[Topic] Những Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán điện xoay chiều ôn thi đại học 2015

Chắc hắn trên diễn đàn chúng ta nhiều bạn đã học đến phần điện xoay chiều. Lí do đó mình lập ra topic điện xoay chiều và để nâng cao kiến thức ôn thi đại học 2015. Mong mọi người ủng hộ topic để nâng cao 1 chút kiến thức hạn hẹp của mình để diễn đàn ngày càng phát triển là nơi học hỏi giao lưu chia sẻ kiến thức, người biết rồi bảo cho người chưa biết.
Quy định post Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 cho topic:
+ Post Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 theo đúng thứ tự Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 1, Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 2...(viết chữ in tô màu xanh>:D<>:D<)... không spam, chém gió 1 chút thôi =;:rolleyes:
+ Hạn chế trùng lặp các dạng Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán, những Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán quá dễ hay quá khó. Những Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán hay có thể post lại và ghi rõ nguồn
+ Lời giải cần rõ ràng dễ hiểu. Khuyến khích những lời giải nhanh phù hợp với câu hỏi trắc nghiệm
+ Không post quá nhiều Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán khi những Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán trước chưa có lời giải
+ Hy vọng có những Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán sáng tạo :D
P/s: Những bạn nào biết thêm latex mình sẽ đưa link tổng hợp cho topic để làm nguồn tài liệu ôn thi
(Ăn cắp 1 đoạn văn của gsxoan vì không nghĩ ra phải viết gì.:D:D)
Mà chắc có lẽ chỉ còn lại mình là 69 mà nhầm 96.:D:D. L-)L-)
Bắt đầu:
Bài toán 1
: Cho đoạn mạch xoay chiều $RLC_1$ mắc nối tiếp (cuộn dây thuần cảm). Biết tần số dòng điện là $50 Hz$, $L=\dfrac{1}{5\pi }\left(H\right)$ $C_1=\dfrac{10^{-3}}{5\pi }\left(F\right)$. Muốn dòng diện cực đại thì phải ghép thêm với tụ điện $C_1$ một tụ điện dung $C_2$ bằng bao nhiêu và ghép thế nào?
A. Ghép nối tiếp và $C_2=\dfrac{3.10^{-4}}{\pi }$
B. Ghép nối tiếp và $C_2=\dfrac{5.10^{-4}}{\pi }$
C. Ghép song song và $C_2=\dfrac{3.10^{-4}}{\pi }$
D. Ghép song song và $C_2=\dfrac{5.10^{-4}}{\pi }$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Câu 43:
Cho đoạn mạch điện xoay chiều gồm 1 biến trở $R$ mắc nối tiếp với cuộn dây không thuần cảm. Điện áp đặt vào 2 đầu đoạn mạch có tần số là $f$ và giá trị không đổi là $U$. Điểu chỉnh giá trị của biến trở để công suất tiêu thụ của biên trở đặt cực đại, khi đó điện áp hiệu dụng trên biến trở có giá trị bằng $0,6U$. Hỏi khi công suất tiêu thụ trên biến trở chiếm bao nhiêu % công suất tiêu thụ của mạch.
A. 75%
B. 72%
C. 60%
D. 84%
Lời giải
$P_R$ max khi $R^{2}=r^{2}+Z_L^{2}$
$U_{rL}=U_R=0,6U$
$\Rightarrow U_r=\dfrac{7U}{30}$
$\Rightarrow P_R=\dfrac{0,6}{0,6+\dfrac{7}{30}}=0,72$
Vậy chọn đáp án $B$
 
Bài toán 4:Trong 1 hộp đen có hai trong ba linh kiện: cuộn cảm, điện trở thuần, tụ điện. Khi đặt vào mạch $u=100\sqrt{2}\cos \left(\omega t\right)\left(V\right)$ thì
$i=\sqrt{2}\cos \left(\omega t\right)$. Khi giữ nguyên U, tăng $\omega $ lên $\sqrt{2}$ lần thì mạch có hệ số công suất là $\dfrac{1}{\sqrt{2}}$. Hỏi nếu từ giá trị ba đầu của $\omega $ giảm đi hai lần thì hệ số công suất mới là bao nhiêu?
A. $\dfrac{1}{3}$
B. $\dfrac{2\sqrt{2}}{3}$
C. $0,526$
D. $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$
p/s:Ủng hộ a zai Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365.:D
Sao mình ra $\dfrac{\sqrt{22}}{11} $ xấp nhỉ 0.426 cơ
 
Bài toán
bài toán: đoạn mạch AB gồm điện trở thuần, cuộn dây thuần cảm và tụ điện ắc nối tiếp. Gọi M là điểm nối giữa cuộn dây và tụ điên. Biết $U_{AM}= 40V, U_{MB}=30V, U_{AB}=24,15 V$. ĐIện áp tức thời của đoạn mạch AM lệch pha với dòng điện một góc
A. $48^0$
B. $72^0$
C. $37^0$
D. $53^0$
p. S: e mới vào nhóm không biết gõ mấy kí tự nên mấy bác thông cảm và e đóng góp bài :D
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài toán 5: Đặt điện áp xoay chiều ổn định vào 2 đầu đoạn mạch gồm biên trở, cuộn cảm thuần và tụ điện. Thay đổi biến trở đến khi công suất trên đạt cực đại thì dòng điện trong mạch là $i=2\sqrt{2}\cos \left(\omega t+\dfrac{\prod }{3}\right)$ (A). Thay đổi biến trở đến giá trị $R_X$ thì công suất trên mạch lúc này là $P$ và dòng điện trong mạch là $i=\sqrt{2}\cos \left(\omega t+\dfrac{\prod }{2}\right)$ (A). Thay đổi biến trở đến giá trị $R_Y$ thì lúc này là công suất trên mạch lúc này là $P$, dòng điện trong mạch lúc này là
A. $i=2\cos \left(\omega t+\dfrac{\prod}{6} \right)\left(A\right)$
B. $i=2\cos \left(\omega t+\dfrac{\prod}{3} \right)\left(A\right)$
C. $i=\sqrt{14}\cos \left(\omega t+\dfrac{\prod }{4}\right)\left(A\right)$
D. $i=\sqrt{14}\cos \left(\omega t+\dfrac{\prod }{6}\right)\left(A\right)$
Bài toán 6: Đặt điện xoay chiều ổn định có giá trị hiệu dụng $100\sqrt{3}$ vào 2 đầu đoạn $AB$ gồm 2 đoạn mạch $AM$ và $MB$ mắc nối tiếp. Đoạn $AM$ là cuộn dây có điện trở thuần, đoạn $MB$ gồm điện trở thuần $R$ mắc nối tiếp với tụ điện. Điện áp hiệu dụng trên $MB$ gấp đôi điện áp trên $R$ và cường độ dòng điện hiệu dụng trên $R$ và cường độ dòng điện hiệu dụng trên mạch $0,5A$. Điện áp $MB$ vuông pha với điện áp $AB$. Công suất tiêu thụ của toàn đoạn mạch là
A. $150W$
B. $90W$
C. $50W$
D. $100W$

(Trích Đề khảo sát chất lượng đầu năm)
Bài 5 ý tưởng hay nhỉ? Đáp án chuẩn k vậy thớt
 
Câu 44:
Cho mạch RLC nối tiếp có L thay đổi, Khi $L=L_1$ hoặc $L=L_2$ thì điện áp hiệu dụng 2 đầu cuộn cảm như nhau bằng $U_L$. Khi $L=L_o$ thì điện áp hiệu dụng 2 đầu cuộn cảm đạt cực đại vào $U_{L_{max}}$. Chứng minh rằng $U_{L_{max}}$=$U_{L}\cos \left(\varphi -\varphi _o\right)$ và $\varphi _o=\left(\dfrac{\varphi _1+\varphi _2}{2}\right)$ với $\varphi _1$, $\varphi _2$ và $\varphi _o$ là độ lệch pha của u là i khi $L=L_1$, $L=L_2$ và $L=L_o$
Ps: Các bạn chứng minh hộ mình bằng nhiều cách nhé giờ mình quên cách chứng minh rồi, cảm ơn mọi người nhé.:):)
 
Last edited:
Câu 45:
Cho mạch RLC nối tiếp có C thay đổi, Khi $C=C_1$ hoặc $C=C_2$ thì điện áp hiệu dụng 2 đầu tụ điện như nhau bằng $U_C$. Khi $C=C_o$ thì điện áp hiệu dụng 2 đầu tụ đạt cực đại vào $U_{C_{max}}$. Chứng minh rằng $U_{C_{max}}$=$U_{C}\cos \left(\varphi -\varphi _o\right)$ và $\varphi _o=\left(\dfrac{\varphi _1+\varphi _2}{2}\right)$ với $\varphi _1$, $\varphi _2$ và $\varphi _o$ là độ lệch pha của u là i khi $C=C_1$, $C=C_2$ và $C=C_o$
Ps: Các bạn chứng minh hộ mình bằng nhiều cách nhé giờ mình quên cách chứng minh rồi, cảm ơn mọi người nhé.:):)
 
Last edited:
Bài 46: Cho mạch điện AB gồm: Đoạn mạch AM chỉ chứa C và đoạn mạch MB chỉ chứa cuộn dây mắc nối tiếp. Biết $U_{AM} = \sqrt {2} U_{MB}$, $u_{AB}$ nhanh pha $\dfrac{\pi }{6}$ so với $u_{AM}$. Như vậy$u_{MB}$ nhanh pha so với dòng điện một góc là
A. $\dfrac{\pi }{4}$
B. $\dfrac{\pi }{2}$
C. $\dfrac{\pi }{12}$
D. $\dfrac{5\pi }{12}$
P/s: Câu này rõ ràng mình tính ra A mà sao đáp án lại là D nhỉ?
 
Last edited:
Bài 47:
Đoạn mạch AB gồm 1 động cơ nối với 1 cuộn dây. Khi đặt vào 2 đầu AB một điện áp xoay chiều thì điện áp 2 đầu động cơ có giá trị bằng $U$ và sớm pha so với dòng điện là $\dfrac{\pi }{12}$. Điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu cuộn dây là $2U$ và sớm pha hơn dòng điện là $\dfrac{5\pi }{12}$. Điện áp hiệu dụng $U_{AB}=?$
A. $U\sqrt{3}$
B. $U\sqrt{7}$
C. $U\sqrt{2}$
D. $U\sqrt{5}$
 
Bài 48:
Cho mạch điện xoay chiều $R,L,C$ mắc nối tiếp theo thứ tự trên, cuộn dây thuần cảm. Nếu đặt vào 2 đầu đoạn mạch trên 1 điện áp xoay chiều có điện áp hiệu dụng $200V$ thì đó được điện áp hiệu dụng $U_L=200\sqrt{2}V$ và điện áp hiệu dụng 2 đầu $R,C$ là $U_{RC}=200V$. Biết điện áp giới hạn(điện áp đánh thủng) tụ điện là $400V$. Điện áp hiệu dụng tối đa có thể đặt vào 2 đầu trên tụ không bị đánh thủng là.
 
Bài 47:
Đoạn mạch AB gồm 1 động cơ nối với 1 cuộn dây. Khi đặt vào 2 đầu AB một điện áp xoay chiều thì điện áp 2 đầu động cơ có giá trị bằng $U$ và sớm pha so với dòng điện là $\dfrac{\pi }{12}$. Điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu cuộn dây là $2U$ và sớm pha hơn dòng điện là $\dfrac{5\pi }{12}$. Điện áp hiệu dụng $U_{AB}=?$
A. $U\sqrt{3}$
B. $U\sqrt{7}$
C. $U\sqrt{2}$
D. $U\sqrt{5}$
Lời giải
Động cơ gồm $RLC$, cuộn dây gồm $r,L'$
Từ dự kiện đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 có ngay
$U_{R}=U\cos \dfrac{\pi }{12};
U_L-U_C=U\sin \dfrac{\pi }{12}$
$U_r=2U\cos \dfrac{5\pi }{12}; U_{L'}=2U\cos \dfrac{5\pi }{12}$
Vậy $U_{AB}=\sqrt{\left(U_R+U_r\right)^{2}+\left(U_{L'}+U_L-U_C\right)^{2}}=U\sqrt{7}$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài 48:
Cho mạch điện xoay chiều $R,L,C$ mắc nối tiếp theo thứ tự trên, cuộn dây thuần cảm. Nếu đặt vào 2 đầu đoạn mạch trên 1 điện áp xoay chiều có điện áp hiệu dụng $200V$ thì đó được điện áp hiệu dụng $U_L=200\sqrt{2}V$ và điện áp hiệu dụng 2 đầu $R,C$ là $U_{RC}=200V$. Biết điện áp giới hạn(điện áp đánh thủng) tụ điện là $400V$. Điện áp hiệu dụng tối đa có thể đặt vào 2 đầu trên tụ không bị đánh thủng là.
Lời giải
Ta có
$U_{RC}\perp U \Rightarrow U_L=max$
$U_L=U\sqrt{2}$
Mặt khác
$U_L^{2}-U_LU_C-U^{2}=0$
Suy ra $U=U_C\sqrt{2}$
Vậy $U_{max}=400\sqrt{2}$
 
Lần chỉnh sửa cuối bởi 1 quản trị viên:
Bài 49
Đặt một điện áp u=U$\sqrt{2}$cos$\omega $t(U,$\omega $ không đổi)vào đoạn mạch AB nối tiếp. Giữa 2 điểm AM là một biến trở R, giữa MN là cuộn dây có điện trở r và giữa NB là tụ C. Khi R=75$\Omega $ thì công suất trên biến trở R cực đại. Và dù thêm bất kì tụ điện C' nào vào đoạn NB dù nối tiếp hay song song với tụ C vẫn thấy $U_{NB}$ GIẢM. Biết các giá trị r, $Z_{L}$,$Z_{C}$, Z đều nguyên. Gía trị r và $Z_{C}$ là:
A. 21$\Omega $ và 120$\Omega $
B. 128$\Omega $ và 120$\Omega $
C. 128$\Omega $ và 200$\Omega $
D. 21$\Omega $ và 200$\Omega $
 
Last edited:
Bài 49
Đặt một điện áp u=U$\sqrt{2}$cos$\omega $t(U,$\omega $ không đổi)vào đoạn mạch AB nối tiếp. Giữa 2 điểm AM là một biến trở R, giữa MN là cuộn dây có điện trở r và giữa NB là tụ C. Khi R=75$\Omega $ thì công suất trên biến trở R cực đại. Và dù thêm bất kì tụ điện C' nào vào đoạn NB dù nối tiếp hay song song với tụ C vẫn thấy $U_{NB}$ GIẢM. Biết các giá trị r, $Z_{L}$,$Z_{C}$, Z đều nguyên. Gía trị r và $Z_{C}$ là:
A. 21$\Omega $ và 120$\Omega $
B. 128$\Omega $ và 120$\Omega $
C. 128$\Omega $ và 200$\Omega $
D. 21$\Omega $ và 200$\Omega $
Lời giải

Bài toán của bạn mình nghĩ thế này:
Khi $R=75 \Omega $ công suất trên R cực đại nên ta có:
$R=\sqrt{r^2+\left(Z_L-Z_C\right)^2}$
Từ điều trên ta đã loại được đáp án B. C. do $r>R$
Mặt khác khi đó nếu ta thay đổi C thì $U_{NB}$ đều giảm vậy nên lúc $R=75$ thì $U_{C \text{max}}$, nên ta có:
$$Z_C=\dfrac{\left(R+r\right)^2+Z_L^2}{Z_L}$$
Thử hai đáp án còn lại thì không thấy có giá trị nào thỏa mãn!
 
Lời giải

Bài toán của bạn mình nghĩ thế này:
Khi $R=75 \Omega $ công suất trên R cực đại nên ta có:
$R=\sqrt{r^2+\left(Z_L-Z_C\right)^2}$
Từ điều trên ta đã loại được đáp án B. C. do $r>R$
Mặt khác khi đó nếu ta thay đổi C thì $U_{NB}$ đều giảm vậy nên lúc $R=75$ thì $U_{C \text{max}}$, nên ta có:
$$Z_C=\dfrac{\left(R+r\right)^2+Z_L^2}{Z_L}$$
Thử hai đáp án còn lại thì không thấy có giá trị nào thỏa mãn!
Bài này trong sách thầy Chu Văn Biên. Đáp án là D
 
Bài 50
Đặt vào 2 đầu mạch AB gồm:điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm L, tụ điện có điện dung C thay đổi được một điện áp ổn định. N là điểm nối giữa tụ và cuộn dây. Thay đổi C đến khi điện áp hiệu dụng giữa 2 bản tụ đạt max, khi đó điện áp hiệu dụng trên R là 75V. Khi điện áp tức thời hai đầu mạch là 75$\sqrt{6}$V thì điện áp tức thời trên AN là 25$\sqrt{6}$V. Điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu AB là:
A. 150$\sqrt{2}$V
B. 75$\sqrt{3}$V
C. 75$\sqrt{6}$V
D. 150V
 
Bài 50
Đặt vào 2 đầu mạch AB gồm:điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm L, tụ điện có điện dung C thay đổi được một điện áp ổn định. N là điểm nối giữa tụ và cuộn dây. Thay đổi C đến khi điện áp hiệu dụng giữa 2 bản tụ đạt max, khi đó điện áp hiệu dụng trên R là 75V. Khi điện áp tức thời hai đầu mạch là 75$\sqrt{6}$V thì điện áp tức thời trên AN là 25$\sqrt{6}$V. Điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu AB là:
A. 150$\sqrt{2}$V
B. 75$\sqrt{3}$V
C. 75$\sqrt{6}$V
D. 150V
Lời giải
Khi $U_C=max$ thì $U_{AN} \perp U_{AB}$
$\Rightarrow \left(\dfrac{u_{AN}}{U_{AN}}\right)^{2}+\left(\dfrac{u_{AB}}{U_{AB}}\right)^{2}=2$
Mặt khác: (Vẽ hình ra sẽ thấy :D)
Dùng hệ thức lượng trong tam giác vuông nha thì có này:
$\left(\dfrac{1}{U_{AN}}\right)^{2}+\left(\dfrac{1}{U_{AB}}\right)^{2}=\left(\dfrac{1}{U_R}\right)^{2}$
Đến đây giải hệ thì sẽ có ngay $U_{AB}=150V$
Vậy chọn $D$ nhé :D
 
Lời giải

Bài toán của bạn mình nghĩ thế này:
Khi $R=75 \Omega $ công suất trên R cực đại nên ta có:
$R=\sqrt{r^2+\left(Z_L-Z_C\right)^2}$
Từ điều trên ta đã loại được đáp án B. C. do $r>R$
Mặt khác khi đó nếu ta thay đổi C thì $U_{NB}$ đều giảm vậy nên lúc $R=75$ thì $U_{C \text{max}}$, nên ta có:
$$Z_C=\dfrac{\left(R+r\right)^2+Z_L^2}{Z_L}$$
Thử hai đáp án còn lại thì không thấy có giá trị nào thỏa mãn!
Đáp án $D$ thỏa mãn mà :D
 
Bài 49
Đặt một điện áp u=U$\sqrt{2}$cos$\omega $t(U,$\omega $ không đổi)vào đoạn mạch AB nối tiếp. Giữa 2 điểm AM là một biến trở R, giữa MN là cuộn dây có điện trở r và giữa NB là tụ C. Khi R=75$\Omega $ thì công suất trên biến trở R cực đại. Và dù thêm bất kì tụ điện C' nào vào đoạn NB dù nối tiếp hay song song với tụ C vẫn thấy $U_{NB}$ GIẢM. Biết các giá trị r, $Z_{L}$,$Z_{C}$, Z đều nguyên. Gía trị r và $Z_{C}$ là:
A. 21$\Omega $ và 120$\Omega $
B. 128$\Omega $ và 120$\Omega $
C. 128$\Omega $ và 200$\Omega $
D. 21$\Omega $ và 200$\Omega $
Đã thảo luận tại đây: http://vatliphothong.vn/t/8922/
 
Người tạo Các chủ đề tương tự Diễn đàn Bình luận Ngày
hoàidien Cường độ dòng điện tức thời có giá trị 0,5Io tại những thời điểm Bài tập Điện xoay chiều 1
GS.Xoăn TỔNG HỢP NHỮNG CÔNG THỨC GIẢI NHANH PHẦN ĐIỆN XOAY CHIỀU Bài tập Điện xoay chiều 25
inconsolable Hỏi X gồm những linh kiện gì? Tìm giá trị của chúng? Bài tập Điện xoay chiều 1
tien dung Hộp kín chứa những phần tử nào Bài tập Điện xoay chiều 1
phituyetnhung Hộp đen Hộp Y chứa những phần tử nào và giá trị của chúng Bài tập Điện xoay chiều 6
N Hộp đen Cho biết X, Y là những phần tử nào và tính giá trị của các phần tử đó? Bài tập Điện xoay chiều 2
N Hộp đen Những thông tin trên cho biết X chứa: Bài tập Điện xoay chiều 2
kingkoong Hộp đen Hỏi X,Y chứa những phần tử nào và giá trị của chúng? Bài tập Điện xoay chiều 6
๖ۣۜKing Cách giải Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 tập bằng phương pháp chuẩn hóa số liệu Bài tập Điện xoay chiều 2
D Bài tập điện xoay chiều Bài tập Điện xoay chiều 4
minhtangv Truyền tải điện Bài tập truyền tải điện năng Bài tập Điện xoay chiều 2
bipibi Hộp đen Bài toán hộp đen Bài tập Điện xoay chiều 0
C Tức thời Bài toán điện áp tức thời của u đoạn mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
please help Tổng cảm kháng nhỏ nhất và dung kháng nhỏ nhất thõa mãn Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 toán xấp xỉ Bài tập Điện xoay chiều 2
Nắng Số giá trị C thỏa mãn đề Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365. Bài tập Điện xoay chiều 2
NTH 52 Các Đăng nhập vào bet365_link bet365 khi bị chặn_hướng dẫn đăng ký bet365 Điện xoay chiều thi HSG Thái Bình 2013-2014 Bài tập Điện xoay chiều 20
inconsolable Bài toán về truyền tải điện năng Bài tập Điện xoay chiều 3
H Bài toán tính cường độ dòng điện qua động cơ. Bài tập Điện xoay chiều 1
H Lệch pha Bài toán tìm hệ số công suất của đoạn mạch. Bài tập Điện xoay chiều 1
Tăng Hải Tuân [2013] Bài tập Điện xoay chiều trong các đề thi thử Vật lí Bài tập Điện xoay chiều 132
Tăng Hải Tuân Bài tập máy phát điện Bài tập Điện xoay chiều 9
Tăng Hải Tuân Bài tập máy biến áp, truyền tải điện năng Bài tập Điện xoay chiều 16
H L biến thiên Bài toán về độ lệch pha Bài tập Điện xoay chiều 3
H Hộp đen Bài toán hộp đen Bài tập Điện xoay chiều 5
D MBA Bài tập biến thế tự ngẫu. Tìm hiệu điện thế hiệu dụng và dòng điện của cuộn thứ cấp lấy ra ở A, C? Bài tập Điện xoay chiều 4
T [ĐH 2013] Bài tập điện xoay chiều mới trong đề đại học 2013 Bài tập Điện xoay chiều 126
lvcat Bài toán mắc thêm Ampe kế, Vôn kế vào mạch Bài tập Điện xoay chiều 1
kiemro721119 Tức thời Bài toán các tần số khác nhau. So sánh $I$ và $I_0$. Bài tập Điện xoay chiều 1
kiemro721119 Truyền tải điện Bài toán hiệu suất quá trình truyền tải điện năng với công suất truyền đi không đổi Bài tập Điện xoay chiều 1
kiemro721119 Truyền tải điện Bài toán hiệu suất quá trình truyền tải điện năng với công suất nơi tiêu thụ nhận được là không đổi Bài tập Điện xoay chiều 1
kiemro721119 C biến thiên Bài toán $LC$ cùng biến đổi. Bài tập Điện xoay chiều 2
kiemro721119 L biến thiên Bài toán thay đổi $L$ để công suất mạch cực đại. Bài tập Điện xoay chiều 3
thiencuong_96 L biến thiên Bài toán $L$ biến thiên, tính độ tự cảm $L_{2}$ Bài tập Điện xoay chiều 1
lvcat f biến thiên Bài toán cực trị có f biến thiên Bài tập Điện xoay chiều 1
Tăng Hải Tuân MPĐ [ĐH 2012] Bài toán về máy phát điện xoay chiều một pha Bài tập Điện xoay chiều 3
Các chủ đề tương tựQuảng cáo

Top