[Topic] Những Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán điện xoay chiều ôn thi đại học 2015

Chắc hắn trên diễn đàn chúng ta nhiều bạn đã học đến phần điện xoay chiều. Lí do đó mình lập ra topic điện xoay chiều và để nâng cao kiến thức ôn thi đại học 2015. Mong mọi người ủng hộ topic để nâng cao 1 chút kiến thức hạn hẹp của mình để diễn đàn ngày càng phát triển là nơi học hỏi giao lưu chia sẻ kiến thức, người biết rồi bảo cho người chưa biết.
Quy định post Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 cho topic:
+ Post Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 theo đúng thứ tự Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 1, Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 2...(viết chữ in tô màu xanh>:D<>:D<)... không spam, chém gió 1 chút thôi =;:rolleyes:
+ Hạn chế trùng lặp các dạng Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán, những Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán quá dễ hay quá khó. Những Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán hay có thể post lại và ghi rõ nguồn
+ Lời giải cần rõ ràng dễ hiểu. Khuyến khích những lời giải nhanh phù hợp với câu hỏi trắc nghiệm
+ Không post quá nhiều Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán khi những Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán trước chưa có lời giải
+ Hy vọng có những Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán sáng tạo :D
P/s: Những bạn nào biết thêm latex mình sẽ đưa link tổng hợp cho topic để làm nguồn tài liệu ôn thi
(Ăn cắp 1 đoạn văn của gsxoan vì không nghĩ ra phải viết gì.:D:D)
Mà chắc có lẽ chỉ còn lại mình là 69 mà nhầm 96.:D:D. L-)L-)
Bắt đầu:
Bài toán 1
: Cho đoạn mạch xoay chiều $RLC_1$ mắc nối tiếp (cuộn dây thuần cảm). Biết tần số dòng điện là $50 Hz$, $L=\dfrac{1}{5\pi }\left(H\right)$ $C_1=\dfrac{10^{-3}}{5\pi }\left(F\right)$. Muốn dòng diện cực đại thì phải ghép thêm với tụ điện $C_1$ một tụ điện dung $C_2$ bằng bao nhiêu và ghép thế nào?
A. Ghép nối tiếp và $C_2=\dfrac{3.10^{-4}}{\pi }$
B. Ghép nối tiếp và $C_2=\dfrac{5.10^{-4}}{\pi }$
C. Ghép song song và $C_2=\dfrac{3.10^{-4}}{\pi }$
D. Ghép song song và $C_2=\dfrac{5.10^{-4}}{\pi }$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Câu 75: Đoạn mạch AB gồm đoạn AM và MB nối tiếp, đoạn AM chứa điện trở R và tụ điện C, đoạn MB chứa điện trở r, và độ tự cảm L, đặt vào 2 đầu A, B 1 điện áp xoay chiều có biểu thức $U=180\sqrt{2}\cos \left(2\pi ft\right)\left(V\right)$, trong đó f thấy đổi được. Bỏ qua điện trở của các dây nối và của các ampe kế. Điện trở $R=r=\sqrt{\dfrac{L}{C}}=50\Omega $. Khi tần số của điện áp có giá trị $f_1$ thì điện áp 2 đầu cuộn dây có giá trị là $U_1$ và sớm pha hơn điện áp $U_{AB}$ 1 góc là $\varphi_1 $, còn khi tần số của điện áp có giá trị $f_2$ thì điện áp 2 đầu cuộn dây có giá trị là $U_2$ và sớm pha hơn điện áp $U_{AB}$ 1 góc là $\varphi_2$. Biết $\varphi_1+\varphi_2=90^o$ và $U_1=\sqrt{5}U_2$ công suất của toàn mạch ứng với 2 giá trị tần số lần lượt là.
A. $180W,120W$
B. $180W,140W$
C. $140W,120W$
D. $120W,180W$

Câu 76: Đặt điện áp ổn định $u=U\sqrt{2}\cos \omega t$ vào 2 đầu đoạn mạch RLC với R là biến trở, Khi R có giá trị $R_1$ và $R_2$ thì công suất tiêu thụ của mạch đều là $P=100W$ và ứng với giá trị $R_1$, điện áp 2 đầu mạch lệch pha với dòng điện 1 góc là $\dfrac{\pi }{8} $. Tính công suất cực đại của mạch khi cho R biên thiên.
A. $100\sqrt{2}W$
B. $200W$
C. $200\sqrt{2}W$
D. $100\sqrt{3}W$
 
Last edited:
Câu 77: Mạch điện gồm $Z_2$ nối tiếp với 1 điện trở R rối nối với 1 xoay chiều có điện áp hiệu dụng là $U_1$. Khi đó điện áp hiệu dụng trên tại là $U_2$, và $\cos \varphi_2=0,6$, độ giảm áp trên R là $\Delta U=\dfrac{U_2}{4}$, hệ số công suất mạch là $\cos \varphi_1=0,8$. Bằng cách điều chỉnh $Z_2$ và điện áp hiệu dụng nguồn, người ta làm cho công suất tiêu thụ trên R giảm đi 100 lần còn công suất $P_2$ và hệ số $\cos \varphi_2$ không đổi. Khi đó điện áp hiệu dụng đầu nguồn phải tăng.
A. 10
B. 9,426
C. 5
D. 9,72
 
Câu 78: Một động cơ điện có công suất P không đổi khi được mắc vào nguồn xoay chiều tần số f và giá trị hiệu dụng là U không đổi. Điện trở của cuộn dây dao động là R và hệ số tự cảm là L với $2\pi fL=\sqrt{3}R$. Ban đầu động cơ chưa ghép nối tiếp với tụ C thì hiệu suất động cơ đạt 60%. Hỏi nếu mắc nối tiếp với động cơ 1 tụ điện có điện dung C thỏa mãn $\omega ^2CL=1$ thì hiệu suất của động cơ là bao nhiêu? Coi hao phí của động cơ chủ yếu do cuộn dây động cơ có điện trở R.
A. 80%
B. 90%
C. 70%
D. 100%

Ps: Bài tồn tại trong topic là 7 Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 chưa giải.
 
Last edited:
Câu 76: Đặt điện áp ổn định $u=U\sqrt{2}\cos \omega t$ vào 2 đầu đoạn mạch RLC với R là biến trở, Khi R có giá trị $R_1$ và $R_2$ thì công suất tiêu thụ của mạch đều là $P=100W$ và ứng với giá trị $R_1$, điện áp 2 đầu mạch lệch pha với dòng điện 1 góc là $\dfrac{\pi }{8} $. Tính công suất cực đại của mạch khi cho R biên thiên.
A. $100\sqrt{2}W$
B. $200W$
C. $200\sqrt{2}W$
D. $100\sqrt{3}W$
Lời giải

$\tan \dfrac{ \pi }{ 8} = \dfrac{Z_{L} - Z_{C}}{R_{1}} = a $
$\Rightarrow \dfrac{\left(Z_{L}-Z_{C}\right)^{2}}{R_{1}} = \dfrac{R_{2}}{R_{1}} = a^{2}$
Mà : $R_{1} + R_{2} = \dfrac{U^{2}}{P}$
$\Rightarrow R_{1} \left(1 +a^{2}\right) P = U^{2}$
$\Rightarrow P_{max} = \dfrac{U^{2}}{2\sqrt{R_{1}R_{2}}} = \dfrac{1+a^{2}}{2a}P = 100\sqrt{2}$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Câu 78: Một động cơ điện có công suất P không đổi khi được mắc vào nguồn xoay chiều tần số f và giá trị hiệu dụng là U không đổi. Điện trở của cuộn dây dao động là R và hệ số tự cảm là L với $2\pi fL=\sqrt{3}R$. Ban đầu động cơ chưa ghép nối tiếp với tụ C thì hiệu suất động cơ đạt 60%. Hỏi nếu mắc nối tiếp với động cơ 1 tụ điện có điện dung C thỏa mãn $\omega ^2CL=1$ thì hiệu suất của động cơ là bao nhiêu? Coi hao phí của động cơ chủ yếu do cuộn dây động cơ có điện trở R.
A. 80%
B. 90%
C. 70%
D. 100%

Ps: Bài tồn tại trong topic là 7 Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 chưa giải.
Lời giải
Để ý $: \Delta P = \dfrac{P^{2}}{U^{2}\cos ^{2}\varphi }P\Rightarrow \Delta P \sim \dfrac{1}{U^{2}} $
Mà $ \Delta \cos \varphi$ tăng 2 lần $ \Rightarrow \Delta P $ giảm 4 lần $\Rightarrow $H% = 90%
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Câu 79: Một máy hạ áp có tỉ số giữa vòng dây cuộn sơ cấp và thứ cấp bằng k=10. Người ta mắc vào hai đầu cuộn thứ cấp một động cơ 120W-25V. Mất mát năng lượng trong máy biến thể là không đáng kẻ. Hệ số công suất của động cơ là 0,8. Khi động cơ hoạt động bình thường thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong cuộn dây sơ cấp là???
A. 0,48A
B. 0,6A
C. 1,2A
D. 0,96A
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Câu 80: Cho mạch RLC mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm, tụ điện có C thay đổi. Đặt vào 2 đầu mạch 1 điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng tần số không đổi. Điều chỉnh $C=C_1$ và $C=C_2$ thì độ lệch pha giữa điện áp và cường độ lần lượt là $\varphi _1,\varphi _2$ với $\tan \varphi _1.\tan \varphi_2=\sqrt{2}$, công suất tiệu thụ trung bình lần lượt là $P_1,P_2$ với $P_1=2P_2$, khi đó hệ số công suất của mạch gần giá trị nào nhất.
A. 0,69 và 0.60
B. 0,8 và 0,4
C. 0,40 và 0,28
D. 0,75 và 0,53
 
Câu 80: Cho mạch RLC mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm, tụ điện có C thay đổi. Đặt vào 2 đầu mạch 1 điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng tần số không đổi. Điều chỉnh $C=C_1$ và $C=C_2$ thì độ lệch pha giữa điện áp và cường độ lần lượt là $\varphi _1,\varphi _2$ với $\tan \varphi _1.\tan \varphi_2=\sqrt{2}$, công suất tiệu thụ trung bình lần lượt là $P_1,P_2$ với $P_1=2P_2$, khi đó hệ số công suất của mạch gần giá trị nào nhất.
A. 0,69 và 0.60
B. 0,8 và 0,4
C. 0,40 và 0,28
D. 0,75 và 0,53
Hướng dẫn:
$$\boxed{P=\dfrac{U^2}{R}.\cos ^2 \varphi} \Rightarrow \cos \varphi_2=\cos \varphi_1.\sqrt{2}\left(1\right).$$
Mặt khác Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 cho $\tan \varphi_1.\tan \varphi_2=\sqrt{2}\left(2\right)$
Từ (1), và (2), chú ý tới công thức: $\boxed{1+\tan ^2 \varphi=\dfrac{1}{\cos ^2 \varphi}}$, ta được $2\left(\cos \varphi_1\right)^2+3\cos \varphi_1-1=0 \Rightarrow \cos \varphi=\dfrac{\sqrt{\sqrt{17}-3}}{2} \Rightarrow \cos \varphi_2 \approx 0,75$
Chọn đáp án D.
 
Bài 81: Một đoạn mạch RLC nối tiếp được nối với máy phát điện xoay chiều một pha trong đó chỉ có thể thay đổi được tốc độ quay của phần ứng. Khi tăng dần tốc độ quay của phần ứng từ giá trị rất nhỏ thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch:
A. Luôn tăng
B. Luôn giảm
C. Lúc đầu giảm sau đó tăng
D. Lúc đầu tăng sau đó giảm
 
Câu 75: Đoạn mạch AB gồm đoạn AM và MB nối tiếp, đoạn AM chứa điện trở R và tụ điện C, đoạn MB chứa điện trở r, và độ tự cảm L, đặt vào 2 đầu A, B 1 điện áp xoay chiều có biểu thức $U=180\sqrt{2}\cos \left(2\pi ft\right)\left(V\right)$, trong đó f thấy đổi được. Bỏ qua điện trở của các dây nối và của các ampe kế. Điện trở $R=r=\sqrt{\dfrac{L}{C}}=50\Omega $. Khi tần số của điện áp có giá trị $f_1$ thì điện áp 2 đầu cuộn dây có giá trị là $U_1$ và sớm pha hơn điện áp $U_{AB}$ 1 góc là $\varphi_1 $, còn khi tần số của điện áp có giá trị $f_2$ thì điện áp 2 đầu cuộn dây có giá trị là $U_2$ và sớm pha hơn điện áp $U_{AB}$ 1 góc là $\varphi_2$. Biết $\varphi_1+\varphi_2=90^o$ và $U_1=\sqrt{5}U_2$ công suất của toàn mạch ứng với 2 giá trị tần số lần lượt là.
A. $180W,120W$
B. $180W,140W$
C. $140W,120W$
D. $120W,180W$
Lời giải

aaaa.PNG

Ta có từ dữ kiện Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán: $R=r=\sqrt{\dfrac{L}{C}} \Rightarrow R.r=\dfrac{L}{C} \Rightarrow R.r=Z_L.Z_C$
$\Rightarrow \dfrac{Z_C}{R}.\dfrac{Z_L}{r}=1 \rightarrow \tan \varphi_{AM}. \tan \varphi_{MB}=1$
Vậy trong mọi trường hợp$ F$ thay đổi thì $u_{AM}$ luôn vuông pha với $u_{MB}$
Đến đây Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán giải bằng giản đồ là chủ yếu, ta có giản đồ như hình vẽ:
Khi $f=f_1$ thì $\cos \varphi_1=\dfrac{U_1}{U}$
Khi $f=f_2$ thì $\cos \varphi_2=\dfrac{U_2}{U}$
Do $\varphi_1+\varphi_2=90^0 \Rightarrow \sin \varphi_1=\cos \varphi_2$
Khi đó ta suy ra được $\tan \varphi_1 =\dfrac{U_2}{U_1} =\dfrac{1}{\sqrt{5}} \Rightarrow \varphi_1 \approx 24 ^0$
Từ giản đồ ta tính các góc $\varphi_{AM}, \varphi_{MB}$
Từ đó ta tìm được $Z_L,Z_C \Rightarrow I \Rightarrow P$
Mình xin nêu hướng làm Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán thôi
 
Last edited:
Câu 82: Cho mạch điện xoay chiều RLC, có L thay đổi được. Đặt vào 2 đầu mạch 1 điện áp hiệu dụng và tần số không đổi. Điều chỉnh L=4H thì điện áp hiệu dụng tụ cực đại. Điều chỉnh L=3H thì 2 đầu đoạn mạch RL vuông pha RC. Để điện áp hiệu dụng 2 đầu cuộn dây cực đại thì chỉnh giá trị L bằng.
A. 5H
B. 7H
C. 3,5H
D. 4,8H
Câu 83: Khi đường dây tải điện nối trực tiếp với nguồn phát điện áp nơi tiêu thụ giảm $\Delta U$ so với điện áp nguồn. Nếu nối đường dây tải điện với nguồn thông qua máy biến áp lí tưởng có số vòng dây cuộn thứ cấp gấp k lần số vòng dây so cấp thì điện áp nguồn, điện áp nơi tiêu thụ giảm 1 lượng là.
A. $\dfrac{\Delta U}{k}$
B. $\dfrac{\Delta U}{k^2}$
C. $k\Delta U$
D. $k^2\Delta U$
 
Câu 84: Đặt điện áp $u=U\sqrt{2}\cos _2\pi f$ (f thay đổi được, U tỉ lệ với f) vào 2 đầu đoạn mạch RLC nối tiếp. Khi $f=f_{1}$ hoặc $f=4f_{1}$ thì mạch có cùng hệ số công suất. Khi f=150 Hz thì công suất mạch cực đại. Giá trị $f_{1}$ gần giá trị nào nhất:
A. 110Hz
B. 100Hz
C. 50Hz
D. 200Hz

(Trích Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập thầy Chu Văn Biên)
 
Last edited:
Câu 84: Đặt điện áp $u=U\sqrt{2}\cos _2\pi f$ (f thay đổi được, U tỉ lệ với f) vào 2 đầu đoạn mạch RLC nối tiếp. Khi $f=f_{1}$ hoặc $f=4f_{1}$ thì mạch có cùng hệ số công suất. Khi f=150 Hz thì công suất mạch cực đại. Giá trị $f_{1}$ gần giá trị nào nhất:
A. 110Hz
B. 100Hz
C. 50Hz
D. 200Hz

(Trích Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập thầy Chu Văn Biên)
Lời giải
Ta có: $f_{0}=\sqrt{f_{1}.f_{2}}=2f_{1}\rightarrow f_{1}=75\left(Hz\right)$
Tới đây thấy B.C. thỏa mãn. Tuy nhiên $f_{1}C.
 
Last edited:
Câu 82: Cho mạch điện xoay chiều RLC, có L thay đổi được. Đặt vào 2 đầu mạch 1 điện áp hiệu dụng và tần số không đổi. Điều chỉnh L=4H thì điện áp hiệu dụng tụ cực đại. Điều chỉnh L=3H thì 2 đầu đoạn mạch RL vuông pha RC. Để điện áp hiệu dụng 2 đầu cuộn dây cực đại thì chỉnh giá trị L bằng.
A. 5H
B. 7H
C. 3,5H
D. 4,8H
Lời giải
Ta thấy:
  • khi $L=4\left(H\right)$ và $U_{C_{max}}$ nên mạch xảy ra cộng hưởng. Do đó: $Z_{L_{1}}=Z_{C}$.
  • Khi $L=3\left(H\right)$ thì $Z_{L_{2}}.Z_{C}=R^{2}$
  • Khi $L=L_{3}$ thì $U_{L_{max}}$ . Nên: $Z_{L_{3}}=\dfrac{R^{2}+Z_{C}^{2}}{Z_{C}}$
Vậy: $Z_{L_{3}}=Z_{L_{1}}+Z_{L_{2}}$
Do đó: $L_{3}=L_{1}+L_{2}=7\left(H\right)$
 
Last edited:
Câu 84: Đặt điện áp $u=U\sqrt{2}\cos _2\pi f$ (f thay đổi được, U tỉ lệ với f) vào 2 đầu đoạn mạch RLC nối tiếp. Khi $f=f_{1}$ hoặc $f=4f_{1}$ thì mạch có cùng hệ số công suất. Khi f=150 Hz thì công suất mạch cực đại. Giá trị $f_{1}$ gần giá trị nào nhất:
A. 110Hz
B. 100Hz
C. 50Hz
D. 200Hz

(Trích Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập thầy Chu Văn Biên)
Hướng dẫn:
$\boxed{I=\dfrac{\omega .\dfrac{NBS}{\sqrt{2}}}{\sqrt{R^2+\left(\omega L-\dfrac{1}{C \omega }\right)^2}}}$ tương tự $\boxed{U_L=\dfrac{L.\omega }{\sqrt{R^2+\left(\omega L-\dfrac{1}{C \omega }\right)^2}}}$.
$$\Rightarrow \dfrac{1}{\left(f_1\right)^2}+\dfrac{1}{\left(4f_1\right)^2}=\dfrac{2}{f^2} \Rightarrow f_1...$$
 
Hướng dẫn:
$\boxed{I=\dfrac{\omega .\dfrac{NBS}{\sqrt{2}}}{\sqrt{R^2+\left(\omega L-\dfrac{1}{C \omega }\right)^2}}}$ tương tự $\boxed{U_L=\dfrac{L.\omega }{\sqrt{R^2+\left(\omega L-\dfrac{1}{C \omega }\right)^2}}}$.
$$\Rightarrow \dfrac{1}{\left(f_1\right)^2}+\dfrac{1}{\left(4f_1\right)^2}=\dfrac{2}{f^2} \Rightarrow f_1...$$
Em có thắc mắc là : Khi thay đổi tần số mà có 2 giá trị thỏa mãn cho cùng 1 công suất thì giá trị cho công suất cực đại là : $f_{0}=\sqrt{f_{1}.f_{2}}$ !
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
hoàidien Cường độ dòng điện tức thời có giá trị 0,5Io tại những thời điểm Bài tập Điện xoay chiều 1
GS.Xoăn TỔNG HỢP NHỮNG CÔNG THỨC GIẢI NHANH PHẦN ĐIỆN XOAY CHIỀU Bài tập Điện xoay chiều 25
inconsolable Hỏi X gồm những linh kiện gì? Tìm giá trị của chúng? Bài tập Điện xoay chiều 1
tien dung Hộp kín chứa những phần tử nào Bài tập Điện xoay chiều 1
phituyetnhung Hộp đen Hộp Y chứa những phần tử nào và giá trị của chúng Bài tập Điện xoay chiều 6
N Hộp đen Cho biết X, Y là những phần tử nào và tính giá trị của các phần tử đó? Bài tập Điện xoay chiều 2
N Hộp đen Những thông tin trên cho biết X chứa: Bài tập Điện xoay chiều 2
kingkoong Hộp đen Hỏi X,Y chứa những phần tử nào và giá trị của chúng? Bài tập Điện xoay chiều 6
๖ۣۜKing Cách giải Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập bằng phương pháp chuẩn hóa số liệu Bài tập Điện xoay chiều 2
D Bài tập điện xoay chiều Bài tập Điện xoay chiều 4
minhtangv Truyền tải điện Bài tập truyền tải điện năng Bài tập Điện xoay chiều 2
bipibi Hộp đen Bài toán hộp đen Bài tập Điện xoay chiều 0
C Tức thời Bài toán điện áp tức thời của u đoạn mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
please help Tổng cảm kháng nhỏ nhất và dung kháng nhỏ nhất thõa mãn Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán xấp xỉ Bài tập Điện xoay chiều 2
Nắng Số giá trị C thỏa mãn đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365. Bài tập Điện xoay chiều 2
NTH 52 Các Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 Điện xoay chiều thi HSG Thái Bình 2013-2014 Bài tập Điện xoay chiều 20
inconsolable Bài toán về truyền tải điện năng Bài tập Điện xoay chiều 3
H Bài toán tính cường độ dòng điện qua động cơ. Bài tập Điện xoay chiều 1
H Lệch pha Bài toán tìm hệ số công suất của đoạn mạch. Bài tập Điện xoay chiều 1
Tăng Hải Tuân [2013] Bài tập Điện xoay chiều trong các đề thi thử Vật lí Bài tập Điện xoay chiều 132
Tăng Hải Tuân Bài tập máy phát điện Bài tập Điện xoay chiều 9
Tăng Hải Tuân Bài tập máy biến áp, truyền tải điện năng Bài tập Điện xoay chiều 16
H L biến thiên Bài toán về độ lệch pha Bài tập Điện xoay chiều 3
H Hộp đen Bài toán hộp đen Bài tập Điện xoay chiều 5
D MBA Bài tập biến thế tự ngẫu. Tìm hiệu điện thế hiệu dụng và dòng điện của cuộn thứ cấp lấy ra ở A, C? Bài tập Điện xoay chiều 4
T [ĐH 2013] Bài tập điện xoay chiều mới trong đề đại học 2013 Bài tập Điện xoay chiều 126
lvcat Bài toán mắc thêm Ampe kế, Vôn kế vào mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
kiemro721119 Tức thời Bài toán các tần số khác nhau. So sánh $I$ và $I_0$. Bài tập Điện xoay chiều 1
kiemro721119 Truyền tải điện Bài toán hiệu suất quá trình truyền tải điện năng với công suất truyền đi không đổi Bài tập Điện xoay chiều 1
kiemro721119 Truyền tải điện Bài toán hiệu suất quá trình truyền tải điện năng với công suất nơi tiêu thụ nhận được là không đổi Bài tập Điện xoay chiều 1
kiemro721119 C biến thiên Bài toán $LC$ cùng biến đổi. Bài tập Điện xoay chiều 2
kiemro721119 L biến thiên Bài toán thay đổi $L$ để công suất mạch cực đại. Bài tập Điện xoay chiều 3
thiencuong_96 L biến thiên Bài toán $L$ biến thiên, tính độ tự cảm $L_{2}$ Bài tập Điện xoay chiều 1
lvcat f biến thiên Bài toán cực trị có f biến thiên Bài tập Điện xoay chiều 1
Tăng Hải Tuân MPĐ [ĐH 2012] Bài toán về máy phát điện xoay chiều một pha Bài tập Điện xoay chiều 3
Các chủ đề tương tựQuảng cáo

Top