[Topic] Những Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán điện xoay chiều ôn thi đại học 2015

Chắc hắn trên diễn đàn chúng ta nhiều bạn đã học đến phần điện xoay chiều. Lí do đó mình lập ra topic điện xoay chiều và để nâng cao kiến thức ôn thi đại học 2015. Mong mọi người ủng hộ topic để nâng cao 1 chút kiến thức hạn hẹp của mình để diễn đàn ngày càng phát triển là nơi học hỏi giao lưu chia sẻ kiến thức, người biết rồi bảo cho người chưa biết.
Quy định post Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 cho topic:
+ Post Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 theo đúng thứ tự Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 1, Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 2...(viết chữ in tô màu xanh>:D<>:D<)... không spam, chém gió 1 chút thôi =;:rolleyes:
+ Hạn chế trùng lặp các dạng Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán, những Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán quá dễ hay quá khó. Những Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán hay có thể post lại và ghi rõ nguồn
+ Lời giải cần rõ ràng dễ hiểu. Khuyến khích những lời giải nhanh phù hợp với câu hỏi trắc nghiệm
+ Không post quá nhiều Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán khi những Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán trước chưa có lời giải
+ Hy vọng có những Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán sáng tạo :D
P/s: Những bạn nào biết thêm latex mình sẽ đưa link tổng hợp cho topic để làm nguồn tài liệu ôn thi
(Ăn cắp 1 đoạn văn của gsxoan vì không nghĩ ra phải viết gì.:D:D)
Mà chắc có lẽ chỉ còn lại mình là 69 mà nhầm 96.:D:D. L-)L-)
Bắt đầu:
Bài toán 1
: Cho đoạn mạch xoay chiều $RLC_1$ mắc nối tiếp (cuộn dây thuần cảm). Biết tần số dòng điện là $50 Hz$, $L=\dfrac{1}{5\pi }\left(H\right)$ $C_1=\dfrac{10^{-3}}{5\pi }\left(F\right)$. Muốn dòng diện cực đại thì phải ghép thêm với tụ điện $C_1$ một tụ điện dung $C_2$ bằng bao nhiêu và ghép thế nào?
A. Ghép nối tiếp và $C_2=\dfrac{3.10^{-4}}{\pi }$
B. Ghép nối tiếp và $C_2=\dfrac{5.10^{-4}}{\pi }$
C. Ghép song song và $C_2=\dfrac{3.10^{-4}}{\pi }$
D. Ghép song song và $C_2=\dfrac{5.10^{-4}}{\pi }$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Đặt một điện áp $u=U\sqrt{2}\cos \left(\omega t\right)$ vào đoạn mạch AB nối tiếp. Đoạn AM gồm biến trở R, đoạn MN gồm cuộn dây không thuần cảm, đoạn MB là tụ điện C. Khi $R=75\Omega $ thì đồng thời có biến trở R tiêu thụ công suất cực đại thì thêm bất kì tụ điện C nào vào đoạn NB dù là mắc nối tiếp hay song song thì vẫn thấy $U_{NB}$ giảm.
Biết r, R, $Z_{L},Z_{C}$, Z đều có giá trị nguyên. Giá trị của r và $Z_{C}$ là
A. $21\Omega ,120\Omega $
B. $128\Omega ,120\Omega $
C. $128\Omega ,200\Omega $
D. $21\Omega ,200\Omega $
 
Last edited:
Câu 70: Cho mạch R, L, C có U và R không đổi, $U=50V, R=25\Omega $. Khi $P_1$ dòng điện lệch pha với điện áp 1 góc là $\varphi_1$. Khi $\dfrac{P_2}{2}$ dòng điện lệch pha với điện áp 1 góc là $\varphi_2$. Khi $\dfrac{P_3}{3}$ dòng điện lệch pha với điện áp 1 góc là $\varphi_3$. Với $\left(P_1+\dfrac{P_2}{2}+\dfrac{P_3}{3}\right)_{min}.$. Biết $\sqrt{6}\cos \varphi_1+\sqrt{3}\cos \varphi_2+\sqrt{2}\cos \varphi_3=3$. Tìm tỉ số $\dfrac{\cos \varphi_2}{\cos \varphi_3}$ khi đó bằng bao nhiêu( Với P là công suất của toàn mạch có $\varphi$ thay đổi)

Ps: Đã sửa lại thành Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 mới, Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 lần trước thưa dữ kiện.:):)
 
Last edited:
Lời giải anh zkdcxoan trai xem có sai ở đâu không Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này anh không biết làm luôn.
Bài điện kia có thể tính đơn giản thế này. Ta luôn có:
$\dfrac{U_d}{\sin \alpha}=\dfrac{U}{\sin \varphi}\Rightarrow \sin \left(\alpha_1+\dfrac{\pi }{3}\right)=2\sin \alpha_1$
$\Rightarrow \alpha_1=\dfrac{\pi }{6}$; $\alpha_2=\dfrac{\pi }{2}$
Như vậy khi $C=C_2=2C_1$ thì đang cộng hưởng và $P_{max}=200W$.
$\Rightarrow$ Khi $C=C_1$ thì $Z_{C_1}=2Z_L$. Tam giác cân $\Rightarrow \varphi=\alpha_1=\dfrac{\pi }{6}$
Khi $U_{C}max$ thì góc lệch của $u,\:i$ chính là $\varphi$ nên $P=P_{max}\cos ^2\varphi=150W$
$P_{max}$ sao bằng $200 W$ được anh! KHi $C=C_3$ thì dòng điện hiệu dụng qua mạch thay đổi rồi
 
$P_{max}$ sao bằng $200 W$ được anh! KHi $C=C_3$ thì dòng điện hiệu dụng qua mạch thay đổi rồi
Khi $C=C_2$ là đang cộng hưởng, anh viết rõ ở trên rồi mà. $P_{max}=\dfrac{U^2}{R}$. Còn tại thời điểm bất kì $P=\dfrac{U^2}{R}\cos ^2\varphi =P_{max}\cos ^2\varphi$ không cần tính liên quan gì đến $I$ cả.
 
Khi $C=C_2$ là đang cộng hưởng, anh viết rõ ở trên rồi mà. $P_{max}=\dfrac{U^2}{R}$. Còn tại thời điểm bất kì $P=\dfrac{U^2}{R}\cos ^2\varphi =P_{max}\cos ^2\varphi$ không cần tính liên quan gì đến $I$ cả.
Anh ơi, đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 cho là $P_{cd}$ là 200 W chứ không phải là công suất của mạch đâu anh!
PS: Anh xem lời giải của em thử xem!
 
Anh ơi, đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 cho là $P_{cd}$ là 200 W chứ không phải là công suất của mạch đâu anh!
PS: Anh xem lời giải của em thử xem!
Mạch có mỗi cuộn dây và tụ thì công suất cuộn dây không phải công suất mạch thì là gì? Lời giải của em bị nhầm đoạn cuối rồi.
 
Câu 71: Đặt điện áp $U=U_{_{o}}\cos \omega t$ vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây không thuần cảm mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C (thay đổi được). Khi C=Co thì cường độ dòng điện trong mạch sớm pha hơn u là $\varphi _{1}$ và điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây là 45V. Khi C=4Co thì cường độ dòng điện trong mạch trễ pha hơn u là $\varphi _{2}$ và điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây là 135V. Xác định giá trị Uo Biết $\varphi _{1}+\varphi _{2}=\dfrac{2\pi }{3}$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Câu 71: Đặt điện áp $U=U_{_{o}}\cos \omega t$ vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây không thuần cảm mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C (thay đổi được). Khi C=Co thì cường độ dòng điện trong mạch sớm pha hơn u là $\varphi _{1}$ và điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây là 45V. Khi C=4Co thì cường độ dòng điện trong mạch trễ pha hơn u là $\varphi _{2}$ và điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây là 135V. Xác định giá trị Uo Biết $\varphi _{1}+\varphi _{2}=\dfrac{2\pi }{3}$
Tương tự giống câu 34 nha bạn link đây:
http://vatliphothong.vn/t/8542/page-8
 
Câu 71: Đặt điện áp $U=U_{_{o}}\cos \omega t$ vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây không thuần cảm mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C (thay đổi được). Khi C=Co thì cường độ dòng điện trong mạch sớm pha hơn u là $\varphi _{1}$ và điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây là 45V. Khi C=4Co thì cường độ dòng điện trong mạch trễ pha hơn u là $\varphi _{2}$ và điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây là 135V. Xác định giá trị Uo Biết $\varphi _{1}+\varphi _{2}=\dfrac{2\pi }{3}$
Em tham khảo Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán tổng quát ở đây nhé http://vatliphothong.vn/t/8542/page-8#post-42413
 
Câu 70: Cho mạch R, L, C có U và R không đổi. Khi $P_1$ dòng điện lệch pha với điện áp 1 góc là $\varphi_1$. Khi $\dfrac{P_2}{2}$ dòng điện lệch pha với điện áp 1 góc là $\varphi_2$. Khi $\dfrac{P_3}{3}$ dòng điện lệch pha với điện áp 1 góc là $\varphi_3$. Với $\left(P_1+\dfrac{P_2}{2}+\dfrac{P_3}{3}\right)_{min}.$. Biết $\sqrt{6}\cos \varphi_1+\sqrt{3}\cos \varphi_2+\sqrt{2}\cos \varphi_3=9$. Tìm tỉ số $\dfrac{\cos \varphi_2}{\cos \varphi_3}$ khi đó bằng bao nhiêu.

Ps: Đã sửa lại thành Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 mới, Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 lần trước thưa dữ kiện.:):)
Đọc đề của anh em không biết được đại lượng nào trong mạch thay đổi. Với lại các giá trị $P_1$ $P_2$ $P_3$ không biết là công suất của đại lượng nào hay là của toàn mạch. Câu từ thực sự chưa chặt chẽ
 
Câu 70: Cho mạch R, L, C có U và R không đổi, $U=50V, R=25\Omega $. Khi $P_1$ dòng điện lệch pha với điện áp 1 góc là $\varphi_1$. Khi $\dfrac{P_2}{2}$ dòng điện lệch pha với điện áp 1 góc là $\varphi_2$. Khi $\dfrac{P_3}{3}$ dòng điện lệch pha với điện áp 1 góc là $\varphi_3$. Với $\left(P_1+\dfrac{P_2}{2}+\dfrac{P_3}{3}\right)_{min}.$. Biết $\sqrt{6}\cos \varphi_1+\sqrt{3}\cos \varphi_2+\sqrt{2}\cos \varphi_3=3$. Tìm tỉ số $\dfrac{\cos \varphi_2}{\cos \varphi_3}$ khi đó bằng bao nhiêu( Với P là công suất của toàn mạch có $\varphi$ thay đổi)

Ps: Đã sửa lại thành Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 mới, Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 lần trước thưa dữ kiện.:):)
Lời giải


$\Leftrightarrow P_1+\dfrac{P_2}{2}+\dfrac{P_3}{3}=\dfrac{U^2}{R}\left(\cos ^2\varphi_1+\dfrac{\cos ^2\varphi_2}{2}+\dfrac{\cos ^2\varphi_3}{3}\right)$
$\Rightarrow \dfrac{U^2}{R}\left(\dfrac{6\cos ^2\varphi_1+3\cos ^2\varphi_2+2\cos ^2\varphi_3}{6}\right)$ (2)
Đặt (2) là $f\left(x\right)$ Ta có:
$f\left(x\right)>\dfrac{U^2}{R}\left(\dfrac{\sqrt{6}\cos \varphi_1+\sqrt{3}\cos \varphi_2+\sqrt{2}\cos \varphi _3}{6+6+6}\right)^2$ (Dùng Bunhia dạng mẫu số)
Dấu bằng sau ra khi: $\sqrt{6}\cos \varphi_1=\sqrt{3}\cos \varphi_2=\sqrt{2}\cos \varphi_3$
Kết hợp với giả thiết đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365: $\sqrt{6}\cos \varphi_1+\sqrt{3}\cos \varphi_2+\sqrt{2}\cos \varphi_3=3$
$\dfrac{\cos \varphi_2}{\cos \varphi_3}\approx 0,82$
 
Câu 72: Cho đoạn mạch điện xoay chiều R, L, C. Điện áp đặt vào 2 đầu mạch mạch có tần số f và giá trị hiệu dụng U không đổi. Điều chỉnh giá trị của biến trở để thay đổi điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu của nó thì nhận thấy, khi điện áp giữa 2 đầu biến trở có giá trị $U_{1R}=34,5V$ hoặc $U_{2R}=57,5$ thì công suất tiêu thụ của mạch có giá trị bằng nhau và bằng $30W$. Hỏi khi điều chỉnh giá trị của biến trở để công suất tiêu thụ của mạch đạt cực đại thì công suất cực đại có giá trị bằng bao nhiêu.
A. $34W$
B. $36W$
C. $45W$
D. $42W$
 
Câu 73: Đặt điện áp xoay chiều $u=100\sqrt{2}\cos 100\pi t\left(V\right)$ vào 2 đầu đoạn mạch AB nối tiếp gồm cuộn dây thuần cảm có L thay đổi. Khi $L=L_1 $ thì $U_{RL}=40\sqrt{13}V$ và u sớm pha hơn i là $\varphi $ $\left(\tan \varphi =0,75\right)$. Khi u sớm pha hơn i là $\dfrac{\pi }{4} $ là $U_{RL}=x$. Tìm x.
Ps: Chu Văn Biên
 
Câu 72: Cho đoạn mạch điện xoay chiều R, L, C. Điện áp đặt vào 2 đầu mạch mạch có tần số f và giá trị hiệu dụng U không đổi. Điều chỉnh giá trị của biến trở để thay đổi điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu của nó thì nhận thấy, khi điện áp giữa 2 đầu biến trở có giá trị $U_{1R}=34,5V$ hoặc $U_{2R}=57,5$ thì công suất tiêu thụ của mạch có giá trị bằng nhau và bằng $30W$. Hỏi khi điều chỉnh giá trị của biến trở để công suất tiêu thụ của mạch đạt cực đại thì công suất cực đại có giá trị bằng bao nhiêu.
A. $34W$
B. $36W$
C. $45W$
D. $42W$
Lời giải

Ta có:
$$P=\dfrac{U_{R}^2}{R} \Rightarrow \begin{cases} R_1= \\ R_2 = \end{cases}$$
Mặt khác thay đổi $R$ đến các giá trị $R_1$ và $R_2$ sao cho công suất mạch cùng giá trị thì:
$$\begin{cases} R_1+ R_2 =\dfrac{U^2}{P} \\ R_1.R_2=R_0^2 \end{cases} \Rightarrow U, R_0 \Rightarrow P_{max}=\dfrac{U^2}{2R_0} $$
PS: Không có máy tính, mong mọi người thông cảm
 
Last edited:
Câu 73: Đặt điện áp xoay chiều $u=100\sqrt{2}\cos 100\pi t\left(V\right)$ vào 2 đầu đoạn mạch AB nối tiếp gồm cuộn dây thuần cảm có L thay đổi. Khi $L=L_1 $ thì $U_{RL}=40\sqrt{13}V$ và u sớm pha hơn i là $\varphi $ $\left(\tan \varphi =0,75\right)$. Khi u sớm pha hơn i là $\dfrac{\pi }{4} $ là $U_{RL}=x$. Tìm x.
Ps: Chu Văn Biên
*Khi $L=L_1 $

$U_{RL_1}=40.\sqrt{13}$ (1)

$\cos \varphi=\dfrac{R}{Z_1}=\dfrac{U_R}{U}=\dfrac{4}{5}$ (2)

Từ (2) ta có $U_R=80$ tính ngay được ngay $U_C=60$ (Do u sớm pha hơn i)

*Khi u sớm pha hơn i là $\dfrac{\pi }{4} $:

$U_{RL_2}=x$ (3)

$\cos '\varphi=\dfrac{R}{Z_2}=\dfrac{U'_R}{U}=\dfrac{1}{\sqrt2}$ (4)

Từ (4) suy ra $U'_R=50.\sqrt2$

Ta có $\dfrac{I}{I'}=\dfrac{U_R}{U'_R}=\dfrac{U_C}{U'_C}=\dfrac{8}{5.\sqrt2}$ suy ra $U'_C=a$

Khi tính được $U'_R,U'_C$ thì việc tính x nó đơn giản :))
 
Last edited:
Câu 74: Đoạn mạch AB gồm đoạn AM, MN và NB mắc nối tiếp, đoạn AM chỉ chứa điện trở R, đoạn MN chứa cuộn dây không thuần cảm, đoạn NB chỉ có điện dung C có thể thay đổi. Khi $C=C_1$ thì $U_{MB}=\dfrac{3}{2}U_{AN}$ và điện áp tức thời $u_{AN}$ vuông pha với điện áp tức thời $u_{MB}$ công suất tiêu thụ của toàn mạch là $P_1=100W$. Khi $C=C_2$ thì công suất tiêu thụ trong mạch bằng $P_2=\dfrac{3}{4}P_{max}$, giá trị $P_2$ gần giá trị nào nhất sau đây.
A. 245W
B. [225W/caub]
C. 255W
D. 235W

PS: Post trong những ngày chán, post vào topic là post vào topic.
 
Last edited:
Câu 74: Đoạn mạch AB gồm đoạn AM, MN và NB mắc nối tiếp, đoạn AM chỉ chứa điện trở R, đoạn MN chứa cuộn dây không thuần cảm, đoạn NB chỉ có điện dung C có thể thay đổi. Khi $C=C_1$ thì $U_{MB}=\dfrac{3}{2}U_{AN}$ và điện áp tức thời $u_{AN}$ vuông pha với điện áp tức thời $u_{MB}$ công suất tiêu thụ của toàn mạch là $P_1=100W$. Khi $C=C_2$ thì công suất tiêu thụ trong mạch bằng $P_2=\dfrac{3}{4}P_{max}$, giá trị $P_2$ gần giá trị nào nhất sau đây.
A. 245W
B. [225W/caub]
C. 255W
D. 235W

PS: Post trong những ngày chán, post vào topic là post vào topic.
Khi $C=C_1$ điện áp tức thời $u_{AN}$ vuông pha với điện áp tức thời $u_{MB}$
Nên có $\cos \varphi_{AN}=\sin \varphi_{MB}$
Mà ta có
$R+r=Z_{AN}\cos \varphi_{AN}=Z_{AN}\sin \varphi_{MB}$
$Z_C-Z_L=Z_{MB}\sin \varphi_{MB}$
Mà $U_{MB}=\dfrac{3}{2}U_{AN}$
Suy ra $\dfrac{3}{2}\left(R+r\right)=Z_C-Z_L$
$\Rightarrow P_1=\dfrac{4P_{max}}{13}
\Rightarrow P_2=243,75W$
Vậy chọn $A$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
hoàidien Cường độ dòng điện tức thời có giá trị 0,5Io tại những thời điểm Bài tập Điện xoay chiều 1
GS.Xoăn TỔNG HỢP NHỮNG CÔNG THỨC GIẢI NHANH PHẦN ĐIỆN XOAY CHIỀU Bài tập Điện xoay chiều 25
inconsolable Hỏi X gồm những linh kiện gì? Tìm giá trị của chúng? Bài tập Điện xoay chiều 1
tien dung Hộp kín chứa những phần tử nào Bài tập Điện xoay chiều 1
phituyetnhung Hộp đen Hộp Y chứa những phần tử nào và giá trị của chúng Bài tập Điện xoay chiều 6
N Hộp đen Cho biết X, Y là những phần tử nào và tính giá trị của các phần tử đó? Bài tập Điện xoay chiều 2
N Hộp đen Những thông tin trên cho biết X chứa: Bài tập Điện xoay chiều 2
kingkoong Hộp đen Hỏi X,Y chứa những phần tử nào và giá trị của chúng? Bài tập Điện xoay chiều 6
๖ۣۜKing Cách giải Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập bằng phương pháp chuẩn hóa số liệu Bài tập Điện xoay chiều 2
D Bài tập điện xoay chiều Bài tập Điện xoay chiều 4
minhtangv Truyền tải điện Bài tập truyền tải điện năng Bài tập Điện xoay chiều 2
bipibi Hộp đen Bài toán hộp đen Bài tập Điện xoay chiều 0
C Tức thời Bài toán điện áp tức thời của u đoạn mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
please help Tổng cảm kháng nhỏ nhất và dung kháng nhỏ nhất thõa mãn Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán xấp xỉ Bài tập Điện xoay chiều 2
Nắng Số giá trị C thỏa mãn đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365. Bài tập Điện xoay chiều 2
NTH 52 Các Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 Điện xoay chiều thi HSG Thái Bình 2013-2014 Bài tập Điện xoay chiều 20
inconsolable Bài toán về truyền tải điện năng Bài tập Điện xoay chiều 3
H Bài toán tính cường độ dòng điện qua động cơ. Bài tập Điện xoay chiều 1
H Lệch pha Bài toán tìm hệ số công suất của đoạn mạch. Bài tập Điện xoay chiều 1
Tăng Hải Tuân [2013] Bài tập Điện xoay chiều trong các đề thi thử Vật lí Bài tập Điện xoay chiều 132
Tăng Hải Tuân Bài tập máy phát điện Bài tập Điện xoay chiều 9
Tăng Hải Tuân Bài tập máy biến áp, truyền tải điện năng Bài tập Điện xoay chiều 16
H L biến thiên Bài toán về độ lệch pha Bài tập Điện xoay chiều 3
H Hộp đen Bài toán hộp đen Bài tập Điện xoay chiều 5
D MBA Bài tập biến thế tự ngẫu. Tìm hiệu điện thế hiệu dụng và dòng điện của cuộn thứ cấp lấy ra ở A, C? Bài tập Điện xoay chiều 4
T [ĐH 2013] Bài tập điện xoay chiều mới trong đề đại học 2013 Bài tập Điện xoay chiều 126
lvcat Bài toán mắc thêm Ampe kế, Vôn kế vào mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
kiemro721119 Tức thời Bài toán các tần số khác nhau. So sánh $I$ và $I_0$. Bài tập Điện xoay chiều 1
kiemro721119 Truyền tải điện Bài toán hiệu suất quá trình truyền tải điện năng với công suất truyền đi không đổi Bài tập Điện xoay chiều 1
kiemro721119 Truyền tải điện Bài toán hiệu suất quá trình truyền tải điện năng với công suất nơi tiêu thụ nhận được là không đổi Bài tập Điện xoay chiều 1
kiemro721119 C biến thiên Bài toán $LC$ cùng biến đổi. Bài tập Điện xoay chiều 2
kiemro721119 L biến thiên Bài toán thay đổi $L$ để công suất mạch cực đại. Bài tập Điện xoay chiều 3
thiencuong_96 L biến thiên Bài toán $L$ biến thiên, tính độ tự cảm $L_{2}$ Bài tập Điện xoay chiều 1
lvcat f biến thiên Bài toán cực trị có f biến thiên Bài tập Điện xoay chiều 1
Tăng Hải Tuân MPĐ [ĐH 2012] Bài toán về máy phát điện xoay chiều một pha Bài tập Điện xoay chiều 3
Các chủ đề tương tựQuảng cáo

Top