Hãy tính điện tích trên quả cầu $R_{2}$

Bài toán
Hai quả cầu dẫn điện bán kính $R_{1}$ và $R_{2}$ đặt xa nhau và nối với các bản của tụ điện có điện dung $C$. Ban đầu cả hệ thống chưa nhiễm điện. Sau đó người ta truyền cho quả cầu bán kính $R_{1}$ một điện tích $Q$. Hãy tính điện tích trên quả cầu $R_{2}$. Bỏ qua điện dung dây nối.
 
Hai quả cầu dẫn điện bán kính $R_{1}$ và $R_{2}$ đặt xa nhau và nối với các bản của tụ điện có điện dung $C$. Ban đầu cả hệ thống chưa nhiễm điện. Sau đó người ta truyền cho quả cầu bán kính $R_{1}$ một điện tích $Q$. Hãy tính điện tích trên quả cầu $R_{2}$. Bỏ qua điện dung dây nối.
Lời giải
Ta có:
Xét trạng thái không còn sự di chuyển điện tích:
+ Quả cầu 1 tích điện $q_{1}$, bản nối quả cầu 1 tích điện $q_{2}$, do hưởng ứng bản nối quả cầu 2 tích điện $-q_{2}$, do bảo toàn điện tích =$\Rightarrow$ quả cầu 2 tích điện là $q_{2}$
$\Rightarrow q_{1}+q_{2}=Q$
+ Bản tụ nối quả cầu 1 có điện thế $V_{1}=\dfrac{kq_{1}}{r_{1}}$, bản tụ nối $q_{2}$ có điện thế $V_{2}=\dfrac{kq_{2}}{r_{2}}$
$\Rightarrow U_{12}=V_{1}-V_{2}=\dfrac{q_{2}}{C}\Rightarrow \dfrac{kq_{1}}{r_{1}}-\dfrac{kq_{2}}{r_{2}}=\dfrac{q_{2}}{C}$
$\Rightarrow \dfrac{k\left(Q-q_{2}\right)}{r_{1}}-\dfrac{kq_{2}}{r_{2}}=\dfrac{q_{2}}{C}$

$\Rightarrow q_{2}=\dfrac{Q}{1+R_{1}\left(\dfrac{1}{R_{2}}+\dfrac{1}{kC}\right)}$
 
Last edited:
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
V Hãy chọn 1 trong các ampe kế có giới hạn đo (ghđ) khác nhau Bài tập Dòng điện không đổi 3
D Tính Điện Trở Tương Đương AB Bài tập Dòng điện không đổi 1
H Tính điện tích mỗi quả cầu sau khi nối Bài tập Dòng điện không đổi 3
Đạt QH Tính điện trở của bóng đèn Bài tập Dòng điện không đổi 0
S Tính điện trở của 1km chiều dài của dây AB Bài tập Dòng điện không đổi 0
trungthinh.99 Tìm công thức tính I và $U_{AB}$ Bài tập Dòng điện không đổi 0
trungthinh.99 Tính I qua K khi K đóng ? Bài tập Dòng điện không đổi 1
trungthinh.99 Điều chỉnh R sao cho hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn $E_1$ bằng 0. Tính R ? Bài tập Dòng điện không đổi 0
trungthinh.99 Tính suất điện động của nguồn Bài tập Dòng điện không đổi 0
trungthinh.99 Tính $R_{AB}$ theo R và $\alpha$ Bài tập Dòng điện không đổi 5
O Tính gía trị U lớn nhất Bài tập Dòng điện không đổi 0
T Tính $R_2$? Bài tập Dòng điện không đổi 1
V Tính công của nguồn điện Bài tập Dòng điện không đổi 5
V Tính điện trở tương đương Bài tập Dòng điện không đổi 1
judyhuyen17498 Tính công suất toàn phần, công suất cơ học của máy Bài tập Dòng điện không đổi 1
vuhaiquan_11b3 Tính công suất tỏa nhiệt trên $R_3$. Tính hiệu suất của nguồn $x_2$ Bài tập Dòng điện không đổi 0
vuhaiquan_11b3 Tính điện trở tương đương của đoạn mạch AB Bài tập Dòng điện không đổi 3
S Tính điện áp ở mạch ngoài Bài tập Dòng điện không đổi 0
NTH 52 Tính cường độ dòng điện ? Bài tập Dòng điện không đổi 11
L Tính R3 Bài tập Dòng điện không đổi 4
H Tính điện trở tương đương giữa các điểm. Bài tập Dòng điện không đổi 4
minhtangv Bài tập về quạt điện trên ô tô Bài tập Dòng điện không đổi 1
minhtangv Bài toán về quạt điện mini trong ô tô Bài tập Dòng điện không đổi 0
viet2001azd Xác định điện trở R qua mạch có sự thay đổi chênh lệch điện áp Bài tập Dòng điện không đổi 1
viet2001azd Tìm điện trở R4 của mạch Bài tập Dòng điện không đổi 2
L Cách mắc điện trở trong hộp đen Bài tập Dòng điện không đổi 0
Hung Cá Rô Phy Xác định chiều và cường độ dòng điện qua Vôn kế Bài tập Dòng điện không đổi 1
G Tụ điện cầu Bài tập Dòng điện không đổi 0
B Tìm số electron chạy qua khóa K và điện tích trên tụ Bài tập Dòng điện không đổi 0
L Tụ điện xoay Bài tập Dòng điện không đổi 1
trungthinh.99 Xác định chỉ số và chiều dòng điện qua ampe kế và năng lượng của tụ Bài tập Dòng điện không đổi 0
trungthinh.99 Xác định chiều và cường độ dòng điện qua MN Bài tập Dòng điện không đổi 4
trungthinh.99 Xác định chiều và cường độ dòng điện qua các ampe kế Bài tập Dòng điện không đổi 5
hunghg0 Khi điện tích của tụ bằng $3.10^{-10}$ thì dòng điện trong mạch? Bài tập Dòng điện không đổi 1
D Công suất nguồn điện Bài tập Dòng điện không đổi 0
L Điện lượng chuyển qua khóa k Bài tập Dòng điện không đổi 0
L Điện lượng dịch chuyển qua khóa k Bài tập Dòng điện không đổi 0
G Tìm nhiệt lượng tổng cộng tỏa ra trên các điện trở khi trạng thái mạch điện đã ổn định. Bài tập Dòng điện không đổi 0
vuhaiquan_11b3 Xác định cường độ dùng điện chạy trong mạch chính b. Xác định số chỉ của V và Ampe kế Bài tập Dòng điện không đổi 4
Nắng Xác định các điện trở để công suất đạt cực đại Bài tập Dòng điện không đổi 2
Nắng Xác định giá trị của các điện trở . Bài tập Dòng điện không đổi 6
H Bài tập Điện năng và công suất điện. Định luật JUn-lenxơ Bài tập Dòng điện không đổi 0
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top