Với giá trị nào của v0 thì m2 DDDH quanh VTCB ban đầu của nó

Bài toán
Hai vật có khối lượng $m_1=0,2 \ \text{kg}$,$m_2=0,1 \ \text{kg}$ gắn ở hai đầu của lò xo nhẹ $k=100 \ \text{N}/\text{m}$. Vật m1 được treo bằng sợi dây vào một điểm cố định. Từ vị trí cân bằng truyền cho m2 vận tốc ban đầu v0 theo phương thẳng đứng. Với giá trị nào của v0 thì m2 dđ đh quanh VTCB ban đầu của nó, biết dây m1 chịu được lực căng max là 3,2N
 
Bài toán
Hai vật có khối lượng $m_1=0,2 \ \text{kg}$,$m_2=0,1 \ \text{kg}$ gắn ở hai đầu của lò xo nhẹ $k=100 \ \text{N}/\text{m}$. Vật m1 được treo bằng sợi dây vào một điểm cố định. Từ vị trí cân bằng truyền cho m2 vận tốc ban đầu v0 theo phương thẳng đứng. Với giá trị nào của v0 thì m2 dđ đh quanh VTCB ban đầu của nó, biết dây m1 chịu được lực căng max là 3,2N
Để vật $m_{2}$ dao động điều hòa thì $0\leq T\leq 3,2$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
V Tại thời điểm lò xo bị biến dạng một đoạn 3cm, tốc độ của vật có giá trị gần với giá trị nào sau đây nhất? Bài tập Dao động cơ 0
P Giá trị của x gần nhất với giá trị nào Bài tập Dao động cơ 2
THẦN CHẾT HƯ VÔ Ở li độ nào của cllx đang chuyển động với biên độ A thì cơ năng có giá trị lớn gấp n lần động năng Bài tập Dao động cơ 2
ghjcghj Hạt cườm dao động với tần số góc có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 3
hoankuty Hỏi thời gian lò xo nén trong một chu kì gần với giá trị nào nhất sau đây Bài tập Dao động cơ 3
I Giá trị lớn nhất của n gần với giá trị nào sau đây Bài tập Dao động cơ 1
Quan_Tham Tần số góc của con lắc có độ lớn gần với giá trị nào sau đây Bài tập Dao động cơ 2
T Giá trị lớn nhất của $A_M + A_N$ gần với giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 1
hoankuty Hỏi giá trị $\Delta {{t}_{2}}-\Delta {{t}_{1}}$gần với giá trị nào nhất sau đây ? Bài tập Dao động cơ 1
K Giá trị nhỏ nhất của Δt để biên độ dao động của vật 2 so với vật 1 đạt giá trị cực đại là? Bài tập Dao động cơ 4
lyphaiduoc9 Giá trị nhỏ nhất của t để biên độ dao động của vật 2 so với vật 1 đạt giá trị cực đại Bài tập Dao động cơ 2
F Gia tốc cực đại gần với giá trị nào nhất trong số các giá trị sau ? Bài tập Dao động cơ 3
Đ Tỉ số $\frac{b}{a}$ gần nhất với giá trị nào sau đây? Bài tập Dao động cơ 16
M Độ lệch pha cực đại giữa x1 và x2 gần với giá trị nào nhất Bài tập Dao động cơ 4
Nguyễn Đình Huynh Li độ góc của con lắc đơn gần nhất với giá trị Bài tập Dao động cơ 4
ĐỗĐạiHọc2015 Tốc độ cực đại của chất điểm gần với giá trị nào nhất sau đây: Bài tập Dao động cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Hệ số ma sát $\mu $ gần với giá trị nào nhất sau đây: Bài tập Dao động cơ 3
T Tỉ số giữa thời gian lò xo giãn và nén trong một chu kì gần với giá trị nào nhất??? Bài tập Dao động cơ 1
Daylight Nguyễn Tỉ số giữa thời gian lò xo nén và lò xo giãn trong một chu kỳ gần với giá trị nào nhất Bài tập Dao động cơ 2
M Hình chiếu của P trên một đường kính của quỹ đạo có tốc độ lớn nhất gần với giá trị nào nhất sau đây Bài tập Dao động cơ 1
M Tỉ số thời gian lò xo nén và dãn trong một chu kì gần với giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 1
NTH 52 Độ lệch pha cực đại giữa hai dao động gần với giá trị nào nhất sau đây Bài tập Dao động cơ 6
NTH 52 Tỉ số giữa b và a gần với giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 1
GS.Xoăn Độ dài nhỏ nhất của đoạn NB gần với giá trị nào nhất sau đây Bài tập Dao động cơ 6
ĐỗĐạiHọc2015 Độ lệch pha giữa hai dao động thành phần gần với giá trị nào nhất sau đây Bài tập Dao động cơ 6
B Tỉ số thời gian lò xo nén và dãn trong một chu kì gần với giá trị nào nhất sau đây Bài tập Dao động cơ 2
GS.Xoăn Điện trường ở trong hang hướng lên hay hướng xuống và có giá trị gần với giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 1
GS.Xoăn Giá trị lớn nhất của $\left(A_M +A_N \right)$ gần với giá trị nào nhất sau đây? Bài tập Dao động cơ 3
NTH 52 3m dao động điều hòa với biên độ nhỏ nhất gần giá trị nào nhất sau đây Bài tập Dao động cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Để $A_3$ có giá trị bằng nửa giá trị cực của nó thì $\varphi _2$ gần với giá trị nào sau đây. Bài tập Dao động cơ 1
ĐỗĐạiHọc2015 Vật tăng từ giá trị 25mJ đến giá trị cực đại rồi giảm về 75mJ. Vật dao động với biên độ. Bài tập Dao động cơ 3
ĐỗĐạiHọc2015 $v_2=\sqrt{3}v_1$, giá trị lớn nhất của ta gần với giá trị nào. Bài tập Dao động cơ 1
Jeremy Nguyễn Tìm góc ACB gần với giá trị nào sau đây nhất (tính theo độ) Bài tập Dao động cơ 10
geomineq Góc $\widehat{ABC}$ gần với giá trị nào nhất sau đây Bài tập Dao động cơ 8
Alitutu Giá trị vận tốc của vật $m_{2}$ trước lúc va chạm với $m_{1}$ là Bài tập Dao động cơ 1
apple13197 Sau khi rời khỏi giá đỡ con lắc dao động điều hòa với biên độ Bài tập Dao động cơ 1
A Sau khi rời khỏi giá đỡ con lắc dao động điều hòa với biên độ Bài tập Dao động cơ 2
C Sau khi rời khỏi giá đỡ thì vật dao động điều hòa với biên độ là Bài tập Dao động cơ 9
dungpro1511 Sau khi rời giá đỡ,vật m dao động điều hòa với biên độ xấp xỉ bằng bao nhiêu? Bài tập Dao động cơ 2
T Sau khi rời khỏi giá đỡ con lắc dao động điều hòa với biên độ Bài tập Dao động cơ 4
H Sau khi dời khỏi giá đỡ, vật m dao động điều hòa với biên độ xấp xỉ bằng Bài tập Dao động cơ 6
hongmieu Sau khi rời khỏi giá đỡ, vật m dao động điều hoà với biên độ xấp xỉ bằng Bài tập Dao động cơ 2
H Thời gian lực đàn hồi tác dụng vào giá treo cùng chiều với lực phục hồi trong một chu kì dao động là Bài tập Dao động cơ 3
T Một vật dao động điều hòa mà 3 thời điểm liên tiếp t1,t2,t3 với t3-t1=3(t3-t2) li độ thỏa mãn... Bài tập Dao động cơ 1
DiQuynh Giúp mình với ạ Bài tập Dao động cơ 2
Kazir006 Bài tập con lắc đơn với năng lượng pin Bài tập Dao động cơ 0
Ngọc Nhi Góc hợp bởi dây treo vật nặng con lắc với mặt phẳng thẳng đứng khi con lắc ở vị trí cân bằng là Bài tập Dao động cơ 1
Hữu Lợi Góc hợp bởi dây treo vật nặng con lắc với mặt phẳng thẳng đứng khi con lắc ở vị trí cân bằng là Bài tập Dao động cơ 1
THẦN CHẾT HƯ VÔ Thế năng của nó biến đổi với tần số Bài tập Dao động cơ 2
Vớ Vẩn Thời gian lực đàn hồi cùng chiều với lực kéo về là Bài tập Dao động cơ 1
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top