[Topic] Những Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán điện xoay chiều ôn thi đại học 2015

Chắc hắn trên diễn đàn chúng ta nhiều bạn đã học đến phần điện xoay chiều. Lí do đó mình lập ra topic điện xoay chiều và để nâng cao kiến thức ôn thi đại học 2015. Mong mọi người ủng hộ topic để nâng cao 1 chút kiến thức hạn hẹp của mình để diễn đàn ngày càng phát triển là nơi học hỏi giao lưu chia sẻ kiến thức, người biết rồi bảo cho người chưa biết.
Quy định post Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 cho topic:
+ Post Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 theo đúng thứ tự Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 1, Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 2...(viết chữ in tô màu xanh>:D<>:D<)... không spam, chém gió 1 chút thôi =;:rolleyes:
+ Hạn chế trùng lặp các dạng Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán, những Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán quá dễ hay quá khó. Những Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán hay có thể post lại và ghi rõ nguồn
+ Lời giải cần rõ ràng dễ hiểu. Khuyến khích những lời giải nhanh phù hợp với câu hỏi trắc nghiệm
+ Không post quá nhiều Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán khi những Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán trước chưa có lời giải
+ Hy vọng có những Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán sáng tạo :D
P/s: Những bạn nào biết thêm latex mình sẽ đưa link tổng hợp cho topic để làm nguồn tài liệu ôn thi
(Ăn cắp 1 đoạn văn của gsxoan vì không nghĩ ra phải viết gì.:D:D)
Mà chắc có lẽ chỉ còn lại mình là 69 mà nhầm 96.:D:D. L-)L-)
Bắt đầu:
Bài toán 1
: Cho đoạn mạch xoay chiều $RLC_1$ mắc nối tiếp (cuộn dây thuần cảm). Biết tần số dòng điện là $50 Hz$, $L=\dfrac{1}{5\pi }\left(H\right)$ $C_1=\dfrac{10^{-3}}{5\pi }\left(F\right)$. Muốn dòng diện cực đại thì phải ghép thêm với tụ điện $C_1$ một tụ điện dung $C_2$ bằng bao nhiêu và ghép thế nào?
A. Ghép nối tiếp và $C_2=\dfrac{3.10^{-4}}{\pi }$
B. Ghép nối tiếp và $C_2=\dfrac{5.10^{-4}}{\pi }$
C. Ghép song song và $C_2=\dfrac{3.10^{-4}}{\pi }$
D. Ghép song song và $C_2=\dfrac{5.10^{-4}}{\pi }$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Ơn trời, nó là cùng một hệ số công suất :3 Em đọc không kĩ đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 o_Oo_Oo_O
 
Câu 85: Cho mạch điện xoay chiều AB theo thứ tự gồm cuộn cảm thuần, điện trở và tụ điện. Gọi M là điểm ở giữa cuộn cảm và điện trở, N là điểm ở giữa điện trở và tụ điện. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch điện áp $u=U_o \cos \left(\omega t+\varphi\right)$. Biết $\omega =100\pi \ \left(\text{rad}/\text{s}\right)$ thì $U_{MN}=\dfrac{U_{AN}.U_{BM}}{U_{AM}+U_{NB}}$. Khi $\omega =\omega _1=50\pi \ \left(\text{rad}/\text{s}\right)$ khi $\omega =\omega _2=150\pi \ \left(\text{rad}/\text{s}\right)$ thì mạch có cùng hệ số công suất, giá trị của hệ số công suất đó là:
A. 0,5
B. 0,866
C. 0,654
D. 0,707
Câu 86: Đặt điện áp $u=U_o \cos \omega t$ vào 2 đầu đoạn AB gồm 2 đoạn AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM chứa cuộn dây có điện trở thuần r và độ tự cảm L, đoạn mạch MB chứa điện trở thuần R nối tiếp với tụ điện có điện dung C. Biết $R^2=r^2=\dfrac{L}{C},\omega L>\dfrac{1}{\omega C}$ và hệ số công suất của đoạn mạch AB là 0,96. Tỉ số điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu các đoạn mạch AM và MB là.
A. $\dfrac{3}{5}$
B. $\dfrac{5}{3}$
C. $\dfrac{3}{4}$
D. $\dfrac{4}{3}$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Câu 87: Đoạn mạch gồm một cuộn dây không thuần cảm nối tiếp tụ C được mắc vào điện áp xoay chiều ổn định thì cường độ dòng điện qua mạch là $i_1=3\cos _100\pi t\left(A\right)$, hệ số công suất là m. Nếu tụ C bị nối tắt thì cường độ dòng điện qua mạch là $i_2=3\cos \left(100\pi t-\dfrac{\pi }{3}\right)\left(A\right)$ , hệ số công suất là n. Tỉ số $\dfrac{m}{n}$ là.
A. $\dfrac{1}{\sqrt{3}}$
B. $0,5$
C. $\sqrt{3} $
D. $1$
Câu 88: Cho một đoạn mạch RLC không phân nhánh có $R=2Z_L=Z_C$; tụ điện chỉ chịu được điện áp tối đa là 200V. Người ta đặt vào đoạn mạch một điện áp xoay chiều, muốn tụ không thủng thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch là
A. $U\leq 50\sqrt{3}V$
B. $U\leq 50\sqrt{10}V$
C. $U\leq 100\sqrt{2}V$
D. $U\leq 100\sqrt{5}V$
 
Câu 89: Đặt điện áp xoay chiều $u=220\sqrt{2}\cos \left(100\pi t\right)$ (t tính bằng giây) vào 2 đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở $R=100\Omega $, cuộn cảm thuần $L=\dfrac{2\sqrt{3}}{\pi } $ và tụ điện có điện dung $C=\dfrac{10^{-4}}{\pi \sqrt{3}}F$. Khoảng thời gian ngắn nhất giữa 2 lần công suất tức thời bằng không là.
A. $\dfrac{1}{200}s$
B. $\dfrac{1}{300}s$
C. $\dfrac{1}{150}s$
D. $\dfrac{1}{400}s$
Câu 90: Một trạm điện áp hiệu dụng có giá trị 220V được truyền tải đến 1 hộ tiêu dùng cách trạm 1km. Cho rằng cường độ dòng điện trên đường dây truyền tải 0,5A. Dây dẫn được làm bằng nhôm có điện trở suất $3.10^{-8}\Omega m$, hình trụ, tiết diện của dây dẫn $1mm^2$. Tại hộ tiêu dùng, muốn sự dụng các thiết bị điện với điện áp định mức 220V hoạt động bình thường thì chủ hộ cần sự dụng máy biến áp. Hỏi tỉ số giữa vòng dây của cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp của máy là bao nhiêu?
A. $\dfrac{19}{22}$
B. $\dfrac{22}{19}$
C. $\dfrac{205}{220}$
D. $\dfrac{220}{205}$
Câu 91: Một khung dây dẫn phẳng dẹt, quay đều quay trục $\Delta $ nằm trong mặt phẳng khung dây, trong 1 từ trường đều có vecto cảm ứng vuông góc với trục quay $\Delta $. Từ thông cực đại qua diện tích khung dây bằng $\dfrac{11\sqrt{2}}{6\pi }\left(Wb\right)$. Tại thời điểm t, từ thông qua điện tích khung dây và suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây có độ lớn lần lượt là $\dfrac{11\sqrt{2}}{12\pi }\left(Wb\right)$ và $110\sqrt{6}\left(V\right)$. Tần số của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây là.
A. 120Hz
B. 60Hz
C. 50Hz
D. 100Hz
 
Câu 92: Khi đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 220 V và tần số f= 50 Hz vào hai đầu mạch RC thì biểu thức dòng điện có dạng $i_{1}= I_{0} \cos \left(\omega t -\dfrac{\pi }{12}\right)$ A. Mắc nối tiếp thêm vào mạch điện cuộn dây thuần cảm rồi mắc vào mạch điện nói trên thì biểu thức dòng điện có dạng$i_{2}= I_{0} \cos \left(\omega t +\dfrac{7\pi }{12}\right)$ A. Biểu thức điện áp ở hai đầu mạch là
A. $u=220\sqrt{2} \cos \left(\omega t - \dfrac{\pi }{2}\right)$ V.
B. $u=220\sqrt{2} \cos \left(\omega t + \dfrac{\pi }{2}\right)$ V.
C. $u=220\sqrt{2} \cos \left(\omega t + \dfrac{\pi }{4}\right)$ V.
D. $u=220\sqrt{2} \cos \left(\omega t - \dfrac{\pi }{4}\right)$ V.
P/s: Mình thắc mắc ở chỗ cái góc của biểu thức u ở các đáp án ấy? Góc đó mà thỏa trường hợp 1 thì nó lại không thỏa ở trường hợp 2.
Có phải mình đã hiểu sai bản chất Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán rồi không ?
 
Câu 85: Cho mạch điện xoay chiều AB theo thứ tự gồm cuộn cảm thuần, điện trở và tụ điện. Gọi M là điểm ở giữa cuộn cảm và điện trở, N là điểm ở giữa điện trở và tụ điện. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch điện áp $u=U_o \cos \left(\omega t+\varphi\right)$. Biết $\omega =100\pi \ \left(\text{rad}/\text{s}\right)$ thì $U_{MN}=\dfrac{U_{AN}.U_{BM}}{U_{AM}+U_{NB}}$. Khi $\omega =\omega _1=50\pi \ \left(\text{rad}/\text{s}\right)$ khi $\omega =\omega _2=150\pi \ \left(\text{rad}/\text{s}\right)$ thì mạch có cùng hệ số công suất, giá trị của hệ số công suất đó là:
A. 0,5
B. 0,866
C. 0,654
D. 0,707
Câu 86: Đặt điện áp $u=U_o \cos \omega t$ vào 2 đầu đoạn AB gồm 2 đoạn AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM chứa cuộn dây có điện trở thuần r và độ tự cảm L, đoạn mạch MB chứa điện trở thuần R nối tiếp với tụ điện có điện dung C. Biết $R^2=r^2=\dfrac{L}{C},\omega L>\dfrac{1}{\omega C}$ và hệ số công suất của đoạn mạch AB là 0,96. Tỉ số điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu các đoạn mạch AM và MB là.
A. $\dfrac{3}{5}$
B. $\dfrac{5}{3}$
C. $\dfrac{3}{4}$
D. $\dfrac{4}{3}$
Lời giải

$\cos \varphi_1=\cos \varphi_2\Rightarrow LC=\omega _1.\omega _2\Rightarrow \omega _o=\sqrt{\omega _1\omega _2}=50\sqrt{3}\pi $
Ta có: $\omega =100\pi =\dfrac{2\omega _o}{\sqrt{3}}$
$\Rightarrow Z_L=\dfrac{2}{\sqrt{3}}\Omega ,Z_C=\dfrac{\sqrt{3}}{2}\Omega $
Ta có: $R=\dfrac{\sqrt{R^2+Z_L^2}.\sqrt{R^2+Z_C^2}}{\sqrt{R^2+Z_L^2}+{\sqrt{R^2+Z_C^2}}}\Rightarrow R=0,57$
$\Rightarrow \cos \varphi=\dfrac{R}{Z}=0,866$
Chọn B
Lời giải

Ta có: $Z_L.Z_C=R^2, Z_L-Z_C=\dfrac{7}{12}R$
$\Rightarrow Z_L^2-\dfrac{337}{144}Z_L.Z_C+Z_C^2=0$
TH1: $\dfrac{Z_L}{Z_C}=\dfrac{16}{9}\left(l\right)$
TH2: $\dfrac{Z_L}{Z_C}=\dfrac{9}{16}$
Từ đó tính được ra đáp án C
 
Câu 93: Cho mạch điện xoay chiều $AB$ gồm các đoạn mạch $AM, MN, NB$ mắc nối tiếp. Đoạn AM chỉ có $R=80\Omega $, đoạn MN chỉ có tụ điện C, đoạn NB chỉ có cuộn cảm. Đặt điện áp $220V - 50Hz$ vào 2 đầu đoạn mạch $AB$ thì dòng điện trong mạch có giá trị hiệu dụng $\sqrt{3}$A , điện áp hiệu dụng $U_{NB}$ = $80\sqrt{3}$V, điện áp tức thời trên AN và MB lệch pha nhau $120^{\circ}$. Trong một chu kì, thời gian mà mạch sinh công âm là bao nhiêu?
A. $\dfrac{1}{300}s$
B. $\dfrac{1}{150}s$
C. $5,{{9.10}^{-3}}s$
D. $\dfrac{1}{200}s$
 
Câu 93: Cho mạch điện xoay chiều $AB$ gồm các đoạn mạch $AM, MN, NB$ mắc nối tiếp. Đoạn AM chỉ có $R=80\Omega $, đoạn MN chỉ có tụ điện C, đoạn NB chỉ có cuộn cảm. Đặt điện áp $220V - 50Hz$ vào 2 đầu đoạn mạch $AB$ thì dòng điện trong mạch có giá trị hiệu dụng $\sqrt{3}$A , điện áp hiệu dụng $U_{NB}$ = $80\sqrt{3}$V, điện áp tức thời trên AN và MB lệch pha nhau $120^{\circ}$. Trong một chu kì, thời gian mà mạch sinh công âm là bao nhiêu?
A. $\dfrac{1}{300}s$
B. $\dfrac{1}{150}s$
C. $5,{{9.10}^{-3}}s$
D. $\dfrac{1}{200}s$
Bài này thừa dữ kiện thì phải
Mà cuộn dây thuần cảm không nhỉ ?
 
Câu 87: Đoạn mạch gồm một cuộn dây không thuần cảm nối tiếp tụ C được mắc vào điện áp xoay chiều ổn định thì cường độ dòng điện qua mạch là $i_1=3\cos _100\pi t\left(A\right)$, hệ số công suất là m. Nếu tụ C bị nối tắt thì cường độ dòng điện qua mạch là $i_2=3\cos \left(100\pi t-\dfrac{\pi }{3}\right)\left(A\right)$ , hệ số công suất là n. Tỉ số $\dfrac{m}{n}$ là.
A. $\dfrac{1}{\sqrt{3}}$
B. $0,5$
C. $\sqrt{3} $
D. $1$
Lời giải

Vì công suất của tụ điện bằng không nên $P_{1}=P_{2}$
$\Leftrightarrow$ $U.I.\cos \varphi _{1}=U.I.\cos \varphi _{2}$
$\Rightarrow$ $n=m$
-Đáp Án D.
Câu 88: Cho một đoạn mạch RLC không phân nhánh có $R=2Z_L=Z_C$; tụ điện chỉ chịu được điện áp tối đa là 200V. Người ta đặt vào đoạn mạch một điện áp xoay chiều, muốn tụ không thủng thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch là
A. $U\leq 50\sqrt{3}V$
B. $U\leq 50\sqrt{10}V$
C. $U\leq 100\sqrt{2}V$
D. $U\leq 100\sqrt{5}V$
Lời giải

$R=2Z_L=Z_C$ nên
$U_{R}=200$
$U_{L}=100$
$\Rightarrow U_{0Max}=100\sqrt{5}\left(V\right)$
$\Rightarrow$ $U\leq 50\sqrt{10}$
Đáp Án B.
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Câu 94:
Đặt điện áp xoay chiều $u=200\cos \omega t$ vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện C mắc nối tiếp theo thứ tự. Biết $R=\sqrt{3}\omega L$ điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở R là U và khi nối tắt tụ điện thì điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở R vẫn là U. Tại thời điểm t, điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch là 200V thì tại thời điểm $t+\dfrac{\pi }{6\omega }$ thì điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở thuần là:
A. $25\sqrt{3}V$
B. $50\sqrt{5}V$
C. $50\sqrt{3}V$
D. 50V
Câu 95:
Một máy hạ áp lí tưởng lúc mới sản xuất có tỉ số điện áp hiệu dụng cuộn thứ cấp và sơ cấp bằng 0,5. Sau một thời gian sử dụng do lớp cách điện kém nên có x vòng dây của cuộn thứ cấp bị nối tắt vì vậy tỉ số điện áp hiệu dụng cuộn thứ cấp và sơ cấp chỉ còn0,4. Để xác định x nguời ta cuốn thêm vào cuộn thứ cấp 36 vòng dây thì thấy tỉ số điện áp hiệu dụng cuộn thứ cấp và sơ cấp bằng 0,625. Giá trị của x là
A. 16
B. 20
C. 32
D. 160
Câu 96:
Đặt điện áp xoay chiều $u=U\sqrt{2}\cos \omega t$ vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được, với $\dfrac{1}{C\omega }=R$ Thay đổi L để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt cực đại. Điện áp giữa hai đầu cuộn cảm điện khi đó có biểu thức là
A. $u_L=U\sqrt{2}\cos \omega t$
B. $u_L=2U\cos \left(\omega t-\dfrac{\pi }{4}\right)$
C. $u_L=2U\cos \left(\omega t+\dfrac{\pi }{4}\right)$
D. $u_L=U\cos \omega t$
 
Last edited:
Câu 97: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi 150 V vào đoạn mạch AMB gồm đoạn AM chỉ chứa điện trở R, đoạn mạch MB chứa tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp với một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Biết sau khi thay đổi L thì điện hiệu dụng hai đầu đoạn mạch MB tăng $2\sqrt{2}$ lần và dòng điện trong mạch trước và sau khi thay đổi lệch pha nhau một góc $\dfrac{\pi }{2}$. Tìm điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch AM khi chưa thay đổi L
A. 100 V
B. $100\sqrt{2}$ V
C. $100\sqrt{3} $V
D. 120 V
 
Last edited:
Câu 98: Một mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây thuần cảm L và 1 điện trở R mắc nối tiếp. Đặt u=$U_{0}$Cos$100\pi $t (V) thì dòng điện trễ pha hiệu điện thế góc $\dfrac{\pi }{6}$ và cường độ dòng điện hiệu dụng I=0,1 A. Nếu mắc nối tiếp đoạn mạch trên một tụ điện thì hiệu điện thế 2 đầu tụ trễ pha $\dfrac{\pi }{6}$ với hiêu điện thế 2 đầu đoạn mạch. Hiệu điện thế tụ là 16 V. Tụ điện khi mắc thêm có điện dung là:
A. $\dfrac{10^{-3}}{\sqrt{13}\pi }$ F
B. $\dfrac{10^{-3}}{8\sqrt{5}\pi }$ F
C. $\dfrac{10^{-3}}{\sqrt{3}\pi }$ F
D. $\dfrac{10^{-3}}{16\sqrt{3}\pi }$ F
 
Ơn trời, nó là cùng một hệ số công suất :3 Em đọc không kĩ đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 o_Oo_Oo_O
Ơn trời, nó là cùng một hệ số công suất :3 Em đọc không kĩ đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 o_Oo_Oo_O
Cùng hệ số công suât thì cùng P chứ
$P=\dfrac{U^{2}}{P}\cos ^{2} $
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Câu 98: Một mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây thuần cảm L và 1 điện trở R mắc nối tiếp. Đặt u=$U_{0}$Cos$100\pi $t (V) thì dòng điện trễ pha hiệu điện thế góc $\dfrac{\pi }{6}$ và cường độ dòng điện hiệu dụng I=0,1 A. Nếu mắc nối tiếp đoạn mạch trên một tụ điện thì hiệu điện thế 2 đầu tụ trễ pha $\dfrac{\pi }{6}$ với hiêu điện thế 2 đầu đoạn mạch. Hiệu điện thế tụ là 16 V. Tụ điện khi mắc thêm có điện dung là:
A. $\dfrac{10^{-3}}{\sqrt{13}\pi }$ F
B. $\dfrac{10^{-3}}{8\sqrt{5}\pi }$ F
C. $\dfrac{10^{-3}}{\sqrt{3}\pi }$ F
D. $\dfrac{10^{-3}}{16\sqrt{3}\pi }$ F
Lời giải

Giải theo cách đại số:
Dữ kiện đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365: $\begin{cases} \dfrac{Z_L}{R}=\tan \left(\dfrac{\pi }{6}\right) =\dfrac{1}{\sqrt{3}} \\ \dfrac{Z_L-Z_C}{R}=\tan \left(-\dfrac{\pi }{3}\right)=-\sqrt{3} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} R=\sqrt{3} Z_L \\ Z_C-Z_L=\sqrt{3} R \end{cases}$
Chọn $\begin{cases} R=\sqrt{3}\: \Omega \\Z_L=1 \: \Omega \end{cases} \rightarrow Z_C=4 \Omega $
Nên: $$\dfrac{I_1}{I_2}=\dfrac{Z_2}{Z_1}=\dfrac{\sqrt{R^2+\left(Z_L-Z_C\right)^2}}{\sqrt{R^2+Z_L^2}}=\dfrac{\sqrt{\left(\sqrt{3}\right)^2+\left(1-4\right)^2}}{\sqrt{\left(\sqrt{3}\right)^2+1^2}}=\sqrt{3}$$
Vậy $I_2=\dfrac{I_1}{\sqrt{3}}=\dfrac{0,1}{\sqrt{3}} \rightarrow Z_C=\dfrac{U_C}{I_2}=160\sqrt{3}\: \Omega $
Ta suy ra: $C=\dfrac{10^{-3}}{16\sqrt{3}\pi } F$
Chọn D.
 
Câu 97: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi 150 V vào đoạn mạch AMB gồm đoạn AM chỉ chứa điện trở R, đoạn mạch MB chứa tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp với một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Biết sau khi thay đổi L thì điện hiệu dụng hai đầu đoạn mạch MB tăng $2\sqrt{2}$ lần và dòng điện trong mạch trước và sau khi thay đổi lệch pha nhau một góc $\dfrac{\pi }{2}$. Tìm điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch AM khi chưa thay đổi L
A. 100 V
B. $100\sqrt{2}$ V
C. $100\sqrt{3} $V
D. 120 V
Lời giải

11043142_1575599329323693_1469370057380579825_n.jpg

Đặt$U_{MB_{1}}$= U
$\Rightarrow$ $U_{MB_{2}}$ = U$\sqrt{8}$
$\Rightarrow$ $150^{2} = U^{2} + \left(U\sqrt{8}\right)^{2}$
$\Rightarrow$ U = 50
$\Rightarrow$ $U_{R_1}$= 100$\sqrt{2}$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Câu 99: Bài toán
Cho mạch điện xoay chiều với hiệu điện thế không đổi $U=U_{0}.\cos \left(\omega t\right)$. Mạch gồm cuộn dây không thuần cảm và tụ điện C biến đổi được. Khi $C=C_{0}$ i sớm pha hơn u một góc $\varphi _{1}$ ($0<\varphi _{1} <90^{o}$), $U_{dây}=45V$. Khi $C=3C_{0}$, i trễ hơn u một góc $\varphi _{2}= 90^{o} - \varphi _{1}$, $U_{dây}=135V$. Giá trị $U_{0} bằng bao nhiêu
'
Đáp án là 90V
 
Câu 99: Bài toán
Cho mạch điện xoay chiều với hiệu điện thế không đổi $U=U_{0}.\cos \left(\omega t\right)$. Mạch gồm cuộn dây không thuần cảm và tụ điện C biến đổi được. Khi $C=C_{0}$ i sớm pha hơn u một góc $\varphi _{1}$ ($0<\varphi _{1} <90^{o}$), $U_{dây}=45V$. Khi $C=3C_{0}$, i trễ hơn u một góc $\varphi _{2}= 90^{o} - \varphi _{1}$, $U_{dây}=135V$. Giá trị $U_{0} bằng bao nhiêu
'
Đáp án là 90V
Bài này là Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 có trong đề đại học năm nào đó không nhớ nữa, hình như là năm 2013. Trên diễn đàn có giải chi tiết của anh Lil.Tee đó bạn. Nhưng Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này muốn giải nhanh thì có cách vẽ giản đò. Khi nào có thời gian mình sẽ post cách đó lên. Chú ý về những đại lượng đặc biệt này $C=C_0 \leftrightarrow 45 V$, $C=3C_0 \leftrightarrow 135 V$. Ta suy ra $U_{C_1}=U_{C_2}$
Một cách nữa là học từ thầy mình, Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tương tự như Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này http://vatliphothong.vn/t/8542/page-8
 
Câu 100: Bài toán
Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, tần số f thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm điện trở thuần $R_1$ nối tiếp với tụ điện C, đoạn mạch MB gồm cuộn cảm thuần L nối tiếp với điện trở thuần R2. Biết rằng $R_1 = R_2 =\sqrt{\dfrac{L}{C}}$. Khi $f = f_1$ hoặc $f = f_2$ thì đoạn mạch AB có cùng hệ số công suất cosφ. Khi f = f0 thì điện áp hai đầu cuộn cảm đạt cực đại. Biểu thức tính cosφ là
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Câu 101: Bài toán
Đặt một hiệu điện thế xoay chiều $u= U_{0} \cos \left(\omega t\right)$ (U, tần số không đổi) vào hai đầu mạch AB. Đoạn AM gồm hai tụ điện giống nhau mắc song song, đặt một khóa k vào hai đầu của một trong hai tụ, đoạn MN chứa biến trở R, đoạn NM chứa cuộn dây có điện trở trong r. Biết cảm kháng của cuộn dây và dung kháng của mỗi tụ bằng nhau và bằng $80 \Omega $. Điều chỉnh giá trị của biến trở $R= R_{0}$ thì ta thấy:
- Khi khóa k mở thì công suất trên đoạn AN cực đại.
-Khi khóa k đóng thì công suất toàn mạch cực đại.
Kết quả đúng là
A. $R_{0}= 30\Omega $
B. $R_{0}= 40\Omega $
C. $R_{0}= 50\Omega $
D. $R_{0}= 60\Omega $
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
hoàidien Cường độ dòng điện tức thời có giá trị 0,5Io tại những thời điểm Bài tập Điện xoay chiều 1
GS.Xoăn TỔNG HỢP NHỮNG CÔNG THỨC GIẢI NHANH PHẦN ĐIỆN XOAY CHIỀU Bài tập Điện xoay chiều 25
inconsolable Hỏi X gồm những linh kiện gì? Tìm giá trị của chúng? Bài tập Điện xoay chiều 1
tien dung Hộp kín chứa những phần tử nào Bài tập Điện xoay chiều 1
phituyetnhung Hộp đen Hộp Y chứa những phần tử nào và giá trị của chúng Bài tập Điện xoay chiều 6
N Hộp đen Cho biết X, Y là những phần tử nào và tính giá trị của các phần tử đó? Bài tập Điện xoay chiều 2
N Hộp đen Những thông tin trên cho biết X chứa: Bài tập Điện xoay chiều 2
kingkoong Hộp đen Hỏi X,Y chứa những phần tử nào và giá trị của chúng? Bài tập Điện xoay chiều 6
๖ۣۜKing Cách giải Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập bằng phương pháp chuẩn hóa số liệu Bài tập Điện xoay chiều 2
D Bài tập điện xoay chiều Bài tập Điện xoay chiều 4
minhtangv Truyền tải điện Bài tập truyền tải điện năng Bài tập Điện xoay chiều 2
bipibi Hộp đen Bài toán hộp đen Bài tập Điện xoay chiều 0
C Tức thời Bài toán điện áp tức thời của u đoạn mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
please help Tổng cảm kháng nhỏ nhất và dung kháng nhỏ nhất thõa mãn Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán xấp xỉ Bài tập Điện xoay chiều 2
Nắng Số giá trị C thỏa mãn đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365. Bài tập Điện xoay chiều 2
NTH 52 Các Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 Điện xoay chiều thi HSG Thái Bình 2013-2014 Bài tập Điện xoay chiều 20
inconsolable Bài toán về truyền tải điện năng Bài tập Điện xoay chiều 3
H Bài toán tính cường độ dòng điện qua động cơ. Bài tập Điện xoay chiều 1
H Lệch pha Bài toán tìm hệ số công suất của đoạn mạch. Bài tập Điện xoay chiều 1
Tăng Hải Tuân [2013] Bài tập Điện xoay chiều trong các đề thi thử Vật lí Bài tập Điện xoay chiều 132
Tăng Hải Tuân Bài tập máy phát điện Bài tập Điện xoay chiều 9
Tăng Hải Tuân Bài tập máy biến áp, truyền tải điện năng Bài tập Điện xoay chiều 16
H L biến thiên Bài toán về độ lệch pha Bài tập Điện xoay chiều 3
H Hộp đen Bài toán hộp đen Bài tập Điện xoay chiều 5
D MBA Bài tập biến thế tự ngẫu. Tìm hiệu điện thế hiệu dụng và dòng điện của cuộn thứ cấp lấy ra ở A, C? Bài tập Điện xoay chiều 4
T [ĐH 2013] Bài tập điện xoay chiều mới trong đề đại học 2013 Bài tập Điện xoay chiều 126
lvcat Bài toán mắc thêm Ampe kế, Vôn kế vào mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
kiemro721119 Tức thời Bài toán các tần số khác nhau. So sánh $I$ và $I_0$. Bài tập Điện xoay chiều 1
kiemro721119 Truyền tải điện Bài toán hiệu suất quá trình truyền tải điện năng với công suất truyền đi không đổi Bài tập Điện xoay chiều 1
kiemro721119 Truyền tải điện Bài toán hiệu suất quá trình truyền tải điện năng với công suất nơi tiêu thụ nhận được là không đổi Bài tập Điện xoay chiều 1
kiemro721119 C biến thiên Bài toán $LC$ cùng biến đổi. Bài tập Điện xoay chiều 2
kiemro721119 L biến thiên Bài toán thay đổi $L$ để công suất mạch cực đại. Bài tập Điện xoay chiều 3
thiencuong_96 L biến thiên Bài toán $L$ biến thiên, tính độ tự cảm $L_{2}$ Bài tập Điện xoay chiều 1
lvcat f biến thiên Bài toán cực trị có f biến thiên Bài tập Điện xoay chiều 1
Tăng Hải Tuân MPĐ [ĐH 2012] Bài toán về máy phát điện xoay chiều một pha Bài tập Điện xoay chiều 3
Các chủ đề tương tựQuảng cáo

Top