Tính biên độ dao động khi ngưng tác dụng lực

Bài toán
1 cllx có $m=100 \ \text{g}$,$K =100 \ \text{N}/\text{m}$,$q=10^-6 C$.
a, bđầu vật đứng yên ở VTCB thì 1 đtrg dọc theo trục của lò xo có cg độ $10^6 \dfrac{V}{m}$ trong khoảng time rất nhỏ 0,01s. Tính biên độ sau khi đtrg xhiện
b, bđầu vật đứng yên trên mpngang thì xh đtrg 10^6 V/m theo phg ngang. Trong khoảng time 0.5s. Tính A´
 
Bài toán
1 cllx có $m=100 \ \text{g}$,$K =100 \ \text{N}/\text{m}$,$q=10^-6 C$.
a, bđầu vật đứng yên ở VTCB thì 1 đtrg dọc theo trục của lò xo có cg độ $10^6 \dfrac{V}{m}$ trong khoảng time rất nhỏ 0,01s. Tính biên độ sau khi đtrg xhiện
b, bđầu vật đứng yên trên mpngang thì xh đtrg 10^6 V/m theo phg ngang. Trong khoảng time 0.5s. Tính A´
Khi tác dụng lực điện trường thì biên độ dao động là:
$A=\dfrac{qE}{k}=0,01m$
Ta có:$\omega =\sqrt{\dfrac{k}{m}}=10\pi \Rightarrow T=0,2s\Rightarrow t=0,01s=\dfrac{T}{20}$.
Sau thời gian t thì vật sẽ cách VTCB 1 đoạn là $x\approx 0,69cm;v\approx 0,3 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$.
Khi ngừng tác dụng lực thì VTCB lại trở lại ban đầu. Do đó
$A=\sqrt{x^{2}+\dfrac{v^{2}}{\omega ^{2}}}\approx 1,17cm$
Phần b làm tương tự ra 2cm thì phải
 
Khi tác dụng lực điện trường thì biên độ dao động là:
$A=\dfrac{qE}{k}=0,01m$
Ta có:$\omega =\sqrt{\dfrac{k}{m}}=10\pi \Rightarrow T=0,2s\Rightarrow t=0,01s=\dfrac{T}{20}$.
Sau thời gian t thì vật sẽ cách VTCB 1 đoạn là $x\approx 0,69cm;v\approx 0,3 \ \left(\text{m}/\text{s}\right)$.
Khi ngừng tác dụng lực thì VTCB lại trở lại ban đầu. Do đó
$A=\sqrt{x^{2}+\dfrac{v^{2}}{\omega ^{2}}}\approx 1,17cm$
Phần b làm tương tự ra 2cm thì phải
Bạn nói rõ chỗ này nha
Còn nữa lực điện không có chiều cụ thể thì phải làm sao nhỉ
?
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
L Tính biên độ dao động của vật và chiều dài của lò xo khi chưa biến dạng. Bài tập Dao động cơ 1
V Tính biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp theo A và phi? Bài tập Dao động cơ 1
thang cuong Tính biên độ dao động cua vật chịu td ngoại lực Bài tập Dao động cơ 0
Đậu Hoàng Anh Tính biên độ dao động của vật Bài tập Dao động cơ 1
O Tính biên độ dao động của vật và lực đàn hồi cực đại của lò xo. Bài tập Dao động cơ 0
honganle99 Tính biên độ góc $\alpha _0$? Bài tập Dao động cơ 2
LOVELY Tính khối lượng m của vật nặng, biên độ dao động của con lắc Bài tập Dao động cơ 0
K Tính biên độ dao động CLLX. Bài tập Dao động cơ 1
Nô BiTa Tính biên độ dao động của con lắc sau khi lò xo 2 đứt? Bài tập Dao động cơ 8
N Tính biên độ dao động của vật sau đó Bài tập Dao động cơ 3
hoankuty Tính biên độ dao động mới của vật Bài tập Dao động cơ 2
inconsolable Tính biên độ sau đó: Bài tập Dao động cơ 2
phaidodaihoc1996 Xác định khoảng cách giữa vị trí cân bằng mới và vị trí cân bằng cũ. Tính biên độ mới Bài tập Dao động cơ 6
T Biên độ dao động A của vật nặng tính theo độ dãn $\Delta l_{0}$ của lò xo khi vật nặng ở VTCB là Bài tập Dao động cơ 1
hoangmac Tính biên độ góc của con lắc đơn Bài tập Dao động cơ 3
P Dao động tổng hợp.Tính biên độ A1? Bài tập Dao động cơ 2
tranladth Tính biên độ dao động của vật Bài tập Dao động cơ 2
cuongk46t1 Tính công suất của một máy duy trì dao động của con lắc với biên độ ban đầu Bài tập Dao động cơ 3
To_Be_The_Best Tính biên độ dao động Bài tập Dao động cơ 2
N Tính biên độ dao động mới của hệ. Bài tập Dao động cơ 6
Đá Tảng Xác định biên độ và chu kỳ dao động của vật còn lại sau đó tính khoảng cách giữa 2 vật khi vật Bài tập Dao động cơ 2
T Tính $\varphi _{2}$ để biên độ $A_{1}$ lớn nhất Bài tập Dao động cơ 3
To_Be_The_Best Tính biên độ dao động mới của vật Bài tập Dao động cơ 8
P Tính biên độ dao động cực đại của vật trong dao động tắt dần Bài tập Dao động cơ 1
P Tính biên độ dao động mới của con lắc. Bài tập Dao động cơ 10
To_Be_The_Best Tính biên độ dao động tổng hợp Bài tập Dao động cơ 7
Sky Fighter Biên độ con lắc tính theo độ dãn $\Delta l$ tại VTCB là Bài tập Dao động cơ 3
thehiep Tính biên độ dao động tổng hợp Bài tập Dao động cơ 1
thehiep Tính biên độ dao động khi đốt sợi dây nối hai vật Bài tập Dao động cơ 1
ferollsan Tính biên độ của dao động thứ nhất Bài tập Dao động cơ 3
D Vật đi tiếp 0,75s nữa thì quay lại M đúng một chu kì. Tính biên độ của dao động. Bài tập Dao động cơ 2
Spin9x Tính tỉ số biên độ sau va chạm Bài tập Dao động cơ 1
M Một vật thực hiện dao động điều hòa với chu kỳ $T=3,14s$ và biên độ $A=4m.$ Tính vận tốc khi vật đi Bài tập Dao động cơ 1
M Biết năng lượng dao động của nó là $0,02J.$ Tính biên độ dao động Bài tập Dao động cơ 1
D Tính biên độ dao động của vật Bài tập Dao động cơ 1
Đá Tảng Tính biên độ riêng cực đại của vật mà chưa làm lò xo đứt. Bài tập Dao động cơ 1
dtdt95 Tính biên độ, chu kì và tần số góc Bài tập Dao động cơ 1
dtdt95 Tính biên độ dao động của con lắc lò xo . Bài tập Dao động cơ 6
M Tính biên độ của con lắc. Bài tập Dao động cơ 1
dtdt95 Sau $t=\dfrac{7T}{12}$ vật đi được quãng đường $10cm$.Tính biên độ dao động. Bài tập Dao động cơ 1
C dao động điều hòa hệ quy chiếu phi quán tính Bài tập Dao động cơ 0
EDoGaWa Tính tốc độ cực đại của m Bài tập Dao động cơ 0
Quang Trường Tính chu kì dao động của con lắc đơn dài $l_1$ Bài tập Dao động cơ 4
Hữu Lợi Tính góc anpha và chu kì dao động của vật Bài tập Dao động cơ 4
H Thời gian tính từ lúc thả vật B đến khi vật A dừng lại lần đầu là Bài tập Dao động cơ 0
thẳng tiến tớ FTU Lực đàn hồi thay đổi khoảng 2N đến 9N. Tính m Bài tập Dao động cơ 8
L Tính chu kì dao động của con lắc đơn vướng đinh Bài tập Dao động cơ 3
L Tính độ cứng lò xo Bài tập Dao động cơ 3
H M2 đi được quãng đường (tính theo cm) gần giá trị nào nhất Bài tập Dao động cơ 0
H Tính Vo ? Bài tập Dao động cơ 5
Các chủ đề tương tự


Quảng cáo

Top