[Topic] Những Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán điện xoay chiều ôn thi đại học 2015

Chắc hắn trên diễn đàn chúng ta nhiều bạn đã học đến phần điện xoay chiều. Lí do đó mình lập ra topic điện xoay chiều và để nâng cao kiến thức ôn thi đại học 2015. Mong mọi người ủng hộ topic để nâng cao 1 chút kiến thức hạn hẹp của mình để diễn đàn ngày càng phát triển là nơi học hỏi giao lưu chia sẻ kiến thức, người biết rồi bảo cho người chưa biết.
Quy định post Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 cho topic:
+ Post Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 theo đúng thứ tự Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 1, Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 2...(viết chữ in tô màu xanh>:D<>:D<)... không spam, chém gió 1 chút thôi =;:rolleyes:
+ Hạn chế trùng lặp các dạng Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán, những Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán quá dễ hay quá khó. Những Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán hay có thể post lại và ghi rõ nguồn
+ Lời giải cần rõ ràng dễ hiểu. Khuyến khích những lời giải nhanh phù hợp với câu hỏi trắc nghiệm
+ Không post quá nhiều Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán khi những Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán trước chưa có lời giải
+ Hy vọng có những Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán sáng tạo :D
P/s: Những bạn nào biết thêm latex mình sẽ đưa link tổng hợp cho topic để làm nguồn tài liệu ôn thi
(Ăn cắp 1 đoạn văn của gsxoan vì không nghĩ ra phải viết gì.:D:D)
Mà chắc có lẽ chỉ còn lại mình là 69 mà nhầm 96.:D:D. L-)L-)
Bắt đầu:
Bài toán 1
: Cho đoạn mạch xoay chiều $RLC_1$ mắc nối tiếp (cuộn dây thuần cảm). Biết tần số dòng điện là $50 Hz$, $L=\dfrac{1}{5\pi }\left(H\right)$ $C_1=\dfrac{10^{-3}}{5\pi }\left(F\right)$. Muốn dòng diện cực đại thì phải ghép thêm với tụ điện $C_1$ một tụ điện dung $C_2$ bằng bao nhiêu và ghép thế nào?
A. Ghép nối tiếp và $C_2=\dfrac{3.10^{-4}}{\pi }$
B. Ghép nối tiếp và $C_2=\dfrac{5.10^{-4}}{\pi }$
C. Ghép song song và $C_2=\dfrac{3.10^{-4}}{\pi }$
D. Ghép song song và $C_2=\dfrac{5.10^{-4}}{\pi }$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán 6: Đặt điện xoay chiều ổn định có giá trị hiệu dụng $100\sqrt{3}$ vào 2 đầu đoạn $AB$ gồm 2 đoạn mạch $AM$ và $MB$ mắc nối tiếp. Đoạn $AM$ là cuộn dây có điện trở thuần, đoạn $MB$ gồm điện trở thuần $R$ mắc nối tiếp với tụ điện. Điện áp hiệu dụng trên $MB$ gấp đôi điện áp trên $R$ và cường độ dòng điện hiệu dụng trên $R$ và cường độ dòng điện hiệu dụng trên mạch $0,5A$. Điện áp $MB$ vuông pha với điện áp $AB$. Công suất tiêu thụ của toàn đoạn mạch là
A. $150W$
B. $90W$
C. $50W$
D. $100W$(Trích Đề khảo sát chất lượng đầu năm)
Lời giải
$$U_{MB}=2U_R \Rightarrow Z_C=R\sqrt{3}.$$
$$\tan \varphi_{MB}=-\dfrac{Z_C}{R}=-\sqrt{3} \Rightarrow \varphi_{MB}=-\dfrac{\pi }{3} \Rightarrow \varphi_{AB}=\dfrac{\pi }{6}.$$
$$\Rightarrow \dfrac{1}{\sqrt{3}}=\dfrac{Z_L-Z_C}{R+r} \Rightarrow Z_L-Z_C=\dfrac{R+r}{\sqrt{3}}.$$
$$240\sqrt{3}\left(\Omega \right)=\dfrac{U}{I}=Z=\sqrt{\left(R+r\right)^2+\left(Z_L-Z_C\right)^2} \Rightarrow R+r=360 \left(\Omega \right).$$
$$\Rightarrow P=I^2\left(R+r\right)=90\left(W\right).$$
Chọn đáp án B.
Góp ý: Đoạn màu đỏ, đậm thừa nhé @ĐỗĐạiHọc, điều này làm câu cú lủng củng
 
Lời giải
$$U_{MB}=2U_R \Rightarrow Z_C=R\sqrt{3}.$$
$$\tan \varphi_{MB}=-\dfrac{Z_C}{R}=-\sqrt{3} \Rightarrow \varphi_{MB}=-\dfrac{\pi }{3} \Rightarrow \varphi_{AB}=\dfrac{\pi }{6}.$$
Đến đoạn này sao anh không dùng công thức $P=U.I \cos \varphi$
Lời giải

$$240\sqrt{3}\left(\Omega \right)=\dfrac{U}{I}=Z=\sqrt{\left(R+r\right)^2+\left(Z_L-Z_C\right)^2} \Rightarrow R+r=360 \left(\Omega \right).$$
$$\Rightarrow P=I^2\left(R+r\right)=90\left(W\right).$$
Chọn đáp án B.
Góp ý: Đoạn màu đỏ, đậm thừa nhé @ĐỗĐạiHọc, điều này làm câu cú lủng củng
$Z=\dfrac{U}{I}=200 \sqrt{3}$ chứ anh!
 
Câu 55: $U_{AB}=150\cos \omega t$ với $\omega $ thấy đổi. Các dây nối và khóa K có điện trở không đang kể. Khi $\omega =\omega _1$ thì khóa K tại tụ C đóng, lúc này vốn kê $V_1$ tại R là 35V, vôn kế $V_2$ tại r, L là 85V và công suất của $P=37,5W$. Nếu mở khóa K thì số chỉ vôn kế không đổi. Khóa K mở thay đổi $\omega $ đến $\omega =\omega _2=100\sqrt{2}\pi \left( \ \left(\text{rad}/\text{s}\right)\right)$ thì $U_{C_{max}}$. Tiếp tục thay đổi $\omega $ đến giá trị $\omega =\omega _3=a$ thì $U_{L_{max}}=300V $. Tỉ số $\dfrac{\omega _1}{\omega _3}$ gần giá trị nào sau đây
A. 18
B. 25
C. 30
D. 20

Ps: Bịa. :> ;)
Lời giải


Khi $\omega =\omega _1$. Trong trường hợp khóa K đóng, mạch chỉ có R và cuộn dây mắc nối tiếp. Khi đó, ta có $U_1=U_R=35V$, $U_d=85V$.
$U_{d}^{2}=U_{R_{0}}^{2}+U_{L}^{2}=85^{2};U^{2}=\left(U_{R_{0}}+U_{R}\right)^{2}+U_{L}^{2}$

$\Rightarrow U_{R_{0}}=40\left(V\right);U_{L}=75\left(V\right)$
$\Leftrightarrow I=\dfrac{P}{U_R+U_{R_o}}=0,5A$
$\Leftrightarrow R=70\Omega ,Z_L=150\Omega ,R_o=80\Omega $
Khi K mở số chỉ các vôn kế không đổi, tức $U_R$ không dổi, I cũng không đổi.
$\Rightarrow Z_C=2Z_L=300\Omega $
Khi khóa K mở điểu chỉnh f để $U_{C_{max}}$ thì.
$\dfrac{2\dfrac{L}{C}-\left(R+R_o\right)^2}{2L^2}=\omega _2^2$
$\Leftrightarrow L=\dfrac{1}{\omega _2}\sqrt{\dfrac{1}{2}[2\dfrac{L}{C}-\left(R+R_o\right)^2]}$
$Z_L.Z_C=\dfrac{L}{C}=45000$
$L=0,414\left(H\right),C=9,2.10^{-6}F$
$\Leftrightarrow \omega _1=362,3\left( \ \left(\text{rad}/\text{s}\right)\right)$
Khi $\omega _3=a$ thì điểu chỉnh f để $U_{L_{max}}$
Ta có: $\left(\dfrac{U}{U_{L_{max}}}\right)^2+\left(LC.\left(\omega _3\right)^2\right)^2=1$
$\Leftrightarrow \left(LC\omega _3^2\right)^2=\dfrac{55}{64}$
Ta lại có
$\dfrac{Z_{L}}{Z_{C}}=\omega ^{2}LC=\dfrac{1}{2}$
$\left(LC\omega _1^2\right)^2=\dfrac{1}{4}$
$\Leftrightarrow \dfrac{\left(LC\omega _1^2\right)^2}{\left(LC\omega _3^2\right)^2}=\dfrac{16}{55}$
$\Leftrightarrow \omega _3=493,3\left( \ \left(\text{rad}/\text{s}\right)\right)$
$\Leftrightarrow \dfrac{\omega _1}{\omega _3}=0,73$

Ps: Đáp án là đáp án khác, hôm trước em tính sai.@@
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Câu 56: Đặt điện áp $u=U\sqrt{2}\cos \omega t$ vào 2 đầu đoạn mạch nối tiếp gồm cuộn dây và tụ điện. Biết cuộn dây có hệ số công suất 0,8 và tụ C thay đổi được. Gọi $U_d$ và $U_c$ là điện áp hiệu dụng 2 đầu cuộn dây và 2 đầu tụ điện. Điều chỉnh C để $\left(U_d+U_C\right)_{max}$, khi đó tỉ số của cảm kháng và dụng kháng đoạn mạch là.
A. 0,71
B. 0,60
C. 0,80
D. 0,50
 
Câu 57: Cho đoạn mạch R, L, C(AM thuộc L, MN thuộc R, NB thuộc C) có $L=\dfrac{3}{2\pi }\left(H\right)$, nối tiếp với điện trở thuần $R=100\Omega $ và tụ C thay đổi được. Đặt vào 2 đầu A, B một điện áp xoay chiều $u=U\sqrt{2}\cos \omega t\left(V\right)$. Nếu chỉnh C để $U_{NB}$ max, lúc này điện áp tức thời của đoạn AB và AN lần lượt là $u_{AB}=75\sqrt{6}V$;$u_{AN}=25\sqrt{6}V; U_{MN}=75V$ và giá trị cực đại của $U_{NB}$ là $U_1$. Nếu điểu chỉnh C để $U_{MB}$ max thì giá trị cực đại của $U_{MB}$ là $U_2$ tỉ số $\dfrac{U_2}{U_1}$ gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 1,2
B. 1,6
C. 2,8
D. 3
 
Last edited:
Câu 56: Đặt điện áp $u=U\sqrt{2}\cos \omega t$ vào 2 đầu đoạn mạch nối tiếp gồm cuộn dây và tụ điện. Biết cuộn dây có hệ số công suất 0,8 và tụ C thay đổi được. Gọi $U_d$ và $U_c$ là điện áp hiệu dụng 2 đầu cuộn dây và 2 đầu tụ điện. Điều chỉnh C để $\left(U_d+U_C\right)_{max}$, khi đó tỉ số của cảm kháng và dụng kháng đoạn mạch là.
A. 0,71
B. 0,60
C. 0,80
D. 0,50
Ta có :$\cos \varphi _{d}=0.8\Rightarrow r=\dfrac{4}{3}Z_{L}$
$U_{d}+U_{C}=\dfrac{U\left(\sqrt{r^{2}+Z^{2}_{L}}+Z_{C} \right)}{\sqrt{r^{2}+\left(Z_{L}-Z_{C} \right)^{2}}}$
$=\dfrac{U}{\sqrt{1-\dfrac{2\left(Z_{L}+\sqrt{r^{2}+Z^{2}_{L}} \right)}{\dfrac{r+Z^{2}_{L}}{Z_{C}}+Z_{C}+\sqrt{r^{2}+Z^{2}_{L}}}}}$
$\left( U_{d}+U_{C}\right)_{max}\Leftrightarrow Z^{2}_{C}=r^{2}+Z^{2}_{L}\Leftrightarrow Z_{L}=\dfrac{3}{5}Z_{C}$
Chọn B
 
Khi $U_C=max$ thì $U_{AN} \perp U_{AB}$
$\Rightarrow \left(\dfrac{u_{AN}}{U_{AN}}\right)^{2}+\left(\dfrac{u_{AB}}{U_{AB}}\right)^{2}=2$
Mặt khác: (Vẽ hình ra sẽ thấy :D)
Dùng hệ thức lượng trong tam giác vuông nha thì có :
$\left(\dfrac{1}{U_{AN}}\right)^{2}+\left(\dfrac{1}{U_{AB}}\right)^{2}=\left(\dfrac{1}{U_R}\right)^{2}$
Đến đây giải hệ thì sẽ có ngay $U_{AB}=150V; U_{AN}=50\sqrt{3}$
Ta có:
$Z_L=\dfrac{100\sqrt{3}}{3}$
$U_{C_{max}}=\dfrac{U.\sqrt{Z_{L}^{2}+R^{2}}}{R}$
$U_{MB}=\dfrac{2U.R}{\sqrt{4R^{2}+Z_L^{2}}-Z_L}$
Thay số vào được tỉ lệ là $\approx 1,15$ vậy chọn $A$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Câu 58: Đoạn mạch xoay chiều AB có RLC mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm với $CR^2<2L$, điện áp hai đầu đoạn mạch là $u_{AB}=U \sqrt{2} \cos \omega t$. $U$ không đổi nhưng $\omega $ thay đổi được. Khi $\omega =\omega _C$ thì điện áp hai đầu đoạn mạch AN gồm RL) và AB lệch pha nhau góc $\alpha$. Giá trị nhỏ nhất của $\alpha$ là:
A. $70,53^0$
B. $68,43^0$
C. $90^0$
D. $120,3^0$
Câu 59: Đặt điện áp xoay chiều $u=U\sqrt{2} \cos \omega t \left(V\right)$ vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm cuộn dây không thuần cảm và tụ điện $C$ thay đổi được. Khi $C=C_1$ thì điện áp hai đầu tụ trể pha hơn điện áp $u$ một góc $\alpha_1$, điện áp hai đầu cuộn dây là $20 V$. Khi $C=2C_1$ thì điện áp hai đầu tụ trễ pha hơn điện áp $u$ một góc $\alpha_2=\alpha_1 + \dfrac{\pi }{3}$, điện áp hai đầu cuộn dây là $40 V$ và công suất tiêu thụ cuộn dây là $20 W$. Cảm kháng cuộn dây có gia trị gần giá trị nào nhất sau đây?
A. $50 \Omega $
B. $30 \Omega $
C. $60 \Omega $
D. $40 \Omega $
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Câu 58: Đoạn mạch xoay chiều AB có RLC mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm với $CR^2<2L$, điện áp hai đầu đoạn mạch là $u_{AB}=U \sqrt{2} \cos \omega t$. $U$ không đổi nhưng $\omega $ thay đổi được. Khi $\omega =\omega _C$ thì điện áp hai đầu đoạn mạch AN gồm RL) và AB lệch pha nhau góc $\alpha$. Giá trị nhỏ nhất của $\alpha$ là:
A. $70,53^0$
B. $68,43^0$
C. $90^0$
D. $120,3^0$
Câu 59: Đặt điện áp xoay chiều $u=U\sqrt{2} \cos \omega t \left(V\right)$ vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm cuộn dây không thuần cảm và tụ điện $C$ thay đổi được. Khi $C=C_1$ thì điện áp hai đầu tụ trể pha hơn điện áp $u$ một góc $\alpha_1$, điện áp hai đầu cuộn dây là $20 V$. Khi $C=2C_1$ thì điện áp hai đầu tụ trễ pha hơn điện áp $u$ một góc $\alpha_2=\alpha_1 + \dfrac{\pi }{3}$, điện áp hai đầu cuộn dây là $40 V$ và công suất tiêu thụ cuộn dây là $20 W$. Cảm kháng cuộn dây có gia trị gần giá trị nào nhất sau đây?
A. $50 \Omega $
B. $30 \Omega $
C. $60 \Omega $
D. $40 \Omega $
Lời giải
Câu 58:
Capture.PNG

$R^2=2Z_L\left(Z_C-Z_L\right)\Rightarrow \dfrac{1}{2}=\dfrac{Z_L}{R}.\dfrac{Z_C-Z_L}{R}$
Đặt $\varphi_{AB}=b, \varphi_{RL}=a$
$\tan a.\tan b=\dfrac{1}{2} $
$\tan \varphi =\tan \left(a+b\right)=\dfrac{\tan a+\tan b}{1-\tan a.\tan b}=2\left(\tan a+\tan b\right)$
Để có giá trị nhỏ nhất của $\alpha$ thì.
$\tan a+\tan b\geq 2\sqrt{\tan a.\tan b}=\sqrt{2} $
$\tan \varphi \geq 2\sqrt{2}\Leftrightarrow \varphi \geq 70,5^o$
Ps: Chú xoăn cho xin hình vẽ Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 này.
Chọn A
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Câu 60: Một học sinh làm thức hành xác định số vòng dây của 2 máy biến áp lí tưởng A và B có cuộn dây với số vòng dây(là số nguyên) lần lượt là $N_{1A},N_{2A},N_{1B},N_{2B}$. Biết $N_{2A}=kN_{1A};N_{2B}=2kN_{1B};k>1$; $N_{1A}+N_{2A}+N_{1B}+N_{2B}=3100$ vòng và trong bốn cuộn dây có 2 cuộn có số vòng dây đều bằng N. Dùng kết hợp 2 máy biến áp này thì có thể tăng điện áp hiệu dụng $U$ thành $18U$ hoặc $2U$. Số vòng dây N là.
A. 750 hoặc 600
B. 600 hoặc 372
C. 900 hoặc 750
D. 900 hoặc 372
Ps: Đề thi đại học 2014
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Câu 61: Đặt điện áp $u=200\cos 100\pi t\left(V\right)$ vào hai đầu đoạn mạch AB như hình vẽ, trong đó điện dung C thay đổi được. Biết điện áp hai đầu đoạn mạch MB lệch pha $45^{o}$ so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch. Điều chỉnh C để điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện đạt giá trị cực đại bằng $U$. Giá trị $U$ là
A. 282V
B. 100V
C. 141V
D. 200V
Ps: Đề thi cao đẳng 2014
 
Last edited:
Câu 61: Đặt điện áp $u=200\cos 100\pi t\left(V\right)$ vào hai đầu đoạn mạch AB như hình vẽ, trong đó điện dung C thay đổi được. Biết điện áp hai đầu đoạn mạch MB lệch pha $45^{o}$ so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch. Điều chỉnh C để điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện đạt giá trị cực đại bằng $U$. Giá trị $U$ là
A. 282V
B. 100V
C. 141V
D. 200V
Ps: Đề thi cao đẳng 2014
Lời giải
$U=\dfrac{U_{0}}{\sqrt{2}}=\dfrac{200}{\sqrt{2}}=100\sqrt{2}\left(V\right)$
$\sin \beta =\sin 45^{0}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$
Định lí hàm số sin ta có
$\dfrac{U_{C}}{\sin \alpha }=\dfrac{U}{\sin \beta }=\dfrac{U_{MB}}{\sin \gamma }$
$\Rightarrow U_{C}=\dfrac{U\sin \alpha }{\sin \beta }$ với $\sin \beta =\dfrac{U_{R}}{U_{RL}}=\dfrac{U_{R}}{\sqrt{U_{R}^{2}+U_{L}^{2}}}$ là hằng số
$\Rightarrow U_{C_{max}}$ khi $\sin \alpha _{max}=1$
$\Rightarrow U_{C_{max}}=\dfrac{U}{\sin \beta }=\dfrac{100\sqrt{2}}{\dfrac{\sqrt{2}}{2}}=200\left(V\right)$
tXF6VWX.png

 
Câu 62: Cho đoạn mạch xoay chiều theo thứ tự cuộn dây nối tiếp với tụ điện và điện trở $R=50\Omega $. Điểm M nằm giữa cuộn dây và tụ C, N nằm giữa tụ C và điện trở R. Người ta đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều $u_{AB}=U_{0}\cos \left(120\pi t \right)V$ thì $u_{AM}$ sớm pha $\dfrac{\pi }{6}$ và $u_{AN}$ trễ pha $\dfrac{\pi }{6}$ so với $u_{NB}$. Biết $u_{AM}=u_{NB}$. Hệ số công suất đoạn mạch MB bằng
A. $0,5$
B. $0,5\sqrt{3}$
C. $0,8$
D. $\dfrac{1}{\sqrt{2}}$
 
Câu 63: Cho dòng điện xoay chiều $i=4\cos ^{2}\omega t\left(A \right)$ chạy qua một điện trở. Cường độ dòng điện hiệu dụng có giá trị
A. $\sqrt{6} A$
B. $2\sqrt{2} A$
C. $\left(2+\sqrt{2} \right) A$
D. $\sqrt{2} A$
 
Câu 58: Đoạn mạch xoay chiều AB có RLC mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm với $CR^2<2L$, điện áp hai đầu đoạn mạch là $u_{AB}=U \sqrt{2} \cos \omega t$. $U$ không đổi nhưng $\omega $ thay đổi được. Khi $\omega =\omega _C$ thì điện áp hai đầu đoạn mạch AN gồm RL) và AB lệch pha nhau góc $\alpha$. Giá trị nhỏ nhất của $\alpha$ là:
A. $70,53^0$
B. $68,43^0$
C. $90^0$
D. $120,3^0$
Câu 59: Đặt điện áp xoay chiều $u=U\sqrt{2} \cos \omega t \left(V\right)$ vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm cuộn dây không thuần cảm và tụ điện $C$ thay đổi được. Khi $C=C_1$ thì điện áp hai đầu tụ trể pha hơn điện áp $u$ một góc $\alpha_1$, điện áp hai đầu cuộn dây là $20 V$. Khi $C=2C_1$ thì điện áp hai đầu tụ trễ pha hơn điện áp $u$ một góc $\alpha_2=\alpha_1 + \dfrac{\pi }{3}$, điện áp hai đầu cuộn dây là $40 V$ và công suất tiêu thụ cuộn dây là $20 W$. Cảm kháng cuộn dây có gia trị gần giá trị nào nhất sau đây?
A. $50 \Omega $
B. $30 \Omega $
C. $60 \Omega $
D. $40 \Omega $
Lời giải

Câu 59:
Áp dụng định lí sin trong tam giác.
Ta có: $\dfrac{\sin \varphi_1}{20}=\dfrac{\sin \left(\varphi_1+\dfrac{\pi }{3}\right)}{40}$
$\Rightarrow \varphi _1=30^o\Leftrightarrow \varphi_2=90^o$
Ta có khi: $\varphi_2=\dfrac{\pi }{2} $ thì mạch xảy ra công hướng.
$\Rightarrow Z_{L}=Z_{C_2}=x$
$Z_{C_1}=2x\Rightarrow \tan \varphi_1=\dfrac{Z_L-Z_{C_1}}{R}\Leftrightarrow R=\dfrac{x}{\sqrt{3}}$
$\Rightarrow P_2=RI_2^2\Leftrightarrow P_2=R\dfrac{U_{2day}^2}{Z_{day}^2}$
$\Leftrightarrow x=20\sqrt{3}\left(\Omega \right)\Rightarrow R=\dfrac{x}{\sqrt{3}}=20\Omega $
Chọn B.
Ps: Chú Xoăn cho xin cái hình vẽ cái.:):)
 
Câu 64: Đặt điện áp xoay chiều $u=U\sqrt{2}\cos \omega t\left(V\right)$ vào 2 đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm cuộn dây không thuần cảm và tụ điện có điện dung C thay đổi. Khi $C=C_1$ thì điện áp giữa 2 đầu tụ trễ pha hơn điện áp u 1 góc là $\alpha_1\left(\alpha_1>0\right)$, điện áp hiệu dụng 2 đầu cuộn dây là 200V. Khi $C=2C_1$ thì điện áp giữa 2 đầu tụ trễ pha hơn điện áp u 1 góc là $\alpha_2=\alpha_1+\dfrac{\pi }{3}$, điện áp hiệu dụng 2 đầu cuộn dây là 400V và công suất tiêu thụ của cuộn dây là 200W. Khi $C=C_3$, điện áp giữa 2 đầu tụ có giá trị hiệu dụng lớn nhất khi công suất tiêu thụ của mạch gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 105W
B. 120W
C. 125W
D. 160W

Ps: 1 Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 em và chị sinh đôi.:):)
 
Lời giải

Câu 59:
Áp dụng định lí sin trong tam giác.
Ta có: $\dfrac{\sin \varphi_1}{20}=\dfrac{\sin \left(\varphi_1+\dfrac{\pi }{3}\right)}{40}$
$\Rightarrow \varphi _1=30^o\Leftrightarrow \varphi_2=90^o$
Ta có khi: $\varphi_2=\dfrac{\pi }{2} $ thì mạch xảy ra công hướng.
$\Rightarrow Z_{L}=Z_{C_2}=x$
$Z_{C_1}=2x\Rightarrow \tan \varphi_1=\dfrac{Z_L-Z_{C_1}}{R}\Leftrightarrow R=\dfrac{x}{\sqrt{3}}$
$\Rightarrow P_2=RI_2^2\Leftrightarrow P_2=R\dfrac{U_{2day}^2}{Z_{day}^2}$
$\Leftrightarrow x=20\sqrt{3}\left(\Omega \right)\Rightarrow R=\dfrac{x}{\sqrt{3}}=20\Omega $
Chọn B.
Ps: Chú Xoăn cho xin cái hình vẽ cái.:):)
Chỗ tô đỏ là sao mà có vậy anh :D:D:D
 
Làm bừa đây có gì thông cảm nha em, em có thể gợi ý anh tìm cái $\varphi_1,\varphi_2$ không em, Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 đây khó quá.
Bài của Quân cũng mới mà anh, cho các thánh phán đã, tạo điều kiện cho mọi người cùng tham gia thảo luận :D:D
P/s: Diễn đàn nhiều cao nhân ẩn giật, mong các bạn hãy cùng chung tay học tập để cùng tiến bộ o:-)
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
hoàidien Cường độ dòng điện tức thời có giá trị 0,5Io tại những thời điểm Bài tập Điện xoay chiều 1
GS.Xoăn TỔNG HỢP NHỮNG CÔNG THỨC GIẢI NHANH PHẦN ĐIỆN XOAY CHIỀU Bài tập Điện xoay chiều 25
inconsolable Hỏi X gồm những linh kiện gì? Tìm giá trị của chúng? Bài tập Điện xoay chiều 1
tien dung Hộp kín chứa những phần tử nào Bài tập Điện xoay chiều 1
phituyetnhung Hộp đen Hộp Y chứa những phần tử nào và giá trị của chúng Bài tập Điện xoay chiều 6
N Hộp đen Cho biết X, Y là những phần tử nào và tính giá trị của các phần tử đó? Bài tập Điện xoay chiều 2
N Hộp đen Những thông tin trên cho biết X chứa: Bài tập Điện xoay chiều 2
kingkoong Hộp đen Hỏi X,Y chứa những phần tử nào và giá trị của chúng? Bài tập Điện xoay chiều 6
๖ۣۜKing Cách giải Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập bằng phương pháp chuẩn hóa số liệu Bài tập Điện xoay chiều 2
D Bài tập điện xoay chiều Bài tập Điện xoay chiều 4
minhtangv Truyền tải điện Bài tập truyền tải điện năng Bài tập Điện xoay chiều 2
bipibi Hộp đen Bài toán hộp đen Bài tập Điện xoay chiều 0
C Tức thời Bài toán điện áp tức thời của u đoạn mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
please help Tổng cảm kháng nhỏ nhất và dung kháng nhỏ nhất thõa mãn Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán xấp xỉ Bài tập Điện xoay chiều 2
Nắng Số giá trị C thỏa mãn đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365. Bài tập Điện xoay chiều 2
NTH 52 Các Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 Điện xoay chiều thi HSG Thái Bình 2013-2014 Bài tập Điện xoay chiều 20
inconsolable Bài toán về truyền tải điện năng Bài tập Điện xoay chiều 3
H Bài toán tính cường độ dòng điện qua động cơ. Bài tập Điện xoay chiều 1
H Lệch pha Bài toán tìm hệ số công suất của đoạn mạch. Bài tập Điện xoay chiều 1
Tăng Hải Tuân [2013] Bài tập Điện xoay chiều trong các đề thi thử Vật lí Bài tập Điện xoay chiều 132
Tăng Hải Tuân Bài tập máy phát điện Bài tập Điện xoay chiều 9
Tăng Hải Tuân Bài tập máy biến áp, truyền tải điện năng Bài tập Điện xoay chiều 16
H L biến thiên Bài toán về độ lệch pha Bài tập Điện xoay chiều 3
H Hộp đen Bài toán hộp đen Bài tập Điện xoay chiều 5
D MBA Bài tập biến thế tự ngẫu. Tìm hiệu điện thế hiệu dụng và dòng điện của cuộn thứ cấp lấy ra ở A, C? Bài tập Điện xoay chiều 4
T [ĐH 2013] Bài tập điện xoay chiều mới trong đề đại học 2013 Bài tập Điện xoay chiều 126
lvcat Bài toán mắc thêm Ampe kế, Vôn kế vào mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
kiemro721119 Tức thời Bài toán các tần số khác nhau. So sánh $I$ và $I_0$. Bài tập Điện xoay chiều 1
kiemro721119 Truyền tải điện Bài toán hiệu suất quá trình truyền tải điện năng với công suất truyền đi không đổi Bài tập Điện xoay chiều 1
kiemro721119 Truyền tải điện Bài toán hiệu suất quá trình truyền tải điện năng với công suất nơi tiêu thụ nhận được là không đổi Bài tập Điện xoay chiều 1
kiemro721119 C biến thiên Bài toán $LC$ cùng biến đổi. Bài tập Điện xoay chiều 2
kiemro721119 L biến thiên Bài toán thay đổi $L$ để công suất mạch cực đại. Bài tập Điện xoay chiều 3
thiencuong_96 L biến thiên Bài toán $L$ biến thiên, tính độ tự cảm $L_{2}$ Bài tập Điện xoay chiều 1
lvcat f biến thiên Bài toán cực trị có f biến thiên Bài tập Điện xoay chiều 1
Tăng Hải Tuân MPĐ [ĐH 2012] Bài toán về máy phát điện xoay chiều một pha Bài tập Điện xoay chiều 3
Các chủ đề tương tựQuảng cáo

Top