[Topic] Những Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán điện xoay chiều ôn thi đại học 2015

Chắc hắn trên diễn đàn chúng ta nhiều bạn đã học đến phần điện xoay chiều. Lí do đó mình lập ra topic điện xoay chiều và để nâng cao kiến thức ôn thi đại học 2015. Mong mọi người ủng hộ topic để nâng cao 1 chút kiến thức hạn hẹp của mình để diễn đàn ngày càng phát triển là nơi học hỏi giao lưu chia sẻ kiến thức, người biết rồi bảo cho người chưa biết.
Quy định post Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 cho topic:
+ Post Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 theo đúng thứ tự Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 1, Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 2...(viết chữ in tô màu xanh>:D<>:D<)... không spam, chém gió 1 chút thôi =;:rolleyes:
+ Hạn chế trùng lặp các dạng Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán, những Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán quá dễ hay quá khó. Những Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán hay có thể post lại và ghi rõ nguồn
+ Lời giải cần rõ ràng dễ hiểu. Khuyến khích những lời giải nhanh phù hợp với câu hỏi trắc nghiệm
+ Không post quá nhiều Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán khi những Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán trước chưa có lời giải
+ Hy vọng có những Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán sáng tạo :D
P/s: Những bạn nào biết thêm latex mình sẽ đưa link tổng hợp cho topic để làm nguồn tài liệu ôn thi
(Ăn cắp 1 đoạn văn của gsxoan vì không nghĩ ra phải viết gì.:D:D)
Mà chắc có lẽ chỉ còn lại mình là 69 mà nhầm 96.:D:D. L-)L-)
Bắt đầu:
Bài toán 1
: Cho đoạn mạch xoay chiều $RLC_1$ mắc nối tiếp (cuộn dây thuần cảm). Biết tần số dòng điện là $50 Hz$, $L=\dfrac{1}{5\pi }\left(H\right)$ $C_1=\dfrac{10^{-3}}{5\pi }\left(F\right)$. Muốn dòng diện cực đại thì phải ghép thêm với tụ điện $C_1$ một tụ điện dung $C_2$ bằng bao nhiêu và ghép thế nào?
A. Ghép nối tiếp và $C_2=\dfrac{3.10^{-4}}{\pi }$
B. Ghép nối tiếp và $C_2=\dfrac{5.10^{-4}}{\pi }$
C. Ghép song song và $C_2=\dfrac{3.10^{-4}}{\pi }$
D. Ghép song song và $C_2=\dfrac{5.10^{-4}}{\pi }$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Gọi $\alpha$ là góc giữa $U_d$ và $i$
Áp dụng hàm sin ta có:
$\dfrac{U_d}{\sin \varphi}=\dfrac{U_{AB}}{\sin \alpha}$
Tương tự khi $C=2C_1$
Do góc $\alpha$ và $U_{AB}$ không thay đổi nên được cái ý
Gái đi giải Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 đi có 3 Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 cho gái đấy.
 
Gọi $\alpha$ là góc giữa $U_d$ và $i$
Áp dụng hàm sin ta có:
$\dfrac{U_d}{\sin \varphi}=\dfrac{U_{AB}}{\sin \alpha}$
Tương tự khi $C=2C_1$
Do góc $\alpha$ và $U_{AB}$ không thay đổi nên được cái ý
Phải chăng là : $\dfrac{U_d}{\sin \varphi}=\dfrac{U_{AB}}{\cos \alpha}$
Hơn nữa nếu $\varphi _{2}>\dfrac{\pi }{2}$ thì có giống với tụ 1 không?
 
Last edited:
Bài toán
Cho đoạn mạch AM nối tiếp với MB. Biết đoạn AM gồm R nối tiếp với C và MB có cuộn cảm L và điện trở r. Đặt vào AB một điện áp xoay chiều $u=U\sqrt{2}\cos \omega t$. Biết $R=r=\sqrt{\dfrac{L}{C}}$, điện áp hiệu dụng giữa hai đầu MB lớn gấp $n=\sqrt{3}$ điện áp hai đầu AM. Hệ số công suất đoạn mạch có giá trị là ?
A. 0,866
B. 0,975
C. 0,775
D. 0,887
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán
Cho đoạn mạch AM nối tiếp với MB. Biết đoạn AM gồm R nối tiếp với C và MB có cuộn cảm L và điện trở r. Đặt vào AB một điện áp xoay chiều $u=U\sqrt{2}\cos \omega t$. Biết $R=r=\sqrt{\dfrac{L}{C}}$, điện áp hiệu dụng giữa hai đầu MB lớn gấp $n=\sqrt{3}$ điện áp hai đầu AM. Hệ số công suất đoạn mạch có giá trị là ?
A. 0,866
B. 0,975
C. 0,775
D. 0,887
Lời giải
Ta có $R=r=\sqrt{\dfrac{L}{C}}\Rightarrow \dfrac{Z_{L}}{r}.\dfrac{Z_{C}}{r}=1\Rightarrow $ $u_d$ vuông pha $u_{RC}$
$\Rightarrow \alpha =60^{0};\beta =30^{0}$
$Z^{2}=Z_{AM}^{2}+Z_{MB}^{2}=4Z_{AM}^{2}\Rightarrow Z=2Z_{AM}$
Mặt khác $\cos \varphi =\dfrac{R+r}{Z}=\dfrac{2R}{2Z_{AM}}=\cos \beta =\dfrac{\sqrt{3}}{2}$. Từ đây bạn chọn đáp án được rồi.
Hình vẽ
hinh.png
 
Câu 63: Cho dòng điện xoay chiều $i=4\cos ^{2}\omega t\left(A \right)$ chạy qua một điện trở. Cường độ dòng điện hiệu dụng có giá trị
A. $\sqrt{6} A$
B. $2\sqrt{2} A$
C. $\left(2+\sqrt{2} \right) A$
D. $\sqrt{2} A$
Lời giải
Cách 1:

Ta có: $i=I_{1}+I_{0}\cos \omega t\Rightarrow I=\sqrt{I_{1}^{2}+\dfrac{I_{0}^{2}}{2}}\left(1\right)$
Theo đề: $i=4\cos ^{2}\omega t=2+2\cos \left(2\omega t\right)\left(2\right)$
Từ $\left(1\right),\left(2\right)\Rightarrow I=\sqrt{I_{1}^{2}+\dfrac{I_{0}^{2}}{2}}=\sqrt{2^{2}+\dfrac{2^{2}}{2}}=\sqrt{6}\left(A\right)$

Cách 2:
Ta có: $Q = \int\limits_0^T {{i^2}\left(t\right).R.dt}$
$$=\int_{0}^{T}I_{0}^{2}.\left(\dfrac{1+\cos \left(2\omega \right) }{2}\right)^{2}.R.dt$$
$$=\int_{0}^{T}I_{0}^{2}.\left(\dfrac{1+\cos \left(2\omega \right)+\dfrac{1+\cos \left(4\omega \right)}{4} }{4}\right).R.dt$$
$$= \dfrac{{I_0^2R}}{4}T + \dfrac{{I_0^2R}}{8}T = \dfrac{{3I_0^2R}}{8}T = {I^2}RT \Rightarrow {I^2} = \dfrac{{3I_0^2}}{8} = 6 \Rightarrow I = \sqrt 6 \left(A\right)$$

Từ đó ta chọn đáp án A.
 
Cảm ơn bác datanhlg :D Em cũng vừa mới giải ra trùng khít đáp án của bác luôn :D
Giải hộ em nốt Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này với ạ
Bài toán
Cho mạch điện gồm 1 bóng đèn dây tóc mắc nối tiếp với 1 động cơ xoay chiều 1 pha. Biết các giá trị định mức trên đèn là 120V-330W, điện áp định mức của động cơ là 220V. Khi đặt vào 2 đầu đoạn mạch 1 mạch điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 332V thì cả đèn và động cơ đều hoạt động đúng công suất định mức. Công suất định mức của động cơ là ?
A. 583W
B. 605W
C. 543,4W
D. 485,8W
 
Cảm ơn bác datanhlg :D Em cũng vừa mới giải ra trùng khít đáp án của bác luôn :D
Giải hộ em nốt Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này với ạ
Bài toán
Cho mạch điện gồm 1 bóng đèn dây tóc mắc nối tiếp với 1 động cơ xoay chiều 1 pha. Biết các giá trị định mức trên đèn là 120V-330W, điện áp định mức của động cơ là 220V. Khi đặt vào 2 đầu đoạn mạch 1 mạch điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 332V thì cả đèn và động cơ đều hoạt động đúng công suất định mức. Công suất định mức của động cơ là ?
A. 583W
B. 605W
C. 543,4W
D. 485,8W
Bạn xem tại đây nhé: http://vatliphothong.vn/t/3019/
 
Câu 62: Cho đoạn mạch xoay chiều theo thứ tự cuộn dây nối tiếp với tụ điện và điện trở $R=50\Omega $. Điểm M nằm giữa cuộn dây và tụ C, N nằm giữa tụ C và điện trở R. Người ta đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều $u_{AB}=U_{0}\cos \left(120\pi t \right)V$ thì $u_{AM}$ sớm pha $\dfrac{\pi }{6}$ và $u_{AN}$ trễ pha $\dfrac{\pi }{6}$ so với $u_{NB}$. Biết $u_{AM}=u_{NB}$. Hệ số công suất đoạn mạch MB bằng
A. $0,5$
B. $0,5\sqrt{3}$
C. $0,8$
D. $\dfrac{1}{\sqrt{2}}$
Lời giải
Ta có: $\Delta AMN:\left\{\begin{matrix} AM=AN & \\ \varphi _{A}=2.\dfrac{\pi }{6}=\dfrac{\pi }{3} & \end{matrix}\right.\Rightarrow AM=AN=MN$
$\Delta NBM:\left\{\begin{matrix} MN\perp NB & \\ MN=NB=AM & \end{matrix}\right.\Rightarrow \varphi _{M}=\dfrac{\pi }{4}=\varphi _{MB}$
Hệ số công suất đoạn mạch MB: $\cos \left(\varphi _{MB}\right)=\dfrac{1}{\sqrt{2}}$. Từ đó ta chọn đáp án D.
Hình vẽ
hinh.PNG
 
Cảm ơn bác datanhlg :D Em cũng vừa mới giải ra trùng khít đáp án của bác luôn :D
Giải hộ em nốt Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này với ạ
Bài toán
Cho mạch điện gồm 1 bóng đèn dây tóc mắc nối tiếp với 1 động cơ xoay chiều 1 pha. Biết các giá trị định mức trên đèn là 120V-330W, điện áp định mức của động cơ là 220V. Khi đặt vào 2 đầu đoạn mạch 1 mạch điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 332V thì cả đèn và động cơ đều hoạt động đúng công suất định mức. Công suất định mức của động cơ là ?
A. 583W
B. 605W
C. 543,4W
D. 485,8W
Lời giải

Coi động cơ như cuộn dây có $r$
Do đèn sáng bình thường nên: $I=\dfrac{P_d}{U_d}=\dfrac{330}{120}=2,75\left(A\right)$
Lại có: $U^2=332^2=\left(U_d+U_r^2\right)+U_L^2$
Với $U_r^2+U_L^2=220^2$ và $U_d^2=120^2$ ( $U_d$ là U đèn)
Khi đó tìm $U_r=197,6V\rightarrow r=\dfrac{U_r}{I}=\dfrac{3952}{55}$
Nên $P=I^2r=543,4W$
Đáp án D

Copy lời giải luôn cho dễ theo dõi.
 
Bài 49
Đặt một điện áp u=U$\sqrt{2}$cos$\omega $t(U,$\omega $ không đổi)vào đoạn mạch AB nối tiếp. Giữa 2 điểm AM là một biến trở R, giữa MN là cuộn dây có điện trở r và giữa NB là tụ C. Khi R=75$\Omega $ thì công suất trên biến trở R cực đại. Và dù thêm bất kì tụ điện C' nào vào đoạn NB dù nối tiếp hay song song với tụ C vẫn thấy $U_{NB}$ GIẢM. Biết các giá trị r, $Z_{L}$,$Z_{C}$, Z đều nguyên. Gía trị r và $Z_{C}$ là:
A. 21$\Omega $ và 120$\Omega $
B. 128$\Omega $ và 120$\Omega $
C. 128$\Omega $ và 200$\Omega $
D. 21$\Omega $ và 200$\Omega $
Lời giải


Khi thêm tụ $C'$ vào đoạn $NB$ dù nối tiếp hay song song với tụ $C$ thì vẫn thấy $U_{NB}$ giảm nên suy ra khi $R=75\Omega $ thì $P_{R_{max}}$ và $U_{C_{max}}$.
Ta có: $R$ thay đổi để $P_{R_{max}}$ suy ra
$R^{2}=r^{2}+\left(Z_{L}-Z_{C}\right)^{2}\left(1\right)$
$Z=\sqrt{2R.\left(R+r\right)}=5\sqrt{6}.\sqrt{75+r}$ mà $Z$ nguyên nên $\sqrt{75+r}=k.\sqrt{6}$.
Mặt khác: $r0$ nên chọn được $k=4\Rightarrow r=21\Omega $
$U_{C_{max}}\Rightarrow Z_{C}=\dfrac{R^{2}+Z_{L}^{2}}{Z_{L}}\left(2\right)$
Từ $\left(1\right),\left(2\right)\Rightarrow Z_{C}=200\Omega $
Copy lời giải cho mỗi người tiện theo dõi và dễ tổng hợp.
 
Câu 64: Đặt điện áp xoay chiều $u=U\sqrt{2}\cos \omega t\left(V\right)$ vào 2 đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm cuộn dây không thuần cảm và tụ điện có điện dung C thay đổi. Khi $C=C_1$ thì điện áp giữa 2 đầu tụ trễ pha hơn điện áp u 1 góc là $\alpha_1\left(\alpha_1>0\right)$, điện áp hiệu dụng 2 đầu cuộn dây là 200V. Khi $C=2C_1$ thì điện áp giữa 2 đầu tụ trễ pha hơn điện áp u 1 góc là $\alpha_2=\alpha_1+\dfrac{\pi }{3}$, điện áp hiệu dụng 2 đầu cuộn dây là 400V và công suất tiêu thụ của cuộn dây là 200W. Khi $C=C_3$, điện áp giữa 2 đầu tụ có giá trị hiệu dụng lớn nhất khi công suất tiêu thụ của mạch gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 105W
B. 120W
C. 125W
D. 160W

Ps: 1 Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 em và chị sinh đôi.:):)
Capture.PNG

Em vẽ sai chỗ AD, đáng nhẽ AD=AB. Khi nào em vẽ lại hình cho
Tạm chấp nhận cái hình nha. Gọi $\alpha$ là góc lệch giữa $u_{d}$ và $u_{L}$. Góc $\alpha$ không đổi.
Khi $C=C_1$ ta có : $\dfrac{U_{d1}}{\sin \alpha_1}=\dfrac{U}{ \sin \alpha}$
Khi $C=C_2$ ta có: $\dfrac{U_{d_2}}{\sin \alpha_2}=\dfrac{U}{\sin \alpha}$
Ta suy ra: $\dfrac{U_{d1}}{\sin \alpha_1}=\dfrac{U_{d2}}{\sin \alpha_2}$
Kết hợp với điều kiện $\alpha_2=\alpha_1+ \dfrac{\pi }{3}$ ta suy ra $\alpha_1=\dfrac{\pi }{6}, \alpha_2=\dfrac{\pi }{2}$
Vậy nên trường hợp khi $C=C_2$ mạch xảy ra cộng hưởng điện
Các vector điện áp hai đầu mạch trên hình vẽ:
+ Ứng với $C=C_1$ là đoạn AB
+ Ứng với $C=C_2$ là đoạn AC
+ Ứng với $C=C_3$ là đoạn AD
Ta có $U_{d2}=2 U_{d1} \Rightarrow I_2=2I_1$. Mà $C_2=2C_1$ ta suy ra $U_{C_2}=U_{C_1}$
Khi đó ta suy ra được BCFE là hình bình hành nên ta suy ra $EF=AE=U$, tam giác $ABC$ đều
Khi $C=C_3$. Từ giản đồ ta cũng suy ra được $\widehat{DAC}=\dfrac{\pi }{6} \Rightarrow U_{R_3} = \dfrac{U\sqrt{3}}{2}$
Khi $C=C_2$ thì $U_{R_2}=U \Rightarrow U_{R_3}=\dfrac{\sqrt{3}}{2} U \Rightarrow I_3=\dfrac{\sqrt{3}}{2} I_2$
Mặt khác từ dữ kiện $P_{d_2} =200 W = U_{d_2} . I_2. $
Từ đó ta suy ra:
$$\dfrac{P_3}{P_{d_2}}=\dfrac{U. I_3 \cos \left(-\dfrac{\pi }{6}\right)}{U_{d2}. I_2.\cos \left(\dfrac{\pi }{3}\right)}=\dfrac{3}{4} \Rightarrow P_3=150 W$$
 
Last edited:
Câu 67: Đặt điện áp xoay chiều có tần số và giá trị hiệu dụng không đổi vào hai đầu mạch AB. Khi đó đoạn AB tiêu thụ công suất bằng 120 W và có hệ số công suất bằng 1. Nếu nối tắt hai đầu tụ điện thì điện áp hai đầu đoạn AM và MB có cùng giá trị hiệu dụng nhưng lệch pha nhau $\dfrac{\pi }{4}$, công suất tiêu thụ trên đoạn AB trong trường hợp này gần với giá trị nào nhất?
A. 200W
B. 103W
C. 111W
D. 109W
 
Bài toán 27: Đặt điện áp $u=180\sqrt {2} \cos \omega t$V ($\omega $ không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm R là điện trở thuần, tụ điện có điện dung C, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch MB (chứa C và L) và độ lớn góc lệch pha của cường độ dòng điện so với điện áp u khi $L=L_{1}$ là U và $\varphi _{1}$ còn khi $L=L_{2}$ thì tương ứng là $U\sqrt {8}$ và $\varphi _{2}$. Biết $\varphi _{1} +\varphi _{2}=\dfrac{\pi }{2}$. Giá trị U bằng
A. 135V.
B. 180V.
C. 90V.
D. 60V.
Lời giải


Theo giản đồ ta được.
$\cos \varphi_2=\dfrac{\sqrt{8}U}{180}$ và $\cos \varphi_1=\dfrac{U}{180}$
Mà có $\varphi_1+\varphi_2=90^o$
$\Leftrightarrow \tan \varphi_2=\dfrac{\sqrt{2}}{4}\Rightarrow \varphi_2=19,471^o$
$\Leftrightarrow U\approx 60$
Ps: Cho mình hỏi khi nào thì dùng giản đồ hình chữ nhật này.
2015-01-10_111958.png
 
Câu 68. Đoạn mạch xoay chiều AB có điện trở $R_1$ nói tiếp đoạn mạch $R_{2}$C, điện áp hiệu dụng hai đầu $R_{1}$ và hai đầu đoạn mạch $R_{2}$C có cùng giá trị, nhưng lệch pha nhau $\dfrac{\pi }{3}$. Nếu mắc nối tiếp thêm cuộn dây thuần cảm thì $\cos \varphi = 1$ và công suất tiêu thụ là 200W. Nếu không có cuộn dây thì công suất tiêu thụ của mạch là bao nhiêu ?
A. 160W
B. 173,2W
C. 150W
D. 141,42W
 
Câu 68. Đoạn mạch xoay chiều AB có điện trở $R_1$ nói tiếp đoạn mạch $R_{2}$C, điện áp hiệu dụng hai đầu $R_{1}$ và hai đầu đoạn mạch $R_{2}$C có cùng giá trị, nhưng lệch pha nhau $\dfrac{\pi }{3}$. Nếu mắc nối tiếp thêm cuộn dây thuần cảm thì $\cos \varphi = 1$ và công suất tiêu thụ là 200W. Nếu không có cuộn dây thì công suất tiêu thụ của mạch là bao nhiêu ?
A. 160W
B. 173,2W
C. 150W
D. 141,42W
Lời giải

Khi chưa mắc mạch với cuộn dây ta có giản đồ vector sau:
ab.PNG

Ta thấy tam giác $UU_{R_1}U_{R_2C}$ cân nên ta có $\varphi_1=-\dfrac{1}{2}\dfrac{\pi }{3}=-\dfrac{\pi }{6}$.
Cũng từ hình vẽ ta cũng suy ra được: $\dfrac{-Z_C}{R_1+R_2}=\tan \left(-\dfrac{\pi }{6}\right)=-\dfrac{1}{\sqrt{3}} \Rightarrow R_1+R_2=\sqrt{3} Z_C$
Lúc đó công suất mạch là:
$$P=U.I_1 \cos \varphi_1=\dfrac{\sqrt{3}}{2} \dfrac{U^2}{\sqrt{R^2+Z_C^2}}=\dfrac{3}{4}\dfrac{U^2}{R} $$
Với $R=R_1+R_2$
Mặt khác khi mắc mạch với cuộn dây thuần thì ta thấy mạch xảy ra cộng hưởng nên ta suy ra:
$$P_2=\dfrac{U^2}{R}=200 W$$
Từ đó ta có : $\dfrac{P_1}{P_2}=\dfrac{3}{4} \Rightarrow P_1 =150 W$
Đáp án C.
 
Last edited:
câu 69 :(Đại học khối A-2014)
Đặt điện áp $u=U\sqrt{2 }\cos _2\pi ft$(f thay đổi được, U tỉ lệ thuận với f) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm đoạn mạch AM mắc nối tiếp với đoạn mạch MB. Đoạn mạch AM gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C, đoạn mạch MB chỉ có cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Biết $2L>R^{2}C$. Khi f= 60 Hz hoặc f= 90 Hz thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch có cùng giá trị. Khi f= 30 Hz hoặc f= 120 Hz thì điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện có cùng giá trị. Khi $f=f_{1}$ thì điện áp ở hai đầu đoạn mạch MB lệch pha một góc $135^{0}$ so với điện áp ở hai đầu đoạn mạch AM. Giá trị của $f_{1}$ bằng
A. 80 Hz B. 120 Hz C. 60 Hz D. 50 Hz
(Đọc lời giải chi tiết của a Tuân trong tài liệu của ảnh mà cẫn k hiểu !!!)
 
Bài toán
bài toán: đoạn mạch AB gồm điện trở thuần, cuộn dây thuần cảm và tụ điện ắc nối tiếp. Gọi M là điểm nối giữa cuộn dây và tụ điên. Biết $U_{AM}= 40V, U_{MB}=30V, U_{AB}=24,15 V$. ĐIện áp tức thời của đoạn mạch AM lệch pha với dòng điện một góc
A. $48^0$
B. $72^0$
C. $37^0$
D. $53^0$
p. S: e mới vào nhóm không biết gõ mấy kí tự nên mấy bác thông cảm và e đóng góp bài :D
Lời giải

abcd.PNG

Gọi $\alpha$ là góc giữa $U_{MB}$ và $U_{AM}$
Từ giản đồ, theo định lí cosin:
$$\cos \alpha =\dfrac{U_{AM}^2+U_{MB}^2-U_{AB}^2}{2U_{AM}.U_{MB}}=0,799$$
Suy ra $\alpha=37 ^0$ Suy ra góc lệch cần tính là : $90^0-37^0=53^0$
Chọn D.
 
Last edited:
View attachment 1302
Em vẽ sai chỗ AD, đáng nhẽ AD=AB. Khi nào em vẽ lại hình cho
Tạm chấp nhận cái hình nha. Gọi $\alpha$ là góc lệch giữa $u_{d}$ và $u_{L}$. Góc $\alpha$ không đổi.
Khi $C=C_1$ ta có : $\dfrac{U_{d1}}{\sin \alpha_1}=\dfrac{U}{ \sin \alpha}$
Khi $C=C_2$ ta có: $\dfrac{U_{d_2}}{\sin \alpha_2}=\dfrac{U}{\sin \alpha}$
Ta suy ra: $\dfrac{U_{d1}}{\sin \alpha_1}=\dfrac{U_{d2}}{\sin \alpha_2}$
Kết hợp với điều kiện $\alpha_2=\alpha_1+ \dfrac{\pi }{3}$ ta suy ra $\alpha_1=\dfrac{\pi }{6}, \alpha_2=\dfrac{\pi }{2}$
Vậy nên trường hợp khi $C=C_2$ mạch xảy ra cộng hưởng điện
Các vector điện áp hai đầu mạch trên hình vẽ:
+ Ứng với $C=C_1$ là đoạn AB
+ Ứng với $C=C_2$ là đoạn AC
+ Ứng với $C=C_3$ là đoạn AD
Ta có $U_{d2}=2 U_{d1} \Rightarrow I_2=2I_1$. Mà $C_2=2C_1$ ta suy ra $U_{C_2}=U_{C_1}$
Khi đó ta suy ra được BCFE là hình bình hành nên ta suy ra $EF=AE=U$, tam giác $ABC$ đều
Khi $C=C_3$. Từ giản đồ ta cũng suy ra được $\widehat{DAC}=\dfrac{\pi }{6} \Rightarrow U_{R_3} = \dfrac{U\sqrt{3}}{2}$
Khi $C=C_2$ thì $U_{R_2}=U \Rightarrow U_{R_3}=\dfrac{\sqrt{3}}{2} U \Rightarrow I_3=\dfrac{\sqrt{3}}{2} I_2$
Mặt khác từ dữ kiện $P_{d_2} =200 W = U_{d_2} . I_2. $
Từ đó ta suy ra:
$$\dfrac{P_3}{P_{d_2}}=\dfrac{U. I_3 \cos \left(-\dfrac{\pi }{6}\right)}{U_{d2}. I_2}=\dfrac{3}{8} \Rightarrow P_3=75 W$$
Lời giải anh zkdcxoan trai xem có sai ở đâu không Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này anh không biết làm luôn.
Bài điện kia có thể tính đơn giản thế này. Ta luôn có:
$\dfrac{U_d}{\sin \alpha}=\dfrac{U}{\sin \varphi}\Rightarrow \sin \left(\alpha_1+\dfrac{\pi }{3}\right)=2\sin \alpha_1$
$\Rightarrow \alpha_1=\dfrac{\pi }{6}$; $\alpha_2=\dfrac{\pi }{2}$
Như vậy khi $C=C_2=2C_1$ thì đang cộng hưởng và $P_{max}=200W$.
$\Rightarrow$ Khi $C=C_1$ thì $Z_{C_1}=2Z_L$. Tam giác cân $\Rightarrow \varphi=\alpha_1=\dfrac{\pi }{6}$
Khi $U_{C}max$ thì góc lệch của $u,\:i$ chính là $\varphi$ nên $P=P_{max}\cos ^2\varphi=150W$
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
hoàidien Cường độ dòng điện tức thời có giá trị 0,5Io tại những thời điểm Bài tập Điện xoay chiều 1
GS.Xoăn TỔNG HỢP NHỮNG CÔNG THỨC GIẢI NHANH PHẦN ĐIỆN XOAY CHIỀU Bài tập Điện xoay chiều 25
inconsolable Hỏi X gồm những linh kiện gì? Tìm giá trị của chúng? Bài tập Điện xoay chiều 1
tien dung Hộp kín chứa những phần tử nào Bài tập Điện xoay chiều 1
phituyetnhung Hộp đen Hộp Y chứa những phần tử nào và giá trị của chúng Bài tập Điện xoay chiều 6
N Hộp đen Cho biết X, Y là những phần tử nào và tính giá trị của các phần tử đó? Bài tập Điện xoay chiều 2
N Hộp đen Những thông tin trên cho biết X chứa: Bài tập Điện xoay chiều 2
kingkoong Hộp đen Hỏi X,Y chứa những phần tử nào và giá trị của chúng? Bài tập Điện xoay chiều 6
๖ۣۜKing Cách giải Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập bằng phương pháp chuẩn hóa số liệu Bài tập Điện xoay chiều 2
D Bài tập điện xoay chiều Bài tập Điện xoay chiều 4
minhtangv Truyền tải điện Bài tập truyền tải điện năng Bài tập Điện xoay chiều 2
bipibi Hộp đen Bài toán hộp đen Bài tập Điện xoay chiều 0
C Tức thời Bài toán điện áp tức thời của u đoạn mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
please help Tổng cảm kháng nhỏ nhất và dung kháng nhỏ nhất thõa mãn Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán xấp xỉ Bài tập Điện xoay chiều 2
Nắng Số giá trị C thỏa mãn đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365. Bài tập Điện xoay chiều 2
NTH 52 Các Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 Điện xoay chiều thi HSG Thái Bình 2013-2014 Bài tập Điện xoay chiều 20
inconsolable Bài toán về truyền tải điện năng Bài tập Điện xoay chiều 3
H Bài toán tính cường độ dòng điện qua động cơ. Bài tập Điện xoay chiều 1
H Lệch pha Bài toán tìm hệ số công suất của đoạn mạch. Bài tập Điện xoay chiều 1
Tăng Hải Tuân [2013] Bài tập Điện xoay chiều trong các đề thi thử Vật lí Bài tập Điện xoay chiều 132
Tăng Hải Tuân Bài tập máy phát điện Bài tập Điện xoay chiều 9
Tăng Hải Tuân Bài tập máy biến áp, truyền tải điện năng Bài tập Điện xoay chiều 16
H L biến thiên Bài toán về độ lệch pha Bài tập Điện xoay chiều 3
H Hộp đen Bài toán hộp đen Bài tập Điện xoay chiều 5
D MBA Bài tập biến thế tự ngẫu. Tìm hiệu điện thế hiệu dụng và dòng điện của cuộn thứ cấp lấy ra ở A, C? Bài tập Điện xoay chiều 4
T [ĐH 2013] Bài tập điện xoay chiều mới trong đề đại học 2013 Bài tập Điện xoay chiều 126
lvcat Bài toán mắc thêm Ampe kế, Vôn kế vào mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
kiemro721119 Tức thời Bài toán các tần số khác nhau. So sánh $I$ và $I_0$. Bài tập Điện xoay chiều 1
kiemro721119 Truyền tải điện Bài toán hiệu suất quá trình truyền tải điện năng với công suất truyền đi không đổi Bài tập Điện xoay chiều 1
kiemro721119 Truyền tải điện Bài toán hiệu suất quá trình truyền tải điện năng với công suất nơi tiêu thụ nhận được là không đổi Bài tập Điện xoay chiều 1
kiemro721119 C biến thiên Bài toán $LC$ cùng biến đổi. Bài tập Điện xoay chiều 2
kiemro721119 L biến thiên Bài toán thay đổi $L$ để công suất mạch cực đại. Bài tập Điện xoay chiều 3
thiencuong_96 L biến thiên Bài toán $L$ biến thiên, tính độ tự cảm $L_{2}$ Bài tập Điện xoay chiều 1
lvcat f biến thiên Bài toán cực trị có f biến thiên Bài tập Điện xoay chiều 1
Tăng Hải Tuân MPĐ [ĐH 2012] Bài toán về máy phát điện xoay chiều một pha Bài tập Điện xoay chiều 3
Các chủ đề tương tựQuảng cáo

Top