphi ^{2}=\dfrac{R^{2}}{Z_{L_{1}}^{2}+Z_{C_{1}}^{2}-2\left(\dfrac{\Delta f}{2f_1} \right)^{2}. Z_{L_{1}}^{2}}=1-k_{2}^{2}$ suy ra k=0,41
Bạn xem có đúng không
 
Bài toán
Cho đoạn mạch RLC nối tiếp thỏa mãn điều kiện $2L>CR^2$. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều $u=U\sqrt{2}\cos 2\pi ft\left(V\right)$ trong đó U không đổi còn f có thể thay đổi được. Khi $f=f_1$ thì điện áp hiệu dung trên tụ bằng $\left(k_2+\dfrac{1}{2}\right)U$, dòng điện chạy qua mạch có cường độ I, đồng thời mạch tiêu thụ công suất bằng $\left(1-k_2^2\right)$ công suất cực đại. Khi $f=f_2=f_1+\Delta f \left(\Delta f>0\right) $, cường độ dòng điện trong mạch cũng là I. Khi $f=f_3=\dfrac{\Delta f}{2}$ thì điện áp hai đầu tụ điện lớn nhất.$k_2$ gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 0,4
B. 0,5
C. 0,9
D. 1
P/s: Lâu không đăng Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 rồi, tặng các em.
Cách này hay thật đấy!
Cho em hỏi những dạng kiểu gì thì có thể chọn được Z như trên:)
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
N Giá trị P gần với giá trị nào nhất sau đây Bài tập Điện xoay chiều 1
N Hỏi $U_0$ gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Điện xoay chiều 0
D Điện áp cực đại hai đầu đoạn mạch nhận giá trị gần giá trị nào sau đây nhất: Bài tập Điện xoay chiều 0
Tích Chu Nếu P1+P2=180 W thì P3 gần nhất với giá trị nào sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 5
Tích Chu f biến thiên Khi $\omega = 250 \pi $ rad/s thì hệ số công suất đoạn mạch AB gần nhất với giá trị nào sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 2
Nfjhfg L biến thiên Điện áp U gần giá trị nào nhất ? Bài tập Điện xoay chiều 4
Long kudo Lệch pha Hệ số công suất của cả đoạn mạch AB gần nhất với giá trị nào? Bài tập Điện xoay chiều 4
ĐỗĐạiHọc2015 Tức thời Giá trị lớn nhất $|u_L-u_C|$ có thể đạt được gần giá trị nào nhất dưới đây? Bài tập Điện xoay chiều 5
H Truyền tải điện Hiệu suất truyền tải ban đầu gần giá trị nào sau đây nhất? Bài tập Điện xoay chiều 0
phượng nhím Giá trị nhỏ nhất của phi 1 + phi 2 gần giá trị nào nhất Bài tập Điện xoay chiều 3
T Tỉ số R/ZL gần với giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 3
L Giá trị của ω0 gần với giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 2
Z C biến thiên Giá trị $U_{L_{max}}$ gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 4
lethisao Hệ số công suất của mạch ứng với w1 có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Điện xoay chiều 15
T Giá trị của U gần giá trị nào nhất. Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Giá trị k gần giá trị nào sau đây nhất? Bài tập Điện xoay chiều 7
giolanh Tỉ số P/Po gần nhất giá trị nào sau đây Bài tập Điện xoay chiều 22
lethisao Giá trị Ucmax gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 6
manhktnd98 Hệ số công suất của điện áp hai đầu mạch điện AB gần giá trị nào Bài tập Điện xoay chiều 5
manhktnd98 Hệ số công suất của điện áp hai đầu mạch điện AB gần giá trị nào Bài tập Điện xoay chiều 1
Quan_Tham f biến thiên Giá trị đó gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Điện xoay chiều 5
N C biến thiên U0 gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Điện xoay chiều 2
ĐỗĐạiHọc2015 Hệ số công suất toàn mạch lúc này gần giá trị nào nhất sau đây. Bài tập Điện xoay chiều 1
hoankuty Hỏi giá trị của${{U}_{1}}-{{U}_{2}}$gần giá trị nào nhất sau đây ? Bài tập Điện xoay chiều 6
hoankuty Hỏi giá trị $x+y$ gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 9
ĐỗĐạiHọc2015 Điện trở suất 2 dây lúc đâu gần giá trị nào nhất sau đây. Bài tập Điện xoay chiều 1
hoankuty Hỏi giá trị của U gần với giá trị nào nhất ? Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Giá trị đó gần giá trị nào nhất sau đây. Bài tập Điện xoay chiều 0
hoankuty f biến thiên Giá trị của $\cos \varphi $ gần với giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 2
H Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch có giá trị gần với giá trị nào nhất? Bài tập Điện xoay chiều 5
A Giá trị P gần với giá trị nào nhất sau đây: Bài tập Điện xoay chiều 2
A Hộp đen Giá trị của R gần giá trị nào nhất sau đây ? Bài tập Điện xoay chiều 1
A Giá trị của L gần giá trị nào nhất sau đây ? Bài tập Điện xoay chiều 4
A Giá trị U gần giá trị nào nhất sau đây ? Bài tập Điện xoay chiều 4
P $U_{AN}$ cực đại thì f gần giá trị nào sau đây nhất? Bài tập Điện xoay chiều 3
P Hệ số công suất của mạch MB gần giá trị nào sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 3
A Tổng giá trị $R_1+R_2$ gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 0
ĐỗĐạiHọc2015 Giá trị $\omega _{Lmax}$ gần giá trị nào nhất sau đây. Bài tập Điện xoay chiều 3
hoankuty Hỏi khi đó,tỉ số giữa cảm kháng so với dung kháng gần giá trị nào nhất? Bài tập Điện xoay chiều 1
ĐỗĐạiHọc2015 Khi đó hệ số công suất của đoạn mạch AB gần với giá trị nào nhất? Bài tập Điện xoay chiều 0
ĐỗĐạiHọc2015 Rôto thay đổi một lượng (so với $n_3$) gần với lượng giá trị nào nhất Bài tập Điện xoay chiều 0
tkvatliphothong f biến thiên Hệ số công suất của mạch gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Điện xoay chiều 4
tkvatliphothong f biến thiên Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm khi tần số là $f_1$ gần giá trị nào nhất sau Bài tập Điện xoay chiều 6
BoythichFAP $\frac{\varphi _{1}}{\varphi _{2}}$ gần giá trị nào nhất? Bài tập Điện xoay chiều 1
hoankuty C biến thiên Hệ số công suất của mạch khi $U_{Cmax}$ gần giá trị nào nhất Bài tập Điện xoay chiều 8
BoythichFAP $\frac{\varphi 2}{\varphi 1}$ gần giá trị nào nhất?? Bài tập Điện xoay chiều 2
hoankuty Hỏi độ lệch pha giữa $u_{AM}$và $u_{MB}$ gần giá trị nào nhất ? Bài tập Điện xoay chiều 16
ĐỗĐạiHọc2015 MPĐ Tỉ số giữa $\frac{\omega_3}{\omega_o}$ gần giá trị nào nhất sau đây. Bài tập Điện xoay chiều 2
BoythichFAP A gần giá trị nào nhất ? Bài tập Điện xoay chiều 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top